Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lues congenita - kasuistika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lues congenita - kasuistika"— Transkript prezentace:

1 Lues congenita - kasuistika
MUDr. Dan Wechsler Odd. 56 NJIP, II. dětská klinika FN Brno

2 Lues „klasická STD“ – podléhá povinnému hlášení
původce – Treponema pallidum

3 Kasuistika P.C. *05 Z anamnézy matky
léto 03 roky kontakt s luetikem – udána jako kontakt, kontaktována depistážní sestrou – nevyšetřena, neléčena! Alergie na PNC 2003 – spont. abort. 16. t.g. 2005 – positivní SCR v 16.t.g. – přeléčena Dalacinem (otec posit.)

4 Kasuistika P.C. *05 II./I. gravidita matky, porod ve 35. t. g. per SC pro krvácení při placenta praevia, poloha KP. PH 2200g PD 46 cm AS 1 – 4 – 5 Po vybavení prodýcháván, taktilní stimulace – nastupuje dechvá aktivita, poté uložen do O2 atmosféry, dýchá nevýkonně – intubace + UPV. Podána ATB – PNC + amikacin Infúze 10%G Překlad k nám

5 Kasuistika P.C. *05 Při přijetí:
OTI, přidechuje, poslechově plíce s drobným krepitem, srdce fysiol. břicho měkké, játra + 3 cm, slezina + 2 cm. Na dlaních a ploskách vesikulosní útvary

6 Kasuistika P.C. *05 Zaveden UVC Pokračováno v UPV Th: PNC 3x j.

7 Kasuistika P.C. *05 Venerologické konsilium: Doporučená vyšetření:
Krev RRR, TPHA, FTA ABS ELISA IgG, IgM WB IgG, IgM Likvor: RRR, TPHA, ELISA IgG, IgM Obsah puchýře Mikroskopie v zástinu, PCR RTG dlouhých kostí;

8 Kasuistika P.C. *05 Výsledky vyšetření RRR 1:16 positivní
TPHA silně positivní FTA - ABS silně positivní ELISA IgM, IgG silně positivní WB IgM, IgG silně positivní Likvor PCR DNA T.pallidum inhibice polymerázy Stěr z puchýře PCR DNA T. pallidum positivní

9 Kasuistika P.C. *05 RTG HKK Humerus:metafýza defigurovaná, poróza; diafýza – periostální reakce. Předloktí:na radiu jemná periost. reakce, lehká defigurace prox. ulny, angulace radiodorsálně, na dist. metafýze obou kostí poróza a pohárkovité rozšíření RES: RTG změny odpovídají LUES CONGENITA

10 Kasuistika P.C. *05 RTG DKK Femur: Diafýza a prox.metafýza periostální reakce. Tibie a fibula: šikmý průběh prox. i dist. konce tibie,varózní postavení postavení tibie. Skvrnité projasnění lopat kostí kyčelních. RES: RTG OBRAZ LUES CONG.

11 Kasuistika P.C. *05 UZ CNS: PKK bilat. sym., šíře 3 – 4 mm, III. a IV. komora bpn. Plexy ohraničené. PVE I – II. st. bilat.Norm. textace mozkové tkáně, gyrifikace přiměřená. Kmen a mozeček bpn. RI z ACA 0.7 Oční vyšetření: zevně klidné, zornice volné, vpravo optická media čirá, vlevo zkalení sklivce, papily bpn, sítnice bez hrubších změn

12 Kasuistika P.C. *05 Průběh hospitalizace: ATB terapie: TPN
PNC G 4x j i.v ( j/kg/den) Gentamycin 2x 6 mg i.v. (12 mg/kg/den) TPN Od 6. den strava p.o. 8. den extubace, dále O2 atmosféra 4 dny 12. den zrušen UVC Dítě stabilní

13 Kasuistika P.C. *05 14. den prudké septické zhoršení
respirační selhání - intubace + UPV ATB: Meronem 3x 40 mg i.v. + Amikin 1x 30 mg i.v. + PNC G Trombocytopenie Anemie CRP 267 mg/l Hemokultura: Enterobacter cloacae - polyrezistentní - C: Meronem, amikacin,ciprofloxacin, CCL, kolistin

14 Kasuistika P.C. *05 Klinický stav velmi závažný
Hepatosplenomegalie, ikterus

15 Kasuistika P.C. *05 Akutní renální a hepatální selhání + ascites
Rozvoj konjug. hyperbilirubinemie Bili celk.max 651umol/l Bili konj.max 641umol/l ALT 8.84 ukat/l AST 14.1 ukat/l GMT 0.69 ukat/l CRPmax. 301 mg/l Těžká Thc penie (min. 6 x 109/l) 7x převod Anemie 4x ERD + ozář.

16 Kasuistika P.C. *05 ATB Katecholaminy Hepatoprotektiva
Ciprinol 2x 20 mg i.v. Katecholaminy Tensamin + Dobutamin až 10 ug/kg/min Hepatoprotektiva Essentiale Zaveden CVK – via v.jugularis.int. l.dx. Metabolický rozvrat

17 Kasuistika P.C. *05 Stav progreduje a 18. den dítě pod obrazem nezvládnutelné Enterobakterové sepse zmírá Dg: Časná vrozená lues Akutní hepatální selhání Sepse novorozence pozdní Akutní renální selhání RDS Trombocytopenie Hyperbilirubinemie Ascites

18 Kasuistika P.C. *05 Z pitevního protokolu: Epikríza:
Nedonošený novorozenec mužského pohlaví dle klinické dokumentace s vrozenou formou lues umírá v důsledku sepse. Histochemickými metodami nebyly Treponemy prokázány. Kožní projevy onemocnění nebyly zjištěny Correlatio: I.

19 Zásady prevence přenosu STD u novorozenců
Závazné opatření 30/l968 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 vyšetření všech těhotných ve a měsíci - RRR+TPHA přeléčení pozit. žen v I.a II. polovině gravidity PNC RRR z pupečníkové krve u každého novorozence, kredeizace terapie a dispenzarizace pacientů

20 Kasuistika P.C. *05 Závěr: případ dítěte s vrozenou formou lues
průběh komplikován sepsí E. cloacae Lues má stoupající incidenci Lék volby: PNC

21


Stáhnout ppt "Lues congenita - kasuistika"

Podobné prezentace


Reklamy Google