Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Září 2003 Elektronická podpora managementu jakosti - systém EISOD Institut průmyslového managementu, spol. s r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Září 2003 Elektronická podpora managementu jakosti - systém EISOD Institut průmyslového managementu, spol. s r.o."— Transkript prezentace:

1 září 2003 Elektronická podpora managementu jakosti - systém EISOD Institut průmyslového managementu, spol. s r.o. e-mail: info@eisod.cominfo@eisod.com tel: +420-377 638 475 GSM: +420-603 457 377, +420-736 612 172 http://www.ipm-plzen.czhttp://www.ipm-plzen.cz, http://www.eisod.comhttp://www.eisod.com Pro ovládání používejte šipek slide 1

2 www.ipm-plzen.czwww.ipm-plzen.cz, www.eisod.comwww.eisod.com  Systém komplexní správy dokumentů, prokazování jakosti-auditování-řízení odstraňování neshod- workflow nápravných opatření, evidence měřidel (zařízení), analýzy procesu-výrobku-SMJ, hodnocení dodavatelů-zákazníků-zaměstnanců. Modulový systém.  Víceuživatelský přístup, každý uživatel má přesně specifikován typ přístupu (založení, editace, schválení obsahu,..).  Zajištěna interní kontrola a sledování přístupů uživatelů do systému. SW systém EISOD – elektronická ISO dokumentace slide 2

3 www.ipm-plzen.czwww.ipm-plzen.cz, www.eisod.comwww.eisod.com SW systém EISOD – elektronická ISO dokumentace  Řízené workflow – zakomponované v EISODu. správy a údržby dokumentace SŘJ, správy a údržby dokumentace SŘJ, řízení interních auditů (plán  provedení  závěrečný protokol auditu), řízení interních auditů (plán  provedení  závěrečný protokol auditu), řízení karet neshody (založení  zavedení  uzavření), řízení karet neshody (založení  zavedení  uzavření), řízení karet doporučení (založení  vyjádření  uzavření) řízení karet doporučení (založení  vyjádření  uzavření) řízení karet preventivních opatření (založení  zavedení  uzavření), řízení karet preventivních opatření (založení  zavedení  uzavření), řízená správa měřidel (evidence  plán ověření/kalibrace/revize, GO  provedení), řízená správa měřidel (evidence  plán ověření/kalibrace/revize, GO  provedení), FMEA FMEA Hodnocení dodavatelů, zákazníků, zaměstnanců Hodnocení dodavatelů, zákazníků, zaměstnanců  Quality managament review - statistiky. slide 3

4 www.ipm-plzen.czwww.ipm-plzen.cz, www.eisod.comwww.eisod.com SW systém EISOD - moduly DOKUMENTACE AUDITY NESHODY MĚŘIDLA ZAŘÍZENÍ ANALÝZY FMEA HODNOCENÍ STATISTIKY NASTAVENÍ slide 4

5 www.ipm-plzen.czwww.ipm-plzen.cz, www.eisod.comwww.eisod.com SW systém EISOD - ukázka  Přihlášení do systému: Zadání uživatelského jména a hesla, které bylo uživateli přiděleno administrátorem systému.  Výběr role a modulu: Po přihlášení systém EISOD nabízí uživateli role, které mu byly přiděleny administrátorem systému. Zároveň zde uživatel vybírá modul, do kterého se pod příslušnou rolí přihlásí.  Modul DOKUMENTACE: Tento modul komplexně řeší správu dokumentace systému managementu jakosti.Využívá automatizace klasických procesů jako je: připomínkové řízení, zpracovávání, schvalování a aktualizace dokumentace systému managementu jakosti. Prohlížeč:  Má k dispozici aktuální dokumenty, které potřebuje ke své práci.  Má zakázánu editaci.  Má možnost vznášet připomínky k dokumentům. Zpracovatel:  Zapracovává změny v příslušných dokumentech.  Vyvolává připomínkové řízení.  Předává dokumenty ke schválení. Schvalovatel:  Přijímá či zamítá provedené změny (funkce sledování změn).  Při neschválení dokumentu uvádí důvod a vrací ho zpět na zpracovatele.  Při schválení dokumentu oficiálně popíše změny a předává dok. na administrátora. Administrátor:  Provádí aktualizaci schválených dokumentů.  Modul AUDITY, NESHODY: Modul prokazování jakosti – auditovaní. Zakomponováno workflow toku auditů, karet neshod, karet doporučení a preventivních opatření. Tvorba ročního plánu interních auditů, příprava auditu, provádění auditu na základě vygenerovaného dotazníku… Administrátor:  Plánuje audity a vytváří roční plán.  Schvaluje karty neshody a výsledný protokol o auditu.  Uzavírá audit a karty nehody.  Má možnost tvorby a editace dotazníků.  Zakládá karty neshody a karty doporučení mimo interní audit.  Je upozorňován na kritické datumy.  Má k dispozici statistiky.  … Auditor:  Provádí přípravu auditu.  Provádí samotný audit a hodnotí jednotlivé dotazy.  Zakládá karty nehod a doporučení vzešlých z auditu.  Ověřuje nápravná opatření.  Předává výsledný protokol o auditu ke schválení.  Je upozorňován na kritické datumy.  Má k dispozici statistiky.  … Prohlížeč:  Stává se prověřovaným v případě že na něj byl založen audit.  Jsou na něj vystavovány karty neshody a doporučení.  Řeší nápravná opatření.  Vyjadřuje se ke kartám doporučení.  Řeší karty preventivního opatření.  Je upozorňován na kritické datumy.  …  Modul MĚŘIDLA /ZAŘÍZENÍ: Evidence měřidel či vyhraněných zařízení, možnost plánování akcí jako je kalibrace, generální oprava,…a jejich následné provádění. Vedení historie každého měřidla, dodefinování vlastních číselníků, evidence již nepoužívaných měřidel, export do html,xls,…  Upozorňování na kritické datumy kalibrací, revizí,…  Historie provedených kalibrací, revizí,…  Možnost definovat vlastní položky či hlídané akce v kartě měřidla.  Možnost nastavení vlastních intervalů upozorňování na kritické datumy.  Přidělování přístupových práv uživatelům do definovaných oborů.  … slide 5

6 www.ipm-plzen.czwww.ipm-plzen.cz, www.eisod.comwww.eisod.com W o r k f l o w s p r á v y d o k u m e n t a c e S M J Nevyžádané připomínkováníVyžádané připomínkování slide 6

7 www.ipm-plzen.czwww.ipm-plzen.cz, www.eisod.comwww.eisod.com W o r k f l o w ř í z e n í a s p r á v y a u d i t ů, K D a K N, 1 / 2 Audit Karta doporučení Dotaz hodnocen 1 Dotaz hodnocen 3 Neschválená KD Prověřovaný se seznamuje s auditem Prověřovaný Auditor Příprava auditu Auditor Plán auditu VPP Auditor Vyplnění auditního dotazníku Dotaz hodnocen 2 Schválená KD Založení KD Schválení KD Vyjádření k KD Uživatel Založení KN Auditor Nutno založit KD mimo audit Založení KD mimo interní audit VPP Auditor slide 7

8 www.ipm-plzen.czwww.ipm-plzen.cz, www.eisod.comwww.eisod.com W o r k f l o w ř í z e n í a s p r á v y K N, 2 / 2 Karta neshody slide 8

9 www.ipm-plzen.czwww.ipm-plzen.cz, www.eisod.comwww.eisod.com W o r k f l o w ř í z e n í a s p r á v y K P O Zakladatel VPP KPO uzavřena KPO akceptována Uživatel Zakladatel VPP Zakladatel VPP PO ověřeno zakladatelem Ověření PO VPP Auditor PO ověřeno Uzavření KPO Akceptace KPO Realizace KPO Ověření PO zakladatelem Založení a předání KPO neakceptována Upravení KPO zakladatelem KPO Předána II PO neověřeno zakladatelem PO neověřeno slide 9

10 www.ipm-plzen.czwww.ipm-plzen.cz, www.eisod.comwww.eisod.com SW systém EISOD bezlicenčnost, cena SW systém EISOD je dodáván jako „BEZLICENČNÍ“, tzn. celopodnikové řešení bez omezeného počtu uživatelů příslušného podniku, tj. je možno jej využívat libovolným počtem uživatelů slide 10 CENY SW SYSTÉM EISOD jsou od 29.000,- Kč do 240.000,- Kč,  podle počtu instalovaných modulů,  bez omezení počtu uživatelů,  s využitím dotací pro MSP o 30%-50% nižší. Pro konkrétní nabídku pište info@eisod.cominfo@eisod.com Pro malý a střední podnik (MSP) je možné na SW systém EISOD získat dotace (RPIC) ve výši 30%-50% Je možno provést instalaci libovolné kombinace jednotlivých modulů. Cena jednotlivých modulů zahrnuje instalaci a dvě školení pro uživatele SW systému EISOD.

11 září 2003 V případě zájmu provedeme bezplatnou prezentaci SW systému EISOD přímo ve Vaší společnosti. Institut průmyslového managementu, spol. s r.o. e-mail: info@eisod.cominfo@eisod.com tel: +420-377 638 475 GSM: +420-603 457 377, +420-736 612 172 http://www.ipm-plzen.czhttp://www.ipm-plzen.cz, http://www.eisod.comhttp://www.eisod.com slide 11


Stáhnout ppt "Září 2003 Elektronická podpora managementu jakosti - systém EISOD Institut průmyslového managementu, spol. s r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google