Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Dovolená a Region, 11. – 12. 3. 2011 www.klacr.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Dovolená a Region, 11. – 12. 3. 2011 www.klacr.cz."— Transkript prezentace:

1 Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Dovolená a Region, 11. – 12. 3. 2011 www.klacr.cz

2 1 kraj, 4 destinace www.klacr.cz Co je to klastr? Cluster = přeloženo do českého jazyka - shluk, chomáč,hrozen Clustering = klastrování, neboli seskupování podniků a institucí do klastru „Klastr je geograficky blízké seskupení vzájemně provázaných firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb a souvisejících institucí v konkrétním oboru i firem v příbuzných oborech, které spolu soutěží, ale také spolupracují, mají společné znaky a také se doplňují“ (zdroj: Michael Porter (duchovní otec myšlenky, profesor Harvard Business School) Klastry jsou efektivním prostředkem pro rozvoj spolupráce firem, vysokých škol a regionálních institucí. Úspěšný klastr by měl obsahovat zapojení subjektů ze všech tří sfér: - komerční - veřejné - vzdělávací K – komunikace a informace L – lidské zdroje a jejich kvalita A – aktivní spolupráce S – snížení nákladů T – turistický potenciál a jeho využití v souladu s trendy R – reklama a propagace

3 1 kraj, 4 destinace www.klacr.cz Přínos klastru pro členy 1. Informace Člen klastru získává snadněji, rychleji a většinou zdarma informace od řídící jednotky klastru, podpůrných institucí a členů navzájem, které by jako izolovaná firma nezískal. 2. Komunikace Klastr je prostorem pro odstraňování komunikačních bariér, plní funkci facilitátora 3. Spolupráce Klastr je svou podstatou sítí, čímž je současně předurčen ke spolupráci. Povzbuzování spolupráce je jednou ze základních funkcí klastru se zachováním konkurence a rivality. 4. Vzdělávání V rámci regionálně působícího klastru lze rychle vysledovat, jaké vzdělávací potřeby firmy v klastru mají. Klastr přitahuje pozornost nositelů nových poznatků. 5. Poradenství a lobbying Každý člen klastru může těžit z koncentrace informací, osobností, kontaktů a příležitostí, které jsou neoddělitelnou součástí klastru. Vedení klastru úzce spolupracuje s regionálními vedoucími institucemi a společně vytvářejí prostor pro celou škálu podpůrných aktivit ve prospěch rozvoje klastru.

4 1 kraj, 4 destinace www.klacr.cz Přínos klastru pro členy II 6. Propagace a marketing Každý klastr se musí propagovat, aby přilákal nové členy a nastolil důvěru a pozitivní postoje vůči danému průmyslovému odvětví a celému regionu. Nejdůležitější však je vybudování společné identity firem v klastru. 7. Internacionalizace Klastr usnadňuje vznik mezinárodně konkurenceschopného podnikání. Internacionalizace znamená také propagaci klastru, firem a jejich výrobků v zahraničí, hledání partnerů pro společné podniky a podporu vzniku společných podniků. 8. Konkurenceschopnost Členové klastru sdílejí chápání konkurenceschopnosti jako výsledku produktivity a inovací, nikoliv nízkých mezd.

5 1 kraj, 4 destinace www.klacr.cz Území působnost KLACRu o.s.

6 1 kraj, 4 destinace www.klacr.cz Členská základna Zakládající členové AHOL – Vyšší odborná škola, o.p.s. BESKYDY-VALAŠSKO, racr. CK JUHÁSZ, a.s.. FAVORIT, a.s. IN AGENCY SERVICE, s.r.o Informační centrum Kravaře Ing.Miroslav Lysek Letiště Ostrava, a.s. OKD, a.s. Hornické muzeum Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci SEPETNÁ, v.o.s SLU v Opavě OPF v Karviné WACHAL MORAVIA,s.r.o Skladba členů V současnosti má KLACR o.s. 37 členů

7 1 kraj, 4 destinace www.klacr.cz Projekt Cestovní ruch bez bariér Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje Cestovní ruch bez bariér - Registrační číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938 Harmonogram projektu: 11/10 – 7/12 Celkové náklady projektu: cca 7 mil. Kč Dotace ROP NUTS II Moravskoslezsko: 6,475 mil. Kč; dotace MSK: 500 tis. Kč Obsah projektu: Globálním záměrem projektu je využití a rozvoj existujícího potenciálu MSK v cestovním ruchu a propagace bezbariérového cestování na základě široké spolupráce rozhodujících aktérů v oblasti cestovního ruchu. Aktivity projektu: Metodika a průzkum – provedení a vyhodnocení průzkumu uživatelů služeb bezbariérového cestovního ruchu (BC) a zpracování metodiky pro hodnocení přístupnosti turistické infrastruktury a turistických cílů vč. ověření metodiky na vzorku turistických cílů. Provedení a vyhodnocení průzkumu poskytovatelů služeb BC, realizace pracovních setkání zástupců klíčových subjektů v oblasti cestovního ruchu v MSK ve všech turistických oblastech kraje. Účelem setkání bude hledání nových forem spolupráce při nabídce služeb pro oblast BC. Propagace a image – Uspořádání mezinárodní konference na téma BC (sdílení zkušeností s přilehlými regiony Polska a Slovenska), uskutečněním marketingových akcí (eventů) směrem k veřejnosti (doprovodný program vybrané významné regionální akce - workshop II), k médiím (famtrip) a k organizacím sdružujícím uživatele BC tj. osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiče s dětmi apod. (happening).

8 1 kraj, 4 destinace www.klacr.cz Projekt Společně správným směrem Společně správným směrem - Registrační číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00939 Harmonogram projektu: 2/2011 – 4/12 Celkové náklady projektu: 9,9 mil. Kč Dotace ROP NUTS II Moravskoslezsko: 9,2 mil. Kč Obsah projektu: Hlavním cílem projektu je dosáhnout komplexnější a širší turistické nabídky v MS regionu. Jedná se o podkladovou část k rezervačnímu systému Moravskoslezského kraje. Aktivity projektu: - Oslovení poskytovatelů služeb v CR k zapojení do databáze TourPoint - Sběr potřebných informací a naplnění databáze TourPoint - Pořízení a instalace potřebné technologie a vytvoření software databáze TourPoint -Přizpůsobení databáze TourPoint pro Informační centra a propojení databáze TourPoint s CallCentrem - Pracovní a vzdělávací workshopy – např. pracovníci MIC - Navržení formy, podoby, obsahu a redakčního systému internetového zpravodaje - Marketingová a internetová kampaň – google, seznam, FB provázání výstupů projektu se stránkami www.msregion.czwww.msregion.cz

9 1 kraj, 4 destinace www.klacr.cz Interaktivní mapový informační a rezervační systém (IMIRS) Interaktivní mapový informační a rezervační systém Přepokládaný harmonogram projektu: 1/2012 – 7/2012 Odhadované celkové náklady: 8 mil. Kč Obsah projektu: Obsahem projektu je vývoj, implementace a spuštění webového portálu poskytujícího informace v oblasti cestovního ruchu Severní Moravy a Slezska v podobě interaktivního mapového informačního a rezervačního systému. Bude se jednat o výraznou nástavbu stránek www.msregion.cz. Regionální pokrytí – 6 TO + přesahy Rozhraní rezervačního systému umožní prodej následujících produktů: ubytovací služby (rezervace pokojů, lůžek v hotelích, penzionech, následně chatách a chalupách, apod.) vstupenky na kulturní, sportovní, společenské a jiné akce balíčky služeb zahrnující více služeb cestovního ruchu a další…..

10 1 kraj, 4 destinace www.klacr.cz Projekt Spoločne do prihraničia Spoločne do prihraničia – č. projektu Z 2241022002601 Přepokládaný harmonogram projektu: 02/2011 – 07/2012 Odhadované celkové náklady: 6,6 mil. Kč (z toho 2,7 mil Kč ČR) Obsah projektu: Vytvoření stabilní přeshraniční sítě partnerů v rámci které se realizuje vzájemná přeshraniční spolupráce v oblasti profesionálního řízení a marketingu cestovního ruchu destinace, podpořená společnou kampaní „Navštivte susedov“. Regiony: Moravskoslezský kraj a region Liptov – Žilinský kraj. Realizuje: KLACR (CZ) – hlavní partner a Klaster Liptov (SK) Aktivity: výměna zkušeností klastrů CR - workshopy branding – budování značky destinace cestovního ruchu – MS region internetová prezentace destinace přeshraniční marketingová kampaň „Navštivte susedov“ Vzdělávání a informování IC oblastí Odborná konference

11 1 kraj, 4 destinace www.klacr.cz Vzdělávací projekt ESF Zvyšování kvalifikace zaměstnanů v CR MSK- CZ.1.04/1.1.06/52.00092 Harmonogram projektu: 02/2011 – 12/2013 Celkové náklady: 12,3 mil. Kč Obsah projektu: Jedná se o komplexní vzdělávací projekt. Je navržen pro 17 členů – poskytovatelů služeb v CR. Podpořeni budou jak členové klastru, jejich zaměstnanci, tak odvětví cestovního ruchu jako takové. Cílová skupina: 293 zaměstnanců ze 17 firem v různých pracovních pozicích – top management, střední management, vedoucí oddělení, technický personál, administrativa, personál restaurace, propagace, obchod, recepce, letištní personál. Výstupy projektu budou aplikovatelné a využitelné pro školení dalších zaměstnanců dalších členů. Vzdělávání bude probíhat v těchto oblastech:

12 Děkuji Vám za pozornost RNDr. Kamila Krečmerová, MBA KLACR o.s. krecmerova@klacr.cz 728 282 567 www.klacr.cz


Stáhnout ppt "Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Dovolená a Region, 11. – 12. 3. 2011 www.klacr.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google