Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Ing. Vladimír DOSTÁL, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Ing. Vladimír DOSTÁL, CSc."— Transkript prezentace:

1 INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Ing. Vladimír DOSTÁL, CSc.

2 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Současný trend vývoje postupů tvorby strategie firmy, s rostoucí podporou výpočetní techniky, stále více a více směřuje k logice, racionalitě a k rozhodující úloze analýz. To vede k podrobnému plánování, ke specifikaci procedur a ke kontrolování chování až do nejmenších detailů. Následně to vede k rozsáhlým štábům a k akcím strategického plánování, v nichž potom převažují analýzy a finanční plány. Z toho vyplývá nutnost podrobného zkoumání rizik každé zaváděné změny a mnoho důrazu, kladeného na formy strategického plánování, konec konců na úkor jeho obsahu.

3 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava V tomto pojetí strategického plánování se – logicky – do popředí dění dostávají analytici, výsledky statistických a ekonomických analýz, principy a tyto metody strategického plánování, stanovené postupy práce apod. Čím je inovace vyššího řádu, tím nejistější jsou výsledky všech analýz a výpočtů, tím menší je v takovémto systému strategického plánování důvěra v možný úspěch realizace této inovace, protože inovace vyššího řádu znamená, že po její implementaci bude všechno jinak než doposud a to, co lze analyzovat, to bude touto inovací vlastně zrušeno.

4 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Důsledkem je většinou to, že firma je tím orientována převážně jen na zdokonalování, jen na to jak “dělat lépe to, co doposud dělá“, protože k tomu je dostatek podkladů, které je možno hodnotit a analyzovat. Většina firem pak postupně ztrácí schopnost a způsobilost tvořit a široce a rychle zavádět zásadní inovace.

5 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava V souvislosti s dnes primárním výrobním faktorem, se znalostmi, konsultantské firmy intenzivně pracují na otázkách řízení znalostí: - na nových přístupech k organizačnímu i individuálnímu učení; - na vytváření stupnice hodnocení znalostí; - na hodnocení znalostních aktiv firmy; a některé prý již dokáží kvantifikovat „znalostní aktiva firmy“.

6 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Slova „informace“ a „znalosti“ jsou velmi často užívána doslova jako synonyma. P. SENGE navrhl je rozlišovat tak, že: – Pokud jde o „informace“, jednotlivci je skutečně nabývají, odněkud přicházejí a předávají se „z ruky do ruky“ nebo písemně, „z počítače do počítače“ a dalšími způsoby. – „Znalosti“ naproti tomu definuje P. SENGE jako „schopnost efektivního jednání“. To je ale něco, co se člověk musí naučit.

7 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Možná, že ne všichni budou souhlasit s tím, aby běžně uznávaný obsah slova „znalosti“ změnili. Je snad ale možné zamyslet se nad jejich rozdílem, nad rozdílem mezi tím, že: - mít „informace“ znamená, že „o něčem víte“; - kdežto ke sdílení „znalostí“ podle P. SENGE -ho dochází jen tehdy, když se lidé doopravdy snaží navzájem si pomáhat při rozvíjení svých nových schopností efektivního jednání.

8 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava „Znalosti“ důležité pro firmu jako „schopnosti efektivního jednání“, navíc ale, podle P. SENGE -ho, většinou mají právě kolektivní charakter. Nikdo si je nemůže sám hromadit, ani kdyby se o to pokoušel. V tomto smyslu jsou mnohé z těch „znalostí“, o něž v každé firmě doopravdy jde, naprosto stejné, jako vnitřní vztahy dobrého sportovního mužstva. Je to skupina lidí, která se již naučila, co to znamená fungovat společně.

9 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Jsem toho názoru, že s tímto pojetím rozdílu „informací“ a „znalostí“ lze souhlasit, přinejmenším jako se základem jednotného obecného pojetí obsahu těchto pojmů. Fungovat společně znamená vždy vysokou úroveň firemní identity, založené ovšem na odpovídající firemní kultuře a firemní komunikaci. Je proto nezbytné: - aby ve firmě bylo vytvořeno „synergické prostředí“, - aby management firmy věnoval dostatečnou pozornost vytváření synergie, - aby management důsledně řídil všechny postupné fáze vytváření synergie ve firmě.

10 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Mám však pocit, že „chybí“ jeden stupeň, který P. SENGE neuvažuje, a o kterém, před šesti lety byla „řeč“, totiž něco jako individuální „poznatek“ jednotlivce, základ, na němž si potom může tyto znalosti také osvojit. Prostě dokompletování linie: informace  poznatky  znalosti.

11 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Znalosti se v zásadě vztahují ke složitým, rozsáhlým nebo komplexním problémům a k jejich řešení. Složité problémy vyžadují vždy víc než jen kompletní potřebné informace a poznatky. Kdyby stačily, bylo by dost lidí, kteří by je vyřešili sami. Problém je tedy v tom, že ve vztahu ke znalostem jde o přístup, metodiku a postup řešení. Samozřejmě, že první odpověď bude: „Řešit takový problém v týmu“. Jenže to asi pro řešení strategie firmy v budoucnosti stačit nebude.

12 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Obvyklý přístup k řešení složitých problémů spočívá v tom, že problém je rozkládán na menší a zvládnutelnější části. Po mnoho desítek let je toto jeden ze základních přístupů, který je v postupech technických řešení zcela jednoznačně využíván. Tento přístup k řešení strategie firmy ale v budoucnosti již nebude fungovat. HEISENBERG a jeho tzv. „princip neurčitosti“ říká, že „... některé věci můžete předpovídat v jejich agregované podobě... když se však podíváte jen na malé prvky, z nichž se onen agregovaný celek skládá, můžete pouze změřit jejich rychlost a směr, nemůžete je však dokonale vymezit ani určit, kde se přesně nacházejí.“

13 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Pro úspěšné strategické myšlení, aniž by tím ale byly popírány specifické koncepty a metodické postupy, které jsou naučitelné, standardní a i téměř každému dostupné, je nutný tvořivý a do značné míry jakoby „intuitivní“ způsob rozhodování. Pro úspěšné myšlení, jehož hlavním cílem je vytvoření představy o budoucnosti firmy, je též zásadně důležité „vnitřní porozumění“ základním prvkům, principům a zákonitostem tvorby strategických znalostí a to v tom smyslu, že stratég na jejich základě jedná „intuitivně“.

14 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Problém je v tom, že ne každý, kdo by chtěl tvořit úspěšné strategické znalosti, je schopen současně zvažovat: - jak možnosti své firmy, - tak možnosti a reakce konkurenčních firem, - možné požadavky a reakce zákazníků, - změny na trhu a v relevantním okolí firmy, jako dynamicky a stále se měnící vzájemné vztahy, v jejich postupném historickém vývoji, se zvažováním dřívějšího stavu, minulého stavu, současného stavu a pravděpodobné budoucnosti, v reakci na implementaci inovace, ať již produktu nebo organizace.

15 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava To je určitá forma mnohoúrovňového a současně - jak to nazval Edward de BONO – „laterálního“ myšlení Toto myšlení nelze exaktně popsat, protože při něm se vyhodnocení nápadu vynořuje snad přímo z podvědomí na základě úvah typu: „Když...“ potom „nastane...“. Jenže v tomtéž okamžiku, kdy úvaha dospěla k onomu „Když...“ již takovýto stratég „ví“ co „nastane...“ a takový námět zavrhne, nebo dále rozvíjí. Je to způsob myšlení, kde tvořivost a „intuice“ jsou založeny na věcném zvládnutí problematiky, o níž se právě jedná, a na přizpůsobení vlastního myšlení, až do jakoby téměř automatického dodržování určitých prvků, principů, postupů a zákonitostí tvorby.

16 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Logika je instrument, který se používá při kopání hlubších a větších děr, aby byly vykopány lepší díry. Jestliže je však díra vykopána na špatném místě, žádná logika ji nepomůže přemístit. Je však vždy daleko lehčí pokračovat v práci na stejném místě, než začít znovu jinde. „Vertikální“ myšlení znamená pokračovat v kopání, kdežto „laterální“ myšlení znamená začít jinde znovu.

17 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Skutečně inovativní strategické myšlení tak na jedné straně stojí vždy v protikladu k běžnému mechanickému, lineárnímu myšlení, ale na druhé straně je současně přímým protipólem čistě intuitivního myšlení, jež nevychází z výsledků analýz, nectí ani žádnou metodiku ani žádné zákonitosti rozvoje.

18 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Znamená to, že nebude stačit postup formální logiky pojem  soud  úsudek, ale bude nutno zobecnit a agregovat právě tyto logické úsudky, a na této vyšší úrovni vytvářet poznatky a znalosti, odpovídající současné situaci. Bude to znamenat, že nové znalosti budou muset být vytvářeny na úrovni integrovaných celků.

19 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Jede-li řidič ve svém automobilu a dojíždí-li nákladní automobil, který bude předjíždět a vidí-li v protisměru automobil, potom obvykle intuitivně ( ? ) “ví“, jestli může předjíždět nebo jestli „to už nestačí“. Z hlediska znalostí, zákonitostí a postupu řešení jde o úlohu, kterou zvládnou žáci vyšších tříd základních škol. Jako jiný způsob myšlení v tomto příkladu uvádím, že v takovémto momentě – možná – řidič tuto úlohu řeší vektorově a v jediném momentu si promítne vektory odhadnutých rychlostí všech tří automobilů postupně v časových jednotkách.

20 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava  

21 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava I když je – možná – tento příklad „aut“ zjednodušený, je nutno konstatovat, že plně odpovídá, protože uvažuje komplex dějů, uvažuje všechny prvky řešeného systému a všechna omezení a rizika provedeného rozhodnutí, s aktivním vytvářením situace, jež je realizováno mírou zrychlení vlastního automobilu a časovým vymezením této akce. Oproti vypočítávajícímu přístupu, odpovídajícímu lineárnímu myšlení, zvažujícímu jen postupně jednotlivé prvky systému, řeší problém vcelku, ale jinou metodikou.

22 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Jinou stránkou „nepochopitelného“ způsobu myšlení je princip řešení na základě definování vnitřních rozporů zkoumaného problému. Například Charles HANDY tvrdí, že v současné době je potřeba, aby organizace:  byly současně: – centralizované i decentralizované; – disciplinované i uvolněné;  dlouhodobě plánovaly a přitom zůstaly flexibilní a schopné rychle a adekvátně reagovat na změny;  daly svým zaměstnancům větší autonomii, ale na druhé straně by zaměstnanci měli pracovat týmověji.

23 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Je nutno si uvědomit, že identifikováním „vnitřního rozporu“ jakéhokoliv problému bylo odhaleno jádro toho problému, které vyjadřuje složitost a obtížnost jeho řešení. V technických tvůrčích činnostech je tato situace běžná. Je-li však tento „rozpor“ překonán „novým“ způsobem, jde o vynález, o něco nového, o něco co lidé dříve neznali. Analogicky je tomu i u řešení dnešních problémů strategie firmy pro zajištění její existence – přežití a rozvoj – v budoucnosti.

24 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Hloubkovou analýzu problému lze – mírně zjednodušeně – charakterizovat jako výsledek analýzy, která stanovila, že: v prvním kroku analýzy: „... abychom zlepšili... musíme..., ale současně, tím zhoršíme...“; ve druhém kroku analýzy: „... aby bylo možno... musíme..., ale současně, aby to bylo možné,... ( totéž )... nesmíme“.

25 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Hloubková analýza problému, založená vždy na zvládnutí jeho věcné problematiky, pokud vede k „poznání“ jeho podstaty, vede tedy k definování rozporu, k odhalení: - toho, co z daného problému dělá problém složitým; - toho, co bývá „skryto“ v definici cíle řešení; - toho, co je ve skutečnosti tou základní podstatou problému; - toho, co je ve skutečnosti nutno vyřešit, aby byl umožněn další rozvoj zkoumaného systému a aby bylo možno tento rozvoj efektivně řídit.

26 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Z hlediska přístupu k řešení podrobně analyzovaného problému je zřejmě jediným možným přístupem dialektické myšlení, zohledňující „vnitřní rozpornost“ věcí a problémů samých „v sobě“. Je potřeba si uvědomovat, že dialektika byla původně chápána jako metoda uvažování, která byla komplementární k formální logice. Protože však logicky správné myšlení nemůže vést ke sporu, snažili se logikové, resp. dialektikové již odedávna řešit paradoxy, antinomie a kontradikce především tím, že v jejich formulaci odhalovali nějakou skrytou logickou chybu.

27 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Tím je určeno, že – i když již na jiné, „vyšší“ úrovni zobecněných poznatků – musí být tato metoda také přísně – formálně – logická, - aby vytvořené „konečné“ úsudky měly svou „pravdivost“; - aby byly adekvátní konkrétní situaci; - aby byly dostatečně obecné k řešení, jež odpovídá HEISENBERG -ovu „principu neurčitosti“.

28 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Proto jen až poté, když je definován „vnitřní rozpor“ problému, je možno správně formulovat cíl řešení. Teprve potom může být zaručeno, že řešením je odstraněna základní překážka dalšího rozvoje. Důležité je, že se nesmí připustit, aby toto všechno lidi zmátlo. Musí být nalezen nějaký způsob jak s rozpory žít a pracovat, jak protiklady sjednotit, místo toho, aby se lidé snažili zvolit jen jeden, ten “lepší“ požadavek. I když se to zdá být samo o sobě paradoxem, je většina řešení problémů, pokud jsou již takto prozkoumány, ve své podstatě založena na standardních postupech řešení.

29 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Jakmile je zjištěno, že takováto – neřešitelná – úloha má řešení, které se někde podařilo s úspěchem implementovat, znamená to, že je prokázána možnost. Je-li prokázána možnost, mění se i chápání informací, mění se vnímání jejich obsahu, mění se tím zcela zásadně i hodnocení všech dosavadních poznatků. Podle P. SENGE -ho je v transformačním procesu učení právě „důkaz možnosti“ významným krokem, protože následně dochází k posunu „interpretačního kontextu“. Dřívější poznatky o neúspěších se mění na zjištění: „Toto se neosvědčilo. Je teď nutné zkusit něco jiného.“ Ale to je již situace, že se již věří, že to je „nějak“ možné.

30 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Docházím tedy k tomu, že znalosti, potřebné pro tvorbu strategie firmy, která firmě může zajistit „přežití a rozvoj“ - bude nutno formulovat až na zobecněné úrovni poznatků, protože prognózovat „budoucnost“ bude pravděpodobně možné jen na značně agregované úrovni, - že vytváření znalostí na základě agregace zobecněných poznatků bude nutno provádět pomocí jiných metod, které umožní rychle dospět k potřebným závěrům a rozhodnutím, ve vymezeném – a vždy kratším – čase, - že podstatou přístupu k řešení strategických problémů bude smíření se s tím, že každá řešená situace bude vždy charakteristická svými specifickými „vnitřními rozpory“. To bude znamenat zásadní změny v pojetí všech činností.

31 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava To budou ale zcela jiné strategie než na jaké byly firmy „zvyklé“. To bude znamenat zcela nové poznatky a znalosti. To bude znamenat i jiný přístup k zákazníkům a tedy také ke koncepci produktů firem. To bude znamenat, že nejen management, ale že také všichni zaměstnanci se budou muset naučit – takřka – všemu novému.

32 V. DOSTÁL INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Děkuji Vám za pozornost Kontakt: Ing. Vladimír DOSTÁL, CSc., co: VUSTE  SERVIS BRNO, spol s r. o., Hudcova 78 Tel.: ++ 420 541 513 219 612 00 BRNO 12 mobil: ++ 420 776 146 406 Fax: ++ 420 541 513 218


Stáhnout ppt "INFORMACE, ZNALOSTI A BUDOUCNOST FIRMY ZNALOSTNÝ MANAŽMENT 2007 Bratislava Ing. Vladimír DOSTÁL, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google