Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SALTEK s.r.o. SALTEK s. r. o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SALTEK s.r.o. SALTEK s. r. o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů."— Transkript prezentace:

1

2 SALTEK s.r.o. SALTEK s. r. o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran typ 1 až 3. uživatel I-deas od roku 2003, migrace na NX v roce 2010 Licence: 4 x NX Teamcenter 16 uživatelů - Author, Consumer, Change Management, Program Execution Management, Visualization Řešení problémů: řízení dat, konfigurace výrobku, validační procesy rychlá modifikace 3D modelů Přínosy: odstranění chyb způsobených špatnou dokumentací pomocí synchronní technologie zkrátili čas modelování o 40% Další kroky: propojení Teamcenter - SAP generování uživatelské dokumentace - content management © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o.

3 Clean - air s.r.o. CleanAIR ®
vývoj a výroba vysoce účinných filtračně-ventilačních systémů CleanAIR® Implementovaný software Siemens PLM: I-deas od roku 1995 3D konstrukce, volné plochy, kreslení v roce 2010 přechod na NX Přínosy: možnost rychlého návrhu výrobku dle požadavku zákazníka: rychlost komplexnost požadavku optimalizace v prostoru ergonomie Další kroky: rozšíření NX pro průmyslový design rozšíření NX pro návrh forem na výrobu plastů © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o.

4 BRANO a.s., SBU Tools BRANO a.s., SBU Tools
společnost je zaměřena na konstrukci a výrobu postupových nástrojů pro přesný střih Implementovaný software Siemens PLM: I-deas od roku 1995 v roce 2003 přechod na NX a zavedení TC Visualization a NX CAM modulů Přínosy: Možnost návrhu komplexních nástrojů ve 3D: rychlost přesnost minimální zmetkovost použití vizualizace pro potřeby technologie Další kroky: rozšíření NX pro konstrukci forem na plasty automatizace konstrukce pomocí Progressive Die Wizzard implementace PLM systému © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o.

5 BRANO a.s., SBU Tools PILSEN TOOLS® se zabývá konstrukcí a výrobou:
řezných nástrojů a upínacích nářadí měřidel vstřikovacích a lisovacích forem speciálních nástrojů a přípravků Implementovaný software Siemens PLM: NX CAD - konstrukce NX CAM - pro přípravu NC programů a simulací obrábění Přínosy: zvýšená konkurenceschopnost a možnost přijímat zakázky pro složité nástroje rychlá tvorba NC programů a odstranění chyb a kolizí na NC stroji Budoucnost: Implementace Teamcenteru pro řízení procesů a inženýrských dat © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o.

6 VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
společnost zaměřená na těžké strojírenství: vlastní výroba oceli těžké ocelové odlitky, zalomené hřídele zařízení oceláren a válcoven tvářecí zařízení pro železniční průmysl Implementovaný software Siemens PLM: NX CAE - pro provádění MKP výpočtů NX CAM - pro přípravu NC programů a simulaci obrábění Solid Edge - pro konstrukci Teamcenter - pro řízení inženýrských dat a procesů Přínosy: kontrola 3D modelů snižuje náklady montáže při realizaci projektu příprava NC programu a simulace v NX CAM zvyšuje využitelnost CNC strojů MKP simulace snižují náklady na materiál a zabezpečují bezproblémový provoz zařízení © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o.

7 BRANO a.s., SBU Katedra Konstruování Strojů :
výuka v oblastech teoretické, metodické, počítačové a praktické podpory konstruování výrobních strojů a zařízení Implementovaný Siemens Industry Software od 12/2009 : NX CAD - konstrukce NX CAE - řešení digitálních simulací Přínosy: možnost ověřit staticky nebo dynamicky navržený design možnost výuky celé problematiky konstruování strojů v jednotném prostředí NX Budoucnost: Implementace Teamcenteru pro řízení procesů a inženýrských dat © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o.

8 HYDROPROJEKT CZ a.s. HYDROPROJEKT CZ a.s.
projektová a konzultační společnost pro oblasti hydroenergetiky, zásobování vodou, kanalizací a čištění odpadních vod, odpadového hospodářství, závlah a velkoplošných environmentálních projektů na území celé České republiky i v zahraničí Implementovaný software Siemens PLM: Solid Edge s nadstavbou pro projektování potrubních systémů Přínosy: snížení možných chyb v dokumentaci přesná a snadná tvorba izometrické dokumentace dle 3D modelů snadná tvorba technické dokumentace z 3D modelů © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o.

9 G-Team a.s. G-Team a.s. je společnost zaměřená na energetiku:
vlastní parní turbínky by-passové stanice, parní ventily a klapky, chladiče páry, olejové systémy projektování a dodávky potrubních systémů zařízení pro měření a diagnostiku Implementovaný software Siemens PLM : Solid Edge - projektování energetických celků a potrubních systémů Další software: Smap 3D - správa databáze potrubních dílů skládání tras v prostředí Solid Edge Iso Edge - automatické generování výkresů a kusovníků pro montážní dokumentaci ze sestavy SolidEdge Přínosy: zvýšená produktivita při projekčních pracích kontrola kolizí zařízení, staveb a potrubních tras automatická tvorba montážní dokumentace tvorba doplňkových vizualizací a animací © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o.

10 DCK Holoubkov Bohemia a.s. výroba a montáž rozvaděčů pro nízké napětí
Implementovaný Siemens Industry Software od roku 1998: 2 licence NX Ideas CAD - konstrukce Přínosy: možnost ověřit celé řešení sestavy na digitálním modelu / sestavě snížení nákladů na vývoj nového produktu zrychlení přípravy technické dokumentace Budoucnost: přechod na robustnější řešení - NX CAD © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o.

11 je projekční kancelář, která od roku 1991 poskytuje komplexní
PARS building, s.r.o. je projekční kancelář, která od roku 1991 poskytuje komplexní služby v projektové a inženýrské přípravě staveb od koncepčních studií po dílenskou dokumentaci, posudky, inženýrskou činnost a autorský dozor Implementovaný software Siemens PLM: Femap s řešičem NX Nastran Přínosy: komplexní projektové služby pro občanské a průmyslové stavby pevnostní výpočty nosných konstrukcí a jejich částí Architektonicky exponované konstrukce (ocelové, skleněné, lanové konstrukce, membrány) Další kroky: zjišťování možností rozšiřujících modulů Femap: optimalizace proudění © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o.

12 Engineering service Plzeň
je konstrukční kancelář zaměřená na vývoj technických výrobků konstrukce Průmyslový design výpočty Licence: Solid Edge Premium Solid Edge Classic Solid Edge Foundation Přínosy: získání zakázek od zahraničních společností: LEGO - konstrukce velkých modelů z LEGO elementů navržených v největších světových obchodních centrech - možnost modelování velkých sestav v Solid Edge Další kroky: implementace software NX pro průmyslový design © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o.

13 TATRA a.s. .JT TATRA vyrábí automobily od roku 1897
Je uživatelem NX I-deas od roku 1993 Dnes má 80 3D sedadel V roce 2003 začíná intenzivně používat .JT formát a Teamcenter Visualization pro plošné používání 3D modelů napříč celým podnikem ( technologie, marketing, servis, obchod, uživatelská dokumentace ) Teamcenter Visualization licence: TC Visualization Mockup, TC Visualization Animation Creation,  TC Visualization Publish, Teamcenter Visualization Pro Řešení problémů: Automatizace tvorby dokumentace založené na 3D modelech: prodej a marketing, servis, homologizace, technologie, nákup Přínosy: kvalitní a přesná servisní dokumentace distribuce 3D modelů prodejní sítí pomocí JT2GO a XpressReview Další kroky: tvorba WEB portálu pro distributory s interaktivní 3D konfigurací kamiónu řady PHOENIX Katalog ND Servis .JT Technologický postup Prodej a marketing © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o.

14 ERCO, spol.s r.o. ERCO, spol.s r.o. - FEAnalyses
společnost je zaměřena na technické výpočty: lineární a nelineární analýzy dynamické analýzy přestup tepla, teplotně-mechanické úlohy optimalizační analýzy Implementovaný software Siemens PLM: NX, NX I-deas, FEMAP, NX Nastran - pro přípravu a provádění MKP analýz z oblastí všeobecného i těžkého strojírenství, hutnictví a stavebního průmyslu Využívané Moduly: Master FEM Package Simulation Solution Set Response analysis Přínosy: Konstrukce optimálního, konkurenceschopného produktu vyznačujícího se: požadovanou tuhostí a pevností optimální hmotností Vysokou spolehlivostí © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o.

15 Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní
techniku a technologii (VCSVTT) - ČVUT Výzkum a vzdělávání: výzkumné, vzdělávací a školící pracoviště výzkum nových koncepcí strojů zkoušení a diagnostika strojů vývoj, konstrukce a výpočty strojů automatizace výrobních zařízení Implementovaný software Siemens PLM: NX CAD - konstrukce NX CAE - simulace NX CAM - příprava NC programů a simulací obrábění Teamcenter - řízení projektů Přínosy: rychlý vývoj nové generace produktů pro výrobce obráběcích strojů využití otevřenosti Siemens PLM software pro výměnu dat s průmyslem a spolupráci s různými CAD systémy © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o.

16 Ostroj a.s. OSTROJ a.s. výrobce sortimentu důlních zařízení pro všechny podmínky dobývání v hlubinných dolech a dalších strojírenských produktů v divizích Důlní stroje, Kovárna a kalírna, Nástrojárna, Strojírna, Hydraulika a Galvanovna. Implementovaný software Siemens PLM: Solid Edge - pro konstrukci výrobků Femap a NX CAE - pro provádění MKP výpočtů Přínosy: pomocí 3D modelování a simulace jednotlivých stavů snadno ověřujeme základní funkce našich výrobků tvorba prezentací pro zákazníka - montážní videa, simulace mezních stavů snadné předávání modelů do výpočetního oddělení a ověřování výrobků pomocí MKP s jednoduchou návazností na potřebné změny 3D modelování snižuje časovou náročnost na úpravy dle přání zákazníka s aktuální návazností na výkresovou dokumentaci Další kroky: Zavedení PLM systému Teamcenter a propojení s ERP systémem SAP © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o.

17 VOP CZ s.p. VOP s.p. státní podnik, jehož zakladatelem je Ministerstvo obrany ČR nabízí široké portfolium výrobků a služeb v oblasti vojenské techniky, strojírenské techniky a vývoje Implementovaný software Siemens PLM: Solid Edge - pro konstrukci výrobků Teamcenter - pro řízení návrhových procesů a dat Teamcenter vizualization - tvorba ilustrací do dokumentace Přínosy: Urychlení práce díky novým postupům a funkcím Zlepšení orientace v dokumentaci v rámci jednotlivých oddělení i podniku (např. odstranění duplicit, informovanost navazujících oddělení o schválené dokumentaci apod.) Pokročilé možnosti pracovat v týmech Další kroky: Zavedení NX CAE software pro pokročilé analýzy Zavedení NX CAM software pro programování CNC strojů Zavedení Teamcenter Shop Floor pro podporu výroby a řízení nástrojů © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o.

18 Ing. Tomáš Smejkal, technická kancelář
konstrukční a koordinační činnost ve strojírenství se zaměřením na přední dodavatele automobilek Implementovaný software Siemens PLM: NX MACH Přínosy: Přímé dodávky konstrukce v prostředí NX Realizace konstrukcí vstřikovacích forem pro graficky velice náročné dílce Práce v robustním CAD systému - vyšší pracovní výkon Další kroky: Nákup dalších licencí Nákup FEM software Rozšíření oblasti působnosti o partdesign © 2014 Industrial Technology Systems, s.r.o.

19


Stáhnout ppt "SALTEK s.r.o. SALTEK s. r. o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů."

Podobné prezentace


Reklamy Google