Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Meteorologie Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F18 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Meteorologie Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F18 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit."— Transkript prezentace:

1 Meteorologie Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F18 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit pro komerční účely

2 Identifikátor materiálu: EU OPVK ICT2-2/F18 ŠkolaZákladní škola Olomouc, Heyrovského 33 Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.1217 Název projektuMáme šanci číst, zkoumat a tvořit AnotaceŽáci si upevní a prohloubí znalosti při samostatné práci AutorMgr. Miluše Hamplová NázevMeteorologie Očekávaný výstupProcvičení a prohloubení znalostí s využitím digitální technologie Vzdělávací oblast - oborČlověk a příroda - fyzika Klíčová slovaMeteorologie, atmosféra Druh učebního materiáluPrezentace MetodikaMetodika Druhy interaktivityMotivace, procvičení a ověření znalostí Cílová skupinaŽáci Stupeň a typ vzděláváníZákladní škola II. stupeň Typická věková skupina9. ročník ZŠ Datum / období vzniku VM Červen 2012

3 Metodika – informace pro učitele Tento digitální učební materiál je využitelný několika způsoby. Lze ho použit v klasické výuce pro výklad učiva doplněný obrazovou informací s mnoha dalšími rozšiřujícími informacemi pro žáky. Nutný je minimálně datový projektor a připojení do internetu. Na jednotlivých snímcích je minimum textu (základem je výklad učitele) obrazový materiál obohacuje výuku. Prakticky u každého takového materiálu je odkaz na URL adresu, kde jsou informace se vztahem k danému tématu. Tyto informace doplňují výuku, mají informativní a motivující charakter. Výhodou je, že jsou již předem vybrány a posouzeny co do vhodnosti, přiměřenosti, technické dostupnosti. Jsou vybrány stránky kde, pokud možno, je minimum reklam. Záměrně je minimálně využívána „Wikipedie“, kterou žáci využívají nejčastěji. Záměrem je přinést informace, které se někdy obtížněji vyhledávají. Internet je dynamické médium, je proto noto čas od času prověřit funkčnost odkazů. Další možností je použít tento materiál pro samostatnou práci žáků, kde mohou samostatně procházet jednotlivé snímky a seznamovat se s informacemi, které mají mnohdy charakter zajímavostí doplňující základní výuku. Hloubka informací přesahuje dalece základní učivo a má žáky spíše motivovat k samostatnému poznání. Aktivačním prvkem jsou otázky umístěné na konci prezentace, kde je i zpětná vazba. Otázky rozhodně nemají sloužit k testování a hodnocení, ale k aktivaci žáků a přimět je k vyhledávání informací. Třetí možností je poskytnout žákům tento materiál pro samostatnou práci doma, například jako podklad pro přípravu referátu, vlastní prezentace a podobně. K nejcennějším částem patří zdánlivě nevýrazná poslední stránka prezentace, kde je přehled URL adres které se vztahují k danému tématu. Část je použita přímo v prezentaci, jako odkaz z obrazového materiálu. Výběr adres byl časově náročný, bylo odfiltrováno množství balastu, který se na internetu při vyhledávání mnohdy nabízí. Tento materiál muže sloužit zájemcům pro samostatnou práci a rychlejší orientaci. Ovládání prezentace je standardní a intuitivní, pokud jsou někde animace je na ně upozorněno pokynem k jejich přehrání. Při ověřování neměli žáci žádné problémy s ovládáním prezentace.

4 Ovládání Doplnění učiva, zajímavosti - externí odkaz (nutné aktivní připojení) Opakování učiva – odpověď vybrat klepnutím myši! Správná odpověď se zbarví zeleně, špatná červeně. V tomto typu prezentace je velké množství odkazů na externí internetové stránky., je tedy nutno občas odkazy aktualizovat. Proto se stejné prezentace mohou vyskytovat v různých verzích. Je maximální snaha používat v prezentaci odkazy na stránky, které nejsou zamořeny protivnou reklamou, ale tato snaha není vždy úspěšná. Verze 1.2

5 Meteorologie je věda, která zkoumá fyzikální děje především v atmosféře (příbuzná věda je hydrologie, která zkoumá děje v hydrosféře). Meteorologie je součásti fyziky a dnes se velmi silně opírá o matematiku. Meteorologie a její předpovědi jsou využívány například v dopravě (především letecké), zemědělství, lékařství, vojenství i ochraně obyvatel. K předpovědi počasí se využívají data z meteorologických stanic a také pozorování a měření z družic. Získané informace se zpracovávají na nejvýkonnějších počítačích. Podívej se: Meteorologie - výukový programAmatérská meteorologie Evropské meteorologické služby

6 Základní meteorologické prvky Teplota vzduchu Tlak vzduchu Vlhkost vzduchu Proudění vzduchu TermografMeteorologické teploměry BarografBarometr Vlhkoměr Anemometr Hydrologie (součást meteorologie) sleduje množství srážek a stav vodních toků a nádrží

7 Oblačnost a srážky Cirrus Cumulus Stratus Druhy mraků a jejich množství souvisí přímo s množstvím srážek

8 cirrus cirrocumulus cirrostratus altocumulus altostratus stratocumulus nimbostratus stratus cumulus cumulonimbus

9 Teplota vzduchu je jedna ze základních meteorologických informací Pravidelné měření meteorologických veličin začalo na klementinské hvězdárně již v roce 1752 Souvislá teplotní řada je měřena od roku 1784

10 -100 -50 0 50 100 200 300 500 ~ 1500 160 150 140 120 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 ~ 500 [km] °C Troposféra Stratosféra Mezosféra Termosféra ExosféraAtmosféra se dělí do několika zón podle výšky nad zemským povrchem. Teplota v atmosféře se liší podle výšky. Meteorologické jevy, které nejvíce ovlivňují aktuální počasí se odehrávají převážně v troposféře a částečně i stratosféře. klikni

11 Tlak vzduchu a rychlost proudění

12 Normální tlak vzduchu Velikost atmosférického tlaku ovlivňuje nadmořská výška, teplota, obsah vodních par ve vzduchu i zeměpisná šířka. Pro možnost vzájemného porovnání tlaků je tento přepočítáván na hladinu moře a je dohodou stanoven na hodnotu 1013,25 hPa. Rychlost proudění vzduchu Rychlost proudění vzduchu se udává standardně v m/s. Používá se také Beaufortova stupnice síly větru. Tlakový kalkulátor Stupeň VítrRychlostCharakteristika m/skm/h 0 bezvětří< 0,5 < 1 kouř stoupá kolmo vzhůru 1 vánek~ 1,25 1 – 5 směr větru poznatelný podle pohybu kouře 2 větřík~ 3 6 – 11 listí stromů šelestí 3 slabý vítr~ 5 12 – 19 listy stromů a větvičky v trvalém pohybu 4 mírný vítr~ 7 20 – 28 zdvihá prach a útržky papíru 5 čerstvý vítr~ 9,5 29 – 39 listnaté keře se začínají hýbat 6 silný vítr~ 12 40 – 49 telegrafní dráty sviští, používání deštníků je nesnadné 7 mírný vichr~ 14.5 50 – 61 chůze proti větru je nesnadná, celé stromy se pohybují 8 čerstvý vichr~ 17,5 62 – 74 ulamují se větve, chůze proti větru je normálně nemožná 9 silný vichr~ 21 75 – 88 vítr strhává komíny, tašky a břidlice se střech 10 plný vichr~ 24,5 89 – 102 vyvrací stromy, působí škody na obydlích 11 vichřice~ 29 103 – 114 působí rozsáhlá pustošení 12-17 orkán> 30 > 117 ničivé účinky (odnáší střechy, hýbe těžkými hm Sir Francis Beaufort

13 První meteorologická družice TIROS 1 (1962) Meteorologické družice Družice pomohly výrazně zpřesnit a zrychlit předpovědi počasí. Umožňují varovat před hurikány, záplavami, ale bez pozemních meteorologických stanic se ani současná meteorologie neobejde.

14 2) Jak se nazývá část meteorologie, která se zabývá stavem vodních toků Jak se nazývá část meteorologie, která se zabývá stavem vodních toků 1) Meteorologie je pokládána za součást a) Hydrologie b) Hydrometeorologie c) Vodní meteorologie a) Chemie b) Matematiky c) Fyziky Opakování učiva Vyber pomocí myši správnou odpověď - správná nemusí být vždy pouze jedna odpověď

15 4) Která meteorologická stanice u nás má nejdelší souvislou řadu měření teploty? 3) Ve které části atmosféry se odehrává většina meteorologických jevů? a) Praha Ruzyně b) Praha Klementinum c) Praha Strahov a) Termosféra b) Troposféra c) Mezosféra

16 6) Vyber přístroj, který neměří atmosférický tlak 5) Které veličiny nejvíce ovlivňují atmosférický tlak? a) Termograf b) Barograf c) Barometr a) Množství ozónu a prachových částic v atmosféře b) Proudění vzduchu a jeho složení c) Nadmořská výška a teplota vzduchu

17 8) Vyber správné tvrzení 7) Co je to izobara? a) Teplota v atmosféře s nadmořskou výškou klesá b) Teplota v atmosféře s nadmořskou výškou stoupá c) Teplota v atmosféře s nadmořskou výškou opakovaně klesá a pak začne stoupat a) Myšlená čára, která spojuje místa o stejném atmosférickém tlaku b) Myšlená čára, která spojuje místa o stejné teplotě atmosféry c) Myšlená čára, která spojuje místa o stejné rychlosti proudění vzduchu

18 10 Jaká je dohodou stanovená hodnota normálního tlaku vzduchu u hladiny moře? 9) Který přístroj měří rychlost proudění vzduchu? a) 1000 hPa (zaokrouhleno) b) 1013 hPa (zaokrouhleno) c) 101 kPa (zaokrouhleno) a) Aneroid b) Android c) Anemometr

19 Použité zdroje: http://www.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P3_0_Informace_pro_Vas/P3_17_Vyuka_a_prezentace&last=false http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/ruzne/vystava/METEO/3.pdf http://www.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P1_0_Home http://www.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P6_0_Odkazy/P6_2_Nar_met_sluz/P6_2_1_Evropa&last=false http://radar.meteopress.cz/ použít http://www.slunecno.cz/meteoradar/ http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/rad/data_jsradview.html http://www.meteopress.cz/#sm=0-0 http://www.cts-kenwood.cz/forum/viewtopic.php?p=808 http://artemis.osu.cz/MMi/meteo1/diplomka/Ramec2_soubory/AAA/proudeni.html http://old.chmi.cz/meteo/olm/Let_met/beaufort/Beaufortova_stupnice.htm http://www.dalmacia.org/ucebnitext/meteorologie.htm http://www.yachting-potapeni.cz/PB-YACHT/Pocasi.html http://www.osobnosti.net/francis-beaufort.htm http://leccos.com/index.php/clanky/anemometr http://tensegritacz.blog.cz/1009/predpoved-pocasi-na-vlastni-pest http://docweather.com/2/show/120/ http://ed101.bu.edu/StudentDoc/current/ED101fa10/jenmks/stratus.html http://www.meteocentrum.cz/encyklopedie/ http://metmladez.wz.cz http://portal.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P1_0_Home http://www.medard-online.cz/ http://www.fiedler-magr.cz/cs/produkty/snimace-meteorolog-velicin/pudni-vlhkost/virrib http://www.amet.cz/virribcz.html http://forum.amaterskameteorologie.cz/viewtopic.php?f=9&t=1321 http://maruska.ordoz.com/meteorologie/meteorologicke_stanice http://www.hvezdarna-fp.cz/astronomie/vynalez/vynalezy-barometr.htm http://sas.srs-vodnany.cz/srs/vos3_10/silerova/amosfericky_tlak.html http://mve.energetika.cz/klimaticke-zmeny/sledovani-stavu.htm http://ostrava_poruba.blogy.in-pocasi.eu/Vlhkost_vzduchu-1238932576.html http://leccos.com/index.php/clanky/anemometr http://ostrava_poruba.blogy.in-pocasi.eu/Anemometr-1239354073.html http://ostrava_poruba.blogy.in-pocasi.eu/Srazkomery_a_ombrografy-1239356697.html http://artemis.osu.cz/Gemet/meteo2/obl_9.htm http://artemis.osu.cz/Gemet/meteo2/vyzkouše.htm http://artemis.osu.cz/Gemet/meteo2/ http://artemis.osu.cz/Gemet/meteo2/obsaha.htm http://www.meteocentrum.cz/encyklopedie/slunecni-svit.php http://maruska.ordoz.com/meteorologie/meteorologicke_nazvoslovi http://fyzmatik.pise.cz/110367-nesmyslnost-dennich-teplotnich-rekordu.html http://old.chmi.cz/meteo/ok/klemintro.html http://old.chmi.cz/meteo/ok/extrklem.html http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/environment/article_7297_cs.htm http://www.sci.muni.cz/~dobro/ozon_1.htm http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr08cz/kap2421.html í http://oiswww.eumetsat.org/IPPS/html/MSG/RGB/EVIEW/SEGMENT15/index.htm http://artemis.osu.cz/Gemet/meteo2/vrstvy.htm http://www.enviwiki.cz/wiki/Atmosf%C3%A9ra_Zem%C4%9B


Stáhnout ppt "Meteorologie Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F18 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit."

Podobné prezentace


Reklamy Google