Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační zdroje v toxikologii. TOXNET na internetu volně přístupný (free access) databázový systém žádné heslo, registrace, pop up reklama apod. relevantní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační zdroje v toxikologii. TOXNET na internetu volně přístupný (free access) databázový systém žádné heslo, registrace, pop up reklama apod. relevantní."— Transkript prezentace:

1 Informační zdroje v toxikologii

2 TOXNET na internetu volně přístupný (free access) databázový systém žádné heslo, registrace, pop up reklama apod. relevantní informace z oblasti toxikologie, pracovního lékařství, ochrany ŽP ap. http://toxnet.nlm.nih.gov/ Databáze souhrnných toxikologických informací –HSDB - Hazardous Substances Data Bank –CCRIS - Chemical Carcinogenesis Research Information System –GENETOX - Genetic Toxicology Data Bank –IRIS - Integrated Risk Information System –ITER - International Toxicity Estimates for Risk Databáze toxikologické literatury (oponované odborné články) –TOXLINE - Toxicology Literature On Line –DART - Developmental and Reproductive Toxicology Database

3 TOXNET Slovník –ChemIDplus – slovník obsahující 370 000 látek systematické vzorce CAS numbers souhrny toxikologických charakteristik synonyma stručný popis původu a využití fyzikální a chemické vlastnosti odkazy na zmínky v ostatních databázích Databáze vypouštěných chemických látek –TRI - Toxic Release Inventory Profesionální a neprofesionální expozice –HAZ - MAP - databáze zaměřená na profesionální expozice –Household Products – databáze zaměřená na chemikálie v domácnosti

4

5 Toxnet - vyhledávání CAS registry number –unikátní devítimístné číslo přiřazené látce na „Chemical abstract service“ (CAS) – sekce „American Chemical society“ –jednoznačná identifikace chemikálie (nemá chemický význam) – http://www.cas.org/ - není volný přístuphttp://www.cas.org/ Chemický název látky –nedokončený – na konci (*) –logické operátory AND, OR, NOT – musí být v závorce –vyhledávání frází

6 HSDB Hazardous Substances Data Bank stručné přehledy dat NLM (National Library of Medicine) každé chemikálii přiřazen unikátní záznam databáze obsahuje více než 5 000 záznamů kapitoly –Human health effects –Emergency medical treatment –Animal toxicity studies –Metabolism/Pharmacocinetics –Pharmacology –Environmental Fate and Exposure –Environmental Standards and Regulations –Chemical and Physical Properties –Chemical Safety and Handling –Occupational Exposure Standards –Manufacturing and Use Information –Laboratory Methods –and so on

7 CCRIS Chemical Carcinogenesis Research Information System stručné přehledy dat NCI (National Cancer Institute) databáze obsahuje více než 9 000 záznamů kapitoly –Carcinogenity studies –Mutagenity studies –Tumor inhibition studies –Tumor promotion studies GENETOX Genetic Toxicology Data Bank stručné přehledy dat EPA (Environmental Protection Agency) databáze obsahuje více než 3 200 záznamů studie mutagenity

8 IRIS Integrated Risk Information System stručné přehledy dat EPA (Environmental Protection Agency) databáze obsahuje více než 550 záznamů kapitoly –Chronic Health Hazard Assessment for Noncarcinogenic Effects oral RfD – reference dose for chronic oral exposure inhalation RfC – reference concentration for chronic inhalation exp. –Carcinogenity Assessment for Lifetime Exposure evidence for human carcinogenity quantitative estimate of carcinogenic risk for oral exposure quantitative estimate of carcinogenic risk for inhalation exposure

9 IPCS INCHEM volně přístupná databáze plných textů (full-text) dokumentů zaměřených na problematiku bezpečnosti v chemickém průmyslu –IPCS – International Programme on Chemical Safety –CCOHS – Canadian Centre Occupational Health and Safety Obsahuje dokumenty následujících typů PIMs - Poison Information Monograph - souhrnné toxikologické profily ICSC - International Chemical Safety Cards – bezpečnostní listy dokumenty IARC - International Agency for Research on Cancer – klasifikace karcinogenů PDSs - Pesticide data sheets HSGs - Health and Safety Guides CICADs - Concise International Chemical Assessment Documents (concise = stručný výtah) EHC - Environmental Health Criteria monographs – osud látek v ŽP, vliv na člověka Antidote monographs Webová adresa http://www.inchem.org/

10

11 ESIS European Chemical Substances Information System volně přístupná databáze informací z následujících zdrojů –EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances –ELINCS - European List of Notified Chemical Substances –C&L - Classification and Labeling, Risk and Safety Phrases, Danger etc... –IUCLID - International Uniform ChemicaL Information Database – bezpečnostní listy Webová adresa http://ecb.jrc.it/esis/

12

13 Web of Science přístupné z IP adres UPa – stránky knihovny – elektr. informační zdroje abstrakty (někdy i plné texty) vědeckých publikací citační index odkazy na abstrakty citovaných a citujících publikací vyhledávání podle klíčových slov, jména autora, časopisu ap. zaměřeno na přírodní a technické vědy Webová adresa odkazu v knihovně UPa http://www.upce.cz/knihovna/knihovna-eiz/knihovna-online/knihovna- databazeonline/ Webová adresa portálu ISI Web of Knowledge s odkazem na Web of Science http://portal.isiknowledge.com/

14

15 Pubmed Medline volně přístupná databáze abstraktů článků z oblasti medicíny a farmakologie vyhledávání podle klíčových slov, jména autora, časopisu ap. možnost nastavení filtrů Webová adresa http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/ E-medicine mimo jiné databáze článků věnovaných toxikologii z pohledu medicíny (mechanismy a symptomy otrav, první pomoc, antidota, apod.) Webová adresa http://www.emedicine.com/emerg/TOXICOLOGY.htm

16

17 Přednášky z toxikologie RECETOX – přednášky z ekotoxikologie - Masarykova Univerzita Brno –web: http://www.recetox.muni.cz/index.php?id=23 Principles of Environmental Toxicology - University of Idaho –web: http://www.agls.uidaho.edu/etoxweb/lectures/lectures.htm Další weby TOXICOLOGY – stránky předního českého odborníka prof. Patočky –web: http://toxicology.emtrading.cz/ TOXI - stránky – slovenské stránky (populární články) –web: http://www.toxi.szm.sk/index.htm BIOTOX – základy, přírodní látky, drogy, toxiny, éčka,....... –web: http://www.biotox.cz/

18 A ještě....... MAXDORF – velký lékařský slovník on-line –web: http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/index.php?ctest=1 The Brain From Top to Bottom – mechanismus účinku neurotoxických látek –web: http://www.thebrain.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par.html Metals – toxikologie kovů –web: http://www.portfolio.mvm.ed.ac.uk/studentwebs/session2/group29/index.htm


Stáhnout ppt "Informační zdroje v toxikologii. TOXNET na internetu volně přístupný (free access) databázový systém žádné heslo, registrace, pop up reklama apod. relevantní."

Podobné prezentace


Reklamy Google