Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká republika Povrch Česká republika Povrch Z_100_Česká_republika_Povrch Autor: Mgr. Miluše Šafářová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká republika Povrch Česká republika Povrch Z_100_Česká_republika_Povrch Autor: Mgr. Miluše Šafářová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Česká republika Povrch Česká republika Povrch Z_100_Česká_republika_Povrch Autor: Mgr. Miluše Šafářová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace: □Digitální učební materiál je určen k seznámení žáků s povrchem České republiky. □Materiál rozvíjí nově získané vědomosti, rozvíjí znalosti získané předchozím studiem. □Je určen pro předmět zeměpis, 8. ročník. □Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: Zeměpis naší vlasti: Učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia pro 8. nebo 9. ročník. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., 2009. ISBN 978-80-86034-85-0

3 Členění povrchu (reliéfu) ČR Reliéf = svrchní plocha zemské kůry = povrch Vzniká působením geomorfologických pochodů a)vnitřních (procesy uvnitř Země) - vytváří nerovnosti b)vnějších (voda, vítr, Slunce…eroze) - zarovnávají povrch Horopisné členění (podle tvarů pohoří) Rozlišujeme: Roviny Pahorkatiny Vrchoviny Hornatiny Reliéfní mapa Česka

4 Typy reliéfu v České republice Typ reliéfu Výšková členitost Nadmořská výškaVzhled reliéfu Výskyt v ČR Roviny Nížiny Pánve, kotliny do 30 mdo 300 m n. m. Plochý, mírně zvlněný povrch 20 % Pahorkatiny30-150 m300-600 m n. m. Mírné svahy Mělké údolí 39 % Vrchoviny150-300 m600-900 m n. m. Příkré svahy Hlubší údolí 30 % Hornatiny300-600 m900-1600 m n. m. Strmé, většinou lesnaté svahy 11 % Velehornatinynad 600 mnad 1600 m n. m. Strmé skalnaté svahy, štíty 0 %

5 Úkol: Doplň název reliéfu RovinaPahorkatina Vrchovina900-1600 m n. m. Hornatina

6 Roviny ČR: do 300 m n. m. Čechy Polabská nížina Českobudějovická a Třeboňská pánev Mostecká pánev Sokolovská pánev Morava Hornomoravský úval Dolnomoravský úval Dyjskosvratecký úval Ostravská pánev Úkol: Na obrázku je úval, kterým protéká řeka Dyje. Jak se tento úval nazývá?

7 Úkol: Vyjmenuj roviny v Čechách Úkol: Vyjmenuj roviny na Moravě

8 Pahorkatiny ČR: 300-600 m n. m. Čechy Plzeňská pahorkatina Středočeská pahorkatina Česká tabule Morava Podbeskydská pahorkatina Pahorkatiny na jihovýchodní Moravě, kde oddělují jednotlivé úvaly Středočeská pahorkatina Úkol: Podél kterého toku se Středočeská pahorkatina rozprostírá? Vltavy nebo Odry?

9 Úkol: Vyjmenuj pahorkatiny v Čechách Úkol: Vyjmenuj pahorkatiny na Moravě

10 Vrchoviny ČR: 600-900 m n. m. Čechy Broumovská vrchovina České středohoří Karlovarská vrchovina Brdská vrchovina Morava Českomoravská vrchovina Drahanská vrchovina Moravský kras Nízký Jeseník, Vizovická vrchovina Úkol: Jak se nazývají pískovcové útvary v Broumovské vrchovině? Nápověda: Skalní m….

11 Úkol: Vyjmenuj vrchoviny v Čechách Úkol: Vyjmenuj vrchoviny na Moravě Úkol: Jmenuj vrchovinu na rozmezí Čech a Moravy

12 Hornatiny ČR: 900-1600 m n. m. Čechy Jizerské hory, Krkonoše Orlické hory, Kralický Sněžník Rychlebské hory, Krušné hory Novohradské hory, Český les, Šumava Morava Bílé Karpaty Javorníky Hrubý Jeseník Moravskoslezské Beskydy Úkol: Na obrázku vidíte Sněžku, nejvyšší horu Česka. V které hornatině leží?

13 Úkol: Vyjmenuj hornatiny v Čechách Úkol: Vyjmenuj hornatiny na Moravě

14 Úkol: K vrcholům přiřaď pohoří Králický Sněžník 1423 m Klínovec 1244 m Plechý 1378 mLysá hora 1323 m Praděd 1491 m Moravskoslezské Beskydy Krušné hory Šumava Králický Sněžník Hrubý Jeseník Práce s atlasem

15 Členění povrchu ČR podle geomorfologických celků Je složitější členění na 94 geomorfologických celků. 1.Podle rysů geolog. stavby 2. Podle geomorfo- logického vývoje 3. Podle výškové členitosti Povrch se člení:

16 Úkol: Odpovídej na otázky 2. Nejvyšší vrchol České republiky je: 3. Většinu území našeho státu tvoří 4. Nížiny se nacházejí podél řek v 1.Jaké typy reliéfu rozlišujeme podle výškové členitosti? Nížiny 20 % Pahorkatiny 39 % Vrchoviny 30 % Hornatiny 11 % 300 m n. m. 600 m n. m. 900 m n. m. Sněžka Leží v pohoří Krkonoše. 1600 m n. m. 100 m n. m. pahorkatiny a vrchoviny. Polabí, na střední a jihovýchodní Moravě. SUPER

17 Použité zdroje Zahorska lowland 01.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 19.7.2008 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: Zahorska lowland 01.jpg Pisecke hory2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 4.3.2007 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pisecke_hory2.jpg Podbranc.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 7.6.2007 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Podbranc.jpg VysokeZibridoviceObec.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 30.12.2008 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:VysokeZibridoviceObec.jpg CZE geomorf.PNG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 11.4.2007 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CZE_geomorf.PNG Reliéf (geografie). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16.7.2012 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Reli%C3%A9f_%28geografie%29 Vegetační stupňovitost. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 25.7.2012 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vegeta%C4%8Dn%C3% AD_stup%C5%88ovitost#V.C3.BD.C5.A1kov.C3.A9_geografick.C3.A9_stupn.C4.9B Relief Map of Czech Republic.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 28.8.2010 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor: Relief_Map_of_Czech_Republic.png Praded letecky pohled 01.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 28.7.2008 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praded_letecky_ pohled_01.jpg

18 Použité zdroje Kozí hřbety2.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 20.2.2010 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Koz%C3%AD_h%C5%99bety2.JPG Vyhlídka Supí koš1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 24.10.2007 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor: Vyhl%C3%ADdka_Sup%C3%AD_ko%C5%A11.jpg Dyje2.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 18.10.2008 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dyje2.JPG Śnieżka z zachodu.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 6.8.2007 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C5%9Anie% C5%BCka_z_zachodu.jpg Zpustosena krajina.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15.11.2011 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zpustosena_krajina.jpg Lysá hora (Beskydy CZE) - view from Frýdlant nad Ostravicí.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 7.1.2007 [cit. 2012-12-28].Dostupné z: http://cs.wikipedia. org/wiki/Soubor:Lys%C3%A1_hora_%28Beskydy_CZE%29_-_view_from_Fr%C3%BDdlant_ nad_Ostravic%C3%AD.jpg Kralicky-Sneznik-02.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 19.8.2008 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kralicky-Sneznik-02.jpg Klinovec von haj aus.jpg Skočit na: Navigace, Hledání. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 9.8.2005 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia. org/wiki/Soubor:Klinovec_von_haj_aus.jpg Smiley.svg Skočit na: Navigace, Hledání. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 19.9.2012 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Smiley.svg


Stáhnout ppt "Česká republika Povrch Česká republika Povrch Z_100_Česká_republika_Povrch Autor: Mgr. Miluše Šafářová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google