Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 Registr sbírek výtvarného umění společný projekt Rady galerií ČR a metodického centra CITeM Připravily:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 Registr sbírek výtvarného umění společný projekt Rady galerií ČR a metodického centra CITeM Připravily:"— Transkript prezentace:

1 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 Registr sbírek výtvarného umění společný projekt Rady galerií ČR a metodického centra CITeM Připravily: Vlaďka Mazačová (Rada galerií ČR) Jarmila Podolníková (oddělení CITeM MZM) Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě, Praha, 2.12.2009

2 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 Obsah Centrální kartotéka regionálních galerií Rada galerií ČR Cíle projektu Základní etapy projektu Role zúčastněných stran ProMuS Registr sbírek výtvarného umění

3 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 Centrální kartotéka regionálních galerií Vznikla v sedmdesátých letech v Národní galerii. Do práce byly zapojeny všechny regionální galerie. Využívala ji celá řada badatelů a odborných pracovníků, byla důležitým zdrojem souhrnných informací o celkové podobě tvorby jednotlivých autorů. Umožnila kurátorům koncipovat výstavní projekty, usnadnila práci v oboru studentům i všem zájemcům o výtvarné umění. Po roce 1989 se „zastavila ve vývoji“. Stala se důležitým předchůdcem nových metod evidencí, jejichž charakter se mohl výrazně pozměnit v souladu s technickým pokrokem a rozvojem digitálních technologií.

4 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 Rada Galerií České republiky Rada galerií ČR je profesní unií českých muzeí umění - galerií, které sdružuje za účelem koordinace jejich činnosti při tvorbě, správě, ochraně a zveřejňování uměleckých sbírek jako nedílné součásti národního kulturního dědictví. Založena 1992 300 000 sbírkových předmětů spolupráce RG a MZM (Demus) Členské galerie MUD Benešov Muzeum města Brna GVU Havlíčkův Brod AJG Hluboká n. Vltavou GVU Hodonín GMU Hradec Králové GVU Cheb OGV Jihlava GU Karlovy Vary GU Klatovy / Klenová GFJ Kutná Hora OG Liberec SČVGU Litoměřice GBR Louny GVU Náchod HG Nové město na Mor. MU Olomouc GVU Ostrava VČG Pardubice ZČG Plzeň ČMVU Praha GHMP Praha RG Rakovník GMU Roudnice n. Labem GSM Uherské Hradiště KGVU Zlín

5 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 Cíle společného projektu RG a CITeM hlavní zpřístupnit odborné veřejnosti sbírky výtvarného umění k pohodlnějšímu vyhledávání děl pro výstavy a další badatelské účely vedlejší zpřístupnit sbírky výtvarného umění laické veřejnosti dlouhodobý ukázat propojení muzejních autorit a sbírek výtvarného umění

6 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 Základní etapy projektu vytvoření pracovní skupiny galerie: Vlaďka Mazačová a Alena Uxová CITeM: Jarmila Podolníková analýza Registru které údaje - výběr polí z Demusu pro Registr jak mají vypadat - zobrazovací formát jednotlivých polí obrazová dokumentace - stanovení obrázku pro export návrh řešení nová verze aplikace ProMuS jako prostředí pro Registr Převaděč dat jako speciální aplikace pro tvorbu vstupního textového souboru z dat Demusu do ProMuSu pilotní projekt (zapojené galerie - ČMVU a OGV)

7 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 Základní etapy projektu řešení projektu programování nové verze aplikace ProMuS (Ondřej Klíma, student) příprava převaděče na základě provedené analýzy (samostatná aplikace ve stejném prostředí jako Demus, jednoduchá na obsluhu) testování převaděče a ProMuSu vypracování metodiky pro zapojené galerie pro zápis polí v Demusu pro přípravu a propojení obrazové dokumentace definice právního rámce Registru smlouva o přípravě Registru a jeho provozu mezi CITeM a RG představení pilotního projektu na akcích RG (komora ředitelů, senát, komora kurátorů) zapojení galerií do projektu

8 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 Role zúčastněných stran dodání převaděče galeriím poskytnutí a nastavení aplikace ProMuS (zatím na serveru MZM) aktualizace dat Registru pomocí textových a obrazových souborů z jednotlivých galerií aktualizace slovníků pro vyhledávání uživatelská podpora definice právního rámce Registru sbírek výtvarného umění smlouva o provozu mezi CITeM a RG odpovědnost za aktualizaci dat schválení metodiky zápisu dat do Demusu a obrazových formátů grafický design Registru CITeMRada galerií Galerie odpovědnost za obsah svých dat odpovědnost za kvalitu a autorství obrazových souborů

9 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 ProMuS univerzální nástroj na zpřístupnění libovolných databázových tabulek data lze vystavovat a prohlížet jak na samostatném izolovaném počítači, tak na lokální síti, nebo (nejčastěji) na internetu SW požadavky na server: www server s podporou php4 a vyšší databázový server MySQL nebo PostgreSQL SW požadavky u návštěvníka: internetový prohlížeč uživatelská a administrátorská část aparát pro vyhledávání a řazení záznamů import tabulek prostřednictvím textových souborů (jeden se strukturou, druhý s daty) převaděč dat z Demusu do textových souborů

10 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 ProMuS soubor se strukturou soubor s daty

11 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 ProMuS (část uživatelská) tabulkové zobrazení možnost zobrazení jednoho nebo více náhledů obrazového souboru (generován automaticky) zobrazení vysvětlujícího textu pro vybraná pole přechod z přehledu na detail záznamu

12 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 ProMuS (část uživatelská) tabulkové zobrazení abecední seznam pro listování (pole s nastaveným implicitním řazením)

13 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 ProMuS (část uživatelská) tabulkové zobrazení ruční označení/odznačení libovolného záznamu nebo všech záznamů na jedné stránce (označení se uplatní ve vyhledávání)

14 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 ProMuS (část uživatelská) tabulkové zobrazení link z přehledu jedné tabulky na přehled druhé tabulky

15 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 ProMuS (část uživatelská) detail záznamu možnost zobrazení prvního obrázku vedle textových informací listování po detailech záznamů

16 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 ProMuS (část uživatelská) vyhledávání a řazení neomezeno počtem podmínek, možnost nastavení slovníkové tabulky nebo seznamu použitých hodnot do výběrové podmínky

17 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 ProMuS (část uživatelská) tabulkové zobrazení možnost zobrazení jednoho nebo více náhledů obrazového souboru (generován automaticky) abecední seznam pro listování (pole s nastaveným implicitním řazením) možnost ručního označení/odznačení libovolného záznamu nebo všech záznamů na jedné stránce (označení se uplatní ve vyhledávání) zobrazení vysvětlujícího textu pro vybraná pole link z přehledu jedné tabulky na přehled druhé tabulky možnost zobrazení obrázku s vybranými údaji v samostatném okně detail záznamu možnost zobrazení prvního obrázku vedle textových informací listování po detailech záznamů vyhledávání a řazení neomezeno počtem podmínek, možnost nastavení slovníkové tabulky nebo seznamu použitých hodnot do výběrové podmínky

18 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 ProMuS (část administrátorská) editace všeobecného nastavení

19 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 ProMuS (část administrátorská) editace nastavení tabulky

20 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 ProMuS (část administrátorská) editace všeobecného nastavení přehlednější členění všechny textové popisky lze nastavit parametricky editace nastavení tabulky nastavení vlastností popisovaných v prezentační části (indikace slovníkové tabulky, pole pro implicitní řazení, počet náhledů v přehledu apod.) výběr libovolných polí pro vyhledávání, řazení a nastavení jejich pořadí možnost zachovat i ignorovat cestu u obrazových dokumentů signalizace mailové adresy nebo http a jejich automatické generování v html odstranění jednotlivých či vybraných záznamů

21 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 Registr - pole pro vyhledávání umožňují zápis složitějších dotazů s ohledem na různé položky záznamů Správce Autor Datace Rod od Titul Podtitul Technika, materiál Skupina Námět Signatura Rok získání

22 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 Registr - zobrazení tabulky 31 873 záznamů, 6 galerií a muzeí

23 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 Registr - zobrazení detail Z Demusu se do Registru přebírají tyto údaje:

24 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 Registr - pracovní skupina Sjednocování jmen autorů Přebírání a doplňování údajů Černý Karel, 1910-1960 Černý Karel, 1912-1960 Černý Karel / (K.Černý Š., K.Černý Šich) Heritesová-Červinková Zdeňka, 1896 Heritesová Zdeňka, 1896 Heritesová Zdenka Heritesová Zdenka, 1896 Heritesová Zdenka, 1896- 1975

25 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 Propojen í muzejn í ch autorit a sb í rek výtvarn é ho uměn í harmonizováno (jn99240001699) ID: j0000095 Jméno: Černý, Karel, 1910-1960 Jiné jméno: Černý Š., K., 1910-1960 Černý Šich, K., 1910-1960 Biogr.poz.: Narozen 19. 2. 1910 v Brně, zemřel 18. 10. 1960 v Praze. Malíř, grafik a ilustrátor. harmonizováno (jk01040828) ID: j0000210 Jméno: Heritesová, Zdeňka, 1896-1975 Jiné jméno: Heritesová - Červinková, Zdeňka, 1896-1975 Heritesová, Zdenka, 1896-1975 Biogr.poz.: Narozena 13. 9. 1896, zemřela 8. 10. 1975 v Praze. Malířka, grafička, publikace cyklu litografií.

26 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 Propojení muzejních autorit a sbírek výtvarného umění JménoHeritesová, Zdeňka, 1896-1975 Jiné jménoHeritesová - Červinková, Zdeňka, 1896-1975 Heritesová, Zdenka, 1896-1975 Biogr.poz. Narozena 13. 9. 1896, zemřela 8. 10. 1975 v Praze. Malířka, grafička, publikace cyklu litografií. Národnostčeská Pohlaví ženské Narození 13.09.1896 - Praha (Česko) Úmrtí 10.08.1975 - Praha (Česko) Studium 1915 - 1919 Uměleckoprůmyslová škola (Praha, Česko) učitel - Hofbauer, Arnošt, 1869-1944 učitel - Schikaneder, Jakub, 1855-1924 1936 - 1937 Académie de la Grande Chaumiere (Paříž) Členství Sdružení českých umělců grafiků Hollar 1943 - 1945 Jednota umělců výtvarných od 1945 Umělecká beseda (spolek) Profese malířky grafičky Zdroj dat PNP-LA Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, dokumentace sbírek ; odkaz viz www(Informační systém abART) ; odkaz viz, biografická poznámka - datum úmrtí Životopis Zdeňka Heritesová se narodila 13. 9. 1896 v Praze, její rodné jméno bylo Červinková. Vystudovala v letech 1915 až 1919 Uměleckoprůmyslovou školu v Praze u profesorů A. Hofbauera a J. Schikanedra. Podnikla mnoho studijních cest - Itálie, Francie, Sovětský svaz, Bulharsko a Kuba. Ve třicátých letech studovala v Paříži na slavné Académie de la Grande Chaumiere (1936 - 1937) a v roce 1947 na škole André Lhote rovněž v Paříži. Byla malířkou a grafičkou. Vystavovala od roku 1946, samostatně od 1948. Zemřela 8. 10. 1975 v Praze.

27 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 Registr sbírek výtvarného umění první databáze, která představí výtvarné umění českých galerií na internetu v ucelené podobě 26 galerií a muzeí umění 300 000 sbírkových předmětů přispívá ke zkvalitnění obsahu databází jednotlivých galerií propojí navzájem díla výtvarného umění s autoritními záznamy jejich tvůrců

28 Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 Registr sbírek výtvarného umění Děkujeme za pozornost. www.citem.cz/Registr


Stáhnout ppt "Registr sbírek výtvarného umění AKM, 2.12.2009 Registr sbírek výtvarného umění společný projekt Rady galerií ČR a metodického centra CITeM Připravily:"

Podobné prezentace


Reklamy Google