Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativní změny v uplynulém roce 25. 10. 2007, Brno Michal Petr Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativní změny v uplynulém roce 25. 10. 2007, Brno Michal Petr Úřad pro ochranu hospodářské soutěže."— Transkript prezentace:

1 Legislativní změny v uplynulém roce 25. 10. 2007, Brno Michal Petr Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

2 Struktura prezentace 1.Vyhláška o fúzích 2. Sektor elektronických komunikací 3. Obchodní tajemství

3 I. Vyhláška 368/2001 Sb. Změna notifikačního formuláře – pravidlo 2/3 Spojení má „komunitární dimenzi“, pokud jsou překročena notifikační kriteria a více než 2/3 obratu nejsou generovány v tomtéž státě Komise prověřuje, o jaká spojení se jedná Formulář doplněn, aby byl Úřad informován

4 II. Změny ve vztahu k telekomunikacím 2005 Doba temna rozsudky KS Brno o nicotnosti –přezkum rozhodnutí ÚOHS – zakázaná dohoda v jednání, které nebylo závadné dle TelekZ (ČTÚ) –výlučná působnost ČTÚ –operátoři vykonávají služby obecného hospodářského významu, ZOHS se na ně nevztahuje

5 Ad Změny ve vztahu k telekomunikacím z. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích – novelizuje ZOHS § 1 odst. 9 – ZOHS se nevztahuje na jednání, které je porušením ZEK § 11 odst. 2 – ZOHS se nevztahuje na zneužívání DP (essential facilities), pokud je výkonem telekomunikační činnosti

6 Změny ve vztahu k telekomunikacím 2007 ÚOHS vrací úder 2006 infringement řízení Komise z. č. 71/2007 Sb. – změny ZEK zrušeny zrušovací rozsudky NSS

7 III. Přístup do spisu Praxe dle SŘ 1967 Obchodní tajemství nezveřejňováno Potvrzeno NSS ( 2 A 13/2002-424 T-Mobile ) i ÚS ( II. ÚS 419/04 Karlovarské minerální vody )

8 ad Přístup do spisu SŘ 2004 Umožnit přístup, ale bez výpisů Novela ZOHS vztahuje výslovně i na obchodní tajemství ??? zacházení s obchodním tajemstvím do budoucna ???

9 Děkuji Vám za pozornost …

10 Nový program leniency 25. 10. 2007, Brno Michal Petr Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

11 Stručná historie 2001 Oznámení o leniency (vzorem EC Leniency 1996) 2004 Decentralizace aplikace soutěžního práva 2006 - Modelový program ECN - EC Leniency 2006

12 Struktura prezentace 1. Zkušenosti s Leniency 2001 2. Modelový program ECN 3. EC Leniency 2006 4. Leniency 2007

13 I. Leniency 2001 Minimální aplikační úspěchy „leniency“ během určovacího řízení „leniency“ na závěr sankčního řízení řízení ukončené závazky Kartel PISU

14 ad Leniency 2001 Základní problémy Zahrnutí vertikálních dohod Absence procedurálních pravidel a záruk Absence právního základu

15 II. Modelový program ECN 24 + 1 leniency programů v rámci EU Podání k jednomu úřadu nemá přímý význam pro další jurisdikce Výlučná jurisdikce nereálná „nejměkčí“ harmonizace

16 ad Modelový program ECN Jen „utajované kartely“ Kategorizace leniency I. (A / B), II. Základní procesní rámec Možnost „rezervace“ (Marker) „souhrnná žádost“ (Summary Application)

17 III. EC Leniency 2006 Důvody pro přijetí Harmonizace s Modelovým programem Získat „lepší“ podání Ochrana „corporate statements“

18 IV. Leniency 2007 Hlavní charakteristika Inspirací ECN Modelový program, EC Leniency Jen utajované horizontální kartely Procedurální pravidla Souhrnné žádosti

19 Leniency I.A: imunita za „dawn raid“ Podmínky pro prvního žadatele Informace potřebné pro šetření na místě –fungování kartelu –„targeted inspection“: včetně eg. polohy kanceláří Úřad tyto informace neměl

20 Leniency I.B: imunita za „prokázání“ Podmínky pro prvního žadatele Informace potřebné pro prokázání dohody Úřad tyto informace neměl Neposkytnuta imunita dle I.A

21 Leniency II: snížení pokuty Podmínky pro žadatele Informace představující významnou přidanou hodnotu (significant added value) V případě žadatele ne-přitěžující

22 ad Leniency II: rozsah 1. žadatel: 30 – 50 % 2. žadatel: 20 – 50 % další žadatelé: do 20 %

23 Společné podmínky pro leniency úplná spolupráce po celou dobu řízení okamžité ukončení účasti na kartelu žádná manipulace s důkazy nevyzrazení podání žádosti (vyjma jiným úřadům) žadatel nebyl iniciátor ani vůdce kartelu

24 Podání žádosti písemnou nebo ústní formou písemné potvrzení o přijetí písemné podmíněné hodnocení posouzení v konečném rozhodnutí chronologické vyřizování žádostí

25 Podání žádosti – specifika Leniency I Kde všude byla žádost podána Možnost hypotetické žádosti Možnost žádosti o Marker –identifikace kartelu a jeho členů –odůvodnění žádosti o marker –ostatní údaje doplnit ve lhůtě

26 Souhrnné žádosti –Leniency I.A Pokud Komise „dobře umístěna“: dopad 3+ Žádost ke Komisi Obsah: –základní identifikace kartelu, účastníků a trhu –ve kterých státech důkazy, kde podána žádost Potvrzení o přijetí Možnost žádat dodatečné informace

27 Děkuji Vám za pozornost …

28 Benzinový kartel – procesní nástupnictví Rozsudek KS Brno sp. zn. 31 Ca 84/2004 Rozhodnutí ÚOHS – cenový kartel šesti společností V průběhu řízení zánik dvou společností bez likvidace (fúze v rámci koncernu) ÚOHS pokračuje v řízení s nástupnickými společnostmi, ukládá jim pokutu

29 Benzinový kartel – procesní nástupnictví Rozsudek KS Brno sp. zn. 31 Ca 84/2004 KS zrušuje rozhodnutí ÚOHS procesní nástupnictví možné u rozhodnutí in rem, nikoliv in personam in rem: deklarace uzavření jednání, zákaz do plnění budoucna in personam: výrok o udělení pokuty

30 Benzinový kartel – procesní nástupnictví Rozsudek KS Brno sp. zn. 31 Ca 84/2004 Judikatura ESD Legal succession theory C – 49/92 P Anic, C – 279/98 P Cascades 40/73 Suiker Unie, odst. 84 až 87 – odpovědnost přechází na právního nástupce

31 SAZKA – obchodní zastoupení Rozsudek KS Brno sp. zn. 31 Ca 133/2005 Rozhodnutí ÚOHS – zneužití DP – nepřiměřené obchodní podmínky Existence soutěžního vztahu mezi dominantem a jeho obstaravateli

32 SAZKA – obchodní zastoupení Rozsudek KS Brno sp. zn. 31 Ca 133/2005 Nelze ztotožňovat pojmy „soutěžitel a konkurent… Soutěžiteli jsou tedy i subjekty, které si přímo nekonkurují…; postačí zde i jen možnost existence jejich protichůdných zájmů při jejich vlastní hospodářské činnosti“ Interpretační pomůckou Vertical Guidelines Soutěžní vztah existuje – nemožnost vrátit zboží

33 Teplárenská společnost hlinsko Rozsudek KS Brno sp. zn. 31 Ca 142/2005 Teplárna – dominant přerušila dodávky tepla během vyjednávání nové smlouvy Dominantní postavení –Možnost postavit si vlastní zdroj tepla dominantní postavení nerelativizuje –Při tržním podílu 100 % není třeba dalšího dokazování

34 Eurotel Praha – Refusal to Deal Rozsudek KS Brno sp. zn. 31 Ca 152/2005 Určovací řízení – možnost odmítnout uzavření smlouvy bez uvedení objektivních důvodů Relevantní trh – jedinečný produkt (Go kupon) „je důvodné po [dominantovi] požadovat, aby kriteria, která zvažoval, společně s jejich vyhodnocením, a to v klíčových směrech svých úvah, potenciálnímu zájemci sdělil“

35 Jednání ve shodě – časové vymezení Rozsudek KS Brno sp. zn. 31 Ca 84/2004 (Benzinový kartel) Rozsudek KS Brno sp. zn. 31 Ca 58/2005 (Pekařský kartel) Dvě hlavní kartelové kauzy zrušené soudem Vymezení jednání ve shodě

36 Jednání ve shodě – Pekařský kartel „koordinace mezi jednotlivými soutěžiteli, která vědomě nahrazuje rizika vzájemné konkurence praktickou kooperací“ „jednotlivý soutěžitelé se předem … navzájem informují o svých budoucích krocích na trhu, což každému z nich umožňuje upravit své soutěžní jednání“ Prvek subjektivní (budoucí očekávání) a objektivní (vzájemné kontakty, následné jednání)

37 Jednání ve shodě – Pekařský kartel „je tedy třeba nejprve shody vůle (předchozí koordinace soutěžitelů) a následně jejího projevu na trhu (společně koordinovaného postupu)“ Časové vymezení deliktu ve výroku ÚOHS až projevením na trhu Výrok nezahrnuje fázi koordinace


Stáhnout ppt "Legislativní změny v uplynulém roce 25. 10. 2007, Brno Michal Petr Úřad pro ochranu hospodářské soutěže."

Podobné prezentace


Reklamy Google