Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lues congenita - kasuistika MUDr. Dan Wechsler Odd. 56 NJIP, II. dětská klinika FN Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lues congenita - kasuistika MUDr. Dan Wechsler Odd. 56 NJIP, II. dětská klinika FN Brno."— Transkript prezentace:

1 Lues congenita - kasuistika MUDr. Dan Wechsler Odd. 56 NJIP, II. dětská klinika FN Brno

2 Lues „klasická STD“ – podléhá povinnému hlášení „klasická STD“ – podléhá povinnému hlášení původce – Treponema pallidum původce – Treponema pallidum

3 Kasuistika P.C. *05 Z anamnézy matky Z anamnézy matky léto 03 roky kontakt s luetikem – udána jako kontakt, kontaktována depistážní sestrou – nevyšetřena, neléčena! Alergie na PNC Alergie na PNC 2003 – spont. abort. 16. t.g. 2005 – positivní SCR v 16.t.g. – přeléčena Dalacinem (otec posit.)

4 Kasuistika P.C. *05 II./I. gravidita matky, porod ve 35. t. g. per SC pro krvácení při placenta praevia, poloha KP. II./I. gravidita matky, porod ve 35. t. g. per SC pro krvácení při placenta praevia, poloha KP. PH 2200gPD 46 cmAS 1 – 4 – 5 PH 2200gPD 46 cmAS 1 – 4 – 5 Po vybavení prodýcháván, taktilní stimulace – nastupuje dechvá aktivita, poté uložen do O 2 atmosféry, dýchá nevýkonně – intubace + UPV. Po vybavení prodýcháván, taktilní stimulace – nastupuje dechvá aktivita, poté uložen do O 2 atmosféry, dýchá nevýkonně – intubace + UPV. Podána ATB – PNC + amikacin Podána ATB – PNC + amikacin Infúze 10%G Infúze 10%G Překlad k nám Překlad k nám

5 Kasuistika P.C. *05 Při přijetí: OTI, přidechuje, poslechově plíce s drobným krepitem, srdce fysiol. břicho měkké, játra + 3 cm, slezina + 2 cm. Na dlaních a ploskách vesikulosní útvary

6 Kasuistika P.C. *05 Zaveden UVC Zaveden UVC Pokračováno v UPV Pokračováno v UPV Th: Th: PNC 3x 60 000 j.

7 Kasuistika P.C. *05 Venerologické konsilium: Venerologické konsilium: Doporučená vyšetření: Doporučená vyšetření: Krev Krev  RRR, TPHA, FTA ABS  ELISA IgG, IgM  WB IgG, IgM Likvor: Likvor:  RRR, TPHA, ELISA IgG, IgM Obsah puchýře Obsah puchýře  Mikroskopie v zástinu, PCR RTG dlouhých kostí; RTG dlouhých kostí;

8 Kasuistika P.C. *05 Výsledky vyšetření Výsledky vyšetření RRR1:16positivní RRR1:16positivní TPHA+++silně positivní TPHA+++silně positivní FTA - ABS+++silně positivní FTA - ABS+++silně positivní ELISA IgM, IgGsilně positivní ELISA IgM, IgGsilně positivní WB IgM, IgGsilně positivní WB IgM, IgGsilně positivní Likvor PCR DNA T.pallidum Likvor PCR DNA T.pallidum inhibice polymerázy inhibice polymerázy Stěr z puchýře PCR DNA T. pallidum Stěr z puchýře PCR DNA T. pallidum positivní positivní

9 Kasuistika P.C. *05 RTG HKK RTG HKK Humerus:metafýza defigurovaná, poróza; diafýza – periostální reakce. Předloktí:na radiu jemná periost. reakce, lehká defigurace prox. ulny, angulace radiodorsálně, na dist. metafýze obou kostí poróza a pohárkovité rozšíření RES: RTG změny odpovídají LUES CONGENITA

10 Kasuistika P.C. *05 RTG DKK Femur: Diafýza a prox.metafýza periostální reakce. Tibie a fibula: šikmý průběh prox. i dist. konce tibie,varózní postavení postavení tibie. Skvrnité projasnění lopat kostí kyčelních. RES: RTG OBRAZ LUES CONG.

11 Kasuistika P.C. *05 UZ CNS: PKK bilat. sym., šíře 3 – 4 mm, III. a IV. komora bpn. Plexy ohraničené. PVE I – II. st. bilat.Norm. textace mozkové tkáně, gyrifikace přiměřená. Kmen a mozeček bpn. RI z ACA 0.7 UZ CNS: PKK bilat. sym., šíře 3 – 4 mm, III. a IV. komora bpn. Plexy ohraničené. PVE I – II. st. bilat.Norm. textace mozkové tkáně, gyrifikace přiměřená. Kmen a mozeček bpn. RI z ACA 0.7 Oční vyšetření: zevně klidné, zornice volné, vpravo optická media čirá, vlevo zkalení sklivce, papily bpn, sítnice bez hrubších změn Oční vyšetření: zevně klidné, zornice volné, vpravo optická media čirá, vlevo zkalení sklivce, papily bpn, sítnice bez hrubších změn

12 Kasuistika P.C. *05 Průběh hospitalizace: Průběh hospitalizace: ATB terapie: ATB terapie:  PNC G 4x 60 000j i.v (100 000 j/kg/den)  Gentamycin 2x 6 mg i.v. (12 mg/kg/den) TPN TPN Od 6. den strava p.o. Od 6. den strava p.o. 8. den extubace, dále O 2 atmosféra 4 dny 8. den extubace, dále O 2 atmosféra 4 dny 12. den zrušen UVC 12. den zrušen UVC Dítě stabilní Dítě stabilní

13 Kasuistika P.C. *05 14. den prudké septické zhoršení 14. den prudké septické zhoršení respirační selhání - intubace + UPV respirační selhání - intubace + UPV ATB: ATB:  Meronem 3x 40 mg i.v. + Amikin 1x 30 mg i.v. + PNC G Trombocytopenie Trombocytopenie Anemie Anemie CRP 267 mg/l CRP 267 mg/l Hemokultura: Enterobacter cloacae Hemokultura: Enterobacter cloacae - polyrezistentní - C: Meronem, amikacin,ciprofloxacin, CCL, kolistin

14 Kasuistika P.C. *05 Klinický stav velmi závažný Hepatosplenomegalie, ikterus

15 Kasuistika P.C. *05 Akutní renální a hepatální selhání + ascites Akutní renální a hepatální selhání + ascites Rozvoj konjug. hyperbilirubinemie Rozvoj konjug. hyperbilirubinemie  Bili celk. max 651umol/l Bili konj. max 641umol/l  ALT 8.84 ukat/l AST 14.1 ukat/l GMT 0.69 ukat/l CRP max. 301 mg/l CRP max. 301 mg/l Těžká Thc penie (min. 6 x 10 9 /l) 7x převod Těžká Thc penie (min. 6 x 10 9 /l) 7x převod Anemie 4x ERD + ozář. Anemie 4x ERD + ozář.

16 Kasuistika P.C. *05 ATB ATB  Ciprinol 2x 20 mg i.v. Katecholaminy Katecholaminy  Tensamin + Dobutamin až 10 ug/kg/min Hepatoprotektiva Hepatoprotektiva  Essentiale Zaveden CVK – via v.jugularis.int. l.dx. Zaveden CVK – via v.jugularis.int. l.dx. Metabolický rozvrat Metabolický rozvrat

17 Kasuistika P.C. *05 Stav progreduje a 18. den dítě pod obrazem nezvládnutelné Enterobakterové sepse zmírá Stav progreduje a 18. den dítě pod obrazem nezvládnutelné Enterobakterové sepse zmírá Dg: Dg: Časná vrozená luesAkutní hepatální selhání Sepse novorozence pozdní Akutní renální selhání RDS Trombocytopenie HyperbilirubinemieAscites

18 Kasuistika P.C. *05 Z pitevního protokolu: Z pitevního protokolu:  Epikríza:  Nedonošený novorozenec mužského pohlaví dle klinické dokumentace s vrozenou formou lues umírá v důsledku sepse. Histochemickými metodami nebyly Treponemy prokázány. Kožní projevy onemocnění nebyly zjištěny  Correlatio: I.

19 Zásady prevence přenosu STD u novorozenců Závazné opatření 30/l968 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Závazné opatření 30/l968 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 vyšetření všech těhotných ve 3.- 4. a 7.- 8. měsíci - RRR+TPHA vyšetření všech těhotných ve 3.- 4. a 7.- 8. měsíci - RRR+TPHA přeléčení pozit. žen v I.a II. polovině gravidity PNC přeléčení pozit. žen v I.a II. polovině gravidity PNC RRR z pupečníkové krve u každého novorozence, kredeizace RRR z pupečníkové krve u každého novorozence, kredeizace terapie a dispenzarizace pacientů terapie a dispenzarizace pacientů

20 Kasuistika P.C. *05 Závěr: Závěr: případ dítěte s vrozenou formou lues případ dítěte s vrozenou formou lues průběh komplikován sepsí E. cloacae průběh komplikován sepsí E. cloacae Lues má stoupající incidenci Lues má stoupající incidenci Lék volby: PNC Lék volby: PNC

21


Stáhnout ppt "Lues congenita - kasuistika MUDr. Dan Wechsler Odd. 56 NJIP, II. dětská klinika FN Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google