Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 23.10. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 23.10. 2014."— Transkript prezentace:

1 EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ

2 OBSAH Podklady pro jednání Reprekomise I. Rozpočet 2015 II. Úprava Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací VVŠ Financování vědy

3 I. ROZPOČET 2015 – předložený PS  Vysoké školy bez výdajů na programy EU tis. Kč - 1,28% = 279 mil. Kč při srovnatelném započtení spolufinancování OP VaVpI ve výši 241 mil. Kč činí pokles 38 mil.Kč = - 0,17% Podíl plánovaných výdajů na VŠ bez prostředků EU vůči odhadovanému HDP 2015 = 0,51 % (v roce ,54%, nejvíce v roce ,66%)

4 Vysoké školy 2015 – změny  Změna podílu provozních výdajů na činnost a prostředků programového financování z 91,44:8,56 na 89,45:10,55 znamená snížení prostředků na provoz o 438 mil. Kč a zvýšení programového financování o 400 mil. Kč  Usnesení vlády z – zvýšení výdajového okruhu Vysoké školy oproti rozpočtu předloženému PS o 400 mil. Kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Varianta A - stávající rozpis Varianta B (rozpis+400) Rozpis Meziroční změna ( ) Rozpis Meziroční změna ( ) Výchozí hodnota -ukazatel rozpočtu VŠ Vlivy na částku k rozpisu výdajů na činnost Navýšení o spolufinancování VaVpI (převedeno na sk. IV) Navýšení o 400 mil. Kč ve variantě B snížení o EDS/SMVS snížení o převod na sk. VI (mezinár. spolupráce vč. činnosti) K rozpisu na činnost Rozpis rozpočtu na činnnost - celkem Rozpočtový okruh I, Institucionální část Rozpočtový okruh II, Sociální záležitosti studentů Rozpočtový okruh III, Rozvoj vysokých škol Rozpočtový okruh IV, Mezinárodní spolupráce Meziroční změna ukazatele VŠ ve výši tis. Kč je součtem meziročního snížení objemu prostředků přidělených na ukazatel VŠ ( tis.Kč) a zálohového převodu na spolufiancování 4. PO OP VaVpI ( tis. Kč).

5 II. Návrh úpravy Pravidel  Změna poměru ukazatelů A:K v rámci RO I ze současných 77,5:22,5 na 75:25 – projekce do rozpočtových dat 2014 přináší změny v rozmezí -2,41 až +0,88 ( nárůst u 7 škol)  V rámci ukazatele K zrušení indikátoru Mezinárodní granty, jeho váha 5% se vrátí ke stavu 2013 – RIV+3 a Účelové NIV +2% - projekce do dat ,05 až +1,12 (pokles u 7 škol)  V rámci ukazatele K snížení váhy indikátoru Nezaměstnanost z 32% na 16% - MŠMT nedoporučuje - projekce do dat ,3 až +2,78 (nárůst u 9 škol) (snížených 16% rozděleno prakticky mezi ostatní indikátory s výjimkou mezinárodních grantů)

6 Úpravy pravidel V rámci ukazatele K navýšení váhy indikátoru RUV na 3,0 či 3,5% - hlavním důvodem již naprosto otevřený rozpočtový přístup všech škol majících výstupy RUV - ze 13 zapojených do rozpočtu 2014 na 22 (res.21) pro rozpočet roku Podíly stávajících zapojených škol – zejména těch výrazně zapojených 4VUŠ – nerostou, jak predikuje ministerstvo, ale naopak logicky klesají a budou tak činit ještě další čtyři roky, dokud nedojde k plnohodnotnému zapojení nových škol. Body RUV po certifikaci 2014 Název Celkem podíl2013 Celkem podíl Rozdíl podílů AMU , , ,0051 AVU , , ,0034 JAMU , , ,0143 VŠUP , , ,0060 ČVUT , ,040200,0038 OU , , ,0025 SU , ,032300,0023 TUL , , ,0009 UJEP , ,056850,0033 Upa , ,003870,0004 UTB , ,040410,0016 VUT , ,074500,0004 ZČU , , ,0022 UP 00, ,003960,0040 JČU 00, ,001080,0011 MENDELU 00, ,001290,0013 MU 00, ,001620,0016 UHK 00, ,008110,0081 UK 00, ,005800,0058 VŠB-TUO 00, ,000760,0008 VŠE 00, ,000080,0001 VŠCHT 00000,000000,0000 Celkem

7 Úprava pravidel Ukazatel D – Internacionalizace – nerozdělovat plošně, zavádí se 7 nových indikátorů, z nichž většina dubluje indikátory A a K – není analyzován dopad Ukazatel A – výpočet limitu financovaných studentů navyšován u škol, které přijmou studenty v souvislosti s výzvou na podporu doplnění kvalifikace pedagogů RgŠ – další státní zakázka financovaná na úkor rozpočtu VŠ Ukazatel F – zvýšení pravomoci řešitelů provádět změny uvnitř schváleného rozpočtu bez souhlasu MŠMT

8 Připomínky členů P a EK RVŠ I.. Poměr A:K - ukazatel K není odpovídajícím ukazatelem kvality VŠ a zvláště pak nereaguje na různé zaměření škol – neměnit poměr - odklon od závislosti rozpočtu na počtu studentů a příklon ke kvalitě je žádoucí – souhlas se změnou poměru na 75:25 II. Mezinárodní granty - indikátor je žádoucí motivací pro zvyšování kvality škol, jeho zrušení by jen zvýšilo nestabilitu indikátorů, ano, ale dořešit zdroj dat – ponechat - indikátor byl zaváděn překotně bez výrazného efektu – souhlas se zrušením III. Nezaměstnanost - souhlas se zrušením, připomínky k němu byly RVŠ opakovaně vznášeny, ale v mírnější podobě – ne navrhovaných 16% - nesouhlas – radikální řešení přináší skokově velké finanční dopady na některé školy IV. RUV - nezdůvodněné nadhodnocení uměleckých škol na úkor ostatních, nelze provést bez revize KEN – váhu RUV nezvyšovat - nezbytný krok k vytvoření podmínek pro plné zapojení 21 VVŠ do RUV – zvýšit hodnotu na 3,0 V. D-Internacionalizace - zbytečně komplikované, dublující řadu indikátorů A a K, není analyzován dopad na školy – nezavádět bez analýzy - je to správný směr řešení, nutno však zjednodušit – souhlas s podmínkou VI. Kvalifikace pedagogů - jde o státní objednávku, která by měla být finančně zajištěna mimo rozpočet VVŠ a ne na jeho úkor VII. Úprava F - souhlas

9 Hodnocení VaV a SR Srovnání výsledků hodnocení VaV a návrhů rozpočtu na RVO pro MŠMT v posledních 3 letech (ČR = 100 %)

10 Hodnocení VaV a SR

11 Hodnocení VaV a SR cena bodu 2015

12 Návrh usnesení Předsednictvo RVŠ projednalo podkladové materiály pro jednání Reprezentativní komise MŠMT, která se uskuteční a ukládá zástupcům RVŠ v této komisi jednat dle závěrů dnešního jednání Předsednictva k jednotlivým bodům podkladů.


Stáhnout ppt "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 23.10. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google