Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TVORBA PROGRAMŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODLE NSK Mgr. Miroslav BARABÁŠ Otrokovice 7. říjen 2011 Krajská konference UNIV 2 KRAJE – Zlínský kraj STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TVORBA PROGRAMŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODLE NSK Mgr. Miroslav BARABÁŠ Otrokovice 7. říjen 2011 Krajská konference UNIV 2 KRAJE – Zlínský kraj STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ."— Transkript prezentace:

1 TVORBA PROGRAMŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODLE NSK Mgr. Miroslav BARABÁŠ Otrokovice 7. říjen 2011 Krajská konference UNIV 2 KRAJE – Zlínský kraj STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ TEL.: +420 571 751 011, FAX: +420 571 751 010, E-mail: skola@spsstavvm.cz w w w. s p s s t a v v m. c z

2 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ TEL.: +420 571 751 011, FAX: +420 571 751 010, E-mail: skola@spsstavvm.cz Krajská konference UNIV 2 KRAJE – Zlínský kraj, Otrokovice 7. říjen 2011 STUDIJNÍ OBORY NÁSTAVBOVÉ STUDIUM UČEBNÍ OBORY DISTANČNÍ STUDIUM VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA: VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY DV PODLE NSK +

3 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ TEL.: +420 571 751 011, FAX: +420 571 751 010, E-mail: skola@spsstavvm.cz Krajská konference UNIV 2 KRAJE – Zlínský kraj, Otrokovice 7. říjen 2011 PROČ UNIV 2 KRAJE A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY DV PODLE NSK ? ▲ ▲ na počátku všeho byl zájem o vzdělávací programy při zaměstnání ze strany široké veřejnosti a aplikační podnikatelské sféry. Uchazeči s ohledem na finanční krizi poptávali stále častěji možnost získat úplné středoškolské vzdělání ukončené výučním listem v oblasti stavebnictví a dřevařství. ▲ ▲ tento zájem nás vedl k zamyšlení, jakým způsobem vyjít zájemcům o studium a firmám vstříc. Měli jsme dřívější zkušenosti v oblasti distančního vzdělávání a svářečských kurzů. Nicméně přímou zkušenost jsme v této oblasti neměli. S ohledem na potřeby praxe jsme nejprve zvažovali možnost realizovat čisté rekvalifikační kurzy nebo připravovat programy DV podle NSK. ▲ ▲ v okamžiku plánování a rozhodování, jakým směrem se budeme upírat, se nám otevřela možnost zapojit se do projektu UNIV 2 KRAJE, který byl zaštiťován NOUV, což byl pro nás rozhodující impuls se do projektu zapojit.

4 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ TEL.: +420 571 751 011, FAX: +420 571 751 010, E-mail: skola@spsstavvm.cz Krajská konference UNIV 2 KRAJE – Zlínský kraj, Otrokovice 7. říjen 2011 PŘÍPRAVA TVORBY PROGRAMŮ DV PODLE NSK ▲ ▲ věděli jsme kde jsme nyní, kam směřujeme, ale nevěděli jsme ještě přesně, co zájemcům a firmám přesně nabídneme a jakým způsobem? ▲ ▲ rozhodli jsme se nejprve zmapovat potřeby trhu práce, a to formou dopisu s návratným dotazníkem. Oslovili jsme 50 dřevařských a stavebních firem s kterými jsme nějakou formou již spolupracovali. Vrátilo se nám 42 dotazníků, tj. 84% dotázaných respondentů nám zaslalo vyplněný návratný dotazník. ▲ ▲ šetření nám umožnilo lépe se zorientovat v trendech a požadavcích v oblasti výchovy a vzdělávaní pracovníků ve stavebnictví a dřevařství. Při vyhodnocení dotazníků jsme zjistili, že většina dotázaných firem má akutní nedostatek plně kvalifikovaných pracovníků ve staveních a dřevařských profesích. ▲ ▲ nyní jsme předběžně věděli, co zaměstnavatelé požadují a v tomto okamžiku jsme se již věcně zabývali, jakým způsobem programy DV budeme připravovat.

5 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ TEL.: +420 571 751 011, FAX: +420 571 751 010, E-mail: skola@spsstavvm.cz Krajská konference UNIV 2 KRAJE – Zlínský kraj, Otrokovice 7. říjen 2011 VLASTNÍ TVORBA PROGRAMŮ DV PODLE NSK ▲ ▲ s ohledem na to, že jsme od počátku věděli o co usilujeme a na základě zjištění požadavků místních firem z dotazníkového šetření - začali jsme připravovat programy DV podle Národní soustavy kvalifikací (NSK). ▲ ▲ pracovní tým jsme sestavili tak, aby zohledňoval zjištěné požadavky na programy od firem a aby v týmu bylo, co nejvíce vyučujících napříč jednotlivým oborům. Od počátku zahájení projektu bylo naším záměrem seznámit, co nejvíce pedagogických pracovníků s NSK a s tvorbou jednotlivých programů DV pomocí vzdělávacích modulů. Tím tak zabezpečit budoucí snadnější přípravu, tvorbu a vlastní výuku v těchto programech. ▲ ▲ v této chvíli se ukázalo rozhodnutí se zapojit do projektu UNIV 2 KRAJE jako velmi užitečné, neboť jsme se mohli při zpracovávání programů opřít o připravenou metodiku v projektu a využít možností konzultací s metodikem kraje a hodnotitele programů DV. ▲ ▲ volba na úvodní dva programy DV v rámci projektu UNIV 2 KRAJE padla na jeden dřevařský a druhý stavební program v návaznosti na NSK.

6 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ TEL.: +420 571 751 011, FAX: +420 571 751 010, E-mail: skola@spsstavvm.cz Krajská konference UNIV 2 KRAJE – Zlínský kraj, Otrokovice 7. říjen 2011 Sociální partneři, mentoři evaluace programu DV: STAVEBNÍ TRUHLÁŘ (33-002-H) ▲ ▲ v první vlně jsme připravili program DV z oblasti zpracování dřeva, který je přípravou na získání dílčí kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb. (o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání). ▲ ▲ úplná kvalifikace TRUHLÁŘ je tvořena dvěma dílčími kvalifikacemi - DK, některé kompetence jsou pro obě DK společné. Zde se ukázala výhodnost modulového uspořádání programu DV, neboť jsme mohli vytvořit nejdříve zmíněné moduly společné pro obě DK a následně moduly obsahující specializační kompetence. ▲ ▲ cenné podněty pro nás byly i ze strany hodnotitele z NUOV, tak opět ze strany zaměstnavatelů, některé jsme zapracovali i do ŠVP.

7 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ TEL.: +420 571 751 011, FAX: +420 571 751 010, E-mail: skola@spsstavvm.cz Krajská konference UNIV 2 KRAJE – Zlínský kraj, Otrokovice 7. říjen 2011 Sociální partneři, mentoři evaluace programu DV: ZHOTOVITEL ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ (36-022-H) ▲ ▲ v druhé vlně jsme připravili program DV z oblasti stavebnictví, který je rovněž přípravou na získání dílčí kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb. (o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání). ▲ ▲ úplná kvalifikace oboru ZEDNÍK je tvořena opět dvěma dílčími kvalifikacemi – DK. V tomto případě jsou však jednotlivé kompetence značně odlišné. Přesto jsme ocenili přehledný modulový systém uspořádání programu DV, který je požíván v rámci UNIV 2 KRAJE. ▲ ▲ při vytváření obou programů jsme volili na sebe navazující optimální trajektorii výuky jednotlivých modulů. Počet modulů jsme pro přehlednost volili mezi 6 a 8.

8 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ TEL.: +420 571 751 011, FAX: +420 571 751 010, E-mail: skola@spsstavvm.cz Krajská konference UNIV 2 KRAJE – Zlínský kraj, Otrokovice 7. říjen 2011 ZKUŠENOSTI Z TVORBY PROGRAMŮ DV ▲ ▲ v průběhu tvorby programů DV jsme se opět vrátili k úvodnímu dotazníkovému šetření a zapracovali jsme tak některé poznatky od firem přímo do programu DV. Příkladně nám firmy zodpověděly, jaké očekávají výstupní kompetence - znalosti od našich budoucích absolventů. Velké firmy s větším počtem zaměstnanců požadovaly převážně základní odborné kompetence, které si dále ve firmě rozvinou. Menší firmy očekávají od absolventů školy zejména více samostatnosti. Nicméně obecně firmy poptávají zaměstnance, kteří jsou ochotni pracovat, jsou komunikativní, adaptabilní - flexibilní, ochotní se dále vzdělávat a pracovat v týmu. ▲ ▲ v průběhu vytváření programu DV se nám osvědčily pravidelné schůzky, které se obvykle konaly jednou týdně, kde se vyjasňovaly a slaďovaly různé nejasnosti. Dále jsme v rámci vnitřní počítačové sítě vytvořili veřejně přístupnou složku k projektu UNIV 2 KRAJE se všemi užitečnými dokumenty, do které mohli nahlížet nejen členové pracovního týmu. Plusem využití vnitřní sítě byla rychlá aktualizace informací, přehlednost, ucelenost podkladů k projektu a možnost kdykoli nahlédnout do rozpracovaných modulů jednotlivých členů týmu.

9 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ TEL.: +420 571 751 011, FAX: +420 571 751 010, E-mail: skola@spsstavvm.cz Krajská konference UNIV 2 KRAJE – Zlínský kraj, Otrokovice 7. říjen 2011 ▲ ▲ dosavadním výsledkem přípravy a tvorby programů je, že se pracovní tým naučil pracovat s pojmy, moduly a je schopen vytvářet programy DV ve vybraných oborech zpracování dřeva i stavebnictví. TVORBA PROGRAMŮ DV PODLE NSK ▲ ▲ přínos očekáváme i od pilotního ověření námi vytvořeného prvního programu DV. Pilotní vzdělávání by se mělo uskutečnit v tomto školním roce. ▲ ▲ našim konečným cílem je být autorizovanou osobou podle zákona č.179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledku dalšího vzdělávání (§17 až §19) a vytvořit ucelenou vzdělávací nabídku programů DV vedoucí k dílčím kvalifikacím dle NSK v oborech, které vyučujeme v počátečním vzdělávání a nabídnout tak možnost zájemcům získat i úplnou kvalifikaci – výuční list. ▲ ▲ v závěru věřím, že se současná malá informovanost ze strany veřejnosti i zaměstnavatelů týkající se NSK změní k lepšímu a že se nalezne i cesta financování programů DV z veřejných rozpočtů, tak aby na tuto formu vzdělávací nabídky dosáhlo, co nejvíce zájemců.

10 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ TEL.: +420 571 751 011, FAX: +420 571 751 010, E-mail: skola@spsstavvm.cz Krajská konference UNIV 2 KRAJE – Zlínský kraj, Otrokovice 7. říjen 2011 Děkuji Vám za pozornost Mgr. Miroslav BARABÁŠ metodik školy, projekt UNIV 2 KRAJE Tel.: +420 571 612 118 E-mail.: barabas@spsstavvm.cz w w w. s p s s t a v v m. c z


Stáhnout ppt "TVORBA PROGRAMŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODLE NSK Mgr. Miroslav BARABÁŠ Otrokovice 7. říjen 2011 Krajská konference UNIV 2 KRAJE – Zlínský kraj STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google