Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýzy publika Metody výzkumu publik

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýzy publika Metody výzkumu publik"— Transkript prezentace:

1 Analýzy publika Metody výzkumu publik
Měření sledovanosti, čtenosti, poslechovosti Základní ukazatele - rating, share, reach

2 Analýzy publika Co je to publikum?
Početné soubory příjemců mediovaných textů. Publikum je možné popsat na základě jeho velikosti a některých specifických charakteristik.

3 Cíle výzkumů publika Poznat počet zákazníků či příjemců
Změřit skut. či potenc. možnost zásahu pro potřeby reklamy Manipulovat a usměrňovat chování publika při výběru Vyhledávat nové možnosti uplatnění na trhu Ověřit prodejnost výrobků, zvětšit účinnost Vyhovět úkolu sloužit publiku Vyhodnotit chování médií

4 Určení publika Konkrétním médiem, které přijímá
Lze definovat konkrétním typem produktu Je možné definovat jeho charakteristickými rysy (demografické a sociální faktory)

5 Metody výzkumu publik Kvantitativní výzkum Výběrové procedury
Standardizované dotazování Dotazování za pomoci počítače

6 Výběrové procedury Základní soubor (populace) – soubor jednotek, o nichž předpokládáme, že jsou pro ně závěry výzkumu platné Výběrový soubor (vzorek) - skupina jednotek, které skutečně zkoumáme Vyčerpávající výzkum – úplná shoda vzorku a populace Reprezentativní výzkum

7 Reprezentativní výzkum
Výsledky platné pro výběrový soubor jsou zobecnitelné na základní soubor Shoda základního a výběrového souboru - struktura vzorku musí imitovat složení populace co nejpřesněji

8 Metody výběru 1. Kvótní výběr (quota sampling)
2. Náhodný (pravděpodobnostní) výběr (probability sampling)

9 Kvótní výběr Imituje ve struktuře vzorku známé vlastnosti populace
Ve výběru je odpovídající podíl známých vlastností jako v populaci Lze použít jen pro populace, o jejichž struktuře máme dostatek informací

10 Zdroje informací pro kvótní výběr
Statistické informace, zejména sčítání lidu Další dosažitelné přehledy – výkazy o struktuře zaměstnanců, studentů ap. Kvótní předpis Instrukce pro tazatele, podle jakých charakteristik dotázané vybírat Jednoduché kvóty Kombinované (vázané) kvóty

11 Kvótní výběr Praxe: Jen málo charakteristik
Výběr takových, které jsou dobře viditelné, zjistitelné, dotázaný je ochoten je uvést Regionální charakteristiky - zpravidla velikost obce, region Sociodemografické charakteristiky - zpravidla věk, pohlaví, vzdělání/povolání Výhody kvótního výběru: rychlý, pružný, anonymní dotazování, menší náklady Nevýhody kvótního výběru: velký vliv tazatele, obtížná kontrola jeho práce

12 Náhodný výběr (pravděpodobnostní)
Každá jednotka populace má stejnou pravděpodobnost, že bude vybrána Reprezentuje všechny známé i neznámé vlastnosti populace Druhy náhodného výběru Prostý náhodný Náhodný stratifikovaný Vícestupňový

13 Náhodný výběr (pravděpodobnostní)
Prostý náhodný výběr Podle tabulky náhodných čísel Losováním Systematický výběr – zahrnuta každá n-tá jednotka ze seznamu Určení velikosti kroku (algoritmu) (Riziko - systematičnost v seznamech)

14 Náhodný výběr (pravděpodobnostní)
Výhody náhodného výběru Kontrolovatelnost Možnost mezinárodního srovnání Nevýhody náhodného výběru Vysoké náklady Závislost na opoře výběru

15 Standardizované dotazování
Dotazování „face-to-face“ – provádějí tazatelé v přímém kontaktu s dotázaným (papírový dotazník nebo elektronicky -CAPI) Telefonické dotazování Metoda CATI – telefonické dotazování za pomoci počítače Metoda CAWI – dotazování s využitím internetu

16 Dotazování za pomoci počítače
CAPI - Computer Assisted Personal Interviewing – face to face rozhovor za pomoci notebooku CAWI - Computer Assisted Web Interviewing - dotazování pomocí internetu ( nebo web) CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing – telefonický rozhovor za pomoci počítače

17 CATI studio Speciálně vyškolení operátoři-tazatelé
Pracovníci náslechu – kontrola tazatelů Vícestupňový náhodný výběr Postup při výběru respondenta: Počítač náhodně volí předčíslí Náhodně generuje potřebný počet čísel Ozve-li se účastník, nastupuje tazatel a) Zjistí vhodnost účastníka pro výzkum b) Provádí rozhovor

18 Měření sledovanosti, čtenosti, poslechovosti
Tzv. Peoplemetry – panel domácností, reprezentující 3,9 mil. domácností s tv přijímačem v ČR. Od roku 2002, dříve tzv. „deníčková metoda“ Roční obměna panelu je 25 procent

19 peoplemetr

20 Základní termíny Rating - Jedná se o poměr počtu diváků určité cílové skupiny, kteří v danou minutu sledují určitý kanál (skupinu kanálů), k celkovému počtu osob v této cílové skupině. Vyjadřuje se v procentech nebo tisících. Share - Vyjadřuje procentuální podíl počtu diváků z cílové skupiny, sledující daný kanál (skupinu kanálů) v dané minutě, k celkovému počtu diváků cílové skupiny, sledujících televizi na všech sledovaných kanálech v této minutě. Reach - se na rozdíl od TV Ratingu nepočítá pro danou minutu, ale pro minimální časový úsek. Hodnotí se počet diváků cílové skupiny, kteří sledovali daný kanál (skupinu kanálů) během zkoumaného časového úseku alespoň po dobu předem určeného počtu minut

21 Měření čtenosti Media projekt UVDT (www.uvdt.cz) Měření nákladu
CAPI metoda na vzorku respondentů Sledovány pouze ty tituly, které se podílí na financování projektu Měření nákladu ABC ČR (www.abccr.cz) Od března 1993 tištěný vs. prodaný náklad vs. čtenost

22 Měření čtenosti tištěný náklad - Tištěný náklad je počet vytištěných výtisků vyfakturovaných tiskárnou. prodaný náklad - je součet výtisků pultového prodeje, předplatného a ostatního prodeje v daném měsíci. Do prodaného nákladu se započítávají výtisky, jejichž distribuce proběhla za úplatu, tzn. na základě fakturace nebo v rámci platných smluv o předplatném. čtenost – odhad počtu lidí, kteří si titul přečtou. (3 – 5x vyšší) remitenda – neprodaný náklad

23 Měření poslechovosti CATI metoda dotazování respondentů
Elektronické měření: Arbitron, Radiocontrol Arbitron - rádio do svého vysílání v pravidelných intervalech přidává speciálním zařízením neslyšitelný kód, který zachytí malý přenosný peoplemetr (PPM - portable people meter), který má posluchač stále u sebe.

24 Měření poslechovosti Radiocontrol - Lidé, kteří se účastní měření, jsou vybaveni speciálními náramkovými hodinkami, které každou minutu nahrají 4 sekundy okolních zvuků


Stáhnout ppt "Analýzy publika Metody výzkumu publik"

Podobné prezentace


Reklamy Google