Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V rámci projektu Mediální komunikace jako odborná kompetence Představení e-learningového prostředí Moodle Lukáš Pavlík Lexik s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V rámci projektu Mediální komunikace jako odborná kompetence Představení e-learningového prostředí Moodle Lukáš Pavlík Lexik s.r.o."— Transkript prezentace:

1 V rámci projektu Mediální komunikace jako odborná kompetence Představení e-learningového prostředí Moodle Lukáš Pavlík Lexik s.r.o. Lukas.Pavlik@lexik.cz

2 E-learning E-learning je vzd ě lávací proces, využívající informa č ní a komunika č ní technologie k tvorb ě kurz ů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k ř ízení studia. Přispěvatelé Wikipedie, E-learning [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 19. 03. 2013, 09:36 UTC, [citováno 20. 09. 2013] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=E-learning&oldid=9962761

3 LMS Moodle Moodle [m ů dl] je softwarový balí č ek pro tvorbu výukových systém ů a elektronických kurz ů na internetu Vyvíjen jako nástroj podporující sociáln ě konstruktivistický p ř ístup ke vzd ě lávání. Využíván velkým množství vysokých a st ř edních škol.

4 Moodle v Lexiku (https://) moodle.lexik.cz Zabezpe č eno SSL P ř ístup z mobilních za ř ízení

5 Požadavky na počítač B ě žný po č íta č (mobilní telefon č i tablet) P ř ipojení k internetu Internetový prohlíže č (IE, Chrome, FF) - zdarma Adobe Reader pro zobrazení pdf - zdarma

6 Činnosti v e-learningu P ř ihlášení Zobrazení kurzu Prohlédnutí studijních materiál ů Spln ě ní testu Diskuse apod.

7 Lekce Celkem 13 lekcí Tematické rozložení N ě které lekce jsou 2 b ě hem týdne (v č. test ů ) Obsahují p ř ehled studijní materiál test

8 Studijní materiály Formát pdf – Adobe Reader (zdarma) Zp ř ístupn ě ní materiál ů – sobota

9 Testy Č asový limit 30min 3 pokusy Po č ítá se ten nejlepší Možnost vyplnit od soboty do soboty Dohoda možná

10 Závěrem Pilotní provoz Problémy a obtíže si nenechávat pro sebe Znalostní báze FAQ

11 Děkuji za pozornost Lukáš Pavlík Lexik s.r.o. Lukas.Pavlik@lexik.cz


Stáhnout ppt "V rámci projektu Mediální komunikace jako odborná kompetence Představení e-learningového prostředí Moodle Lukáš Pavlík Lexik s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google