Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

27.1 Výklad, výtah, výpisky, citáty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "27.1 Výklad, výtah, výpisky, citáty"— Transkript prezentace:

1 27.1 Výklad, výtah, výpisky, citáty
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 27.1 Výklad, výtah, výpisky, citáty Caligula, římský císař v letech Narozen jako mladší Germanicův syn r. 12 po Kr. v Antiu, kde ve vojenském táboře svého otce dostal od vojáků přezdívku „Botička“. (…) „Caligula byl vysoké postavy,“ píše o něm Suetonius, „velmi bledé pleti, značně tlustého těla, ale šíji a nohy měl nápadně hubené, oči a spánky vpadlé, čelo široké a vrásčité, vlas řídký, ale na temeni žádný, jinak po těle byl zarostlý. …“ Různá spiknutí a tvrdá protiopatření císaře, který zřejmě více trpěl psychickými poruchami a zrůdnými sklony, vyvolaly neblahé napětí mezi panovníkem a opozicí, kterou tvořili senátoři, jezdci a nakonec i panovníkova osobní garda. V důsledku toho byl Caligula 24. ledna 41 zavražděn (…) . výklad pramen Veh, O., Lexikon římských císařů od Augusta po Justiniána I. (27 př. Kr. až 565 po Kr.), České Budějovice, Tiskárna Johanus, 2002, s Autor: Mgr. Zuzana Kadlecová

2 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 27.2 Co již víme? Ve škole se každý den setkáváme s velkým množstvím informací. Protože lidský mozek není schopen si všechny tyto informace uchovat, je vybaven vlastností zapomínání. Pokud si něco vědomě chceme zapamatovat, musíme si danou látku opakovat (učit se) – k tomu nám slouží jednak učebnice, jednak sešity, ve kterých většinou máme tzv. výpisky. VÝPISKY doslovný nebo heslovitý záznam hlavních myšlenek textu nutné uvést pramen, tj. ze které knihy výpisky pocházejí: poč. písmeno křest. jména Veh, O., Lexikon římských císařů od Augusta po Justiniána I. (27 př. Kr. až 565 po Kr.), České Budějovice, Tiskárna Johanus, 2002, s příjmení autora název knihy místo vydání rok vydání nakladatelství strana

3 27.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 27.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Víš, odkud pocházejí následující citáty? Vzpomeneš si na další? „Hliník se odstěhoval do Humpolce:“ citát doslovně uvedený cizí výrok označujeme: uvozovkami (v písemném projevu) slovy „cituji“, „konec citátu“ (v mluveném projevu) vypuštěné části nahrazujeme třemi tečkami v závorce (…) „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.“ výtah neznamená pouhé zestručnění vypisujeme hlavní myšlenky v pořadí, jak jdou za sebou stručnosti dosáhneme: vypuštěním určitých sloves, užitím zkratek, závorek, pomlček apod. přehlednosti dosáhneme: jednotlivé informace píšeme na nový řádek, značíme nadřazenost a podřazenost pomocí číslic (odrážek) součástí výtahu musí být i pramen = bibliografické údaje výtah „spojení“ výpisků a osnovy zachycuje nejdůležitější a nejzajímavější myšlenky (jako výpisky), ale zároveň vystihuje přehledně stavbu celého textu (jako osnova)

4 27.4 Co si řekneme nového? Výklad Výklad přísně odborný
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 27.4 Co si řekneme nového? Výklad přísně odborný Výklad = odborné pojednání o určitém problému nebo jevu v učebnicích, odborných knihách, na vědeckých přednáškách sloh strohý, bez citově zabarvených slov a básnických prostředků pro „laika“ může být nesrozumitelný - podává OBJEKTIVNÍ informaci, nezkreslenou osobními názory mluvčího Výklad popularizační - typické užívání TERMÍNŮ = odborných názvů - musí být jasný a přesný, srozumitelný pro adresáty v časopisech určených nejširší veřejnosti informace podávány běžným spisovným jazykem, mnohdy humornou formou v mluvené podobě má formu PŘEDNÁŠKY užití prostředků zvukových (melodie, tempo, pauzy, důrazy) a vizuálních (gesta, mimika)

5 27.5 Procvičení a příklady Bígl
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 27.5 Procvičení a příklady Pokud nevíš, s pomocí Slovníku cizích slov najdi definici následujících termínů a správně je rozřaď do příslušných oborů. Na základě popisu o psím plemeni z níže uvedeného odkazu udělej stručný výtah. Nezapomeň uvést i pramen. cimbál citera cedr Bígl triangl cypřiš topol palma harmonium cello

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 27.6 Něco navíc pro šikovné Sestav osnovu, vypiš nejdůležitější informace a alespoň 10 termínů. Mucholapka podivná (Dionaea muscipula) je masožravá rostlina patřící do botanického rodu mucholapka (Dionaea), jehož je jediným druhem. Jako jediná suchozemská masožravá rostlina loví drobné živočichy prudkým pohybem pasti. Mucholapku popsal ve svém dopisu Linnéovi botanik John Ellis roku Rostlině dal jméno "Dionaea" (Dione - česky Diana - je jméno řecké bohyně lovu). Dionaea roste pouze v malé oblasti severoamerického státu Jižní Karolina - v asi 120 km okolí města Charlestonu. Rostlina byla ve Spojených státech už v minulém století tak známá, že ji byl sbírat coby dárek dokonce i tehdejší prezident Spojených států Thomas Jefferson. Bohužel, popularita a výjimečnost mucholapkám moc neprospěly a rostliny lze dnes v přírodě nalézt jen velmi vzácně. Víc než zájem sběratelů však mucholapku potlačuje ničení jejich přirozených stanovišť - slatinišť, kde roste v porostech ostřic a vlhkomilných trav společně se špirlicemi, rosnatkami a tučnicemi. Tato masožravá rostlina se podobá malé otevřené tlamičce na jejichž okrajích jsou malé ,,zoubky". Celá rostlina je hráškově až tmavě zelená. Má také krátké listy většinou téměř rovnoběžně s půdou. Z jedné rostliny může vyrůst až 6 tlamiček oválného tvaru, které loví neopatrný hmyz. Velikost a šířka řapíku se v průběhu roku mění. Zatímco v létě jsou pasti velké a řapík úzký, v zimě jsou pasti díky nedostatku potravy malé a méně funkční a řapík je široký, aby byla jeho asimilační plocha co nejvíce využita. Loví drobný lezoucí a létavý hmyz, například mravence, pavouky, mouchy, ale třeba i vosy. Kořist láká na sladký nektar, který produkuje na okrajích pastí. Samotné pasti jsou otevřené přibližně v úhlu 45˚ a vypadají jako malá železa na medvědy, nebo jako zelená zubatá tlamička se spoustou tenkých dlouhých zubů. Na vnitřní straně obou „čelistí“ se nacházejí obvykle tři na pohyb citlivé chloupky vytvářející jakousi klec zabraňující úniku hmyzu. K tomu, aby past zaklapla, je třeba v rozmezí několika sekund opakovaně podráždit alespoň dva z nich. Rostlina tak pozná, že se pravděpodobně jedná o hmyz a zbytečně se nevysiluje klapáním naprázdno při náhodném podráždění. Vlastní pohyb pasti je na rostlinu velmi rychlý, sevře se plynulým pohybem asi za půl sekundy (za vhodných podmínek i rychleji). Hmyz ho ale vnímá naopak jako pomalý a neškodný a když se nad ním sevřou „zuby“ pasti, už neunikne. Po prudkém sevření obou polovin "pastí" jejich svíravý pohyb pomalu pokračuje dál a rostlina nejprve chemickými receptory zjišťuje, zda ulovila kořist. Pokud ano, okraje pasti hermeticky přilnou k sobě a dovnitř je napuštěna trávící šťáva. Pokud ne, zbytečně sklaplý list "pozná" svůj omyl (př. kapka vody, aj.) do dvou dnů a znovu se rozevře. Snaha hmyzu vyprostit se v kombinaci se stálým tlakem čelistí pasti zajistí, aby se kořist dostala do optimální polohy. Z vnitřní strany čelistí se začnou uvolňovat trávicí enzymy, které kořist za několik dní (cca 7-10) rozloží, takže z ní zbude jen tvrdý skelet (chitinová schránka hmyzu). Pak se past opět rozevře a čeká na další hmyz. Sklapnout s kořistí past může asi dvakrát nebo třikrát. Naprázdno asi šestkrát (max. desetkrát). Pak list i s pastí odumře.

7 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature 27.7 CLIL Parchment is a thin material made from calfskin, sheepskin or goatskin, often split. Its most common use was as a material for writing on, for documents, notes, or the pages of a book, codex or manuscript. It is distinct from leather in that parchment is limed but not tanned; therefore, it is very reactive to changes in relative humidity and is not waterproof. Finer-quality parchment is called vellum. Parchment was developed in Pergamon, from which name it is believed the word "parchment" evolved, under the patronage of either Eumenes I, who ruled 263–241 BC; or Eumenes II, who ruled 197–158, as a substitute for papyrus, which was temporarily not being exported from Alexandria, its only source. explanation - výklad excerpts - výpisky summary - výtah citation - citát source - pramen

8 27.8 Test znalostí Ve zdroji citované publikace nemusí být:
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 27.8 Test znalostí Správné odpovědi: Ve zdroji citované publikace nemusí být: a/ příjmení autora b/ celý název knihy c/ ilustrátor d/ místo vydání Mezi termíny z jedné oblasti se vloudila chyba. Najdi chybnou řadu. a/ centurie, legie, balista, katapult, triéra b/ tis, javor, kaštan, buk, modřín c/ vodík, hliník, kyselina sírová, metan, kyslík d/ anafora, epiteton, metafora, aritmetika Co neplatí pro výklad? a/ Podává objektivní informace. b/ Informace jsou zkreslené osobním názorem mluvčího. c/ Typické je užívání termínů. d/ Mluvenou formou je přednáška. Co neplatí? Přísně odborný výklad: a/ podává informace často zábavnou formou. b/ může být pro laika nesrozumitelný. c/ se vyznačuje strohým stylem bez citově zabarvených slov. d/ je typický pro učebnice, vědecké přednášky. c b d a Test na známku

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 27.9 Použité zdroje, citace V. Bičíková, Z. Topil, F. Šafránek: Český jazyk pro 6.ročník (učebnice), Tobiáš, Havlíčkův Brod 2005. V. Bičíková, Z. Topil, F. Šafránek: Český jazyk pro 6.ročník (pracovní sešit), Tobiáš, Havlíčkův Brod 1999. V. Bičíková, Z. Topil, F. Šafránek: Český jazyk pro 7. ročník (učebnice), Tobiáš, Havlíčkův Brod 2005. V. Bičíková, Z. Topil, F. Šafránek: Český jazyk pro 7. ročník (pracovní sešit), Tobiáš, Havlíčkův Brod 2001. V. Bičíková, Z. Topil, F. Šafránek: Český jazyk pro 8. ročník (učebnice), Tobiáš, Havlíčkův Brod 2002. V. Bičíková, Z. Topil, F. Šafránek: Český jazyk pro 8. ročník (pracovní sešit), Tobiáš, Havlíčkův Brod 2002. V. Bičíková, Z. Topil, F. Šafránek: Český jazyk pro 9. ročník (učebnice), Tobiáš, Havlíčkův Brod 2005. V. Bičíková, Z. Topil, F. Šafránek: Český jazyk pro 9. ročník (pracovní sešit), Tobiáš, Havlíčkův Brod 2003. O. Veh: Lexikon římských císařů od Augusta po Justiniána I., České Budějovice 2002. obrázky z databáze klipart (slide 6) (slide 7)

10 27.10 Anotace Autor Mgr. Zuzana Kadlecová Období 01 – 06/2012 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 27.10 Anotace Autor Mgr. Zuzana Kadlecová Období 01 – 06/2012 Ročník 6. – 9. ročník Klíčová slova Výklad, přednáška, výtah, výpisky, citáty, termíny. Anotace Prezentace popisující pojmy výklad, výtah, výpisky a citát.


Stáhnout ppt "27.1 Výklad, výtah, výpisky, citáty"

Podobné prezentace


Reklamy Google