Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Franchising Bc. Daniel Vančura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Franchising Bc. Daniel Vančura."— Transkript prezentace:

1 Franchising Bc. Daniel Vančura

2 Co je franchising?

3 Franchising – co to je? Franchising je cestou k samostatnému podnikání a samostatné podnikání je předpokladem pro velmi dobré příjmy nejčastěji si při vyslovení slova franchising vybavíme rychlá občerstvení – McDonalds, přitom to nejsou jediné společnosti působící na principu franchisingu Franchising je ověřenou metodou vydělávání peněz, která se používá v mnoha oborech

4 Franchising – co to je? Samostatné slovo franchising znamená „býti svobodným“ V tomto smyslu nabízí svobodu ve vedení, spravování a řízení vlastní firmy Ve franchisingu odpovědnost držitele franchisové licence spočívá v podřízení se podmínkám uzavřeným ve smlouvě tím, kdo franchisovou licenci poskytuje On je vlastníkem značky zboží a obchodní značky franchisové sítě

5 Franchising – co to je? Odběratel licence franchisant může počítat ze strany poskytovatele franchisora se systémovou a systematickou péčí – se školeními pro sebe i svůj tým, na marketingové kampaně podporující prodej či na know-how Za tuto pomoc franchisant předává franchisorovi vstupní poplatek za udělení licence a potom v průběhu celé dony trvání kontaktu – převádí ve prospěch poskytovatele určité procento svých příjmů

6 Franchising – co to je? Tyto peníze využívají majitelé franchisové sítě ve prospěch celého systému, slouží odběratelům licence – na marketingové výzkumy, vývoj nových produktů a různé kampaně Základní principy franchisingové spolupráce: 1. Franchisor je vlastníkem a značky ochranné známky a značky franchisingové sítě 2. Franchisor sám otestoval podnikatelský záměr a prokázal jeho rentabilitu

7 Franchising – co to je? 3. Franchisant vede podnik pod jménem franchisora jako nezávislý podnikatel – jeho výdělkem je zisk vytvořený při této činnosti 4. Franchisant financuje podstatnou část investice do otevření podniku a nákupu zboží 5. Franchisant je vlastníkem majetku v podniku 6. Franchisor předává franchisantovi znalosti o tom, jak správně podnikat 7. Franchisant hradí licenční poplatky a platí za know-how

8 Franchising – co to je? 8. Franchisant určuje ceny výrobků a služeb ve svém podniku 9. Pravidla pro spolupráci franchisora a franchisanta upravuje franchisingová smlouva

9 Rozvoj franchisingu v ČR
Franchising se v ČR začal rozvíjet po roce 1989 O začátku franchisingu se dá hovořit na počátku roku 1991 Mezi nejstarší franchisingové sítě působící na našem trhu patří McDonalds, Pilsner Urquel a OBI Dnes funguje na našem trhu kolem 100 franchisingových systémů

10 Rozvoj franchisingu v ČR
Nejvíce franchisingových společností je z oblasti restaurací, kaváren, čajoven a rychlého občerstvení – FastFood Velkou skupinou tvoří také systémy z oboru bydlení a hobby Důležitá data českého franchisingu: 1991 – na český trh vstupuje první franchisingový řetězec - McDonalds

11 Rozvoj franchisingu v ČR
1993 – založena Česká asociace franchisingu 2002 – v Praze se uskutečnila první větší konference a franchisingu – Franchising Forum 2002 2004 – ČAF vydává publikaci o vývoji franchisingu v ČR

12 Franchisingový paket Franchisingová licence, stanový základ franchisingového systému Standartní franchisingový paket tvoří: Ochranná známka Know-how Operační manuál Služby poskytované franchisorem ve prospěch franchisantů Platby ve prospěch franchisora

13 Základní pojmy franchisingu
Franchising je termín druhu licenční smlouvy Franchisa – licence opravňující franchisanta k provozování odbytové koncepce franchisora vlastním jménem na vlastní účet Franchisor – franchisový poskytovatel, poskytovatel franchisy Franchisant – franchisový příjemce, nabyvatel franchisy

14 Základní pojmy franchisingu
Franchisová smlouva – dlouhodobá smlouva upravující základní vztahy mezi franchisorem a franchisantem Franchisový balíček – souhrn práv, znalostí a dalších plněný poskytovaných franchisorem umožňující provozovat franchisu Franchisoví poplatky – platby, které platí franchisant franchisorovi za licenci a služby

15 Základní pojmy franchisingu
Franchisová síť – propojení franchisora a všech franchisantů Master-franchisa – franchisová licence na území cizího státu Master-franchisor – vlastník franchisového konceptu udělující franchisu do zahraničí Master-franchisant – tuzemský držitel franchisové licence udělované zahraničním franchisorem

16 Historie franchisingu
V dějinách není dodnes přesně jasné, kdo, kdy a komu prodal první licenci k podnikání Kořeny slova „franchise“ sahají na počátek druhého tisíciletí V 19. století se poskytovatelé licencí zaměřovali především k řemeslnickým cejchům

17 Druhy franchisingu Rozdělení franchisingu podle: 1. Druhu činnosti
- Distribuční franchising - Franchising služeb - Výrobní franchising Smíšený franchising

18 Druhy franchisingu 2. Druhu know-how předávaného franchisantovi:
franchising distribuce produktu (product distribution franchising) franchising formulace podniku (business format franchising) 3. Organizace systému: bezprostřední franchising Mnohonásobný franchising Master franchising Regionální zastoupení

19 Výhody franchisingu pro franchisanty
Franchisant, který se připojí k franchisingovému systému, získá velkou řadu výhod: Známá značka Osvědčená koncepce Podpora franchisora Nápověda pro nezkušené Nižší riziko, vyšší jistota Výhody reklamních a propagačních akcí Lepší podmínky s dodavateli a zásobovateli

20 Nevýhody franchisingu pro franchisanty
Franchisant, který se připojí k franchisingovému systému, získá velkou řadu nevýhod: Kontrola ze strany franchisora Poplatky Složitý rozchod Franchisorovy omyly

21 McDonalds Informace o franchisorovi McDonalds ČR. spol s r.o.
Řevnická 170/4 155 21, Praha 5 tel.: fax: Kontaktní osoba: Ivo lamich

22 McDonalds Informace o franchisovém systému
McDonalds poskytuje vysoce kvalitní rychlé občerstvení v příjemném prostředí Celý systém je založen na přísném sledování kvality a dodaných surovin a pracovních postupů při výrobě dalším plusem je rychlý a příjemný servis První franchisová restaurace McDonalds v ČR byla otevřena v roce 1996

23 McDonalds V současnosti existuje v ČR 20 franchisantů Mc Donalds, kteří tak provozují 60% z celkového počtu restaurací Provozování restaurace MD nabízí franchisantoi možnost podnikatelské seberealizace

24 Potrefená husa - Staropramen
Informace o franchisorovi: Pivovary Staropramen a.s. Nádražní 84 Praha 5 tel.: www: Kontaktní osoba: David Petřík

25 Potrefená husa - Staropramen
Informace o franchisovém systému Koncept značkových restaurací Potrefená husa, který provozují Pivovary Staropramen, působí v ČR od roku 1999 Jedná se o moderní designovou kosmopolitní restauraci se zaměřením na prodej piva a kvalitního jídla 25 provozoven v ČR 2 provozovny v SK

26 OBI Informace o franchisorovi: OBI Česká republika s.r.o. Hanusova 18
PRAHA 4 tel.: www: Kontaktní osoba: Pavel Pávek

27 Počet franchíz v ČR v ČR nyní funguje kolem 130 franšízových systémů, to je nárůst oproti roku o 46%, kdy jich bylo jen 90 zhruba 2/3 se zabývají službami, zbylá třetina obchodem

28 Počet franchíz v ČR největší sítě – Brněnka a Fornetti
Brněnka má 225 provozoven Fornetti 190 provozoven do konce roku 2010 by mělo být celkem franšíz až 150

29 Aktuální stav franchisingu v ČR
dle průzkumů ČAF existuje asi 130 franchisových společností v oblasti služeb jsou zastoupeny – restaurace, rychlá občerstvení

30 Aktuální stav franchisingu v ČR

31 Aktuální stav franchisingu

32 Financování franchisingu
Pro financování franchisingu jsou použitelné následující finanční zdroje: bankovní úvěry půjčky z privátních zdrojů státní programy podpory pro malé a střední podnikatele finanční nebo strategický partner leasing factoring, forfaiting dodavatelské úvěry Venture Capital strukturální fondy EU

33 Perspektiva franchisingu v ČR
franchisingová forma podnikání se uplatňuje zejména v oblasti malého a středního podnikání pro expanzi na nové trhy především zahraniční se nejvíce uplatňuje tzv. master-franchising v ČR se každým rokem zvyšuje poptávka po tomto způsobu podnikání

34 Evropská franchisová federace (EFF) - - je mezinárodní nezisková asociace, která reprezentuje národní franchisové asociace a federace založená v roce 1972. - jejími členy jsou národní asociace nebo federace vzniklé v Evropě. Její cíle jsou vědecké, pedagogické, informační a etické.

35 Poslání federace je: propagace franchisingu v Evropě hájení etiky franchisového podnikání poskytování služeb členským asociacím koordinace činností národních franchisových asociací podporování vzniku nestranných a vědeckých studií o franchisingu

36 Franšízové společnosti v ČR a EU

37 Připravte se na písemnou práci
K O N E C


Stáhnout ppt "Franchising Bc. Daniel Vančura."

Podobné prezentace


Reklamy Google