Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JK, 2008 Skupinová kognitivní restrukturalizace - možná zjednodušení a nejčastější chyby v praxi MUDr. Jiřina Kosová, Lenka Hoffmanová, Helena Vrubelová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JK, 2008 Skupinová kognitivní restrukturalizace - možná zjednodušení a nejčastější chyby v praxi MUDr. Jiřina Kosová, Lenka Hoffmanová, Helena Vrubelová,"— Transkript prezentace:

1 JK, 2008 Skupinová kognitivní restrukturalizace - možná zjednodušení a nejčastější chyby v praxi MUDr. Jiřina Kosová, Lenka Hoffmanová, Helena Vrubelová, Jana Votavová Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK, Centrum neuropsychiatrických studií

2 JK, 2008 Denní docházkové programy Původně jako alternativa k hospitalizaci Výrazně snižují nutnost hospitalizací, zkracují péči, brání rozvoji hospitalizmu, zlepšují sociální fce, celk. funkčnost, kvalitu života, snižují ekonomickou zátěž (Johnstone a Zolese, 1999; Marshall a spol., 2001; Stárková a spol., 2003) Skupinová KBT Využívá intenzivnějších terapeutických přístupů Vysoce efektivní v léčbě úzkostných poruch (Norton a Hope, 2005; Mortberg a spol., 2005; Erickson, 2003; Kratochvíl, 2003; Libigerová a Bažant, 2001; Kosová a spol., 2006, 2008)

3 JK, 2008 Kognitivní restrukturalizace Kognitivní metoda s cílem změnit negativní emoce a vyhýbavé chování Zkreslená hodnocení = ANM = příčina negativních emocí Přesun pozornosti od obsahu ke zkoumání způsobu hodnocení Uvědomění si a změna systémových chyb a zkreslení v hodnocení situace Umožnění „náhledu“ – objektivnějšího hodnocení Nahrazení ANM pravdivější verzí

4 JK, 2008 Základní předpoklady Motivace ke změně Edukace (+ pochopení metody) Vedení (nekonfrontační, ale pevné) Zapojení a využití celého týmu (skupiny) Uvědomění si souvislostí Rozpoznání ANM (hodnocení) Uvědomění si dopadu ANM a získání „touhy“ se jich zbavit Schopnost najít chyby v ANM (znalost kognitivních omylů) + zkoumání jejich platnosti Vytvoření pravdivější verze

5 JK, 2008 Motivace ke změně Pokud pacient nechce (čas ještě neuzrál), nedonutíme ho Musíme počkat – někdy i šetrně pacienta odmítnout (lépe v tomto případě vysvětlovat pacientovi i rodině méně než více) Problém ve spolupráci s rodinou, skupinou či týmem Předcházení či řešení: 1. screening 2. „otevřený“ vstupní pohovor 3. cvičné úkoly v 1. týdnu 4. zpětná vazba skupiny

6 JK, 2008 Edukace Edukace o stresové reakci – fyziologické principy a jejich dopady („MAMUT“) Edukace o léčbě Edukace o kognitivní práci Problémy: falešné představy o KBT, hledání prapůvodu nemocnění, nepozornost, zkrácení edukace Řešení: vysvětlit o čem to není !!! JK, 2008

7 Vedení a zapojení skupiny Nekonfrontační, ale pevné, trpělivě pomáháme, až se pac. sám naučí klást si správné otázky a testovat platnost svých tvrzení Nepřesvědčovat, že se mýlí, ale nabízet možnosti a rozdílné výsledky Nedohadovat se, nediskutovat, nenechat se vtáhnout do obhajování Pac. těžko přijímá fakt, že uvažuje „chybně“ Pokud potřebujeme „přitlačit“ využijeme skupinu = „vědecký tým“ Jeden přináší svou ANM, testuje, ostatní pracují vědecky a poskytují objektivní komentáře Problémy skupinové: 1. „spiknutí“ 2. nadměrná soutěživost 3. pasivní skupina 4. snaživá skupina

8 JK, 2008 Uvědomění si souvislostí ANM  EMOCE Pracujeme na příkladech Stejná situace  různě hodnocená  různé emoce Tělesné příznaky  různé emoce  různá hodnocení Skupina dává své příklady jednotlivých „mamutů“ a vzájemně vysvětluje

9 JK, 2008 Identifikace ANM Automatické hodnocení situace bez dostatečného „průzkumu“ a promýšlení, bez obj. části náhledu Příčiny potíží při určování ANM (dle Clarca, 89): 1. Jsou tak samozřejmé a běžné, že neupoutají pozornost 2. Prchavé (rychlé kognice) 3. Jedná se spíše o imaginaci 4. Kognitivní vyhýbání (potlačování ANM, zautomatizovaný proces, většinou si uvědomí až následné myšlenky např. „Musím pryč“. 5. Obavy vyjádřit myšlenky naplno – jen opisuje, obchází, upravuje, filozofuje, např. „Přemýšlel jsem o sobě a o životě…“ … může ve skutečnosti znamenat: „Jsem k ničemu, selhal jsem…“ Další chyby: vytržení ANM z kontextu (nutnost zapisovat se souvislostmi) Chybná formulace ANM: nevybere nejhorší obsah; plete si ANM s emocí či se spouštěčem, či se sekundárními komentáři a rozvahami (které již nemusí být nelogické či negativní)

10 JK, 2008 Uvědomění si dopadu ANM Klient – skupina musí získat touhu se jich zbavit Potřebujeme přesvědčit, že ANM jsou „bestie“, které nejvíc škodí Problém: pacient setrvává na svém postoji vůči ANM („Je to pravda“) a vyhledává další důkazy, argumenty pro, potvrzuje dalšími ANM (+ strhává ostatní) Nejčastější důvody: problém s autoritou; obavy z následků; přesvědčení o pomáhající roli ANM, jejich užitečnosti; silné pozitivní důsledky problému; snaha o „pozici“ ve skupině; je to skutečně pravda (nejedná se o ANM), myšlenka neobsahuje kognitivní omyly, i když vede k negativním emocím. Řešení: Sugestivně popisujeme jejich charakteristiky – „Kdo je náš největší nepřítel?“ Příklady skupiny o podobných ANM v jiných situacích Vysvětlení kognitivních omylů ještě před zahájením práce s ANM !!!

11 JK, 2008 Rozpoznání chyb v ANM - kognitivní omyly I přehánění a katastrofizování („dělání z komára velblouda“) příklady: Jsem nervózní – to je strašné. Bolí mě hlava – mám nádor na mozku. Nenapadá mě, co bych řekla – úplně jsem zhloupla. nadměrné zevšeobecňování (generalizace) = vytvoření pravidla z jedné zkušenosti. Příklady: Připálila jsem omáčku – nejsem schopná se postarat o rodinu. Udělal jsem chybu – nikdy nic neudělám dobře. negativní věštby (vedou k velkým obavám z budoucnosti) Příklady: Nikdy se nevyléčím… Manžel mě určitě opustí… nemá cenu se o něco pokoušet, stejně to dopadne zase špatně… diskvalifikace pozitivního (= vytěsníme všechno dobré, dobré pro nás neexistuje; zákeřný kognitivní omyl, který brání tomu, aby jakýkoliv drobný úspěch vedl k posílení.) Příklady: Zvládla jsem to, ale nebyla to moje zásluha. Smál jsem se a bavil se, ale to je jen přetvářka, aby ostatní nic nepoznali. selektivní abstrakce (= souvisí s předchozím, vybírám jen fakta, která se mi hodí – většinou ta negativní, hromadím je.) Příklady: Celý den byl příšerný – ráno jsem připálila vajíčka, dopoledne jsem se pohádala v práci, dcera přinesla špatnou známku ze školy, večer jsem byla naprosto vyčerpaná a nic jsem nezvládla udělat.

12 JK, 2008 Rozpoznání chyb v ANM - kognitivní omyly II značkování - ocejchovat – je vždy snazší, než se značky zbavit…každá značka redukuje možnosti na jeden pojem (dojem) Příklady: dopadl jsem blbě… Jsem blbec… hloupý… idiot… vypadala jsem jako … čtení myšlenek = předpokládáme cizí úmysl či záměr a nemáme pro to důkazy (jen domněnky) Příklady: Mlčí, protože se chovám hloupě a on mě to nechce říct… Nemluví, protože se se mnou nudí… Je na mě milá jen aby mě uchlácholila, ve skutečnosti je to jinak… Určitě si myslí něco jiného než říká… personalizace - Nějakou událost vztahuji k sobě, i když souvislost je pochybná. Vlastně nejsme tak moc důležití, aby se k nám muselo všechno vztahovat a za všechno jsme měli zodpovědnost… Příklady: Syn přinesl špatnou známku – jsem špatná matka… Společnost mlčí – je to moje chyba, protože mě nic nenapadá… Nepozdravila mě – něco jsem provedl (něco se děje, nemá mě ráda, vyhodí mě) bychy a musy = nutítka fungují většinou paradoxně obráceně všechno nebo nic - buď to bude na 100% nebo nic !!! Příklady: Když nejsem dokonalá, tak jsem nula… Když nezvládnu tohle udělat, tak už nic… argumentace emocemi = podle emocí, které cítíme, chybně usuzujeme Příklady: Cítím se provinile (špatně) – určitě jsem udělal něco chybně… Cítím se bezmocná – moje problémy jsou neřešitelné… Mám strach – určitě zkolabuji… Když se tolik bojím, bude to asi vážné… Cítím, že mě nemá ráda…

13 JK, 2008 Zkoumání platnosti ANM Skupina se učí pokládat otázky zprvu podle zjednodušeného schématu (předpřipravených, „univerzálních“ bodů) Celý vědecký tým upozorňuje na rozpory a chyby, odpovědi a nápady nepocházejí od terapeuta Na příkladech druhých se učí zaujímat objektivnější postoj, všímat si nejčastějších chyb – což vede ke změně postoje i vůči vlastním ANM (do role pozorovatele) Problémy: nedostatečná trpělivost, popohánění odbočování od ANM použití nefaktických argumentů stržení k debatě a dohadování vnucování vlast. názorů a „pravdivějších verzí“ Pokud testující nedospěje k vlastní výsledné verzi, nedojde k přijetí, „cizí“ či „nepřesvědčivá“ verze nebude mít vliv na jeho emoce !!!

14 JK, 2008 Záznam ANM - Kosová ČasSituaceANM + %Emoce + %Pravdivější verze* * Vyplňte až úplně nakonec 30.5. Workshop v Kroměříži Určitě to zkazím 80% Úzkost 40%

15 JK, 2008 1. Argumentace 1. Co svědčí pro a co proti ? (POZOR – pouze pádné, „objektivně doložitelné“ argumenty) Co svědčí pro:Co svědčí proti: 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 2x jsem nezvládla přednášet Nedostatek času na přípravu Zasvěcené publikum Osobní problémy Mnohokrát jsem přednášela Ne vždy jsem byla „dokonale“ připravena Téměř nikdy jsem neměla na přípravu tolik času, kolik bych chtěla Asi 10x jsem musela zcela improvizovat – s úspěchem

16 JK, 2008 Testovací otázky 2 a 3 2. Je situace doopravdy tak vážná ? Nepřeháním ? A proč ? 3. Nestanovuji si tady nereálné cíle a normy ? Jaké ? Přeháním, mnohokrát jsem to zvládla a za chybu mi nikdo hlavu neutrhne, nejde o život Chtěla bych být v přednášení vždy perfektní. Nikdy nesmím udělat chybu. Nikdy nesmím dát najevo svou nejistotu.

17 JK, 2008 Testovací otázky 4 a 5 4. V čem se tady podceňuji ? 5. Nejsou možná i jiná vysvětlení nebo další možnosti, jak situace může dopadnout? 1. 2. 3. 4. 5. Podceňuji se v tom, že se nebudu soustředit; že nebudu umět reagovat na otázky, … Nezkazím to a workshop bude mít úspěch Zkazím to, ale nebude to nikomu vadit Udělám nějaké chyby a ostatní mi je pomohou opravit Workshop se vůbec nebude konat – změna programu Unesou mě mimozemšťani

18 JK, 2008 Testovací otázky 6 a 7 6. Kterých kognitivních omylů se tady dopouštím? 1. 2. 3. 7. Proč si myslím, že právě toto hodnocení je nejpravdivější ? (Co v mém životě přispělo k tomu, že takhle uvažuji?) Negativní věštba Přehánění a katastrofizování Argumentace emocemi A. – v dětství: Výchova orientovaná na výkon B. – později: 1x agresivní kritika mé přednášky C. – co to udržuje nyní: snaha o perfekcionalismus Přehánění a katastrofizování Nadměrná generalizace Negativní věštby Diskvalifikace pozitivního a selektivní abstrakce Personalizace Čtení myšlenek Značkování Nutítka Všechno nebo nic Argumentace emocí

19 JK, 2008 Testovací otázky 8, 9 a 10 8. Neškodím si zbytečně takovými myšlenkami ? Jak to ovlivňuje moji náladu ? 9. Jak to ovlivňuje moje chování ? Chci to tak ? 10. Opírám svou ANM o to co dělám, nebo o to jak se cítím? Škodím, jsem z toho úzkostná, podrážděná, naštvaná Přípravu odkládám, protože nároky jsou nezvladatelné, Dokončuji na poslední chvíli, nespím, jsem protivná na okolí Spíše o strach než o výsledky

20 JK, 2008 Testovací otázky 11 a 12 11. Co by si v podobné situaci myslel někdo jiný ? (Někdo, kdo nemá moje problémy) 12.Co bych řekl/a někomu jinému, kdyby byl v podobné situaci ? Zase další přednáška… Doufám, že je to bude bavit, když jsem si s tím dala tolik práce… Úplně tě chápu, napadalo by mě to samé. Na druhou stranu už jsi to hodněkrát zvládla a i kdybys udělala nějakou botu, tak ti za to nikdo hlavu neutrhne, vždyť jsi mezi přáteli… Zvládla jsi už daleko horší…

21 JK, 2008 Záznam ANM ČasSituaceANM + %Emoce + %Pravdivější verze* * Vyplňte až úplně nakonec 30.5. Workshop v Kroměříži Určitě to zkazím 80% Úzkost 40% Skoro vždy mám trému a přesto to většinou dobře dopadne. Když udělám chybu, tak se buď opravím sama, nebo mi pomůže někdo jiný. Něco zkazit není žádná tragédie, stát se to může, ale taky nemusí…  5%  10% 95%

22 JK, 2008 Záznam ANM – „oběť“ ČasSituaceANM + %Emoce + %Pravdivější verze* * Vyplňte až úplně nakonec 30.5. Workshop v Kroměříži - vyvolání k tabuli, „zkoušení“ před ost.

23 JK, 2008 1. Argumentace 1. Co svědčí pro a co proti ? (POZOR – pouze pádné, „objektivně doložitelné“ argumenty) Co svědčí pro:Co svědčí proti: 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

24 JK, 2008 Testovací otázky 2 a 3 2. Je situace doopravdy tak vážná ? Nepřeháním ? A proč ? 3. Nestanovuji si tady nereálné cíle a normy ? Jaké ?

25 JK, 2008 Testovací otázky 4 a 5 4. V čem se tady podceňuji ? 5. Nejsou možná i jiná vysvětlení nebo další možnosti, jak situace může dopadnout? 1. 2. 3. 4. 5.

26 JK, 2008 Testovací otázky 6 a 7 6. Kterých kognitivních omylů se tady dopouštím? 1. 2. 3. 7. Proč si myslím, že právě toto hodnocení je nejpravdivější ? (Co v mém životě přispělo k tomu, že takhle uvažuji?) Přehánění a katastrofizování Nadměrná generalizace Negativní věštby Diskvalifikace pozitivního a selektivní abstrakce Personalizace Čtení myšlenek Značkování Nutítka Všechno nebo nic Argumentace emocí

27 JK, 2008 Testovací otázky 8, 9 a 10 8. Neškodím si zbytečně takovými myšlenkami ? Jak to ovlivňuje moji náladu ? 9. Jak to ovlivňuje moje chování ? Chci to tak ? 10. Opírám svou ANM o to co dělám, nebo o to jak se cítím?

28 JK, 2008 Testovací otázky 11 a 12 11. Co by si v podobné situaci myslel někdo jiný ? (Někdo, kdo nemá moje problémy) 12.Co bych řekl/a někomu jinému, kdyby byl v podobné situaci ?

29 JK, 2008 Záznam ANM ČasSituaceANM + %Emoce + %Pravdivější verze* * Vyplňte až úplně nakonec 30.5. Workshop v Kroměříži - vyvolání k tabuli, zkoušení před ost.

30 JK, 2008 Metodika Srovnávací studie 204 zařazených pacientů, 250 screenovaných, 46 účast odmítlo či nevyhovovalo MKN-10; F40,0; F40,1; F41,0; F41,1; F41,2; CGI ≥ 3 Skupina A (N=84) – spec. KBT program (7 tý) Skupina B (N=120) – běžná ambulantní léčba 10 vizit v průběhu 1 roku 1. sledování výskytu relapsů 2. Změna symptomatologie - CGI, HAMA, HAMD, SDI, BAI, BDI, SASS, Q-LES-Q

31 JK, 2008 Dokončivší N1 rok dokončilo (celkem 10 vizit) Skupina A (KBT) 8471 (84,5 %) Skupina B (ambul.) 12064 (53,3 %) p-value Chí-kvadrát  0,0001*

32 JK, 2008 Výskyt relapsů (všechny dg.) NRelapsy Soubor A (KBT program) 84 8 (9,52%) Soubor B (Ambulanti) 120 41 (34,17%) p-value (chí-kvadrát) < 0,0001*

33 JK, 2008 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "JK, 2008 Skupinová kognitivní restrukturalizace - možná zjednodušení a nejčastější chyby v praxi MUDr. Jiřina Kosová, Lenka Hoffmanová, Helena Vrubelová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google