Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sdružení automobilového průmyslu je členem: - Mezinárodní organizace výrobců automobilů OICA - Evropské asociace výrobců automobilů ACEA - Mezinárodní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sdružení automobilového průmyslu je členem: - Mezinárodní organizace výrobců automobilů OICA - Evropské asociace výrobců automobilů ACEA - Mezinárodní."— Transkript prezentace:

1 Sdružení automobilového průmyslu je členem: - Mezinárodní organizace výrobců automobilů OICA - Evropské asociace výrobců automobilů ACEA - Mezinárodní organizace výrobců motocyklů IMMA -Mezinárodní organizace pro elektronickou výměnu dat v automobilovém průmyslu ODETTE dat v automobilovém průmyslu ODETTE - Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) - Hospodářské komory ČR (HK ČR) Automobilový trh ČR po vstupu do EU - Systém nakládání s autovraky (3. ročník odborné konference, Praha, 30. listopadu 2005) „Složení a vývoj vozového parku osobních automobilů v ČR“ (Ing. Antonín Šípek, ředitel Sdružení AP)

2 Kolik jich bylo a kolik jich bude Před 40 lety byla v ČR registrována oproti současnosti pouhá desetina počtu osobních automobilů. Silniční síť se však téměř nezměnila, přibylo pouze cca 600 km dálnic. Na počátku 50. let bylo registrováno méně osobních automobilů, než kolik se jich nyní registruje za 1 rok.

3 Kolik jich bylo a kolik jich bude Nárůst motorizace v ČR byl nastartován v polovině 60. let (zahájením výroby Škoda 1000 MB v novém závodě v Mladé Boleslavi).

4 Kolik jich bylo a kolik jich bude Růst pokračoval i v letech 1980 až 1992, byť poněkud mírnějším tempem. Zajímavá je stagnace počtu registrací v letech 1998 – 2000, což bylo dáno přechodem na povinně smluvní pojištění (došlo k vyššímu vyřazování starých vozidel z provozu). Lze předpokládat, že ke konci roku 2005 bude v ČR registrováno kolem 4 milionů osobních automobilů!

5 Jak jsou mladá nebo spíše stará Průměrný věk osobních automobilů se téměř nemění a pohybuje se nad hranicí 13,5 roku. Zmíněné vyšší vyřazování starých vozidel z provozu v letech 1998 – 2000 (vlivem přechodu na povinně smluvní pojištění) se kladně projevilo na snížení průměrného věku parku osobních automobilů.

6 Jak jsou mladá nebo spíše stará

7 Podíl vozidel starších než 10 let stále překračuje hranici 50 % (a více než 35 % je starších 15 let) (a více než 35 % je starších 15 let) Novější údaje nemáme bohužel k dispozici.

8 Jak se mění vozový park

9

10

11

12

13

14 V konci roku 1992 bylo v ČR registrováno: 2 610 297 ks osobních automobilů 2 610 297 ks osobních automobilů K 30.6.2005 bylo v ČR registrováno: 3 906 052 ks osobních automobilů 3 906 052 ks osobních automobilů Z výše uvedeného vyplývá, že v letech 1993 až 2005 bylo „obmě- něno“ přes ¾ stávajícího vozového parku osobních automobilů.

15 Jak se mění vozový park Zjednodušená struktura parku osobních automobilů v ČR k 30.6.2005 je pak následující: Průměrný věk ………13,57 roku

16 Jak se mění vozový park Pokud by dovozy ojetin v období let 1993 až 2005 byly jen o třetinu nižší (a prodej nových o tuto třetinu vyšší) : Průměrný věk ………12,66 roku

17 Jak se mění vozový park A kdyby dovozy ojetin v období let 1993 až 2005 byly poloviční (a prodej nových o tuto polovinu vyšší) : Průměrný věk ………12,20 roku Tento průměrný věk se blíží průměrnému věku parku osobních automobilů v Praze a okresech Praha-západ, Mladá Boleslav a Brno-město, kde je průměrné stáří vozidel nejnižší.

18 Jaký je věk aut v okresech

19 Kolik obyvatel připadá na 1 auto

20 Na jaké palivo se jezdí Počet registrovaných osobních automobilů = stav k 30.9.2005

21 Jaká ojetá se nejvíce dovážejí

22 Jak to je a mělo by být … Nová vozidla V motoristicky vyspělých evropských zemích se novými osobními automobily ročně obměňuje 8 - 10 % z celk. počtu registrovaných vozidel. V ČR by to znamenalo ročně zaregistrovat zhruba 300 000 nových osobních automobilů ročně. Současná skutečnost je zhruba poloviční a tendence za uplynulé roky není příznivá. … podíl meziročně klesá

23 Jak to je a mělo by být … Ojetá vozidla … podíl meziročně roste

24 Jak to je a mělo by být … Nová a ojetá celkem … ani v součtu nových a ojetých nedosahuje podíl obnovy „evropských“ 8 %

25 Jak to je a mělo by být … (deformace českého trhu = odpočet DPH u kat. N1) Nová a ojetá celkem (včetně kat. N1) … ani v součtu nových a ojetých OA a LUV nedosahuje podíl obnovy „evropských“ 8 %

26 Pokud by vývoj pokračoval ve stávajícím trendu, to je: - meziroční růst registrací nových o cca 3 %; - registrace ojetých z dovozu by se snížila na úroveň max. 110 000 ks / rok; - vyřazení z provozu cca 105 000 starých osobních automobilů / rok byl by vývoj do roku 2010 následující: Jak to je a mělo by být … Nová a ojetá celkem (opět jen osobní) K 31.12.2010 by v ČR bylo registrováno 4 740 000 osobních automobilů a jejich průměrný věk by činil 13,84 roku (tedy více než nyní).

27 Bude-li nastartována rychlejší obměna parku, to je: - registrace nových by postupně rostly až na hodnotu 280 000 ks osobních automobilů v roce 2010 - registrace ojetých z dovozu by se do roku 2010 postup- ně snižovaly až na úroveň cca 85 000 ks / rok - vyřazování starých vozidel z provozu by se do roku -2010 téměř zdvojnásobilo (na 200 000 ks rok) byl by vývoj do roku 2010 následující: Jak by to mělo být … Nová a ojetá celkem K 31.12.2010 by v ČR bylo registrováno 4 730 000 osobních automobilů a jejich průměrný věk by činil 12,07 roku (o 1,5 roku nižší než nyní).

28 A ještě jeden aspekt Jaký bude CELKOVÝ PROBĚH km osobních automobilů a CELKOVÁ HMOTNOST EMISÍ daná jejich provozem při současném vývoji. ********************************* Při ročním úbytku 100 000 osobních aut bez katalyzátoru a ročním přírůstku 200 000 osobních aut s funkčním katalyzátorem (což je zhruba stávající stav), by do roku 2010 nastal tento vývoj:

29 A ještě jeden aspekt Jaký bude CELKOVÝ PROBĚH km osobních automobilů a CELKOVÁ HMOTNOST EMISÍ daná jejich provozem při rychlejší obnově. ********************************* Při ročním úbytku 200 000 osobních aut bez katalyzátoru a ročním přírůstku 300 000 osobních aut s funkčním katalyzátorem (což je naznačený žádoucí stav), by do roku 2010 nastal tento vývoj:

30 A ještě jeden aspekt

31 Závěry z výše uvedeného obnova vozového parku osobních automobilů v ČR je nedostatečná; nevyhovující stav obnovy má řadu příčin, jednou z nich je i nezájem státu na řešení daného stavu; dovoz ojetých osobních automo- bilů do ČR přispívá pouze ke kon- zervaci stávajícího stavu.

32 Co by mohl stát udělat? podpořit prodej nových automobilů; ALE JAK ? Například: Jiným rozdělením daní a poplatků (DPH, silniční daň a další) placených uživateli osobních aut, založeným na principu šetrnosti nových automobilů k životnímu prostředí (při zachování stávajících celkových příjmů rozpočtu).

33 Co by mohl stát udělat? zvýšit tlak na trvalé vyřazování sta- rých osobních aut z provozu JAK ? Důslednou kontrolou výkonu stanic technické kontroly (STK) a stanic měření emisí (SME), zlepšením čin- nosti Dopravních úřadů v pověřených obcích a umožněním kontrol technic- kého stavu vozidel přímo v provozu.

34 Co by mohl stát udělat? nepodléhat Evropské komisi ve věci vyšší liberalizace dovozů ojetin; A PROČ ? V některých zemích EU (Německo) se připravuje 2. etapa obměny vozového parku (s podporou státu). Jedná se o ná- hradu vozidel plnících pouze EURO I. KAM BUDOU TYTO VOZY SMĚŘOVAT? Lobby velkých zemí EU je v tomto jasné.

35 Přehledy o registracích vozidel v ČR, údaje o čes- kém automobilovém průmyslu a další informace jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách Sdružení automobilového průmyslu www.autosap.cz

36

37 Děkuji Vám za pozornost. Kontakty: + 420 221 602 983 + 420 224 239 690 E-mail autosap@autosap.cz http:// www.autosap.cz Sdružení automobilového průmyslu Opletalova 55 110 00 PRAHA 1


Stáhnout ppt "Sdružení automobilového průmyslu je členem: - Mezinárodní organizace výrobců automobilů OICA - Evropské asociace výrobců automobilů ACEA - Mezinárodní."

Podobné prezentace


Reklamy Google