Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBEZITA (= zvýšené riziko nemocí a předčasného úmrtí) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2.Lékařská fakulta, Ústav klinické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBEZITA (= zvýšené riziko nemocí a předčasného úmrtí) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2.Lékařská fakulta, Ústav klinické."— Transkript prezentace:

1 OBEZITA (= zvýšené riziko nemocí a předčasného úmrtí) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2.Lékařská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie

2 Obezita – nadbytečné hromadění tukových zásob v těle způsobené poruchou homeostáze energetického metabolismu; zvýšený počet adipocytů vede k zvýšené sekreci prozánět- livých adipokinů mírný chronický zánět „meta-inflammation“ Obézní jedinci mají riziko předčasného úmrtí vyšší o 50 – 100% než jedinci s normální hmotností (BMI = 20 – 22 kg/m2 resp. 18,5 – - 24,9 kg/m2) Odhaduje se, že v celé světové populaci trpí obezitou až 1 miliarda lidí Více než 60 různých chorob může být sdruženo s obezitou Asi 10 – 25 % obézních jedinců však netrpí žádnou klinicky zjevnou chorobou (nemají obvykle insulinovou rezistenci)

3 Epidemie výskytu obezity USA

4 KOMPLIKACE (ONEMOCNĚNÍ) sdružená s OBEZITOU

5 Zdravotní riziko Podváha< 18,5 Normální hmotnost 18,5 – 24,9 Nadváha25 – 29,9Zvýšené Obezita  30 Třída I 30 – 34,9Vysoké Třída II 35 – 39,9Velmi vysoké Třída III ≥ 40Extrémně vysoké BMI (kg/m2) Klasifikace obezity

6 Vznik obezity (nadváhy) souvisí s výskytem metabolického syndromu

7 Obezita – nevyvážený příjem a výdej energie Zásobní TUK

8 Obezita a Metabolický syndrom (Porucha homeostáze energetického metabolismu)

9 V průběhu evoluce prehistorický člověk při spotřebě energie pro shánění potravy, nutné pro udržování všech životních funkcí, včetně rozmnožování a udržování potomstva, se nelišil od ostatních živočichů. To znamená, že období půstu a někdy i velmi dlouhého hladovění přežívali jen ti jedinci, kteří se dovedli adaptovat: * jednak na značnou restrikci energetického metabolismu (v době hladovění), * jednak na vytvoření dostatečných energetických zásob (v době „hojnosti“).

10 Při tvorbě pořádku (snižování entropie) musí buňky v živém organismu provádět nikdy nekončící proud chemických reakcí Metabolizace živin (glukosa, mastné kys.) (ketolátky, glykogenní aminokyseliny) ( energie chemických vazeb oxidační fosforylace) ATP (centrální přenašeč energie) energie pro životní pochody Potrava (zdroj energie) se však nepřijímá neustále (Nutno proto tvořit zásoby chemické energie) glykogen tuk (triacylglyceroly)

11 Dnešní člověk v prosperujících zemích není ve způsobu svého života tak fyzicky aktivní a hlavně má snadný přístup k potravě, která je pro něho nejen potřebou ale i potěšením; také jeho jídelníček je nabitý kaloricky vydatnými složkami. Jednoduše řečeno jeho energetický příjem neodpovídá energetickému výdeji jeho energetické tukové zásoby se postupně a neúměrně zvyšují a neužitečný přebytek metabolické energie začíná škodit

12 Adaptace na restrikci energetického metabolismu a na tvorbu zásob především ve formě tuku se zakotvila do lidského genomu jako genetický základ metabolického syndromu

13 Energetický metabolismus a tvorba tepla Tvorba energie spojená s oxidací živin má dvě hlavní složky (a jednu navíc): (1) produkce ATP (2) tvorba tepla (zvýšení tělesné teploty = termogeneze ) (3) vznik reaktivních forem kyslíku (ROS) Odehrává se na vnitřní mitochondriální membráně v procesu buněčné respirace.

14 ENERGIE CHEMICKÝCH VAZEB ATP (přenašeč metabolické energie) TEPLO ROS (reaktivní formy kyslíku) glykolýza Krebs-cyklus 10 NADH + 2 FADH 2 Vnitřní mitochondriální membrána Transport elektronů-10 párů  -oxidace e-e- 1/2 O 2 +2H + H2OH2O

15 Organismus zvyklý dříve spíše na chronické hladovění nebo na vyváženost příjmu a výdeje se nyní dostává do chronického přejídání a nadbytečná metabolická energie začíná škodit Člověk je dobře vybaven na překonání nedostatečného příjmu potravin, ale je takřka bezbranný proti nadměrnému a neužitečnému příjmu. Klinicky se to projevuje jako metabolický syndrom.

16 „METABOLICKÝ SYNDROM“ je možno považovat za reakci organismu (přizpůsobeného geneticky na šetření metabolické energie v době nedostatku a na její uchovávání v době hojnosti) na chronicky nadbytečný přívod živin bez odpovídajícího výdeje energie Nadbytečná metabolická energie, která nemůže být využita pro fyziologické pochody v organismu se vybíjí reakcemi poškozujícími buňky a tkáně Přispívá k rozvoji civilizačních chorob

17 DIAGNOSTIKA METABOLICKÉHO SYNDROMU dle AT III (stačí 3 z 5) Abdominální obezita (obvod pasu v cm): muži ≥ 102 (dle etnické populace) ženy ≥ 88 Hypertenze ( mmHg ): ≥ 130/85 Zvýšení triacylglycerolů (mmol/l): ≥ 1,70 Snížení HDL-cholesterolu (mmol/l): muži ≤ 1,04 ženy ≤ 1,30 Hyperglykemie (na lačno) (mmol/l): ≥ 6,1 (5,6)

18 Chronický nadbytek metabolické energie Insulinorezistence (omezuje vstup glukosy do buňky, která je nasycena) Hyperglykemie (glukotoxicita) Nadbytečné ukládání tuku (abdominální obezita) Zvýšení cirkulujících mastných kyselin (lipotoxicita) OXIDAČNÍ STRES

19 Obezita navozuje mírný chronický zánět v tukové tkáni rozvoj insulinové rezistence diabetes typu 2 (dyslipidemie, hypertenze kardiovaskulární choroby,...)

20 PPPPPP P PI3K PIP2 INSULIN Insulin-receptor PDK AKT PKC GLUT 4 translokace Transport glukosy vesikula GSK3 GLYKOGEN- SYNTHASA SYNTÉZA MASTNÝCH KYSELIN EXPRESE GENŮ ANTIAPOPTÓZA BAD 14-3-3 mTOR elf4EBP elf4 TRANSLACE p70S6K EEF2K EEF2 Rac IRS-1_Crk IRS-1,2 cJun c-Fos Elk Exprese genů SHC-GRB2-SOS Nck_Fyn Ras GTP Raf MEK ERKs JNK CRB10 PPtasa 1 PIP3 internalizace degradace receptoru SIGNALIZACE INSULINU

21 Insulinový signál IRS PI3K GLUT4 Shc-Grb2-Sos1 Ras Raf MEK ERK cMyc ELK-1 DNA TRANSPORT GLUKOSY omezen PROLIFERACE ANTIAPOPTÓZA ZÁNĚT, IMUNITA insulinorezistence hyperglykemie

22 REZISTENCE na INSULIN účinek na: Hladkou svalovinu cév změněný transport iontů membránou zvýšení cytosolového Ca ++ zvýšení vaskulární reaktivity Kosterní svalstvo, játra, tukovou tkáň hyperinsulinemie Aktivace Retence Na + Hypertrofie sympatiku hladké svaloviny HYPERTENZE

23

24 Adipocyte hypertrophy and visceral adiposity may contribute to metabolic diseases, such as Type 2 diabetes mellitus, hypertension and dyslipidemia. The pathogenic potential of adipose tissue is dependent upon genetic and environment factors. Impaired adipogenesis during positive caloric balance may lead to adipocyte hypertrophy, which contributes to metabolic disease, especially if it occurs in the visceral region. The pathogenic potential of adipose tissue is not only dependent upon how the fat is stored (hypertrophy versus hyperplasia), but also where the fat is stored (visceral versus subcutaneous distribution). Adipose tissue has important endocrine and immune activities whose disruption may lead to metabolic disease. The net release of free fatty acids is a potential adverse consequence of pathogenic adipose tissue, which may contribute to metabolic disease. The pathogenic potential of adipose tissue is best viewed as a partnership with the inherited or acquired limitations in ‘cross-talk ’ and/or impairments of other body organs. Klíčové mechanismy patogeneze adipozity (BAYS, AH, 2008)

25 Hodnota zvýšeného rizika infarktu myokardu při výskytu metabolického syndromu a jeho komponent Mente A et al. J Am Coll Cardiol 2010; 55:2390–2398. Risk factorOR (95% CI) Metabolic syndrome (WHO definition)2.69 (2.45–2.95) Metabolic syndrome (IDF definition) 2.20 (2.03-2.38) Diabetes2.72 (2.53–2.92) Hypertension2.60 (2.46–2.76) Abdominal obesity (WHO definition)1.64 (1.55–1.74) Abdominal obesity (IDF definition)1.32 (1.25–1.39) Low HDL1.30 (1.22–1.37)

26 TREND NADVÁHY u DĚTÍ a MLÁDEŽE

27 Obezo gen y Místo účinku (látky přispívající ke vzniku obezity) Hormonální dysregulace Energetická regulace Signalizace Polutanty: Tributiltin, trifenyltin PPAR , RXR CYP19Peptidové hormony Glukokortikoid. receptor (11  HSD) Ftaláty Bisfenol A PPAR , PPAR  PPAR  Estr.receptor Estr.recep. (?) Peptidové hormony Perfluoroalkyly Polybromdife- nylethery Hypoth-Hypofy- Thyreidea Dithiokarbamát AlkylfenolyNeuroendokr. Glukokort.recep Potravinové addukty FytoestrogenyEstr.recep. AR?Peptid.horm. ? Glycyrrhetinová kyselina Glukokort.recep SKUPINASenzor

28 Patobiochemické mechanismy viscerální obezity Přísun energie Výdej energie Viscerální adipozita Plasma lipidy Snížení HDL Zvýšení TG Zánětl. reakce Hypertenze  -buňky diabetes Srdeční dysfunkce Zátěž lipidy Insulin- -rezistence Ateroskleróza Glukotoxicita Mikrovaskul. postižení Srdeční selhání Infarkt myokardu + -

29

30 Metabolická zátěž Střevo Játra T uk.tkáň

31 PPARala PPAR  Odpověď akutní fáze (CRP; fibrinogen; SAA) JÁTRA TNF  ; IL-1; IL-6 Prozánětlivé cytokiny + CÉVA inhibice

32 PPAR  Regulace exprese genů Lipolytické produkty ApoAV ApoCII VLDL HDL ApoC I; ApoCIII Angptl 4 Angptl 4 LPL céva

33 Copyright ©2006 The Endocrine Society Grun, F. et al. Endocrinology 2006;147:s50-s55 FIG. 1. Schematic depiction of the known and potential pathways through which TBT might act to modulate adipocyte differentiation and obesity

34 MOZEK hypothalamus mozkový kmen GIT Pankreas Tuková tkáň Entero- endokriní buňky Signální interakce při regulaci příjmu potravy

35 Bioaktivní molekuly tukové tkáně ADIPOKINY – CHEMOKINY – MASTNÉ KYSELINY Mají lokální i systémový účinek koordinují a regulují: * energetický metabolismus * senzitivitu insulinu * zánětlivou reakci * odpověď vaskulárního systému Porucha koordinace : jako snížení adiponektinu a zvýšení TNF , interleukinu 6, inhibitoru, plasmi- nogenového aktivátoru 1 a mastných kyselin se podílí na rozvoji metabolického syndromu

36 Další molekuly A-FABP (adipocytový specifický protein vázající mastné kyseliny) převažující cytoplasmatický protein (a) zralých adipocytů * regulátor systémové insulinové senzitivity * zprostředkuje eflux mastných kyselin (b) makrofágů * moduluje produkci cytokinů na zánětlivou reakci * navozuje akumulaci cholesterol-esterů v makrovázích Hladina A-FABP se zvyšuje při rozvoji metabolického syndromu (cirkulující biomarker adipozity)

37 Kompenzační hyperinsulinemie Insulinový receptor PI-3-kinasa MAP-kinasa Prenylace Ras a Rho Metabolické účinky produkce eNOS Diferenciace buněk hladké svaloviny cév Jiné Růstové faktory via Shc Účinky v jádře Proliferace Prenylované Ras, Rho Insulino- rezistence GLUT4 Hyperglykemie

38 Vznik DIABETES MELITUS typ 2 Insulinorezistence Dysfunkce  -buněk Obezita, neaktivita, gestační diabetes, hypertenze, dyslipidemie, familiární výskyt DIABETES typ 2 Metabolický syndrom

39 Nadměrný příjem kalorií Nárůst tukové tkáně Nadměrný příjem kalorií Nárůst tukové tkáně Aktivace přirozené imunity Pokles adiponektinu Chronický zánět IR Diabetes Typ 2 Diabetes Typ 2 (A) (B) IR=insulinorezistence

40 JÁTRA zvýšená tvorba glukosy Pankreas porucha sekrece insulinu Svaly TUKOVÁ TKÁŇ FFA, TNF , adiponektin, leptin, rezistin Insulin- -rezistence DIABETES typ 2 glukosa Receptorový- postreceptorový defekt

41 Genetická predispozice k diabetu typu 2 CDKAL3, CDKN2A, CDKN2B MINK1B,KF7L2 KCNJ11 FTO IRSL, PPARG Redukce počtu  -buněk Redukce funkce  -buněk OBEZITA Insulinová rezistence non-obezitní Redukce sekrece insulinu Rezistence na insulin Predispozice k diabetu typu 2

42 Hyperglykemie diacylglycerol Aktivace PKC-  eNOS ET-1 VEGFPAI-1 NF-  B TGF  kolagen fibronektin Exprese genů NAD(P)H oxidas ROS Průtok krve Permeabilita Okluze Okluze Prozánět. Mnohočetné změny Angiogeneze cév kapilár geny účinky fibrinolýza Thiazolidindiony (Metformin) Ateroskleróza Srdce Cévy

43 cytoplasma ↑ ROS polyol AGE PKC hexosamin mitochondrie NF  B Mechanismus toxického účinku hyperglykemie glyceraldehyd-3- fosfát ( GlyAld-3-P - dehydrogenasa) Alternativní dráhy Přebytek glukosy Krev: hyperglykemie Glykace proteinů Neuropatie Oftalmopatie Nefropatie Angiopatie BLOK GLYKOLÝZY

44 Obezita a D yslipidemie

45 VLDL LDL ds LDL HDL Tuková tkáň tukové buňky Játra Ledvina Insulin Insulinová rezistence malé denzní LDL ApoA-I ChE CETP TG Lipoproteinová nebo hepatální lipáza TG ApoB VLDL mastné kyseliny lipotoxicita glukotoxicita aterogeneze hypertenze Kardiovaskulární choroby Vznik aterogenních lipidů

46

47

48 KARDIOMETABOLICKÉ RIZIKOVÉ FAKTORY Nadváha Obezita Genetika Věk Kardiometabolické riziko Insulinová rezistence Kouření Fyzická inaktivita Hypertenze Pohlaví Rodina Zánět Hyperkoagulace Abnormální lipidy Dysfunkce endothelu, Snížení NO

49

50 Homeostáza energetického metabolismu (Regulace příjmu a výdeje metabolické energie)

51 Regulace příjmu potravy Pocit sytosti Pocit hladu Začátek jídla Konec jídla

52 Metabolické dráhy energetické homeostázy Signály „jíst“ nebo „nejíst“ přicházejí do hypothalamu z

53 MECHANISMUS REGULACE ENERGETICKÉHO METABOLISMU Stimulátor Inhibitor NPY Orexin A  -MSH CART AGPR Dysmorfin CRH/UCN NE Galanin Endokanab. GLP-1 S-HT Externí faktory Dostupnost potravy Chuť k jídlu Aferentní signály Centrální signály eferentní Autonomní nervový systém Výdej energie Energet. rovnováha Zásoby tukové (modif. dle Aronne LJ, 2007)

54 Schéma homeostázy energetického metabolismu Faktory orexogenní orexin A,B; NPY; galanin Faktory anorexogenní  MSH; CRH; neurotensin Hypothalamus CCK; glukagon; ghrelin bombesin; somatostatin amylin Střevo Leptin; resistin adiponektin; TNF  adipsin Příjem potravy (druh, množství) Stav nutrice Pohybová aktivita Růst, vývoj Tuková tkáň

55 PANKREAS HYPOTALAMUS Mozkový kmen Tuková tkáň GIT Entero-endokrinní buňky

56 Centrální regulace příjmu potravy

57

58

59 Interakce regulátorů příjmu potravy Třetí komora Hypothalamus Cirkulace Endokanabinoidy y

60 Faktory a signalizace při příjmu potravy Příjem potravy Mozek Nadledvinky Tuková tkáň Gastrointestin.

61

62 weight that we try to defend, and we try to defend that body weight by secreting hormones from fat tissue to alert the brain as to how much fat is available.

63 Chronický nadbytek příjmu energie Zvýšení tělesné hmotnosti Zvýšení tukové hmoty Zvýšení ne-tukové hmoty Zvýšené vylučování FFA Zvýšený výdej energie Nově stabilizovaná tělesná hmotnost (Nová energetická rovnováha) Zvýšená aktivita sympatiku

64 Prevence - Terapie obezity * Dieta (snížení kalorií, omezení tuků, používat rostl.oleje,  -3, ryby, vláknina) Životní styl (nekouřit, fyzická aktivita, zdravé prostředí) (Léky) statiny, fibráty, thiazolidindiony, selektivní sekvestranty, metformin, akarbóza anorektika (orlistat, sibutramin, rimonabant, topiramate, lorcaserin, phentermine/diethylpropion) (?) (Chirurgie: bandáž žaludku u morbidní obezity) Potlačit návyk k přejídání, mít potěšení z fyzické aktivity, vyhýbat se škodlivinám (obezitogenům)

65 Změna životního stylu - CÍLE Snížení tělesné hmotnosti: 7 – 10% v 1. roce pokračovat dále až BMI < 25 kg/m 2 Objem pasu: < 102 cm ( u mužů ), < 89 cm ( u žen ) Fyzická aktivita: mírná zátěž 5 – 7 denně v týdnu Dieta: snížený příjem nasycených tuků (< 7% celk.kalorií ) trans-tuky, cholesterol: < 200 mg/den celk. tuk: 25 -35 % celk.kalorií (většina nenasycený); jednoduché sacharidy omezit Farmakoterapie jen při zvýšeném riziku (do 10ti let) aterosklerotické kardiovaskulární choroby

66

67 Dr. Apovian: What are the challenges that remain? Leptin is a big one. We know that leptin and the homeostatic mechanism are fighting patients when they lose weight. Your body's homeostatic mechanism is filled with multiple pathways going from the gut, and fat tissue from the pancreas and other organs is going to feed back to the brain to regain that body weight. KOMBINOVANÁ TERAPIE OBEZITY

68 Kombinovaná léková terapie obezity

69

70

71

72

73

74

75 Děkuji za pozornost a přeji Vám, abyste - jedli s chutí ( s potěšením ), ale zdravě - nepříbývali přitom nezdravě na váze - a měli radost ze života


Stáhnout ppt "OBEZITA (= zvýšené riziko nemocí a předčasného úmrtí) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2.Lékařská fakulta, Ústav klinické."

Podobné prezentace


Reklamy Google