Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_HRUBA_02.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_HRUBA_02."— Transkript prezentace:

1 Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_HRUBA_02 Tematická oblast:Ošetřovatelství Cílová skupinaŽáci školy Téma:Historie ošetřovatelství v Čechách Anotace:Žáky seznámí s historií a vývojem ošetřovatelství Autor:Mgr. Pavla Hrubá Datum vytvoření:09.09.2012

2 Historie ošetřovatelství v Čechách Mgr. Pavla Hrubá

3 Osnova  Základy ošetřovatelství  Původní zdravotnická zařízení  První špitály  Svatá Anežka Česká  Svatá Zdislava z Lemberka  Pozdní středověk  Kdo poskytoval OSE péči  Výchova ošetřovatelského personálu  Milosrdní bratři  Řád Sv. Alžběty  Boromejky  Polovina 18. století  Polovina 19. století  Citace

4 Základy ošetřovatelství  Základy ošetřovatelství spjaty s šířením křesťanství  Křesťanská láska byla věřícími vyjádřena zejména životem v pokoře a chudobě, milosrdenství, pomocí bližnímu. Takto orientovaní lidé se sdružovali do skupin, aby následovali Kristovo učení.  Z nich pak postupně vznikaly první křesťanské řády, jejichž poslání mělo charitativní a ošetřovatelské zaměření-peče o nemocné, postižené, chudé a trpící.

5 Původní zdravotnická zařízení  Původní zdravotnická zařízení na našem území byly útulky, tzv. hospice (10.st.).  Zřejmě prvním byl útulek pro matky Pod Petřínem v Praze.  V místech Staroměstského náměstí v Praze vznikl první špitál v Týně (Sloužil 12 nemocným, kteří byli ošetřováni 7 ženami. Později byl rozšířen a přijímal chudé a nemocné obyvatele Prahy).

6 První špitály – Sv. Anežka  V roce 1233-1234 byly z iniciativy dcery Přemysla Otakara I. Anežky České založeny v Praze špitály pro chudé a nemocné (na Starém Městě u sv. Haštala).  Na základě bohatých zkušeností s oše. prací vypracovala Anežka účelný systém a konkrétní pravidla pro oše. nemocných. Péče, kterou tyto klášterní špitály poskytovaly, byla ve své době na velmi vysoké úrovni.  Sv. Anežka Česká je pokládána za zakladatelku a patronku českého ošetřovatelství.

7 Svatá Anežka Česká (1211-1282)  Zemřela 6.3.1282.  Svatořečena byla v listopadu r. 1989.

8 Svatá Zdislava z Lemberka (asi 1220-1252)  Svatá Zdislava je uctívána jako příklad velmi laskavé charitativní péče a patronka rodinného a manželského života  Zdislava se vedle vzorné péče o svoji početnou rodinu (měla 4 děti) intenzivně věnovala charitativní práci  Vstoupila jako laická spolupracovnice do apoštolského řádu dominikánů.  Žila velmi skromně a často navštěvovala chudé, nemocné lidi, kteří u ní nacházeli podporu.

9 Pozdní středověk  na území českých zemí je poměrně hustá síť městských a klášterních špitálů  byly zřizovány i specializované špitály k hospitalizaci osob s infekčními nemocemi  kromě těchto zařízení sloužily potřebným osobám i lékárny, veřejné lázně a domy ranhojičů

10 Kdo poskytoval OSE péči  příslušníci katolických i nekatolických institucí i civilní osoby (opatrovníci, ranhojiči, lazebníci, porodní báby, lidoví léčitelé, kořenáři apod.)  K nejznámějším církevním ošetřovatelským řádům patřili Milosrdní bratři

11 Výchova ošetřovatelského personálu  církevní řády měly ustanovená pravidla pro výchovu oše. personálu  adept ošetřovatelství procházel přípravou a zácvikem a po praxi dokazoval odbornost zkouškami  potom mohl pracovat samostatně u pacientů  u civilních osob zůstal prostý zácvik i nadále jedinou formou odborné průpravy

12 Milosrdní bratři  nejznámější církevní ošetřovatelský řád - Milosrdní bratři  založili v roce 1620 Nemocnici Na Františku - byla určena nejprve jen pro mužské pacienty - využívala ji lékařská fakulta (1348) - dbali na to, aby se příslušníci řádu vzdělávali, často byli magistry farmacie, doktory lékařství nebo řádem vyškolení ošetřovatelé  z příslušníků řádu je pro ošetřovatelství významný lékař Wáclav Joachim Vrabec - na konci 18. století velmi usiloval o zavedení odborných přednášek na lékařské fakultě pro opatrovníky a porodní báby (lékařská fakulta však jeho návrh odmítla, v roce 1770 vyšla jeho knížka “Výborné naučení pro báby a jiné osoby)

13 Řád Sv. Alžběty (Alžbětinky )  v roce 1722 založily klášter Na Slupi spolu s řadovým špitálem sv. Alžběty  přijímalo pouze ženy - pacientky zde byly již léčeny dvěma lékaři  nemocnice měla i svojí lékárnu  byl kladen nesmírný důraz na čistotu a pořádek  při přijetí byla každá nemocná svlečena, očištěna, učesána a převlečena do ústavního prádla  u každé pacientky byl sepisován podrobný chorobopis  těžce nemocným se denně čistily zuby, vyplachovala ústa a vymývaly oči  nemocniční pokoje se denně myly a větraly  denně měnilo se ložní prádlo  u těžce nemocných seděla sestra neustále a utěšovala je

14 Boromejky  Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského  tento řád v roce 1848 dostavěl nemocnici Pod Petřínem

15 Polovina 18. století  uplatnění pokrokových prvků ve zdravotnictví se výrazně projevilo až v osvícenském období tereziánskými a josefínskými reformami  od pol. 18. stol byly na našem území zakládány první všeobecné nemocnice, a to v roce 1785 v Brně, 1787 Olomouc, 1790 Praha (dnešní Všeobecná nemocnice)  v roce 1787 byly v Brně a v Olomouci rovněž založeny porodnice

16  O nemocné se starali opatrovníci a opatrovnice: - pracovní náplň: údržba prádla a pomůcek vytápění pokojů zajišťování osvětlení a úklid celého komplexu  Pracovní zátěž byla vysoká, malé finanční ohodnocení, společenské ocenění jejich práce téměř žádné  Bydleli přímo v nemocničních pokojích, od nemocných odděleni plachtou  Personálu chybělo nejen odborné vzdělání, ale někdy i základní  Mezi personálem se objevovali často jedinci poznamenaní trestanectvím, prostitucí a většina neuměla číst a psát

17 Polovina 19. století  Až do poloviny 19. stol. Je ošetřovatelství směsí tradovaných zkušeností, vyzkoušených pracovních postupů a praktik převzatých z lidového léčitelství  Na poznatky z rychle a dynamicky se rozvíjející medicíny nereagovalo buď vůbec, anebo jen velmi nepatrně

18 Citace  ROZSYPALOVÁ, M a ŠAFRÁNKOVÁ, A. Ošetřovatelství I., II.. 1.Praha : Informatorium, 2002. 239 s. ISBN 80-86073- 97-1.  KAFKOVÁ, Vlastimila. Z historie ošetřovatelství. Brno: IDVPZ, 1992, ISBN 80-7013-123-3.


Stáhnout ppt "Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_HRUBA_02."

Podobné prezentace


Reklamy Google