Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku"— Transkript prezentace:

1 BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku
Jakub Sehnal 8. října 2013

2 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
„Klub bohatých“ Sdružení vyspělých zemí světa (členové vytváří šedesát procent světové produkce), které se skrze organizaci snaží prosazovat své názory a požadavky Dobře definovaná a časem prověřená funkce v mezinárodních ekonomických vztazích Historicky toky do vyspělých zemí bez daně, nyní se “vymklo z rukou”  Akční plán ohledně rozmělňování daňového základu a přesouvání zisků korporací (BEPS) BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku

3 Iniciativa BEPS Práce na projektu začaly v roce 2012
Projekt vedou především klíčový členové OECD – Francie, Německo, Velká Británie, Spojené státy americké…. Původně projekt vychází z diskuzí skupin G20 a G8 Projekt je úzce spojen s diskuzí o reformě mezinárodního zdanění v jednotlivých státech Velký zájem vlád o projekt vede ke zrychlenému procesu a je zde pravděpodobnost velké podpory od jednotlivých států Reakce na rostoucí trend posledních let Zisky nadnárodních korporací uměle přesouvány z domovských zemí do jurisdikcí s nízkou, popř. nulovou mírou zdanění Dochází k dvojímu nezdanění BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku

4 Iniciativa BEPS Příklad / obrázek:
"Big 7" znázorňuje Hong Kong, Irsko, Libanon, Libérii, Panamu, Singapur, and Švýcarsko. Zdroj: „Money at the Docks of Tax Havens: A Guide“ BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku

5 Iniciativa BEPS První zpráva OECD byla vydána 12. února 2013 – „Addressing Base Erosion and Profit Shifting“ V souvislosti se setkáním ministrů financí skupiny G20, 15. a 16. února Zpráva poskytla základní informace o projektu a identifikovala klíčové body pro další rozpracování Akční plán OECD byl vydán 19. července 2013 (= necelého ½ roku po zprávě) V souvislosti se setkáním ministrů financí skupiny G20, 19. a 20. července 2013 Plán předkládá 15 akčních bodů na které se OECD zaměří v následujících 2 a ½ letech Malá část upravuje oblast převodních cen, další části se zabývají zneužitím práva, umělými transakcemi, požadavky na transparentnost a dokumentaci.. BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku

6 Důvody pro vznik iniciativy
Dle OECD dosahují daňové ztráty v USA téměř 100 mld USD ročně, v EU až mld EUR Dle Hospodářského a měnového výboru EP stojí daňové úniky a agresivní daňové plánování rozpočty členských států v sumě cca EUR na občana EU (víc než jednotlivé země utrácí za zdravotní péči a 4x více než investují do vzdělání) Dle odhadů může BEPS znamenat pro rozvojové země ztrátu ve veřejných financích mezi 120 a 160 mld USD ročně – 3x tolik kolik je potřeba na investici do zemědělství umožňující vymýcení hladu ve světě Důvody čistě politické (ale dodávají BEPSu na síle a podpoře) Zamyšlení nad problematiku černého pasažéra chybí Státy optimalizaci kritizují ale zároveň zavádějí preferenční daňové režimy BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku

7 Akční plán BEPS BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku

8 Akční plán BEPS – 15 bodů 15 oblastí kde by mělo dojít ke změnám
1 Daňové výzvy digitálního světa 2 Nekonzistentnost zdanění hybridních instrumentů a entit 3 Pravidla CFC (Controlled Foreign Corporation) 4 Uznatelnost úroků a dalších finančních plateb 5 Škodlivé daňové praktiky jednotlivých zemí 6 Zneužívání smluv o zamezení dvojímu zdanění 7 Umělé zamezování vzniku stálé provozovny 8 Převodní ceny pro nehmotný majetek 9 Převodní ceny pro rizika a kapitál 10 Převodní ceny pro ostatní vysoce rizikové transakce 11 Vývoj údajů o BEPS a související opatření 12 Dobrovolné zveřejnění nástrojů pro agresivní daňové plánování 13 Dokumentace k převodním cenám 14 Účinnost smluvních mechanismů pro řešení sporů 15 Vývoj mnohostraného nástroje pro změnu dvoustraných smluv BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku

9 Akční plán BEPS – stálá provozovna
Posuzování vzniku stálé provozovny má být zpřísněno Snaha o zabránění umělému zamezování vzniku stálé provozovny V případě závislého agenta Umělé použití komisionáře Zabránění účelovému použití výjimek ze vzniku stálé provozovny Např. umělé štěpení činností mezi více společnosti, aby se část kvalifikovala pro osvobození činností přípravného a pomocného charakteru Vznik virtuální stálé provozovny (viz dále) Změna modelové smlouvy (a dvoustranných smluv = běh na dlouhou trať) Nebo multilaterální smlouva (v EU?) Koncepční změna – vyžaduje konsenzus BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku

10 Akční plán BEPS – nízká kapitalizace / úroky obecně
Zhodnocení efektivity různých způsobů omezení uznatelnosti a následný vývoj konkrétních doporučení a pravidel Posílení stávajících pravidel nízké kapitalizace (+ EBITDA pravidla) Další pravidla omezující uznatelnost úroků a jiných finančních nákladů (Ne)uznatelnost úroků a dalších finančních plateb vůbec Změny národních legislativ Lze zavádět postupně (a rychle) BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku

11 Akční plán BEPS – CFC Schvalení použití tzv. CFC (Controlled Foreign Corporation) pravidel Zdanění příjmů ze zahraniční dceřiné společnosti korporátní daní v centrále skupiny Pravidla CFC se v různém rozsahu uplatňují v mnoha státech V ČR se o jejich zavedení doposud neuvažovalo V minulosti OECD CFC pravidlům nevěnovalo pozornost Nyní OECD výslovně schvaluje použití CFC pravidel Potřeba vyjasnit dopad na právo EU (včetně zakládajících smluv a judikatury Soudního dvora EU) V extrému jde o skupinové zdanění Doporučení změn národních legislativ Vyžaduje koncepční změnu mezinárodního zdanění – nepravděpodobné v krátkém časovém horizontu BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku

12 Akční plán BEPS – digitální činnost
Revize mezinárodních pravidel zdanění s cílem pokrýt digitální, resp. virtuální činnosti Snaha o zajištění efektivního výběru nepřímých daní u přeshraniční "digitální dodávky" a pokrytí ostatních daňových dopadů digitalizace Problém se současnou definicí stálé provozovny jako fyzicky existujícího místa pro podnikání  snaha o změnu výkladu / definice pojmu stálá provozovna Nejednotnost názorů států  významnější změny v příštích několika letech nepříliš pravděpodobné ? Zpráva identifikující problémy a jejich možná řešení. Asi nejvágnější bod akčního plánu BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku

13 Akční plán BEPS – zdanění nehmotného majetku
Prosazuje odklon od formálně právního přístupu k obchodní realitě (základ daně tam, kde se vytváří hodnota, nikoli tam, kde je majetek formálně právně vlastněn) Brojí především proti umělým přesunům nehmotného majetku do zemí s nízkou daňovou sazbou či jinak preferenčním režimem zdanění Navrhuje mj. vytvořit TP pravidla pro převod nehmotného majetku, který je obtížně ocenitelný Změna směrnice OECD o převodních cenách a případně modelové smlouvy OECD Do určité míry stačí změna výkladu BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku

14 Akční plán BEPS – převodní ceny
Přesun od alokace rizik a kapitálu k funkčnímu pojetí Základ daně tam, kde padají rozhodnutí a vytváří se hodnoty, nikoliv tam kde jsou formálně smluvně nesena rizika Doporučuje se zavedení povinné dokumentace k převodním cenám a dalších nástrojů zvyšujících transparentnost pro daňové správy Např. zavedení společného vzoru pro dotazník, do kterého by poplatník uváděl informace ohledně alokace zisků, ekonomické činnosti a daňových odvodech v jednotlivých zemích Změna směrnice OECD o převodních cenách; modelové smlouvy OECD; národních legislativ Funkční pojetí v zásadě lze dosáhnout změnou výkladu BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku

15 Akční plán BEPS – výměna informací
Posílení výměny informací a prohloubení spolupráce mezi daňovými správami Větší transparentnost a spontánní výměna informací mezi daňovými správami Revize mechanismu řešení sporů mezi státy podle smluv o zamezení dvojímu zdanění V důsledku stávající absence efektivního arbitrážního řízení není v praxi mimo EU využíván Změna modelové smlouvy OECD a dvoustranných případně multilaterálních smluv BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku

16 Akční plán BEPS – další Nekonzistentnost zdanění hybridních instrumentů a entit Vývoj nástrojů neutralizujících efekt hybridních instrumentů a entit, které mohou vést k "dvojímu nezdanění". Škodlivé daňové praktiky jednotlivých zemí Prosazení požadavku na existenci skutečné aktivity/obchodní podstaty v souvislosti s tzv. preferenčními daňovými režimy. Zneužívání smluv o zamezení dvojímu zdanění Zamezení zneužívaní pravidel vedoucího k "dvojímu nezdanění" a benefitování z těchto pravidel v účelových situacích (tam, kde nebylo zamýšleno). Vývoj údajů o BEPS a související opatření Vývoj nástrojů a metodologie ke zkoumání dopadů přijatých opatření proti rozmělňování daňových základů a přesouvání zisků. Dobrovolné zveřejnění nástrojů pro agresivní daňové plánování Rozšíření povinné spolupráce daňových subjektů s daňovými správami v souladu s dalšími doporučeními OECD. Vývoj mnohostranného nástroje pro změnu dvoustranných smluv Zpružnění nástroje pro změny jednotlivých smluv o zamezení dvojímu zdanění mezi státy (proces je v současné době složitý a pomalý) BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku

17 Děkujeme za pozornost BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku


Stáhnout ppt "BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku"

Podobné prezentace


Reklamy Google