Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace závěrů projektu „Víme, za kolik tiskneme?“ OKI Printing Solutions a Česká marketingová společnost (ČMS)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace závěrů projektu „Víme, za kolik tiskneme?“ OKI Printing Solutions a Česká marketingová společnost (ČMS)"— Transkript prezentace:

1 Prezentace závěrů projektu „Víme, za kolik tiskneme?“ OKI Printing Solutions a Česká marketingová společnost (ČMS)

2 Co říkají barvy o firmách Výzkum Co říkají barvy o firmách (2006) ukázal, že každá barva má svoji charakteristiku, na které se lidé všeobecně shodují a i přes individuální preference mají všeobecnou platnost. 2007 - návaznost na projekt – výsledky potvrdily a prohloubily závěry minulého šetření Řada firem či produktů je jednoznačně spojována s určitou barvou S jednotlivými typy podnikání si lidé spojují konkrétní barvy, které souvisí s jeho charakterem Je možno vysledovat určité tendence až stereotypy při přiřazování barev k jednotlivým odvětvím podnikání

3 „Víme, za kolik tiskneme?“ Projekt OKI Printing Solutions ve spolupráci s Českou marketingovou společností

4 Cíl projektu Zmapovat využití tištěných materiálů v malých a středních firmách Zjistit důvody preferencí vlastního tisku a zadávání externího tisku Poznat představy firem o možnostech a cenách tisku na kancelářských tiskárnách s důrazem na barvu, posouzení konkrétních materiálů Posoudit vnímání a znalosti o jednotlivých technologiích kancelářských tiskáren Získat představu o sledování nákladů na tisk ve firmách Zjistit nejdůležitější kritéria při výběru tiskárny

5 Informace o výzkumu Metodika: Polostrukturovaná individuální explorace Skupinový rozhovor (Focus Group) Škálovací a asociační techniky (doplňková metodika) Zkoumaný vzorek: Individuální polostrukturovaná explorace 60 respondentů z řad odpovědných pracovníků malých a středních firem z různých oborů podnikání Praha, Brno, Plzeň, České Budějovice, Prostějov duben 2007 Skupinový rozhovor 10 respondentů vybraných z cílové skupiny malých a středních podnikatelů Praha červen 2007

6 Hlavní zjištění

7 Využití a příprava tištěných materiálů v malých a středních firmách Význam tištěných materiálů Tištěné materiály jsou považovány za velmi důležité a na jejich významu nemění nic ani možnosti internetové komunikace „Internet dává možnost okamžité informace, ale tištěný materiál mohu vzít do ruky, mohu v něm listovat.“ Druhy tištěných materiálů, které firmy využívají Informační letáky, ceníky, profily produktů, informační brožury, projekty, tabulky, technické projekty, žádosti atd. U vizitek převládá barevné provedení, hlavičkový papír má v barvě mírnou převahu, barevné letáky jasně vítězí nad černobílými, katalogy i plakáty jsou jednoznačně upřednostňovány v barevném tisku

8 Využití a příprava tištěných materiálů v malých a středních firmách Způsob přípravy návrhu tiskového materiálu Na prvním místě především sami ve firmách Na druhém místě reklamní agentura nebo grafické studio Méně je vyhledávána spolupráce s externisty Způsob tisku Vizitky, letáky – tiskárny, grafická studia, 20 % interně Nabídkové listy – převažuje využití externích služeb, 30 % firem si zajišťuje tisk interně Individuální nabídky, vnitrofiremní tiskoviny – převážně interně

9 Tisk přímo ve firmě vs externí tisk Uváděné výhody vlastního tisku Rychlejší, možnost tisknout okamžitě Operativnost a pružnost, pohodlnost („nemusím nic zařizovat“) Personalizace tisku Možnost vytištění pouze potřebného počtu výtisků a to od počtu jednoho kusu Možnost potisknout různé typy materiálů (potisky na CD, štítky, fólie…) Uváděné nevýhody vlastního tisku Polovina respondentů se domnívá, že je to pro ně „práce navíc“, ubírá pracovní síly Jen nepatrné množství respondentů považuje obsluhu laserové tiskárny za obtížnou Ve velkém počtu kusů je výhodnější vyrobit materiály na ofsetu (v tiskárně)

10 Tisk přímo ve firmě vs externí tisk Uváděné výhody externího tisku Kvalita, komplexnost a profesionalita služeb V menší míře také cenová výhodnost (při větším objemu tisku) a úspora pracovní síly, příp. zbavení se starostí Uváděné nevýhody externího tisku Vyšší cena (při menších objemech tisku) Nebezpečí spojené se špatnou komunikací s dodavatelem, nedodržení termínu Neflexibilní při nezbytných změnách, zdlouhavost výroby Respondenti byli schopni odhadnout, od kolika kusů (cca 300 ks) se vyplatí zadat tisk externě.

11 Kvalita tištěných materiálů Kvalita tisku hodnocena u těchto materiálů: vizitka, faktura, nápojový lístek, nabídkový list realitní kanceláře, fotografie tulipánů

12 Kvalita tištěných materiálů Všichni účastníci rozhovorů, až na výjimky, uváděli, že výstup z laserové tiskárny je srovnatelný s kvalitou ofsetu Škála hodnocení kvality na stupnici 1-5 Známka 4 a 5 nebyla udělena. „Je to kvalitní, vyrovná se to tomu, co zadávám; tisk je kvalitní.“ známka 121 respondentů známka 231 respondentů známka 38 respondentů

13 Odhad nákladů na tisk Z výzkumu vyplynulo, že respondenti nemají o ceně tištěných materiálů konkrétní znalosti Částky uváděli jen na základě velmi nejasné představy, „kolik by to mohlo stát“ Cenové odhady se týkaly nákladů na papír a tisk, bez grafického návrhu Náklady na tisk byly odhadovány u: vizitka faktura nabídkový list

14 Vizitka Odhady ceny za tisk (výběr ze 3 možností) Skutečná cena za 1 kus 0,75 Kč Koldas &Bunker Mike Koldas Senior Architect 1 High House, Heaven Place, Bristol BS1 4DS Tel: 0121 123456 Fax: 0121 123456 email: info@koldasandbunker. co.uk www.koldasandbunker.co.uk the sky is the limit cena 0,70 Kč29 respondentů cena 2,50 Kč29 respondentů cena 5,- Kč2 respondenti

15 Faktura (A4) Odhady ceny za tisk (výběr ze 3 možností) Skutečná cena za 1 kus 5,50 Kč cena 4,- Kč34 respondentů cena 6,- Kč21 respondentů cena 8,- Kč5 respondentů

16 Nabídkový list realitní kanceláře (A4) Odhady ceny ze tří nabídnutých částek: Pokud ovšem respondenti neměli na výběr, jmenovali částky v rozpětí 1,50 – 20,- Kč za kus při tisku 10 ks Skutečná cena za 1 kus 8,- Kč cena 5,- Kč12 respondentů cena 8,- Kč27 respondentů cena 12,- Kč21 respondentů

17 Znalost tiskových technologií Firma potřebuje vytisknout 100 ks barevných letáků formátu A4 a máte vybrat ze tří tiskáren: kancelářská inkoustová tiskárna laserová tiskárna možnost zadání tisku externě (ofsetový tisk) Která z možností bude podle Vás nejlevnější a která nejdražší? Odhady respondentů: laserinkoustofset nejlevnější35x19x6x nejdražší2x11x47x

18 Znalost tiskových technologií Uživatelé rozlišují výhody a zaměření jednotlivých tiskových technologií (laser, inkoust, ofset), ale nemají představu přímého srovnání cenových relací při tisku stejného zadání na různých technologiích „Laser ve firmě vede, inkoust jen pro domácí tvorbu.“ Respondentům jsme předložili nabídkový list realitní kanceláře a sdělili jim cenu za tisk 1 kusu tohoto materiálu na laserové tiskárně střední třídy (8 Kč/kus) Jejich úkolem bylo odhadnout, kolik bude stát tisk stejného materiálu na inkoustové tiskárně a na ofsetu v počtech 10, 100 a 500 kusů Výsledkem byly odpovědi ve velmi širokém rozpětí 1-20 Kč, 1-17 Kč a 1-15 Kč v případě inkoustového tisku a 10-100 Kč, 1-20 Kč a 1-16 Kč u ofsetového tisku

19 Pořízení barevné tiskárny pro malou firmu Odhad ceny laserové tiskárny s kvalitním barevným podáním Finanční dostupnost barevných tiskáren 95 procent respondentů je přesvědčeno, že barevný laserový tisk na vlastní tiskárně si v dnešní době může dovolit i malá firma

20 Výběr tiskárny – proces rozhodování Při rozhodování o nákupu tiskárny má konečné slovo majitel firmy, jednatel spol. s r.o., ředitel, popř. kolektivní vedení Většina si na pomoc bere technicky zaměřeného pracovníka z vlastního podniku (správce sítě, pracovník z oboru informačních technologií, technický pracovník, poradce), nebo vyhledává pomoc v řadách externích spolupracovníků - odborníků v oblasti informačních technologií Jako zdroj informací uvádějí převážně doporučení od osoby, kterou považují za odborníka a její zkušenosti z praxe, a dále internet

21 Výběr tiskárny - kritéria Při pořizování tiskárny je dle všech účastníků skupinového rozhovoru důležitá nejen pořizovací cena, ale také náklady na tisk „Ta nejlevnější tiskárna může být nakonec ta nejdražší.“ Pro 85 % respondentů jsou provozní náklady při výběru tiskárny nejdůležitější Skutečné prodeje laserových/LED barevných tiskáren A4 v ČR v 1. čtvrtletí 2007* do 399 EUR (cca 11.200 Kč)3 143 ks56,9 % 400 - 599 EUR1 336 ks24,2 % 600 a více EUR1 040 ks18,8 % Celkový součet5 519 ks100,0 % * dle dat nezávislé analytické společnosti IDC

22 Sledování nákladů na tisk Data z terénního výzkumu ukazují, že se převážná většina dotazovaných ve svých výrocích snaží dokázat, že uvažuje a jedná ekonomicky Z výsledků ale jasně vyplývá, že pouze 4 ze 60 firem sledují pravidelně náklady na tisk, buď prostřednictvím softwarových nástrojů, nebo za asistence správce sítě Ostatní dotazované firmy náklady na tisk nesledují a spíše odhadují, a to podle balíků papíru nebo frekvence výměny toneru „Tonery kupujeme příliš často, musíme snížit náklady.“

23 Shrnutí Tištěné materiály jsou považovány za velmi důležitou součást firemní komunikace. Jednoznačně je preferován barevný tisk Barevný kancelářský tisk je dnes dostupný všem firmám Kvalitní barevný laserový/LED tisk se stal alternativou klasického ofsetu při vytváření malých sérií tisků s výhodami: - srovnatelná kvalita, - nižší cena za kus, - možnost tisku prakticky ihned, - ekonomický tisk přesně v počtu, který je aktuálně potřeba, a to již od 1 kusu, - snadná personalizace pro individuální oslovení zákazníků

24 Shrnutí Firmy si uvědomují, že podstatná není jen pořizovací cena tiskárny, ale i náklady na její provoz. Přesto však drtivá většina (93 %) náklady nesleduje a velká část firem nakupuje barevné tiskárny s nižší pořizovací cenou a s vyššími náklady na tisk Kvalitní barevná tiskárna je vynikající pomocník při komunikaci, to ale samo o sobě nestačí Je třeba naučit se ji správně a ekonomicky používat. Pracovníci firem, které nevyužívají reklamní agentury, by měli zvládnout alespoň základy grafiky. Například odpovídající použití barev v tištěných materiálech může firmám usnadnit cestu k zákazníkům a celkově zvýšit úroveň a efektivitu jejich komunikace

25 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Prezentace závěrů projektu „Víme, za kolik tiskneme?“ OKI Printing Solutions a Česká marketingová společnost (ČMS)"

Podobné prezentace


Reklamy Google