Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KDO BYL PYTHAGORAS ? starověký řecký učenec žil v letech 580 - 496 př.n.l. matematik a astronom filozof a estetik (hudba) zakladatel pythagorejské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KDO BYL PYTHAGORAS ? starověký řecký učenec žil v letech 580 - 496 př.n.l. matematik a astronom filozof a estetik (hudba) zakladatel pythagorejské."— Transkript prezentace:

1

2

3

4

5 KDO BYL PYTHAGORAS ? starověký řecký učenec žil v letech př.n.l. matematik a astronom filozof a estetik (hudba) zakladatel pythagorejské školy za základ všeho považoval čísla, na které je možné převést všechno dění ve vesmíru

6 narodil se v rodině obchodníka na řeckém ostrově Samos jeho otec Mnesarchus pocházel z fénického města Tyros a matka Pythais ze Samu podle pověsti byl Pythagoras urostlý, pohledný, měl příjemný hlas a působil vznešeně studoval na rodném ostrově, později byl žákem Thaleta a Anaximandra v Milétské škole, na jejich doporučení odešel na další studia do Egypta KDO BYL PYTHAGORAS ? pravděpodobně se jako zajatec dostal do Babylonu, kde se také dál vzdělával

7 OSTROV SAMOS 2 km

8 PYTHAGORIO Ve městě se dochovaly zbytky chrámu ze 6. století př.n.l. Byl zasvěcen bohyni Héře. Pythagorio – rodné město Pythagora – se do roku 1955 nazývalo Tigani. Ve starověku bylo hlavním městem ostrova a důležitým přístavem.

9 po nastolení perské nadvlády na ostrově Samos se Pythagoras odstěhoval na jih Itálie do starobylé řecké osady Krotón Krotón (dnešní Cortone) - Pythagorův nový domov KDO BYL PYTHAGORAS ? Krotón Samos Pozůstatek chrámu z Pythagorovy doby v Krotónu

10 PYTHAGORŮV SVĚT Krotón V PYTHAGOROVĚ DOBĚ SE O MOC VE STŘEDOMOŘÍ DĚLILY TŘI NÁRODY: ŘEKOVÉ Na našem budoucím území se chystá známý masakr v Býčí skále ETRUSKOVÉ KARTÁGINCI

11 PYTHAGOROVI SOUČASTNÍCI KÝROS II. perský král THÁLES řecký filozof a matematik PEISISTRATOS vládce Athén DAREIOS I. perský král LAO -´C čínský filozof BUDDHA indický filozof KONFUCIUS čínský filozof NABUKADNEZAR II. vládce Babylonu

12 ZÁSADY PYTHAGOROVY ŠKOLY Pythagoras založil v městě Krotónu tajný spolek. Jeho přívrženci museli žít zdrženlivě a skromně a byli vázání mlčením. Veškeré poznatky se předávaly ústně, aby zůstaly utajeny. Některé zásady pythagorejců: 1) Nejedli maso a nezabíjeli zvířata, dokud neohrožovala člověka. 2) Neměli ubližovat lidem ani zvířatům. 3) Neměli předsudky vůči rasám. 4) Během pětiletého studia měli naslouchat a mluvit co nejméně. 5) Vzdělání umožnili i ženám (studium literatury a filozofie) 6) Členové spolku měli každý večer zpytovat své svědomí. Pythagorovy přednášky, které probíhaly v noci, navštěvovalo až 600 posluchačů.

13 PYTHAGOROVY VÝROKY Dochovalo se nám mnoho přísloví a pouček, které jsou připisovány Pythagorovi. Některé jsou dobře srozumitelné i s odstupem času, jiné jsou zahaleny do symbolů: Cti své rodiče. Peníze uměj získat i utrácet ! Snášej svůj osud a nermuť se z něho. Když si nejsi jist, raději mlč ! Moudrost je třeba hledat v samotě. Nejez své srdce! (Netrap sám sebe!) Pythagoras byl první, kdo pojmenoval vesmír. Užil pro něj výraz kosmos, tedy „souhrn všeho“ nebo také „systém mající řád“. Vesmír chápal i jako krásný a příjemný prostor pro meditaci. Pythagorovi se také připisuje první použití slova filozof – milovník moudra.

14 a b c PYTHAGOROVA MATEMATIKA a 2 b 2 c 2 = a + b Obsah čtverce nad přeponou pravoúhlého trojúhelníka je roven součtu obsahů čtverců nad jeho odvěsnami. 2 2

15 PYTHAGOROVA VĚTA PŘED PYTHAGOREM ? Ve starověkém Egyptě už 2500 let před Pythagorem provozovali při stavbách chrámů své tajné vyměřovací umění tzv. hardenonaptai-napínači lan. K vytyčování pravých úhlů používali svázané lano, které bylo rozděleno uzly na 12 stejných úseků. Poté byl vytvořen trojúhelník v poměru stran 3 : 4 : Pravý úhel se napnutím vytvořil u 4. uzlu.

16 PYTHAGOROVA VĚTA PŘED PYTHAGOREM ? Ve starověké Indii se používal k vyměřování pravých úhlů pravoúhlý trojúhelník, který měl délky stran v poměru 5 : 12 :

17 PYTHAGOROVA VĚTA PŘED PYTHAGOREM ? Ve starověkém Babyloně znali pravoúhlý trojúhelník s poměrem stran stejným jako v Indii - 5 : 12 : 13 - a navíc ještě v dalším poměru stran 8 : 15 : 17.

18 c = a + b PYTHAGORŮV STROM Pythagorův přínos spočívá v tom, že matematicky vyjádřil vztah mezi obsahy čtverců nad odvěsnami a nad přeponou v pravoúhlém trojúhelníku.

19 PYTHAGOROVA HUDBA Pythagoras byl přesvědčen, že prameny hudebního krásna je nutné hledat ve vesmíru. Předpokládal, že právě hudba je schopna nastolit harmonický řád vesmíru i v člověku samotném. Rozlišoval celkem tři druhy hudby: 1) HUDBA SFÉR - harmonické tóny, které vydávají nebeská tělesa při svém pohybu po oběžných dráhách - planety, které jsou blízko středu oběžné dráhy vytvářejí hlubší tóny, než ty vzdálenější 2) HUDBA ZPROSTŘEDKOVANÁ HUDEBNÍMI NÁSTROJI 3) HUDBA ČLOVĚKA - kterou zní každý člověk O Pythagorovi se rozšířilo, že byl schopný slyšet hudbu sfér. Sám prý výborně zpíval, uměl hrát dokonale na lyru, a dokonce tančil. Své poznatky z medicíny skloubil s hudební terapií, protože zjistil, že hudba má léčebné a zklidňující účinky. Pro klidný spánek také zpívával svým žákům před usnutím. ŘECKÁ LYRA

20 PYTHAGOROVA HUDBA Matematika byla pro Pythagora i klíčem, jak proniknout k pochopení hudebního akordu. Jednou, když procházel kolem kovárny, si všiml, že rytmus úderů kladiv vytváří příjemný zvukový celek. Začal v tomto směru experimentovat a zjistil, že jeho příčinou jsou odlišné váhy jednotlivých kladiv. Od úderů kladiv pak přešel k pokusům s různými hudebními nástroji. Zjistil, že při napnutí stejně dlouhých strun pomocí závaží vznikne příjemný akord jen v případě, použije-li závaží o váze 2, 6, 8, 9,12, a 16 kg.

21 PYTHAGOROVA HUDBA Pythagoras zjistil stejný číselný poměr 2 : 4 : 6 : 8 : 9 : 12 : 16 i při svých pokusech se zvony, a dokonce i s obyčejnými sklenicemi naplněnými vodou : : : ::: Těmito zdánlivě jednoduchými pokusy položil Pythagoras nejen základy hudební teorii i akustice, ale současně i základy vědeckého výzkumu. Svůj výzkum podkládá přesnými a ověřenými fakty i matematickými formulacemi.

22 PYTHAGORŮV ODKAZ I když je Pythagoras tak známou a důležitou postavou i v dnešní době, máme o jeho životě poměrně málo spolehlivých a věrohodných informací. Často jsou dokonce protichůdné. Například ani nevíme, jak a kde zemřel. Podle některých záznamů zemřel při napadení jeho školy v Krotónu, když ji rozvášněný dav jeho odpůrců zapálil a pobil jeho žáky. Podle jiných ho za obětování vlastního života zachránili jeho žáci. Některé prameny uvádí, že zemřel žalem nad smrtí svých dětí a žáků po požáru. Asi nejraději bychom věřili poslední verzi, že se zachránil a dožil se vysokého věku ve městě Metapontu, které leželo nedaleko nešťastného Krotónu.

23 PYTHAGORŮV ODKAZ Pro nás i tak zůstane podstatné, že se jmény Pythagoras a pythagorejci se budeme setkávat vždy, budeme-li se zabývat počátky vědeckých disciplin: matematiky fyziky (akustiky) astronomie hudební teorie (harmonie) muzikoterapie filozofie morálky literatury (přísloví, výroky) Pythagorův pomník v jeho rodném městě Pythagoriu

24 PYTHAGORAS - OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PREZENTACE číslo strany / obrázek 3/ 4/ 5/ 6/ 7/a 7/b destinaci.htmlhttp://www.viamare.cz/stranky/destinace/recko/samos/informace-o- destinaci.html 8/a 8/b 9/ Haywood, J.: Encyklopedie historie světa, Columbus, Praha 1998, /a 10/b 10/c remacle.org/.../erudits/athenee/livre12fr3.htm.remacle.org/.../erudits/athenee/livre12fr3.htm 10/d 10/e 10/f 10/g karenswhimsy.com/babylonians.shtm.karenswhimsy.com/babylonians.shtm 10/h 10/i

25 PYTHAGORAS - OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PREZENTACE číslo strany / obrázek 12/a 12/b 14/a 14/b 14/c 14/d letsplaymath.wordpress.com/.../history/.letsplaymath.wordpress.com/.../history/ 14/e 15/ 16/ beginningarabic.blogspot.com/2007/10/travel-v....beginningarabic.blogspot.com/2007/10/travel-v... 18/ 19/a 19/b 19/c 20/ 21/ 22/ (staženo z internetových stránek v – hod.)

26 PYTHAGORAS – POUŽITÁ LITERATURA Cetl, J.: Průvodce dějinami evropského myšlení, Panorama, Praha 1985 Dimde, M.: Léčivá síla pyramid, Aktuell, Bratislava 1999 Haywood, J. a kol.: Encyklopedie historie světa, Columbus, Praha 1998 Pečírka J. a kol.: Dějiny pravěku a starověku, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1979 Störig, H.: Malé dějiny filozofie, Zvon, Praha 1991 Ubaldo, N.: Obrazové dějiny filozofie, Universum, Praha 2006 Volný, Z. a kol.: Toulky minulostí světa, 2. díl, Baronet a Via Facti, Praha 2000 Vurm, B.: Tajné dějiny Evropy,1. díl, Bohemia, Praha 1996, str. 46 Zouhar, J.: Antická filozofie, Svoboda, Praha 1986 PYTHAGORAS – DALŠÍ ZDROJE

27 PYTHAGORAS – DALŠÍ ZDROJE

28


Stáhnout ppt "KDO BYL PYTHAGORAS ? starověký řecký učenec žil v letech 580 - 496 př.n.l. matematik a astronom filozof a estetik (hudba) zakladatel pythagorejské."

Podobné prezentace


Reklamy Google