Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGRESÍVNÍ ZMĚNY III - DYSTROFIE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGRESÍVNÍ ZMĚNY III - DYSTROFIE"— Transkript prezentace:

1 REGRESÍVNÍ ZMĚNY III - DYSTROFIE

2 DĚLENÍ DYSTROFICKÝCH ZMĚN
Podle převažující složky, která je retinována: Poruchy metabolizmu bílkovin Poruchy metabolizmu tuků Poruchy metabolizmu glycidů Poruchy metabolizmu vody Poruchy metabolizmu minerálů

3 PORUCHY METABOLIZMU VODY -ROZDĚLENÍ TĚLESNÝCH TEKUTIN
U dospělého člověka představuje voda 60% celkové tělesné hmotnosti, s věkem její množství klesá až na 50% Z přítomné tekutiny je 40% intracelulárně (ICT=intracelulární tekutina) a 20% extracelulárně (ECT=extracelulární tekutina)

4 ROZDĚLENÍ TĚLESNÝCH TEKUTIN
Extracelulární tekutina má 2 složky – intersticiální tekutina (10-15%) a intravaskulární tekutina (krev, lymfa – asi 5%) Zvláštním oddílem transcelulární tekutina – močové cesty, trávicí ústrojí, cerebrospinální mok, oční komora, exkreční žlázy … tzv. „třetí prostor“, cca 500 ml (po jídle až 2-3 litry)

5 SLOŽENÍ TĚLESNÝCH TEKUTIN
MODIFIKUJÍCÍ FAKTORY: Věk – s rostoucím věkem klesá podíl vody Okamžitý stav – dle příjmu a výdeje vody (práce, horko, choroby…) Obsah tuku – tuková tkáň méně hydratována, proto obezita snižuje relativní podíl CTV na hmotnosti Pohlaví – ženy mají nižší podíl CTV (více tuku)

6 SLOŽENÍ TĚLESNÝCH TEKUTIN
OSMOTICKÝ TLAK (OSMOLALITA): Dán počtem částic rozpuštěných ve vodní fázi bez ohledu na jejich absolutní velikost Normální osmolalita plazmy mOsm/kg Osmolalita udržována ve velmi úzkém rozmezí Stejná pro ECT i ICT Na osmolalitě ECT se podílí hlavně NaCl, glukóza a urea

7 PORUCHY METABOLIZMU VODY
Intracelulární změny množství vody Kalné zduření Vakuolární dystrofie Extracelulární změny množství vody Dehydratace Hyperhydratace

8 INTRACELULÁRNÍ ZMĚNY MNOŽSTVÍ VODY
KALNÉ ZDUŘENÍ (ALBUMINOIDNÍ DYSTROFIE) Především parenchymatózní orgány – játra, ledviny, myokard, kosterní svaly Makro – vzhled orgánů se nemění nijak výrazně, pouze mírné zduření orgánů

9 INTRACELULÁRNÍ ZMĚNY MNOŽSTVÍ VODY
Geneze změn – porucha oxidační fosforylace → ztráta energetických potenciálů → z buněk se ztrácí K⁺ a Mg²⁺, do buněk Na⁺ a Ca²⁺ a voda → hromadění kyselých zplodin v buňce a částečné vysrážení bílkovin Provází infekční nemoci, některé otravy Reverzibilní, při větším rozsahu ale rozpad buňky

10 INTRACELULÁRNÍ ZMĚNY MNOŽSTVÍ VODY
VAKUOLÁRNÍ (HYDROPICKÁ) DYSTROFIE Přítomnost vakuol s vodou v cytoplazmě buněk V histologických preparátech možné spatřit i vakuoly po lipidech či glykogenu, ty ale nepatř pod pojem vakuolární dystrofie!

11 INTRACELULÁRNÍ ZMĚNY MNOŽSTVÍ VODY
Počet vakuol v buňce zpravidla dost velký → z plazmatu buňky zbývají jen tenká septa a buňka má pěnovitý nebo síťovitý vzhled Při hypoxidóze, hladovění aj.

12 INTRACELULÁRNÍ ZMĚNY MNOŽSTVÍ VODY
Například osmotická nefróza – vzniká ze zvýšení osmotické účinnosti krve (například po infúzi hypertonického roztoku glukózy) → ledvina zvětšená, bledá a její buňky voštinovitě přeměněny, celé je to do značné míry reverzibilní

13 INTRACELULÁRNÍ ZMĚNY MNOŽSTVÍ VODY
Jiným příkladem balónovitá degenerace buněk napadených virem – kupí se v nich tekutina a buňky praskají … takto vznikají například intradermální puchýře při kožních virózách jako opar

14 EXTRACELULÁRNÍ ZMĚNY MNOŽSTVÍ VODY
Intersticiální tekutina (tkáňový mok) – hlavní část prostředí, v němž se nacházejí buňky tkání Množství regulováno ADH (antidiuretický hormon neurohypofýzy), mineralokortikoidy z nadledvin, ledvinami, pocením, zažívacím traktem

15 EXTRACELULÁRNÍ ZMĚNY MNOŽSTVÍ VODY
Výměna vody mezi intersticiálním a intravaskulárním prostorem dána hlavně osmotickým tlakem Porucha součinnosti těchto faktorů vede k dehydrataci nebo hyperhydrataci

16 DEHYDRATACE Snížený objem extracelulární tekutiny
Obecným důsledkem je pokles ECT, při poklesu o 25 – 30% se klinicky manifestuje Podle změn poměru vody a Na se mění i osmolalita ECT, která pak ovlivňuje objem ICT – podle změn osmolality 3 druhy dehydratace: Hypertonická Izotonická hypotonická

17 HYPERTONICKÁ DEHYDRATACE
Snížení ECT i ICT Hlavní příčinou snížený příjem čisté vody (tzn. bez elektrolytů) – staří lidé (nižší pocit žízně), dále infúze vysoce koncentrovaných roztoků, ztráty vody při horečkách, průjmech, zvracení, u diabetu či poruch funkce ledvin

18 HYPERTONICKÁ DEHYDRATACE
Klinika: Žízeň (dána dehydratací buněk!), slabost, apatie, neklid, halucinace, křeče, eventuelně i kóma Jazyk suchý, snížený tonus kůže, často zvýšená teplota

19 IZOTONICKÁ DEHYDRATACE
Izolovaná ztráta tekutin z ECT, proto nedochází ke změnám objemu ICT Při onemocnění GIT, ledvin, popáleninách, krvácení, sekreci z ran Klinika dána hypovolemií – poruchy krevního oběhu, tachykardie, pokles TK, šok Únava, apatie, oligurie (=snížené vylučování moči), klesá kožní turgor Žízeň není velká!

20 HYPOTONICKÁ DEHYDRATACE
Snížený objem ECT a zvýšený objem ICT Polyurická fáze renální insuficience (=zvýšené vylučování moči v počátečním stádiu RI), osmotická diuréza při diabetu, po diureticích Klinika: pokles TK, klesá kožní turgor, oligurie, horečka, bolest hlavy, křeče, zmatenost, nakonec kóma Žízeň malá nebo chybí!

21 OBECNĚ NÁSLEDKY DEHYDRATACÍ
Ztráta kožního turgoru, hlavně v obličeji (propadá se podobně jako tvář nemocných při choleře – tzv. facies abdominalis = hypocratica) Suché serózy, lepkavé Ostatní regresívní změny následkem šokové cirkulace a poruch acidobazické rovnováhy

22 HYPERHYDRATACE Zvětšení objemu ECT Dělení obdobně jako u dehydratací:
Hypertonická Izotonická hypotonická

23 HYPERTONICKÁ HYPERHYDRATACE
Zvýšení ECT a snížení ICT Příčinou hypertonické roztoky, tumory nadledvin, pití mořské vody Klinika: žízeň, horečka, neklid až kóma, edémy (někdy i plic)

24 IZOTONICKÁ HYPERHYDRATACE
Zvyšuje se ECT, nemění se ICT Vzniká izolovaným příjmem izotonické tekutiny Srdeční selhání, jaterní choroby, nefrotický syndrom, vypití nadměrného množství tekutin Klinika: retence tekutin v intersticiu – edémy v podkoží, ascites, fluidotorax, hydroperikard, edém plic Rychle roste hmotnost nemocného

25 HYPOTONICKÁ HYPERHYDRATACE
Zvýšení ECT i ICT Příčinou „otrava vodou“ – nadměrný přívod tekutin při snížené diuréze, po operaci, vyšším ADH Klinika: výrazné podráždění CNS - zvracení, křeče, kóma

26 PROJEVY HYPERHYDRATACE
Otok = edém (patrný hlavně v řídkém pojivu, na řezu se řine tekutina) Hydrops = povšechná vodnatelnost (otok menší v místech s méně pojivem, například parenchymatózní orgány)

27 PROJEVY HYPERHYDRATACE
Transudace = hromadění tekutiny v serózních dutinách (perikard, pohrudnicová dutina aj.), při větší hyperhydrataci transudát je tekutina velmi chudá na bílkovinu (X odlišit exsudát!) Název transudátu podle lokalizace: Hydrotorax v pleurální dutině Hydroperikard v perikardu Hydroperitoneum (ascites) v peritoneální dutině

28 PŘÍČINY HYPERHYDRATACE
Nejčastější příčiny: Chronické oběhové selhání, resp. Venostáza Hypalbuminóza Lymfostáza Příčiny otoků se většinou kombinují Nadměrný přívod tekutin, poruchy nadledvin či hypofýzy… - tyto příčiny mnohem méně časté

29 VENOSTATICKÝ EDÉM Přetlak ve venózním úseku kapiláry → větší filtrace tekutiny z krve a naopak klesá zpětná resorpce tekutiny z tkáňového moku Ohraničený venostatický edém – většinou následek trombotického uzávěru žíly, takto může vzniknout i ascites při trombóze portální žíly Důležitý hydrostatický tlak krve – otok začne distálně a postupuje proximálně

30 VENOSTATICKÝ EDÉM Kardiální hydrops
Nejprve perimaleolární edém (kolem kotníků), u ležících hlavně zevní genitál a dorzální část trupu Nakonec otok povšechný + transudát do serózních dutin Edém plic Často v rámci kardiálního hydropsu, zpěněná tekutina v plicích

31 HYPALBUMINOTICKÝ EDÉM
Nápadně chudý na bílkovinu Krev v kapilárách má díky nižšímu obsahu bílkoviny snížený osmotický tlak → menší schopnost zpětné resorpce vody Při dlouhém hladovění, nádorovém onemocnění (kachektický edém), ztráty albuminu močí při onemocněních ledvin (zvláště nefrotický edém)

32 HYPALBUMINOTICKÝ EDÉM
Liší se od kardiálního edému lokalizací!!! – nejvíce postihuje pojivo obličeje, hlavně víček Pozn.: nefrotický syndrom – hyperlipidémie, hypoproteinémie, hyperproteinurie >3,5 g/den (povolené množství proteinu v moči 150 mg/den)

33 LYMFOSTATICKÝ EDÉM Nápadný poměrně bohatou příměsí bílkoviny
Vzniká při ucpání lymfatických cév, které normálně odvádějí bílkovinou příměs z tkáňového moku Díky vyššímu podílu bílkovin v otoku se zmnožují kolagenní vlákna a otok je pak nápadně tuhý Hrubne kůže až k neforemnosti = elefantiáza

34 LYMFOSTATICKÝ EDÉM U nás elefantiáza vzácná (nejčastěji po erysipelu = růži, streptokoky – došlo k trombóze lymfatických cév) V tropech častá po ucpání lymfatik parazity Lymfedém velmi často po odstranění lymfatik pro zhoubný nádor, například karcinom prsu (postihuje pak oblast dané lymfatické drenáže, zde horní končetina)

35 PORUCHY METABOLIZMU MINERÁLŮ
PATOLOGICKÉ ZVÁPENATĚNÍ (KALCIFIKACE) Ukládání vápníku v pevné formě do tkání, které normálně nejsou zvápenatělé Dystrofické zvápenění – ukládání vápenných solí do tkání předem patologicky změněných, nejčastěji nekrózou (zcela typicky u kaseifikační tuberkulózní nekrózy)

36 PORUCHY METABOLIZMU MINERÁLŮ
Často podléhá i zánětlivě novotvořené vazivo (například pleurální zánětlivé adheze, pozánětlivě změněný perikard – včetně případného exsudátu) Hyalinně změněné vazivo – charakteristicky ve stěnách ateroskleroticky změněných tepen

37 PORUCHY METABOLIZMU MINERÁLŮ
METASTATICKÉ ZVÁPENATĚNÍ Zvýšená hladina vápníku v krvi = hyperkalcémie (nádorová destrukce kostí, hyperparatyreóza aj.) + vyšší alkalita krve v postižených orgánech → systematické ukládání vápenných solí do intersticia plic, ledvin, žaludeční sliznice, tepen Vliv má i přímý účinek parathormonu (příštítná tělíska)

38 PORUCHY METABOLIZMU MINERÁLŮ
Plíce – tzv. pemzová plíce (makro málo změněné, jen ložiskově, na pohmat připomíná pemzu) Ledviny – zvápenění intersticia a epitelu tubulů Místní metastatické zvápenění – dura mater při rozsáhlé usuře lebky, hlavně při vyšším ICP

39 PORUCHY METABOLIZMU MINERÁLŮ
HYPERKALÉMIE Často při snížené funkci ledvin, nadměrném příjmu kalia Charakteristické změny – drobné nekrózy v myokardu vedoucí ke změnám na EKG (podobné při hypokalémii – ta nastane nejčastěji při nedostatečném příjmu, ztrátách při průjmových onemocněních) Hypo- i hyperkalémie mohou vést k zástavě srdce (hypo- v systole, hyper- v diastole)

40 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "REGRESÍVNÍ ZMĚNY III - DYSTROFIE"

Podobné prezentace


Reklamy Google