Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový software pro jazykovou složku předmětu český jazyk Jan Amos Komenský "Řekni mi něco a já to zapomenu. Ukaž mi něco a já si to budu pamatovat. Ukaž.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový software pro jazykovou složku předmětu český jazyk Jan Amos Komenský "Řekni mi něco a já to zapomenu. Ukaž mi něco a já si to budu pamatovat. Ukaž."— Transkript prezentace:

1 Výukový software pro jazykovou složku předmětu český jazyk Jan Amos Komenský "Řekni mi něco a já to zapomenu. Ukaž mi něco a já si to budu pamatovat. Ukaž mi něco a já si to budu pamatovat. Dovol mi, abych si to vyzkoušel na vlastní kůži, a já to budu ovládat." Dovol mi, abych si to vyzkoušel na vlastní kůži, a já to budu ovládat."

2 Osnova Předpoklady funkčního využití výukového softwaru Předpoklady funkčního využití výukového softwaru Kritéria hodnocení výukového programu pro jazykové vyučování Kritéria hodnocení výukového programu pro jazykové vyučování Příklady odborných chyb Příklady odborných chyb Motivační prvky Motivační prvky Zpětná vazba o chybách Zpětná vazba o chybách Zpětná vazba o výkonu žáka Zpětná vazba o výkonu žáka Výhody a nevýhody využití výukového softwaru Výhody a nevýhody využití výukového softwaru v jazykové výchově v jazykové výchově Charakteristika výukových programů různých nakladatelství Charakteristika výukových programů různých nakladatelství Praktické ukázky jednotlivých programů Praktické ukázky jednotlivých programů

3 Znaky výukového programu předání učiva žákovi předání učiva žákovi kontrola získané úrovně znalostí kontrola získané úrovně znalostí následná reakce podle výsledků zpětnovazební informace následná reakce podle výsledků zpětnovazební informace

4 Předpoklady funkčního využití výukového softwaru materiálně-technické materiálně-technické psychohygienické psychohygienické didaktické didaktické psychologické psychologické

5 Kritéria hodnocení výukového programu pro jazykové vyučování jednoduchost ovládání jednoduchost ovládání odborná úroveň odborná úroveň didaktická úroveň didaktická úroveň - motivační prvky programu - motivační prvky programu - zpětná vazba o chybách - zpětná vazba o chybách - zpětná vazba o výkonu žáka - zpětná vazba o výkonu žáka jazyková úroveň jazyková úroveň

6 Příklady odborných chyb myslivecký klobouk - odvozeno od vyjmenovaného slova myslit myslivecký klobouk - odvozeno od vyjmenovaného slova myslit plynové - odvozeno od vyjmenovaného slova plynout plynové - odvozeno od vyjmenovaného slova plynout obýváme - odvozeno od vyjmenovaného slova obyvatel obýváme - odvozeno od vyjmenovaného slova obyvatel nadbytečný - odvozeno od vyjmenovaného slova být nadbytečný - odvozeno od vyjmenovaného slova být bystrozraký – odvozeno od vyjmenovaného slova bystrý bystrozraký – odvozeno od vyjmenovaného slova bystrý

7 Motivační prvky grafická stránka – vizuální efekty grafická stránka – vizuální efekty animace animace akustické efekty akustické efekty možnost volit počet jevů nebo stupeň obtížnosti možnost volit počet jevů nebo stupeň obtížnosti slovní hodnocení slovní hodnocení možnost výběru jazykového materiálu možnost výběru jazykového materiálu

8 Zpětná vazba o chybách m_dlové bubliny Doplňované slovo je příbuzné se slovem mýt. Zkuste se opravit. x Je to slovo vyjmenované? Ne. Je to slovo příbuzné s vyjmenovaným? Ano. S kterým? Mýt. ______________________________________________________________ dob_l (město) Je to slovo vyjmenované? Ne. Je příbuzné s vyjmenovaným? Ano, se slovem být. Bud. čas - dobude. (Získal.) Napíšeme dobyl. ub_l (hada) Je to slovo vyjmenované? Ne. Je příbuzné s vyjmenovaným? Ne. Bud. čas - ubije. (Utloukl.) Napíšeme ubil. ______________________________________________________________ob_v Je ve slově předpona ob-, která se setkává s kořenem na -je? Ano. (Ob-jev, vý-jev,z-jev.) Napíšeme objev. ______________________________________________________________

9 Zpětná vazba o výkonu žáka procentuální vyjádření úspěšnosti procentuální vyjádření úspěšnosti slovní hodnocení slovní hodnocení hodnocení známkou hodnocení známkou možnost, aby si žák sám navrhl známku – porovnání s objektivně zadaným kritériem možnost, aby si žák sám navrhl známku – porovnání s objektivně zadaným kritériem Dnes to bylo výborné. Gratuluji. Zlatá. Jsi šikulka, jde ti to pěkně. Gratuluji. Stříbro. K medaili už se blížíš, ale ještě máš co zlepšovat. Vloudily se ti tam chybičky, ale určitě se dají napravit. Bylo to docela dobré, ale na medaili to ještě není. Teď se ti to moc nepovedlo, dej si úlohu ještě jednou. Zasloužíš si pochvalu. Gratuluji. Nemohlo by to být lepší? Dávej si větší pozor! Je to trochu slabší, musíš se víc snažit.

10 Výhody a nevýhody využití výukového softwaru v jaz. výchově Výhody Výhody aktivizace žáků aktivizace žáků prostředek motivace prostředek motivace individualizace výuky individualizace výuky odstranění strachu, úzkosti, nervozity žáků odstranění strachu, úzkosti, nervozity žáků změna vztahu žáka k chybám změna vztahu žáka k chybám vhodné pro dysgrafiky, dyslektiky a dysortografiky vhodné pro dysgrafiky, dyslektiky a dysortografiky důležitá zpětná vazba pro učitele důležitá zpětná vazba pro učitele tisk pracovních listů tisk pracovních listů Nevýhody vzdálení učitele od studenta? omezení kreativity? obtížnost a časová náročnost přípravy nežádoucí tělesné problémy při nácviku jevů lexikálního pravopisu není zapojena motorická paměť nevhodné pro žáky s omezenou schopností samostatné práce a zvýšenou vazbou na učitele

11 TS Český jazyk 1 – pravopis Terasoft Klady: jednoduché ovládání vhodné pro 2. stupeň ZŠ i pro opakování na ŠŠ rozsáhlý soubor procvičovaných jevů - 7000 volba ze dvou režimů: procvičování a test možnost nastavení individuálních parametrů – čas, téma zpětná vazba o výkonu možnost tvorby pracovních listů Zápory: zdůvodnění některých pravopisných jevů není dostačující

12 TS Český jazyk 2 – jazykové rozbory Terasoft Klady: jednoduché ovládání vhodné pro 2. stupeň ZŠ i pro opakování na ŠŠ více než 5000 určovaných výrazů a vět v 8 okruzích volba ze dvou režimů: procvičování a test možnost nastavení individuálních parametrů – čas, téma dobrá zpětná vazba o výkonu možnost tvorby pracovních listů Zápory: zdůvodnění některých jevů je diskutabilní chybná interpunkce v zadání některých úkol

13 TS Český jazyk 3 – diktáty Terasoft Klady: 5 kategorií podle obtížnosti rozsáhlý soubor procvičovaných jevů – 18 000 ve 300 textech možnost vlastní volby textu i volby náhodným výběrem volba ze dvou režimů: procvičování a test v procvičovacím režimu okamžité hodnocení řešení a zdůvodnění správného řešení v případě chyby důkladná zpětná vazba úspěšnosti možnost tisku doplňovacích cvičení Zápory: jsou to doplňovací cvičení, ne diktáty některá zdůvodnění jevu nejsou dostačující neumožňuje učiteli podílet se na tvorbě vlastních textů

14 TS Český jazyk 4 – diktáty Terasoft Klady: výborné využití zvuků a animací rozsáhlý soubor procvičovaných jevů – 18 000 ve 300 textech pravopisné jevy procvičovány ve větách nebo v souvislých textech 17 hlavních kategorií rozdělených do podkategorií, volba ze dvou režimů: procvičování a test dvě verze atraktivní dobrodružné hry jsou zaznamenány již procvičené úkoly Zápory: jsou to doplňovací cvičení, ne diktáty některá zdůvodnění jevu nejsou dostačující neumožňuje učiteli podílet se na tvorbě vlastních textů

15 TS Český jazyk 5 – opakování mluvnice a literatury Terasoft

16 Zábavná čeština Silcom Multimedia Klady: motivace hrou grafické zpracování kvalitní zvuková verze různé typy cvičení – podtrhávání, doplňování, přetahování možnost volit úkoly podle věku Zápory: absence dokonalé zpětné vazby malý repertoár hodnotících formulací obtížná cesta k cíli nelze ukládat výsledky práce uživatele nelze vytvářet vlastní texty

17 Diktáty s piráty Silcom Multimedia Klady: motivace hrou grafické zpracování přiměřená délka diktátů možnost přehrát si text několikrát Zápory: absence dokonalé zpětné vazby pouze dvě různé hodnotící formulace nelze ukládat výsledky práce uživatele nelze vytvářet vlastní texty


Stáhnout ppt "Výukový software pro jazykovou složku předmětu český jazyk Jan Amos Komenský "Řekni mi něco a já to zapomenu. Ukaž mi něco a já si to budu pamatovat. Ukaž."

Podobné prezentace


Reklamy Google