Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Evropská politika klimatických změn – rizika a příležitosti Josef Zbořil Člen představenstva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Evropská politika klimatických změn – rizika a příležitosti Josef Zbořil Člen představenstva."— Transkript prezentace:

1 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Evropská politika klimatických změn – rizika a příležitosti Josef Zbořil Člen představenstva SP ČR Člen Evropského hospodářského a sociálního výboru - Brusel

2 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Evropská politika klimatických změn Politické prostředí – převažující vlivy Východiska a zásady politiky klimatických změn COP 13 – Bali Praktické kroky – energetická politika Lednový energetický/klimatický balíček Dopady návrhů – první poznatky Závěry pro další postup 06.03.20082SVSE - Praha

3 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Politické prostředí – převažující vlivy Politické prostředí formováno nevládními organizacemi a medii Nevládní organizace dobře „zorganizované“, obvykle soustředěné na „své“ téma Významný spojenec nevládek – tisk a televize Věcný a nestranný pohled je v defenzívě – nezajišťuje novinové titulky a televizní šoty 306.03.2008SVSE - Praha

4 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Politické prostředí – převažující vlivy Demagogie je běžným prvkem propagandy – věda je dobrá, jen když slouží našim cílům (DDT, GMO, atom…) Odtržení od reality denního života – přechod k virtuální realitě Politici se neptají po hodnocení dopadů a když už, pak jsou vhodně připravena Neprůstřelná argumentace – zdravotní vlivy: nikdy nikdo neprokáže, že to bylo jinak… 406.03.2008SVSE - Praha

5 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Politické prostředí – převažující vlivy „Zelený postoj“ se stává v politice hlavním proudem bez ohledu na původní stranickou orientaci „Spasitelé zeměkoule“ – ti praví a než se projeví ekonomické dopady spasení, vyjde snad i další volební období – virtuální odpovědnost! Hospodářská sféra nevystupuje jednotně a důrazně! Z toho stejný neduh jako v naší minulosti: oddělení moci od odpovědnosti – prohlubuje se! 506.03.2008SVSE - Praha

6 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Východiska a zásady politiky klimatických změn Hlavním spasitelským tématem dneška –klimatické změny Budoucnost nepochybně důležitá – strávíme v ní všichni celý zbytek života! Většina lidí si vytváří svůj názor – asi je dobré připravit se na změny klimatu s „náležitou péčí řádného hospodáře“ Obecná politika EU toto nebere moc v úvahu Z čeho se tedy dá vyjít (po kritickém zhodnocení)? 606.03.2008SVSE - Praha

7 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Východiska a zásady politiky klimatických změn K vyhodnocení účinků emisí skleníkových plynů a dopadů: Čtvrtá hodnotící zprava IPCC – pozor, není totéž co Shrnutí pro politiky a rozhodně netvrdí, že 95% změny klimatu jde na vrub emisí GHG!!! Nejhorší je ovšem konstatování, že věda je vyřešena a nyní je řada na politicích aby činili!!! Před tímto zjednodušením varování vědců mimo IPCC (dopis na Bali) a dokonce i ze strany papeže! 706.03.2008SVSE - Praha

8 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Východiska a zásady politiky klimatických změn Ekonomické hodnocení – Sternova zpráva: na místě výhrady a varování – tendenční a mnoho věcí je jinak! Náklady na snižování značně podhodnoceny a náklady na nečinnost značně nadhodnoceny (Nordhaus, McKitrick a další) Řada ekonomů varuje, že v důsledku neohroženého boje proti změnám klimatu dojde k prohloubení chudoby nejchudších (Alan Oxley a další) 806.03.2008SVSE - Praha

9 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Východiska a zásady politiky klimatických změn Osm bloků politiky EU presentované veřejnosti: Omezit nárůst teploty nejvíce o 2 °C Dosáhnout závazku snížení GHG o 25 – 40% do roku 2020 ze strany rozvinutých zemí Přiměřené, ale významné snížení emisí v dalších zemích – nejlépe stejně!!! Rozšíření a zlepšení systému obchodování s emisemi (nejlépe EU ETS) – všelék!!! 906.03.2008SVSE - Praha

10 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Východiska a zásady politiky klimatických změn Růst spolupráce ve vědě, výzkumu a uplatnění nových technologií Rozšíření aktivit, vedoucích k přizpůsobení se na očekávané klimatické změny Zahrnutí emisí z letecké a námořní dopravy Snížení emisí v důsledku deforestace (dnes 20% celkových emisí) Kdo by nesouhlasil, že? 1006.03.2008SVSE - Praha

11 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty COP 13 – Bali Světové společenství přístup EU nepřijalo, žádné velké nadšení pro závazné cíle ani pro vůdcovství EU Patrně bude chybět důvěryhodnost (a příslušné finanční zdroje) Prioritou – řešení chudoby Patrně dojde ke změně přístupu – dnes je jasné, že koncept Kjótského protokolu Cap-and-Trade je mrtvý 1106.03.2008SVSE - Praha

12 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty COP 13 – Bali Ano, snižování emisí je potřebné – ovšem bude patrně hodně na modernizaci ekonomiky a všichni, kromě EU, vědí, že bude bolestivé a musí být ekonomicky schůdné! Klíčem transfer technologií – budeme mít co nabídnout??? Dále nutno dobře stanovit podmínky – dejte peníze a dost! Výraznější důraz na adaptaci – už není sprosté slovo Koncentrace na sekvestraci/omezení deforestace – důležité i pro nás!!! 1206.03.2008SVSE - Praha

13 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Praktické kroky – energetická politika EK je „přesvědčena“, že kjótské cíle EU 15 budou nejen splněny, ale i překročeny! Nic nevadí, že na splnění chybí asi 6,5% a trendy optimizmus nepřinášejí Dokonce i Rakousko, jemuž chybí 31% prý splní! Zázrak se očekává od současného obchodovacího období, v němž se ovšem situace řeší na úkor nových členských zemí a nákupu kjótských povolenek (CDM)! 1306.03.2008SVSE - Praha

14 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty 1406.03.2008SVSE - Praha

15 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty 1506.03.2008SVSE - Praha

16 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty 1606.03.2008SVSE - Praha

17 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Praktické kroky – energetická politika Komise bez ohledu na racionalitu a realitu předložila Radě loni smělé cíle: 20 – 20 – 20 do roku 20 a Rada schválila! Ovšem, co s tím? Musí zajistit členské země, ať mají reálné podmínky nebo ne! Přece je vedeme správně! Loňský rok ve znamení balíčků, jeden je pomalu přestává počítat! Poslední se zpozdil – aby nenarušil pozici EU na Bali!, takže jsme jej dostali až minulý týden, zatím nekompletní! 1706.03.2008SVSE - Praha

18 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Praktické kroky – energetická politika Zásady energetické politiky vyhlášeny před dvěma lety Měla být založena na rovnováze bezpečných dodávek energií za rozumnou cenu a přijatelných ekologických dopadech Loňský lednový „balíček“ se z posledních sil snažil o tuto rovnováhu Komise však v důsledku politických rozhodnutí na rovnováhu rezignovala, i když tvrdí opak! 1806.03.2008SVSE - Praha

19 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Praktické kroky – energetická politika Podpora technologií je samozřejmě přijatelná – obecný světový trend (US, Japonsko…) – ovšem velmi nízká! Jak dopadne další deregulace trhů? Snad dobře, ovšem s ohledem na ostatní faktory příliš nepomůže Lednový balíček vzbudil spíš zděšení než nadšení: rozdíl v postoji mezi velkou energetikou a zpracovatelskými obory – naše nejednotnost nás hubí! Finsko: neúčinný nástroj snižování emisí za šílenou cenu! 1906.03.2008SVSE - Praha

20 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Lednový energetický/klimatický balíček Vydán se skoro dvouměsíčním zpožděním Založen na spasitelském přístupu, ať to stojí cokoliv! Především dílo DG Envi, dále DG TREN a DG Enterprise, podíl DG Compet. Silně utajován v průběhu zpracování – vstupy členských zemí minimální – prostřednictvím sdělení Komisi Na původ a obsah těchto sdělení velký pozor!!! Rovněž na instrukce k jednání! Zdroj problémů 2006.03.2008SVSE - Praha

21 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Lednový energetický/klimatický balíček Co balíček obsahuje: Návrh revidované směrnice o obchodování s emisemi skleníkových plynů se závaznými národními cíli mimo EU-ETS – zatím chybí! Návrh směrnice o obnovitelných zdrojích energie se stanovením závazných národních cílů vč. biopaliv – tento element pod silnou palbou zelených 2106.03.2008SVSE - Praha

22 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Lednový energetický/klimatický balíček Návrh směrnice o zachycování a ukládání CO2 (CCS) – mimochodem rovněž pod palbou zelených Pravidla státní pomoci – silná podpora obnovitelných zdrojů! I na úkor materiálového využití, např. dřeva! Nutno poznamenat, že návrh směrnice k EU ETS ještě zveřejněn nebyl – o důvodech lze spekupovat! 2206.03.2008SVSE - Praha

23 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Lednový energetický/klimatický balíček EU-ETS v novém od 2013 – Zásadní „novinky“: Administrativní nástroj: obecně nařízené redukce, ať je potenciál, nebo ne – možná přijatelné pro velkou energetiku, nepřijatelné pro zpracovatelské obory! Nebudou NAP – vše bude rozhodovat Komise: jde vůbec ještě o životní prostředí?Demokracie? Využití sektorového benchmarkingu? Rozvoj výrobních kapacit značně ztížen, ne-li paralyzován! 2306.03.2008SVSE - Praha

24 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Lednový energetický/klimatický balíček Aukce, někde od počátku, jinde posunované v čase i objemu – diskuse ještě probíhá Výnosy z aukcí – na opatření proti změně klimatu? Kde? Je to jen převlečená uhlíková daň – proč si lžeme do kapsy? Proč za těchto okolností ještě vůbec obchodovat??? Kdo má vlastně zájem na obchodování? Komise se vůbec nepoučila ze zkušeností a analýz. EU ETS není nástroj ale motivace! 2406.03.2008SVSE - Praha

25 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Lednový energetický/klimatický balíček Obnovitelné zdroje vč. státní podpory: Podpora OZE bez ohledu na možné dopady do jiných zpracovatelských sektorů: ztráta surovin! Žádný ohled na fyzické možnosti kontinentu, principy a fyzikální zákony ani na časový faktor a náklady na vývoj funkčních a ekonomicky přijatelných technologií Podivné virtuální obchodování se zelenými certifikáty původu – (zelené) vytírání očí Biopaliva – postup žádoucím směrem, opět za každou cenu – přes vyhraněný postoj zelených 2506.03.2008SVSE - Praha

26 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty 2606.03.2008SVSE - Praha

27 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Lednový energetický/klimatický balíček Zachycování a ukládání (CCS) Bezesporu, významný směr, z balíčku nejpragmatičtější a nejracionálnější Nutno si uvědomit náklady CCS (spíš 60 – 80 €/tunu) Tudíž – může ve větší míře působit až po roce 2020 Přispívá nejvíc k bezpečnosti dodávek energií a energetické soběstačnosti – předmět kritiky nevládek!!! Potřeba důkladného prostudování, kde mohou být problémy – málo na VaV připravenost k CCS?!? 2706.03.2008SVSE - Praha

28 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Dopady návrhů – první poznatky Komise v zajetí bezbřehého optimizmu: O funkčnosti a efektivitě EU-ETS O dopadech (prý jen 3€ na osobu a týden v EU – no nekupte to) O přínosech – uspoří se prý desetinásobek sumy jako nákladů na nečinnost O své vůdčí roli v mezinárodním společenství – tam nezájem, naopak, křik z možných obchodních barier!!! A chvílemi vydává své sny za skutečnost! 2806.03.2008SVSE - Praha

29 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Dopady návrhů – první poznatky Zelení – vše je jim málo, potřeba drtit daleko více, ne všechny OZE jsou dobré, CCS je vysoce podezřelý… Ekonomická sféra – nejednotná jako obvykle: velká energetika „vítá“, zpracovatelské obory jsou zděšeny (z mnoha důvodů) Konsultanti jásají – kolik zase bude práce a splní, co si zákazník bude přát! Liberálové pláčou – tolik dirigizmu na úrovni EU ještě nebylo! 2906.03.2008SVSE - Praha

30 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Závěry pro další postup I když hodně problémů – nic není úplně ztraceno, pokud to sami nevzdáme. Podrobně se seznámit s obsahem jednotlivých návrhů a zhodnotit jejich dopady v ČR vč. implikací do státní energetické politiky Prosadit oprávněné zájmy obyvatel – zatím za ně mluví jiní, bez mandátu, ale hodně hlasitě – klíčová bezpečnost!!! Požadovat na vládě zpracování realistické politiky klimatických změn za účasti tvůrců hodnot. 3006.03.2008SVSE - Praha

31 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Závěry pro další postup Maximálně sjednotit názory a postoje hospodářské sféry Připravit se na dlouhá a náročná jednání doma i v EU Například pozice pro jednání v Bruselu jsou připravovány trestuhodným způsobem Obdobně, poziční dokumenty a sdělení Komisi (trendy apod.) Hledat spojence doma i v zahraničí i pro jednání v Radě Postupovat aktivně – i s ohledem na Předsednictví EU 09 3106.03.2008SVSE - Praha

32 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Děkuji za pozornost 32 Ing. Josef Zbořil; josef.zboril@iol.cz; josef.zboril@eesc.europa.eujosef.zboril@iol.czjosef.zboril@eesc.europa.eu 06.03.2008 SVSE - Praha


Stáhnout ppt "Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Evropská politika klimatických změn – rizika a příležitosti Josef Zbořil Člen představenstva."

Podobné prezentace


Reklamy Google