Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SALTEK s.r.o. © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o. SALTEK s. r. o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SALTEK s.r.o. © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o. SALTEK s. r. o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran."— Transkript prezentace:

1

2 SALTEK s.r.o. © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o. SALTEK s. r. o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran typ 1 až 3.  uživatel I-deas od roku 2003, migrace na NX v roce 2010 Licence:  4 x NX  Teamcenter 16 uživatelů - Author, Consumer, Change Management, Program Execution Management, Visualization Řešení problémů:  řízení dat, konfigurace výrobku, validační procesy  rychlá modifikace 3D modelů Přínosy:  odstranění chyb způsobených špatnou dokumentací  pomocí synchronní technologie zkrátili čas modelování o 40% Další kroky:  propojení Teamcenter - SAP  generování uživatelské dokumentace - content management

3 Clean - air s.r.o. © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o. CleanAIR ®  vývoj a výroba vysoce účinných filtračně-ventilačních systémů CleanAIR ® Implementovaný software Siemens PLM:  I-deas od roku 1995  3D konstrukce, volné plochy, kreslení  v roce 2010 přechod na NX Přínosy:  možnost rychlého návrhu výrobku dle požadavku zákazníka: rychlost komplexnost požadavku optimalizace v prostoru ergonomie Další kroky:  rozšíření NX pro průmyslový design  rozšíření NX pro návrh forem na výrobu plastů

4 BRANO a.s., SBU Tools © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o. BRANO a.s., SBU Tools  společnost je zaměřena na konstrukci a výrobu postupových nástrojů pro přesný střih Implementovaný software Siemens PLM:  I-deas od roku 1995  v roce 2003 přechod na NX a zavedení TC Visualization a NX CAM modulů Přínosy:  Možnost návrhu komplexních nástrojů ve 3D: rychlost přesnost minimální zmetkovost použití vizualizace pro potřeby technologie Další kroky:  rozšíření NX pro konstrukci forem na plasty  automatizace konstrukce pomocí Progressive Die Wizzard  implementace PLM systému

5 BRANO a.s., SBU Tools © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o. PILSEN TOOLS ® se zabývá konstrukcí a výrobou:  řezných nástrojů a upínacích nářadí  měřidel  vstřikovacích a lisovacích forem  speciálních nástrojů a přípravků Implementovaný software Siemens PLM:  NX CAD - konstrukce  NX CAM - pro přípravu NC programů a simulací obrábění Přínosy:  zvýšená konkurenceschopnost a možnost přijímat zakázky pro složité nástroje  rychlá tvorba NC programů a odstranění chyb a kolizí na NC stroji Budoucnost:  Implementace Teamcenteru pro řízení procesů a inženýrských dat

6 VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o. VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.  společnost zaměřená na těžké strojírenství: vlastní výroba oceli těžké ocelové odlitky, zalomené hřídele zařízení oceláren a válcoven tvářecí zařízení pro železniční průmysl Implementovaný software Siemens PLM:  NX CAE - pro provádění MKP výpočtů  NX CAM - pro přípravu NC programů a simulaci obrábění  Solid Edge - pro konstrukci  Teamcenter - pro řízení inženýrských dat a procesů Přínosy:  kontrola 3D modelů snižuje náklady montáže při realizaci projektu  příprava NC programu a simulace v NX CAM zvyšuje využitelnost CNC strojů  MKP simulace snižují náklady na materiál a zabezpečují bezproblémový provoz zařízení

7 BRANO a.s., SBU © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o. Katedra Konstruování Strojů :  výuka v oblastech teoretické, metodické, počítačové a praktické podpory konstruování výrobních strojů a zařízení Implementovaný Siemens Industry Software od 12/2009 :  NX CAD - konstrukce  NX CAE - řešení digitálních simulací Přínosy:  možnost ověřit staticky nebo dynamicky navržený design  možnost výuky celé problematiky konstruování strojů v jednotném prostředí NX Budoucnost:  Implementace Teamcenteru pro řízení procesů a inženýrských dat

8 HYDROPROJEKT CZ a.s. © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o. HYDROPROJEKT CZ a.s.  projektová a konzultační společnost pro oblasti hydroenergetiky, zásobování vodou, kanalizací a čištění odpadních vod, odpadového hospodářství, závlah a velkoplošných environmentálních projektů na území celé České republiky i v zahraničí Implementovaný software Siemens PLM:  Solid Edge s nadstavbou pro projektování potrubních systémů Přínosy:  snížení možných chyb v dokumentaci  přesná a snadná tvorba izometrické dokumentace dle 3D modelů  snadná tvorba technické dokumentace z 3D modelů

9 G-Team a.s. © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o. G-Team a.s. je společnost zaměřená na energetiku:  vlastní parní turbínky  by-passové stanice, parní ventily a klapky, chladiče páry, olejové systémy  projektování a dodávky potrubních systémů  zařízení pro měření a diagnostiku Implementovaný software Siemens PLM :  Solid Edge - projektování energetických celků a potrubních systémů Další software:  Smap 3D - správa databáze potrubních dílů skládání tras v prostředí Solid Edge  Iso Edge - automatické generování výkresů a kusovníků pro montážní dokumentaci ze sestavy SolidEdge Přínosy:  zvýšená produktivita při projekčních pracích  kontrola kolizí zařízení, staveb a potrubních tras  automatická tvorba montážní dokumentace  tvorba doplňkových vizualizací a animací

10 © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o. DCK Holoubkov Bohemia a.s.  výroba a montáž rozvaděčů pro nízké napětí Implementovaný Siemens Industry Software od roku 1998:  2 licence NX Ideas CAD - konstrukce Přínosy:  možnost ověřit celé řešení sestavy na digitálním modelu / sestavě  snížení nákladů na vývoj nového produktu  zrychlení přípravy technické dokumentace Budoucnost:  přechod na robustnější řešení - NX CAD

11 © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o. PARS building, s.r.o.  je projekční kancelář, která od roku 1991 poskytuje komplexní služby v projektové a inženýrské přípravě staveb od koncepčních studií po dílenskou dokumentaci, posudky, inženýrskou činnost a autorský dozor Implementovaný software Siemens PLM:  Femap s řešičem NX Nastran Přínosy:  komplexní projektové služby pro občanské a průmyslové stavby  pevnostní výpočty nosných konstrukcí a jejich částí  Architektonicky exponované konstrukce (ocelové, skleněné, lanové konstrukce, membrány) Další kroky:  zjišťování možností rozšiřujících modulů Femap: optimalizace proudění

12 © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o. Engineering service Plzeň  je konstrukční kancelář zaměřená na vývoj technických výrobků konstrukce Průmyslový design výpočty Licence:  Solid Edge Premium  Solid Edge Classic  Solid Edge Foundation Přínosy:  získání zakázek od zahraničních společností: LEGO - konstrukce velkých modelů z LEGO elementů navržených v největších světových obchodních centrech - možnost modelování velkých sestav v Solid Edge Další kroky:  implementace software NX pro průmyslový design

13 TATRA a.s. © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o. TATRA vyrábí automobily od roku 1897  Je uživatelem NX I-deas od roku 1993  Dnes má 80 3D sedadel  V roce 2003 začíná intenzivně používat.JT formát a Teamcenter Visualization pro plošné používání 3D modelů napříč celým podnikem ( technologie, marketing, servis, obchod, uživatelská dokumentace ) Teamcenter Visualization licence:  TC Visualization Mockup, TC Visualization Animation Creation, TC Visualization Publish, Teamcenter Visualization Pro Řešení problémů:  Automatizace tvorby dokumentace založené na 3D modelech: prodej a marketing, servis, homologizace, technologie, nákup Přínosy:  kvalitní a přesná servisní dokumentace  distribuce 3D modelů prodejní sítí pomocí JT2GO a XpressReview Další kroky:  tvorba WEB portálu pro distributory s interaktivní 3D konfigurací kamiónu řady PHOENIX Katalog ND Technologický postup Prodej a marketing Servis.JT

14 © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o. ERCO, spol.s r.o. - FEAnalyses  společnost je zaměřena na technické výpočty: lineární a nelineární analýzy dynamické analýzy přestup tepla, teplotně-mechanické úlohy optimalizační analýzy Implementovaný software Siemens PLM:  NX, NX I-deas, FEMAP, NX Nastran - pro přípravu a provádění MKP analýz z oblastí všeobecného i těžkého strojírenství, hutnictví a stavebního průmyslu Využívané Moduly:  Master FEM Package  Simulation Solution Set  Response analysis Přínosy:  Konstrukce optimálního, konkurenceschopného produktu vyznačujícího se: požadovanou tuhostí a pevností optimální hmotností Vysokou spolehlivostí ERCO, spol.s r.o.

15 © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o. Výzkum a vzdělávání:  výzkumné, vzdělávací a školící pracoviště  výzkum nových koncepcí strojů  zkoušení a diagnostika strojů  vývoj, konstrukce a výpočty strojů  automatizace výrobních zařízení Implementovaný software Siemens PLM:  NX CAD - konstrukce  NX CAE - simulace  NX CAM - příprava NC programů a simulací obrábění  Teamcenter - řízení projektů Přínosy:  rychlý vývoj nové generace produktů pro výrobce obráběcích strojů  využití otevřenosti Siemens PLM software pro výměnu dat s průmyslem a spolupráci s různými CAD systémy Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT) - ČVUT

16 © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o. OSTROJ a.s.  výrobce sortimentu důlních zařízení pro všechny podmínky dobývání v hlubinných dolech a dalších strojírenských produktů v divizích Důlní stroje, Kovárna a kalírna, Nástrojárna, Strojírna, Hydraulika a Galvanovna. Implementovaný software Siemens PLM:  Solid Edge - pro konstrukci výrobků  Femap a NX CAE - pro provádění MKP výpočtů Přínosy:  pomocí 3D modelování a simulace jednotlivých stavů snadno ověřujeme základní funkce našich výrobků  tvorba prezentací pro zákazníka - montážní videa, simulace mezních stavů  snadné předávání modelů do výpočetního oddělení a ověřování výrobků pomocí MKP s jednoduchou návazností na potřebné změny  3D modelování snižuje časovou náročnost na úpravy dle přání zákazníka s aktuální návazností na výkresovou dokumentaci Další kroky:  Zavedení PLM systému Teamcenter a propojení s ERP systémem SAP Ostroj a.s.

17 © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o. VOP s.p.  státní podnik, jehož zakladatelem je Ministerstvo obrany ČR  nabízí široké portfolium výrobků a služeb v oblasti vojenské techniky, strojírenské techniky a vývoje Implementovaný software Siemens PLM:  Solid Edge - pro konstrukci výrobků  Teamcenter - pro řízení návrhových procesů a dat  Teamcenter vizualization - tvorba ilustrací do dokumentace Přínosy:  Urychlení práce díky novým postupům a funkcím  Zlepšení orientace v dokumentaci v rámci jednotlivých oddělení i podniku (např. odstranění duplicit, informovanost navazujících oddělení o schválené dokumentaci apod.)  Pokročilé možnosti pracovat v týmech Další kroky:  Zavedení NX CAE software pro pokročilé analýzy  Zavedení NX CAM software pro programování CNC strojů  Zavedení Teamcenter Shop Floor pro podporu výroby a řízení nástrojů VOP CZ s.p.

18 © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o. Ing. Tomáš Smejkal ® konstrukční a koordinační činnost ve strojírenství se zaměřením na přední dodavatele automobilek Implementovaný software Siemens PLM:  NX MACH Přínosy:  Přímé dodávky konstrukce v prostředí NX  Realizace konstrukcí vstřikovacích forem pro graficky velice náročné dílce  Práce v robustním CAD systému - vyšší pracovní výkon Další kroky:  Nákup dalších licencí  Nákup FEM software  Rozšíření oblasti působnosti o partdesign Ing. Tomáš Smejkal, technická kancelář

19


Stáhnout ppt "SALTEK s.r.o. © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o. SALTEK s. r. o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran."

Podobné prezentace


Reklamy Google