Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 5. Jak vznikl život?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 5. Jak vznikl život?"— Transkript prezentace:

1 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 5. Jak vznikl život?

2 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist A: Každý kód, který předává informaci, má inteligentního autora B: I ten nejjednodušší život (jednobuněčná améba) ukrývá ve svém DNA kód předávající informaci v rozsahu 1000 třicetisvazkových encyklopedií C: Živé organismy jsou dílem inteligentního Autora

3 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist Pravdivost premisy A (=každý kód je dílem inteligentního autora)   „Mohl bys koupit něco k jídlu? Já se dnes dostanu domů až pozdě večer“ (dílo inteligentního spolubydlícího)   srdce v písku, které mluví o lásce dvou lidí (je jejich dílem)   všechny dostupné příklady kódu předávajícího význam jsou dílem inteligentního autora

4 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   jedná se o rozumně jistý závěr (neexistuje žádný protipříklad kódu předávajícího informaci, který by neměl autora)   věřit opaku je slepá, naivní, nepodložená víra

5 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist Pravdivost premisy B (= DNA je kód předávající informaci)   DNA je řetězcem složeným z dusičnatých bází   adenin A   thyamin T   cytozin C   guanin G to je analogické jazyku, ve kterém existují čtyři písmena

6 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   morseovka má jen dvě písmena, a přece pomocí ní lze vyjádřit stejně jako běžnou českou abecedou   písmena A, T, C, G nejsou v DNA uspořádána náhodně, ale jsou sestavena do slov a vět jistého významu (jedná se o kód)

7 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   tento kód předává informaci o tom, jak má jedinec, který vznikne při rozmnožení améby, fungovat;   cílem tohoto kódu je zachovat život živočišného druhu améba

8 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist Závěr C   je rozumné uzavřít, že i kód obsažený v DNA je dílem inteligentního autora   tento pohled na vznik živočišného života budeme nazývat „inteligentní plán“

9 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist závěr C platí na základě tzv. principu uniformity:   = příčiny v minulosti byly stejné jako příčiny, které pozorujeme v dnešní době   příklad: pokud kód „já se dnes dostanu domů až pozdě večer, mohl bys koupit něco k jídlu?“ ukazuje na inteligentního autora dnes, podobná zpráva napsaná v minulosti ukazuje na inteligentního autora i v minulosti   kód zapsaný do DNA jednotlivých živočišných druhů je hodně starý, ale protože předává informaci, tak i tehdy, kdysi dávno, měl svého autora

10 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist ve skutečnosti je argumentem pro Stvořitele nejen kód v DNA, ale i samotný vznik DNA:   DNA pro svou tvorbu potřebuje proteiny, ale proteiny pro svou tvorbu potřebují DNA. Co bylo dřív?   Zdá se (na základě vědeckého pozorování), že inteligence nejen poskytla kódy DNA pro různé organismy, ale i stvořila DNA i proteiny současně

11 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   život je více než chemické sloučeniny:   DNA je sice chemikálie, ale v této chemikálii je zakódována zpráva   samotné chemikálie nejsou příčinou té zprávy, která je v nich zakódována   zpráva ukrytá v chemikáliích ukazuje na někoho, kdo stojí za nimi (stejně jako písmenka v knize jsou mrtvá, ale ukazují na autora, který pomocí mrtvé knihy předává informaci)

12 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist i) další teorií vzniku života je tzv. „panspermie“: zárodky živých organismů se na Zem dostaly z vesmíru

13 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce:   tato teorie otázku vzniku života neřeší, ale odsouvá: kde se tyto zárodky života ve vesmíru vzaly?

14 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist ii) dalším pohledem je tzv. „materialismus“: život vznikl samovolně z neživých chemických sloučenin na základě zákonů přírody, bez zásahu inteligentního činitele

15 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce na materialismus:   věda = hledání příčin   existují dvě skupiny příčin: inteligentní a přirozené   materialisté ještě dříve než přistoupí k vědě, předem vyloučí možnost, že by mohli najít inteligentní příčinu

16 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   příklad:   Richard Dawkins (naturalista):   Biologie studuje složité systémy, které budí zdání, že byly někým stvořeny – proto musí mít biologové neustále na mysli, že to, co vidí, nebylo vytvořeno, ale vyvinulo se   inteligentní příčinu ze svých úvah předem vylučuje

17 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   proto:   materialismus = špatná věda, založená na předsudcích, nikoli na pozorování   názor, že „život vznikl samovolně z neživé hmoty, je zcela záležitostí víry a je založen pouze na dogmatické ideologii“; neopírá se o pozorování, ani o princip uniformity

18 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist argument 1 podporující materialismus: více času dává přírodě možnost vytvořit život

19 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce: to není pravda   1 km nad svým domem vyhodíte z letadla kousky bílého, červeného a modrého plátna   jaká je možnost, že dopadnou na vaši zahrádku a seskupí se tam do tvaru vlajky České Republiky?   malá, protože příroda neuspořádává, naopak přivádí věci do ještě většího nepořádku

20 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   dejme tomu, že 10 km nad svým domem vyhodíte z letadla kousky bílého, červeného a modrého plátna – nyní bude déle trvat, než se dostanou k zemi   je tím zvýšena možnost, že dopadnou na vaši zahrádku a seskupí se tam do tvaru vlajky České Republiky?   ne, více času situace ještě zhoršuje, protože zákony přírody mají možnost ještě déle působit neuspořádanost   tj. „více času pro samovolné vytvoření života“ není podloženým argumentem, jedná se pouze o víru

21 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist argument 2 podporující materialismus: život vzniká díky náhodě, náhodným procesům, zákonům pravděpodobnosti (pravděpodobnost, že život vznikl samovolně, není rovna nule)

22 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce: jedná se o záměnu pojmů   tvrdit, že příčinou vzniku života je pravděpodobnost, je poněkud zavádějící, protože pravděpodobnost ≠ příčina   tvrdit, že příčinou vzniku života je náhoda, je poněkud zavádějící, protože náhoda ≠ příčina

23 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   příklad: Hodíme vyváženou mincí – pravděpodobnost padnutí líce je 0,5   co je příčinou toho, že padne líc?   příčinou není pravděpodobnost, ale inteligentní bytost, která mincí hází, dále gravitace, síla větru, atd.   náhoda, pravděpodobnost jsou jen slova, která používáme, abychom matematicky popsali možné výsledky – samy o sobě ale nemají žádnou schopnost nebo moc něco způsobit

24 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   kdybychom znali všechny příčiny na minci působící, mohli bychom předem spočítat výsledek hodu   ale protože všechny vlivy neznáme, používáme slova náhoda, pravděpodobnost, abychom zakryli svou neznalost   materialisté by neměli zakrývat svou neznalost slovy „náhoda“ nebo „pravděpodobnost“

25 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   proto: pokud materialisté neznají žádný přirozený mechanismus, pomocí něhož by mohl začít existovat život, měli by otevřeně připustit, že příčinu neznají, místo zavádějícího tvrzení, že „příčinou je náhoda nebo zákony pravděpodobnosti“

26 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist argument proti materialismu: lidské myšlenky, přesvědčení a emoce nemají materiální povahu

27 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   vědecká teorie není složena z atomů   člověk má schopnost myslet, což je více než chemická reakce (chemikálie nemohou hodnotit a vyvozovat důsledky – chemikálie nemyslí, ale reagují )   když se vezme do důsledků, materialismus v podstatě popírá, že existuje rozum (proto není dobrým vysvětlením reálného světa)

28 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist Věřím té druhé variantě, protože nemám tolik víry, abych věřil té první   ještě jinak: Co vyžaduje více víry?   vědecké pozorování nám sděluje, že jakýkoli produkt není na vyšší úrovni než jeho tvůrce   materialisté věří, že „mysl“ je dílem hmoty   stoupenci inteligentního plánu věří, že „mysl“ vznikla jako obraz mysli Boha – a je schopna chápat pravdu a realitu, protože Bůh je tvůrcem veškeré reality


Stáhnout ppt "N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 5. Jak vznikl život?"

Podobné prezentace


Reklamy Google