Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jiří Průša odd. Portálu veřejné správy Ministerstvo informatiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jiří Průša odd. Portálu veřejné správy Ministerstvo informatiky"— Transkript prezentace:

1 Jiří Průša odd. Portálu veřejné správy Ministerstvo informatiky
Portál veřejné správy Jiří Průša odd. Portálu veřejné správy Ministerstvo informatiky Portál veřejné správy vytvořilo a spravuje Ministerstvo informatiky na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Portál je budován v několika etapách. Buduje se postupně tak, aby každý jednotlivý přírůstek představoval dílčí, ale ucelené řešení, které je viditelné a přínosné pro uživatele. První etapa byla zahájena v březnu 2003 na konferenci ISSS představením projektu Portálu. V září 2003 byl zahájen provoz Portálu. V prvních třiceti dnech provozu byl Portál přístupný pouze pro veřejnou správu (z důvodu ověření a doplnění údajů). V říjnu 2003 byl na Invexu zahájen provoz Portálu pro veřejnost. V říjnu letošního roku získal Portál atest na shodu informačního systému veřejné správy se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS a byl zahájen ostrý provoz Portálu veřejné správy.

2 Úvod Portál veřejné správy dosud jako jediný portál bezplatně poskytuje ověřené a státem garantované údaje Etapy projektu březen zahájení projektu INVEX říjen zahájení zkušebního provozu INVEX říjen zahájení ostrého provozu INVEX říjen 2005 – představení nových aplikací Portál veřejné správy vytvořilo a spravuje Ministerstvo informatiky na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Portál je budován v několika etapách. Buduje se postupně tak, aby každý jednotlivý přírůstek představoval dílčí, ale ucelené řešení, které je viditelné a přínosné pro uživatele. První etapa byla zahájena v březnu 2003 na konferenci ISSS představením projektu Portálu. V září 2003 byl zahájen provoz Portálu. V prvních třiceti dnech provozu byl Portál přístupný pouze pro veřejnou správu (z důvodu ověření a doplnění údajů). V říjnu 2003 byl na Invexu zahájen provoz Portálu pro veřejnost. V říjnu letošního roku získal Portál atest na shodu informačního systému veřejné správy se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS a byl zahájen ostrý provoz Portálu veřejné správy.

3 Cílové skupiny Pro občany - informace o všech úřadech a radnicích v ČR včetně úředních hodin a toho, kde vybranou instituci hledat; formuláře a dokumenty pro jednání; lhůty nutné k vyřízení; návod, jak konkrétně postupovat při vyřizování praktických situací, … Pro podnikatele - informace o tom, kde a jak vyřídit nejrůznější podnikatelské agendy; elektronická podání daňového přiznání, Evidenčních listů důchodového pojištění, Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ; úplný adresář úřadů; předpisy pro podnikání; bezplatné vyhledávání v Obchodním věstníku; náhled do katastru nemovitostí; dotace; veřejné zakázky, … Pro cizince - 6 tematických kategorií pro cizince, kteří cestují do ČR jako turisté, podnikatelé či studenti Občané Rodina / Zaměstnání / Zdraví / Životní prostředí / Bydlení / Věda, vzdělání, kultura / … Podnikatelé Ve spolupráci s projektem Ministerstva průmyslu a obchodu BusinessInfo (http.businessinfo.cz) Daňový systém / Rozvoj podnikání / Dotace / Veřejné zakázky / … Cizinci 6 tematických kategorií pro cizince, kteří cestují do ČR jako turisté, podnikatelé či studenti. Before you move Travelling, Entry Formalities, Information about the Czech Republic Living Residence in the Czech Republic, Health Care, Family Work and business Working in the Czech Republic, Types of Employment,  Registre of Economic Subjects/Entities, Employee Rights, Labour Relations, Tax Studying Education in the Czech Republic, Primary Schools, Secondary Schools, Tertiary Schools, Czech Language Enforcing your rights Legal Rights, Political Rights, Equal Opportunities, Czech Judicial System, Roma Integration Policy Social problem Unemployment, Drugs, Criminality, State-Contributory Pension Úředníci Připravuje se – vzory dokumentů, úřední desky, zákony, …

4 Občan vložit obrázek ze

5 Podnikatel

6 Cizinec

7 Databáze Portál veřejné správy tvoří čtyři navzájem propojené databáze
Zákony Životní situace Adresář Podání Připravujeme rozšíření sekce o další služby a informační zdroje (resortní vyhlášky, judikatura, aktivní a pasivní derogace apod.) Z ohlasů víme, že část uživatelů by uvítala další, vyspělejší služby. Konkrétně například: aktivní a pasivní derogace – odkaz na předpis, kterého se týká nová úprava a naopak vyhledání účinnosti předpisu od-do rozšířené vyhledávání i nad předpisy, které nejsou platné a účinné další zdroje předpisů – resortní vyhlášky, judikatura apod. Z důvodu otázky rozložení trhu (a možného dopadu na ostatní dodavatele právnických služeb) budou rozšířené služby poskytovány pouze uživatelům z veřejné správy

8 Zákony platné a úplné předpisy ze Sbírky zákonů s možností stažení do PC věstníky krajů smlouva o přistoupení k Evropské unii integrovaný přístup k právním textům Evropské unie (Eur-lex, ISAP)

9 Životní situace katalog životních situací je vytvářen ve spolupráci s ostatními rezorty obsahuje přes 350 zpracovaných životních situací je propojen s databází Adresář a Zákony Připravujeme průběžné rozšiřování stávající databáze životních situací rozšíření o životní situace pro zdravotně postižené spoluobčany webové služby Katalog životních situací je vytvářen ve spolupráci s ostatními resorty Obsahuje cca 300 zpracovaných životních situací Vedle jednotlivých ministerstev dodávají zpracované životní situace i ostatní úřady státní správy Státní veterinární správa - Cestování se zvířaty v rámci Evropské unie, Český úřad zeměměřický a katastrální - Návrh na vklad do katastru nemovitostí, Výpis z katastru nemovitostí, Záznam práva k nemovitostem do katastru nemovitostí(nejnavštěvovanější životní situace) ale i např. Česká pošta - Výplata důchodu, Zásilky do zahraničí apod. Databáze Životní situace je propojena s databází Adresář a Zákony Stávající databázi průběžně rozšiřujeme o životní situace zpracovávané centrálními úřady veřejné správy. Databáze bude rozšířena o životní situace pro zdravotně postižené spoluobčany (v rámci plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením). Připravují se životní situace vztahující se k odborné péči, léčbě a k sociálnímu zabezpečení rodiny pečující o zdravotně postižené nebo oslabené dítě. Prostřednictvím webových služeb budou sdíleny průběžně aktualizované informace z Kalendáře akcí, legislativního či zdravotního poradenství apod. Rozšíření aplikace o životní situace pro samosprávu

10 Nejnavštěvovanější životní situace
Přiznání k dani z příjmu FO (6244) Vydání cestovního dokladu (2142) Výpis z katastru nemovitostí (1968) Podání k přiznání z dani nemovitostí (1742) Vznik povinnosti podat daňové přiznání a hlášení k dani z příjmů FO (1393) Hlášení trvalého pobytu (1072) Vydání řidičského průkazu (895) Nepříznivý zdravotní stav ve vztahu k sociálnímu zabezpečení (875) Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí (870) Podání k přiznání dani z příjmu FO – typ A (834)

11 Adresář Sekce Adresář obsahuje kontakty na úřady, působnost správních úřadů, statistické údaje o obci, zobrazení na mapě, místo s nejbližším přístupem k internetu, apod. Možnost změnového řízení – zadávání údajů online (za rok 2005 bylo v Adresáři aktualizováno celkem záznamů, od roku 2003 bylo provedeno přes aktualizací). Vyhledávání fulltextové podle regionů podle typu úřadů Sekce Adresář obsahuje kontaktní údaje na úřady (ve většině případů i úřední hodiny) a další informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup - 012/ Doplněna je navíc působnost správních úřadů, údaje o obci, popis služeb. Správní úřady s působností pro příslušnou obec lze nalézt pod odkazem Informace o obci a správním území.  Za aktualizaci údajů úřadů odpovídá příslušný úřad nebo správce Portálu. V případě zjištění chybných údajů či pro doplnění údajů je možno využít službu Změnové řízení, která umožní provést opravu. Aktualizace dat úřadů samosprávy probíhá ve spolupráci s projektem Ministerstva vnitra Elektronický portál územních samospráv (tzv. ePUSA). Připravuje se webová služby pro přenos dat z resortních databází: např. katastrálních úřadů, finančních úřadů apod. Účelem této služby je v maximální míře minimalizovat nutnost manuální aktualizace dat ze strany veřejné správy v případě, že potřebná data jsou již v jiných systémech k dispozici. Do Adresáře byly postupně dopracovány nejen zbývající subjekty veřejné správy a některé jejich odbory, ale i další instituce – archivy, kanceláře poslanců, kanceláře senátorů, památkové ústavy, výzkumné a zkušební ústavy apod. Připravuje se rozšíření adresáře o karty notářů a advokátů, doplnit bychom chtěli zástupce dalších profesních komor, školy, nemocnice apod. Součástí Adresáře jsou také Povinně zveřejňované informace ze státní správy a samosprávy

12 Adresář

13 Povinně zveřejňované informace
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny návrh plánu péče o zvláště chráněné území návrh na vyhlášení národního parku, chráněné krajinné oblasti … Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech obecní úřad obcí s rozšířenou působností a krajský úřad zveřejní aktuální seznam zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů Ministerstvo životního prostředí zveřejní plán odpadového hospodářství Kraje zveřejní plán odpadového hospodářství ….. Zákon č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Orgán ochrany přírody zveřejní návrh plánu péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo na Portálu veřejné správy. Návrh na vyhlášení národního parku, chráněné krajinné oblasti nebo jejich ochranného pásma či na vymezení zón národního parku nebo zón chráněné krajinné oblasti na Portálu veřejné správy Zákon č. 188/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Dle ustanovení § 39 odst. 10 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obecní úřad obcí s rozšířenou působností a krajský úřad zveřejní na Portálu veřejné správy aktuální seznam zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů. Dle ustanovení § 42 odst. 8 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejní Ministerstvo životního prostředí plán odpadového hospodářství České republiky a jeho změny na Portálu veřejné správy. Dle ustanovení § 42 odst. 12 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejní kraje v samostatné působnosti plán odpadového hospodářství kraje a jeho změny na Portálu veřejné správy.

14 Povinně zveřejňované informace

15 e-Learningové kurzy novinka na Portálu veřejné správy
možnost studia kurzů práce s počítačem založeno na standardu ECDL 7 modulů (Teorie, Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet a ) kurzy obsahují jak výkladovou část, tak cvičení kurz Elektronický podpis kurz Práce s Portálem veřejné správy

16 e-Learningové kurzy nutnost registrace
na jeden možné registrovat několik uživatelů systém si pamatuje již absolvované části kurzu po absolvování každého kurzu certifikát

17 Mapy mapový server PVS – státem garantované mapové podklady
možnosti výběru mapového podkladu automapa (1 : ) základní mapa (1 : , 1 : ) ortofotomapa v současné době 25 tématických vrstev možnost vyhledání sídla úřadu – propojení s adresářem

18 Mapy - vrstvy Výběr nejzajímavějších mapových vrstev s ohledem na cestovní ruch Biosférické rezervace UNESCO Chráněná území rezervace NATURA 2000 přírodní parky

19 Mapy - ortofotomapa

20 Mapy – základní mapa

21 Biosférické rezervace UNESCO

22 Obchodní věstník zpřístupněn od ledna 2004
přes Portál veřejné správy dostupná všechna čísla od 1. ledna 2004 možnost vyhledávání dle kritérií (IČ, Sídlo, Částka….)

23 Obchodní věstník Obchodní věstník byl již zprovozněn na začátku roku. Přes Portál veřejné správy jsou přístupná všechna čísla Obchodního věstníku, která byla zveřejněna po 1. lednu 2004. Archivace Obchodního věstníku jednotlivých čísel probíhá v okamžiku jejich vydání, vyhledávat lze podle zadaných kritérií (Obchodní firma, IČO, sídlo firmy, soud, ročník, číslo)

24 Veřejné zakázky vstup do informačního systému o veřejných zakázkách
vyhledávání jak ve vypsaných řízeních tak ve výsledcích možnost vyhledávání dle kritérií

25 Veřejné zakázky Aplikace Centrální adresa je na Portálu dostupná od Vyhledávat je možno podle: Evidenční číslo/Oznámení/Zadávací řízení/Předmět/Odvětví/IČ/Soutěžní lhůta od/Soutěžní lhůta do/Veřejná soutěž o návrh/

26 Podání – základní funkce aplikace
Registrace uživatelů – 3 typy Občané Organizace Zástupci Transakční jádro pro zpracování elektronických podání Poskytuje jednotné rozhraní pro všechny typy podání Přijímá elektronická podání Kontroluje identitu odesílatele Předává podání úřadu veřejné správy Zasílá potvrzení uživateli Doručování podání příslušným úřadům veřejné správy 400

27 Podání - zprovozněné služby
Česká správa sociálního zabezpečení evidenční listy důchodové pojištění ( ) nemocenské pojištění ( ) elektronická podání využívá 63% organizací Ministerstvo financí přiznání ke všem typům daní zasílání statistický údajů INTRASTAT (Generální ředitelství cel) Úřad vlády ČR – Informační systém o státní službě a platech Předložení odvolání stavebního úřadu na Středočeský kraj Roční výkaz o poštovních službách – Ministerstvo informatiky dokumenty vyšší jak Eifellova věž, kg.

28 Formuláře daňové správy
DPHDAP - Přiznání k dani z přidané hodnoty platné do DPHDP1 - Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od DPHSHV - Souhrnné hlášení VIES DPFDPA - Daň z příjmu fyzických osob - typ A DPFDPB - Daň z příjmu fyzických osob - typ B DPPDAP - Daň z příjmu právnických osob DSLDAP - Daňové přiznání k dani silniční DNEDAP - Daňové přiznání k dani z nemovitostí RHLOZN - Oznámení o nezdaněných vyplacených částkách FPO DADPIS - Obecná písemnost

29 Podpora uživatelů kontaktní místo centrální podpory uživatelů
možnost kontaktu bezplatná linka 12 vyškolených operátorů zajišťuje Český Telecom ve špičkách až 500 volání za den tel.:

30 Návštěvnost PVS téměř 1,75 mil návštěv v roce 2005
téměř 28 mil. shlédnutí v roce 2005 počty návštěv i shlédnutí mají jasně rostoucí tendenci

31 Návštěvnost PVS

32 Dotazy Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Jiří Průša odd. Portálu veřejné správy Ministerstvo informatiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google