Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Díky archeologickým nálezům v bývalých keltských hradištích (oppidech) a na pohřebištích je zřejmé, že Keltové měli své zručné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Díky archeologickým nálezům v bývalých keltských hradištích (oppidech) a na pohřebištích je zřejmé, že Keltové měli své zručné."— Transkript prezentace:

1

2

3

4 ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Díky archeologickým nálezům v bývalých keltských hradištích (oppidech) a na pohřebištích je zřejmé, že Keltové měli své zručné řemeslníky. Byli mezi nimi kováři, kovolitci, kovotepci, mincíři, šperkaři, hrnčíři, tkalci, truhláři, tesaři a další. „Koncem srpna roku 2000 odkryli pracovníci Ústavu archeologické památkové péče v Brně na poli u Žatčan velký hrob z keltského období z první poloviny 4. století před naším letopočtem. V jámě dlouhé 3,6 m a široké 2 m byl téměř v dvoumetrové hloubce uložen bojovník s mečem a štítem“. Bojovníkův meč byl železný, štít původně dřevěný s železným kováním a držadlem a bronzovou sponou. Hrob s kosterními pozůstatky, nepochybně příslušníka vyšší společenské vrstvy ohraničoval čtvercový příkop se stranami dlouhými 14 m, který vytvářel nad hrobem jakési mauzoleum. Doposud se tak velký hrob z keltského období v ČR nenašel. Archeologové nález odvezli k odbornému ošetření, aby jej stabilizovali a zabránili tak dalšímu rozkladu.“ Rekonstrukce keltské dřevěné nádoby nalezené v Brně – Maloměřicích. Je zdobena bronzem.

5 HUTNICTVÍ Pec na tavbu železa.

6 KOVÁŘSTVÍ Tvary nástrojů keltských kovářů se příliš neliší od těch dnešních.

7 KOVÁŘSTVÍ Typické tvary keltských zbraní: kopí, meč, sekyra a nože.

8 KOVÁŘSTVÍ Různé tvary rukojetí meče.

9 KOVÁŘSTVÍ Replika keltského meče z moravských Nemilan včetně plechové pochvy.

10 KELTSKÝ BOJOVNÍK SE ŠTÍTEM Neodmyslitelnou součástí výzbroje byl štít. Zpravidla byl vyroben ze dřeva a potažen kůží. Mohl být zpevněn železnou štítovou puklicí.

11 KOVÁŘSTVÍ Mezi keltskými nástroji se objevují kosy, rýče, nůžky i klíče.

12 KOVÁŘSTVÍ Tvary keltských pracovních nástrojů. Novinkou byl žací stroj a nůžky.

13 KOVOTEPCTVÍ Kovotepci vyráběli součástí oděvů, šperky, užitné i vzácné nádoby.

14 KOVOTEPCTVÍ Kovotepci zdobili leštěná kovová zrcadla nebo hudební nástroje, např. cornyx. Cornyx byl žesťový nástroj, kterým se troubilo při bitvách nebo se jimi Keltové svolávali.

15 KOVOLITECTVÍ - ŠPERKAŘSTVÍ Kovolitectví je propojeno se šperkařstvím. Z bronzu se odlévá řada šperků. Typické keltské spony, nákrčníky, ale i náramky a nánožníky.

16 KOVOLITECTVÍ - ŠPERKAŘSTVÍ Vzácné nákrčníky vyrobené ze zlata a stříbra. Oblíbené byly se zvířecími motivy. https://www.armamentaria.comhttp://www.unc.edu/celtic/catalogue/cult/Shaman.htm

17 MINCOVNICTVÍ – RAŽBA MINCÍ S rozvojem obchodu s vyspělejšími zeměmi starověku vyvstala potřeba razit mince. Na předem připravené odlévané plíšky se vyrazili na obou stranách potřebné reliéfy. Úkol: Jdi na virtuální procházku keltskou vesnicí a vyhledej si, jak se razily keltské mince, u nás nazývané biateky.

18 ŠPERKAŘSTVÍ Vyhledávanou bižutérií byly švartnové náramky, které se i hojně vyvážely.

19 HRNČÍŘSTVÍ Úkol: na zhlédni výrobu keramiky, kterou předvádí podle starobylého způsobu Pierre-Alain Capt

20 HRNČÍŘSTVÍ Keltská keramika

21 SOUSTRUŽNICTVÍ Soustruh byl velmi jednoduchý, ale výkonný. Rotace výrobku byla zajištěna pomocí provazu, který byl uchycen na jednom konci na pružnou větev a na druhém konci na dřevěný pedál. Škoda jen, že dřevěné výrobky neodolaly času. Dnes máme možnost vidět práci na keltském soustruhu v archeoskanzenech. s/coc08-13big.jpg s/coc08-13big.jpg

22 Bednaříková, J. a kol.: Dějepis – Pravěk a starověk, Nová škola, Brno 2007 Čižmářová, J. a kol.: Pravěk Moravy, MZM, Brno 1996 Bauerová, A.: Zlatý věk země Bójů, Čsl. Spisovatel, Praha 1988 Bouzek, J.: Keltové našich zemí v evropském kontextu, Praha 2007 Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě, Praha 2004 Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách, Praha 2002 Čižmář, M.: Keltské oppidum Staré Hradisko, Olomouc 2002


Stáhnout ppt "ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Díky archeologickým nálezům v bývalých keltských hradištích (oppidech) a na pohřebištích je zřejmé, že Keltové měli své zručné."

Podobné prezentace


Reklamy Google