Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© IBM Corporation Inovativní řešení v nástrojích BAO Ondřej Bothe – Cognos Technical Pre Sale.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© IBM Corporation Inovativní řešení v nástrojích BAO Ondřej Bothe – Cognos Technical Pre Sale."— Transkript prezentace:

1 © IBM Corporation Inovativní řešení v nástrojích BAO Ondřej Bothe – Cognos Technical Pre Sale

2 © IBM Corporation Inovativní řešení 1.Clarity FSR „Last mile reporting“ 2.RTM Prinicipy on-line reportingu, integrace do standardního BI 3.Managerské úpravy v reportech Pohled IBM na problematiku managerských úprav v reportingu 4.Nákladová alokace / profitabilita klienta Pohled IBM na nákladovou alokaci Pohled IBM na využití dat nákladové alokace Profitabilita klienta, „privátní“ banka, investiční poradenství Možnosti nastavení systému vnitřních cen 5.IBM Content analytics 6.Business Glossary 7.Cognos Mobile 8.KPIs 9.Cognos 10.1.1. 2

3 © IBM Corporation Clarity FSR – „last mile reporting“ 3 Společnosti musí investovat mnoho času a energie do finálních výstupů. Proces tvorby statutárních reportů vyžaduje různé externí a interní zdroje, nad kterými musí při přípravě finálních reportů probíhat velmi úzká spolupráce. V podstatě jde o integraci těchto zdrojů (tabulek, grafů, komentářů,.. z různých systémů) do komplexního reportu. RNS, Annual Report, Board Book, Prospectus, 20-F, 10-K, 10-Q Planning Modeling Budgeting Forecasting Consolidation Reporting The Last Mile

4 © IBM Corporation Chyby, Zpoždění, vnitřní úniky, Non-Compliance Hlavní nedostatky při manuálním procesu tvorby finálních reportů V těchto reportech je nulová tolerance chyb. Reporty musí být doručeny s maximální přesností a včas, současně musí být auditovatelné a certifikované. To přivádí organizaci k řešení řady problémů: Intenzivní práce s nástroji Excel a Word Problémy s datovou přesností Omezené možnosti spolupráce Omezená možnost kontrol při vyplňování Obtížný audit Vysoký stupeň rizika To vede k neefektivitě, která se opakuje každé reportovací období

5 © IBM Corporation Finanční data & grafy z Excelu R ů zné texty, komentá ř e a č ásti dokument ů Výroční zpráva přesáhla „hranice“ s průměrnou délkou nad 100 stran Deloitte survey 2010

6 © IBM Corporation Co je Clarity FSR? Automatizovaný finanční reporting, zlepšení datové kvality a efektivnost  Hlavní výhody : –Reporty jsou dynamicky řízeny, s daty z centrálních úložišť –Word může být použit jako datový vstup včetně formátování, automatické napojeni na excel včetně kalkulací a grafů. To vše v jedné aplikaci. –Workflow a řízení verzí jsou vestavěné funkcionality – vhodné pro schvalování a „review“ –Kompletní kontrola v čase a kompletní kontrola kompletnosti reportu –Kontrolovaný / zabezpečený přístup uživatele s plnou podporou auditu –Knihovna pro „compliance checklists“ –Celá řada možností výstupů

7 © IBM Corporation Clarity FSR Jak funguje? OLAP Relational ERPConsolidations Financial Data Title Page Table of Contents Letter to Shareholders Business Overview Balance Sheet Income Statement Cash Flow Statement Notes – Cash Notes – Long Term Assets Notes – Revenue Auditors Report Compliance Processes Clarity FSR Application Financial Information Balance Sheet Income Statement Cash Flow Statement Collaboration Title Page Table of Contents Letter to Shareholders Business Overview Non-Financial Data (Operational / Statistical / CSR) Notes – Cash Notes – Long Term Assets Notes – Revenue Auditors Report Compliance Processes Workflow & Version Control Secure Access Audit Trail Compliance Check List Single Version Of The Truth Business Rules Variables in Text Multiple Outputs Output Options SEC Drafts Printed

8 © IBM Corporation Všechny č ásti dokumentu jsou integrovány od jedné konsole pro zprávu reportu.

9 © IBM Corporation „Workflow“ a sledování statusu zajistí p ř ehlednost procesu tvorby

10 © IBM Corporation RTM – Real Time Monitoring 10  Opravdový „on-line“ monitoring, typické použití pro: –„Call centra“ – optimalizace rozdělování úkonů na bázi „on-line“ dat –Monitorování procesů Schvalování úvěrů, hypotéky,….. Včqsná identifikace problému, optimalizace rozdělování úkonů na bázi „on-line“ dat V rámci Cognos 10 je RTM (Cognos NOW) integrován do portálu Business Insight report postavený v Cognos RTM je možné principem „drag and drop“ přetáhnout do Dashboardu

11 © IBM Corporation RTM – Real Time Monitoring 11  Princip fungování: –Nestahuje všechna data –Jen identifikace hodnot, které se změnili nezatěžuje transakční systém –Jiná tvorba reportů než v Cognosu Jiná definice podkladového modelu, princip agenta Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Database Agent Lookup Table 3 Lookup Table 4 Lookup Table 2 Lookup Table 1 Data Stream 1 Data Stream 2 Dimension 3 Dimension 4 Dimension 2 Dimension 1 View 1 View 2 Cube 1 Cube 2

12 © IBM Corporation Managerské úpravy v reportech Standardizace managerských úprav do reportů Pro účely finálního reportingu (reporty pro board,…) může být potřebné některé hodnoty upravit s příslušným komentářem Špatně zaúčtované opravné položky Špatně vedená tvorba rezerv,…. Tyto úpravy není možné v daném čase provést ve zdrojových systémech 12

13 © IBM Corporation Managerské úpravy v reportech Nyní: Úpravy jsou dělány přímo ve finálních dokumentech, prostým přepsáním čísel Přináší problém v procesu, při auditu, reporty není možné znovu generovat 13 Možnosti: Standardizovat proces úprav Vytvořit prostředí, kde se dá jednoduše zapsat absolutní/relativní změna, zapsat komentář a autor změny. Možnost exportu do datového úložiště Napojení na standardní reporting Cognos 10 Snadná implementace přes Business Insight Integrace TM1 a Cognos BI v jednom Dashboardu Možnost on-line sledování změn do výsledků reportu

14 © IBM Corporation  Běžný přístup: 1.Po účetní uzávěrce dat se data nahrají do Datamartů určených pro reporting 2.Přes Metadatovou vrstvu se vygenerují reporty 3.Analytici zpracují reporty. Vedoucí pracovníci v těchto reportech (již ve formátu ppt, xls,… provedou „managerské“ úpravy 4.Reporty se dostávají k členům představenstva Managerské úpravy v reportech – Architektura I. DWHDM Reporting layer FM model Reports 2 1 3 Manager / Analyst level „Board“ level 4 5 1 23 4 5 Bez možnosti kontroly úprav, bez možnosti začlenění Work flow, bez uložení úprav do DWH / DM,…

15 © IBM Corporation  Nové možnosti: 1.Po účetní uzávěrce dat se data nahrají do Datamartů určených pro reporting. Stejně tak se nahrají data, která jsou potřebná pouze při „finální“reporting do TM1 kostek 2.Přes Metadatovou vrstvu se vygenerují reporty (Reporty jsou postaveny přímo nad TM1 kostkami) 3.Analytici zpracují reporty. Vedoucí pracovníci pak mohou přes standardní interface TM1 měnit data v příslušné verzi (původní data jsou zachována, manager zadává například jen změnu a komentář) 4.Reporty se dostávají k členům představenstva 5.Změny se mohou zpět uložit do DWH/DM, případně archivovat v TM1 Managerské úpravy v reportech – Architektura II. DWHDM Reporting layer FM model Reports 2 1 3 Manager / Analyst level „Board“ level 4 5 1 2 3 4 5 Možnost kontroly úprav, možnost začlenění Work flow, možnost uložení úprav do DWH / DM,… 7 6 8 6 7 8

16 © IBM Corporation Nákladová alokace, profitabilita klienta Komplexní řešení pro nákladovou alokaci TM1 model připravený pro „kaskádovou“ alokaci nákladů Pokud jsou k dispozici popsané datové zdroje, pak implementace v řádu dnů Možnost what-if scénářů Velké možnosti parametrizace „business“ uživatelem, možnost integrace procesu 16 Main Allocation Parameterization cube Relations Drivers Order Drivers loaded Drivers calculated Drivers manual Drivers previous step Results Data set I. Data set II. Data set III Data set … Tracer

17 © IBM Corporation Nákladová alokace, profitabilita klienta Profitabilita klienta Detailní znalost nákladů na klienta Detailní znalost produktů klienta Pro důležité klienty jsme schopni on-line simulovat dopad změny do celkové profitability Sleva na hypotéku Dokup dalšího produktu …. Aplikace pro správu portfolia klienta Jaké má cenné papíry Co se stane, když se změní kurz Eura Identifikace klientů s rizikovou pozicí v USD Tvorba scénářů, příprava podkladů pro jednání 17

18 © IBM Corporation IBM Content Analytics Analýza nestrukturovaných a strukturovaných informací IBM Content Analytics  Možnosti nástroje  Možnost napojení na mnoho datových zdrojů  Web – média  DMS – interní DMS systémy  Portály  Silný nástroj NLP (Natural Language Processing) – porozumění mluveného slova  Dashboardy, časové řady, Shluková analýza, Facetová navigace  Použití:  Analýza diskuzních fór  Monitoring medií  Analýza hovorů z „call center“  Fraud detection  … * To be released in Q4 2010 New Custom View example with Google maps New Connections view New Dashboard view

19 © IBM Corporation Business Glossary Správa business metadat a jejich integrace do reportů Nástroj na definice a popis business MetaDat Co je to „zisk“? Před zdaněním X po zdanění, konsolidovaný, před a nebo po opravných položkách Definice daných pojmů, zodpovědných osob, vazeb (může být až na IT assety) Přístupné z reportu přes pravé tlačítko myši může být i korporátní řešení, pak přístupné pře pravé tlačítko ze všech zdrojů 19

20 © IBM Corporation Data Lineage Správa technických metadat a jejich integrace do reportů Nástroj na definici a popis technických MetaDat Na úroveň FM jde automaticky, hlouběji jen pokud je použito IBM ETL V případě jiných ETL technologií (Informatica, Oracle, Teradata…) je možné využít speciálních nástrojů partnerů pro import ETL procesů do IBM repository 20

21 © IBM Corporation Cognos Mobile Nová mobilní zařízení v rámci Cognos 10  iPhone, iPad, BlackBerry, Windows Mobile a Symbian  Lepší integrace: –Drill down/ Drill Up / Drill Throught 3 in 3 3 8 in 3 1.5 ! 21 3

22 © IBM Corporation KPIs Key performance indicators Definice KPI 22 Naplnění KPI Naplánování KPI Vyhodnocení Úprava modelu 1 5 43 2 Použití pro více uživatelů 6

23 © IBM Corporation KPIs On – line Přístup přes Web Různé formáty reportů Export reportů Off-line reporting Pokročilý uživatelský interface: Uživatel je sám schopen vyplňovat data Uživatel je sám schopen tvořit vlastní pohled na data Plná integrace bezpečnosti integrace bezpečnosti ze standardních systémů Variabilní přístup k datům Mobilní technologie Work Flow 23 3

24 © IBM Corporation Cognos 10.1.1 Novinky 24 Mobilní aplikace Off-line i on-line „Active reports“ DQM Více datových zdrojů 64-bit Report server ECM integrace FileNet Nové funkcionality Business Insight RTM, záměna řádek a sloupců, filtry Active Reports Nové ovládací prvky

25 © IBM Corporation Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "© IBM Corporation Inovativní řešení v nástrojích BAO Ondřej Bothe – Cognos Technical Pre Sale."

Podobné prezentace


Reklamy Google