Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání veřejnosti formou Univerzity volného času Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Ivana Rösslerová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání veřejnosti formou Univerzity volného času Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Ivana Rösslerová."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání veřejnosti formou Univerzity volného času Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Ivana Rösslerová

2 Univerzita volného času (UVČ) vzdělávací projekt pro veřejnost cílem – zpřístupnění celoživotního učení nejširším vrstvám veřejnosti charakter vzdělávání: zájmové neformální (mimoškolní) systematické mezigenerační

3 Charakteristika UVČ obdoba Univerzity třetího věku (U3V) školní rok členěn na semestry atraktivní studijní obory odborné přednášky prezentovány populární formou studium pro zapsané studenty možnost pro nezaevidované zájemce navštívit přednášky

4 Pozitiva UVČ není vázána na VŠ pro všechny věkové kategorie bez podmínky předchozího vzdělávání získané znalosti se neověřují testy (cílem není získání certifikátu) skladba přednášek umožňuje „koloběh“ posluchačů popularizace odborných přednášek kapacita dle možností organizátora

5 Komu je UVČ určena nejširší veřejnosti bez omezení věku, pohlaví, sociálního postavení, náboženského vyznání… zvýhodněné skupiny senioři handicapovaní nezaměstnaní v produktivním věku matky na mateřské dovolené

6 Forma výuky přednášky a PC lekce členění na semestry ZS září-leden LS únor-červen v každém semestru: 1obor / 8 přednášek (PC lekcí) = 16 hodin výuka 1x za 14 dní délka trvání oboru dle zájmu posluchačů

7 Podmínky potřebné k provozu Personální kapacita Organizační zajištění Prostorové zázemí Technické zázemí Finanční zabezpečení

8 Personální zabezpečení Pracovník knihovny koncepční činnost domluva s lektory, metodiky zajištění zápisů do studia tvorba dohod o provedení práce, výplaty honorářů servisní činnost (didaktická technika, občerstvení lektorovi, kopírování materiálů, dotazy posluchačů, zahájení přednášek apod.) propagace a prezentace (rozpisy přednášek, www, média)

9 Personální zabezpečení Metodik nejbližší spolupracovník organizátora odborník v příslušném oboru vytváří osnovy oboru garantuje obsahovou úroveň oboru kontaktuje a zve k přednáškám lektory ručí za uskutečnění přednášky může být zároveň lektorem poměrně velká odpovědnost

10 Personální zabezpečení Lektor nezbytný spolupracovník organizátora vlastní realizátor přednášky úzká vazba na metodika i organizátora schopnost zaujmout, navázat kontakt s publikem schopnost podat odborné téma srozumitelnou formou tak, aby porozuměl i laik

11 Jak sehnat metodiky a lektory vytipovat významné a zajímavé osobnosti regionu nezbytné osobní kontakty knihovníků znalost místního prostředí oslovení konkrétní osoby navázání spolupráce s příslušnou organizací (škola, hudební škola, muzeum, galerie…) nabídka finanční odměny za přednášku možnost seberealizace a zviditelnění příležitost podělit se s druhými o své vědomosti a dovednosti

12 Jaké obory realizovat obory atraktivní a zajímavé pro široké publikum výběr přizpůsobit zaměření vytipovaných metodiků a lektorů obor koncipovat natolik široce a obecně, aby se daly začlenit přednášky z mnoha oblastí (úzce pojatý obor zaujme úzké publikum) zdravovědné zaměření (publikum zajímá+lékaři jsou všude) literární zaměření (ke knihovně přináleží+učitelé literatury k dispozici)

13 Prostorové a technické zázemí Výuková prostora pro přednášky (ideálně se stoly – možnost zápisků) Počítačová učebna (internetová studovna) Didaktická technika

14 Přednášky tabule (flipchart) promítací plátno dataprojektor notebook (počítač) zpětný projektor (průhledné fólie) diaprojektor (diapozitivy) vizualizér (neprůhledné tištěné materiály)

15 Didaktická technika Počítačové kurzy počítačové stanice software (kancelářské programy) přístup na Internet promítací plátno dataprojektor tabule (flipchart)

16 Organizační zajištění přednášek obdobné jako u jiných akcí příprava prostory a didaktické techniky dohoda o provedení práce, honorář občerstvení lektorovi uvedení lektora, zahájení a ukončení přednášky dotazy a další konverzace s posluchači (návštěvu jednotlivých přednášek neumožňujeme)

17 Organizační zajištění zápisu hlavní zápis do studia - 2x ročně (září, leden) úhrada zápisného na aktuální semestr (doklad o zaplacení) evidence posluchačů (dříve v papírové, nyní v elektronické podobě) vystavení průkazek pro posluchače 1-2 měsíce před zápisem k dispozici program následujícího semestru možnost pro stávající posluchače – zápis na posledních přednáškách (odevzdání průkazek)

18 Finanční zabezpečení Zápisné hrazené posluchači: ne PC obory: 300 Kč (200 Kč) PC obory: 500 Kč (300 Kč) Honoráře lektorům: 250 Kč/1 hodina Honoráře metodikům: ne PC obory: 1.000-1.500 Kč/1 semestr PC obory: 500 Kč/1 semestr

19 Vznik UVČ při KKV slavnostní otevření – září 2002 2 nepočítačové obory (Zdravý životní styl, Literatura) 2 počítačové obory (První kroky s PC a Internetem, PC pro mírně pokročilé) zapsáno 92 posluchačů (32 PC, 60 ne PC obory)

20 Aktuální nabídka 7 nepočítačových oborů Zdravý životní styl Základy psychologie Filosofie Dějiny výtvarného umění Kapitoly z kulturních dějin Havlíčkobrodska Základy psychologie – večerní kurz Dějiny hudby – večerní kurz 6 PC oborů 4 dovednostní úrovně běžných kurzů PC – Šance pro každého PC kroužek pro děti

21 Porovnání prvního a stávajícího semestru ZS 02/03 (1. semestr) 92 posluchačů 4 studijní obory (2+2) 32 přednášek a PC lekcí ZS 05/06 (aktuální) 355 posluchačů 355 posluchačů 13 studijních oborů (7+5+PC kroužek pro děti) 168 přednášek a PC lekcí

22 Statistika roku 2004 304 přednášek a PC lekcí 640 vyučovacích hodin 4.168 účastníků (součet účastníků všech přednášek a PC lekcí) výdaje 162.000 Kč (honoráře) příjmy 108.000 Kč (zápisné)

23 Aktuální věkový průměr průměrný věk posluchače ne PC oborů: 55 let nejstarší posluchači navštěvují Zdravý životní styl a Dějiny HB (64 let) nejmladší posluchači navštěvují večerní kurz Psychologie (34 let) průměrný věk posluchačů PC oborů: 46 let nejstarší posluchač: 80 let nejstarší posluchač PC oborů: 80 let

24 Nejoblíbenější obory 1.Kapitoly z dějin výtvarného umění (80 posluchačů) 2.Psychologie – večerní kurz (40 posluchačů) 3.Zdravý životní styl (35 posluchačů) osobnost lektora („fandovství“, odbornost) atraktivnost oboru další aktivity (zájezdy, výlety)

25 První zkušenosti ukázaly Velký zájem o vzdělávání mezi seniory získávání nových informací a dovedností (velký zájem o získání základní informační gramotnosti) zvýšení vlastního sebevědomí zvýšení prestiže v okolí i v rodině smysluplné využití volného času seberealizace společenský kontakt

26 Současné zkušenosti ukazují Rostoucí zájem veřejnosti středního věku a SŠ studentů: doplněk studia, příprava na VŠ získání, zvyšování informační gramotnosti uplatnění se na trhu práce – poptávka po získání certifikátu možnost dále se zájmově vzdělávat po ukončeném formálním vzdělávání smysluplné využití volného času, koníček

27 Plány do budoucna Rozvíjet stávající vzdělávací program Zjišťovat aktuální vzdělávací potřeby a zájmové oblasti posluchačů Obsah výuky přizpůsobovat zájmu, potřebám a věkovému složení posluchačů Zajistit stabilní nabídku atraktivních studijních oborů, kvalifikované lektory a technické zázemí Zajistit finanční a personální zabezpečení Minimalizovat nedostatky související s omezenými prostorovými kapacitami knihovny Rozšiřovat spolupráci s dalšími institucemi a jednotlivci

28 Kontakty a další informace Krajská knihovna Vysočiny Univerzita volného času http://www.kkvysociny.cz/uvc Ivana Rösslerová 569 400 493 rosslerova@kkvysociny.cz


Stáhnout ppt "Vzdělávání veřejnosti formou Univerzity volného času Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Ivana Rösslerová."

Podobné prezentace


Reklamy Google