Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM:"— Transkript prezentace:

1 Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM: VY_32_INOVACE_HRUBA_02 Tematická oblast: Ošetřovatelství Cílová skupina Žáci školy Téma: Historie ošetřovatelství v Čechách Anotace: Žáky seznámí s historií a vývojem ošetřovatelství Autor: Mgr. Pavla Hrubá Datum vytvoření:

2 Historie ošetřovatelství v Čechách
Mgr. Pavla Hrubá

3 Osnova Polovina 18. století Polovina 19. století Citace
Základy ošetřovatelství Původní zdravotnická zařízení První špitály Svatá Anežka Česká Svatá Zdislava z Lemberka Pozdní středověk Kdo poskytoval OSE péči Výchova ošetřovatelského personálu Milosrdní bratři Řád Sv. Alžběty Boromejky Polovina 18. století Polovina 19. století Citace

4 Základy ošetřovatelství
Základy ošetřovatelství spjaty s šířením křesťanství Křesťanská láska byla věřícími vyjádřena zejména životem v pokoře a chudobě, milosrdenství, pomocí bližnímu. Takto orientovaní lidé se sdružovali do skupin, aby následovali Kristovo učení. Z nich pak postupně vznikaly první křesťanské řády, jejichž poslání mělo charitativní a ošetřovatelské zaměření-peče o nemocné, postižené, chudé a trpící.

5 Původní zdravotnická zařízení
Původní zdravotnická zařízení na našem území byly útulky, tzv. hospice (10.st.). Zřejmě prvním byl útulek pro matky Pod Petřínem v Praze. V místech Staroměstského náměstí v Praze vznikl první špitál v Týně (Sloužil 12 nemocným, kteří byli ošetřováni 7 ženami. Později byl rozšířen a přijímal chudé a nemocné obyvatele Prahy).

6 První špitály – Sv. Anežka
V roce byly z iniciativy dcery Přemysla Otakara I. Anežky České založeny v Praze špitály pro chudé a nemocné (na Starém Městě u sv. Haštala). Na základě bohatých zkušeností s oše. prací vypracovala Anežka účelný systém a konkrétní pravidla pro oše. nemocných. Péče, kterou tyto klášterní špitály poskytovaly, byla ve své době na velmi vysoké úrovni. Sv. Anežka Česká je pokládána za zakladatelku a patronku českého ošetřovatelství.

7 Svatá Anežka Česká (1211-1282) Zemřela 6.3.1282.
Svatořečena byla v listopadu r

8 Svatá Zdislava z Lemberka (asi 1220-1252)
Svatá Zdislava je uctívána jako příklad velmi laskavé charitativní péče a patronka rodinného a manželského života Zdislava se vedle vzorné péče o svoji početnou rodinu (měla 4 děti) intenzivně věnovala charitativní práci Vstoupila jako laická spolupracovnice do apoštolského řádu dominikánů. Žila velmi skromně a často navštěvovala chudé, nemocné lidi, kteří u ní nacházeli podporu.

9 Pozdní středověk na území českých zemí je poměrně hustá síť městských a klášterních špitálů byly zřizovány i specializované špitály k hospitalizaci osob s infekčními nemocemi kromě těchto zařízení sloužily potřebným osobám i lékárny, veřejné lázně a domy ranhojičů

10 Kdo poskytoval OSE péči
příslušníci katolických i nekatolických institucí i civilní osoby (opatrovníci, ranhojiči, lazebníci, porodní báby, lidoví léčitelé, kořenáři apod.) K nejznámějším církevním ošetřovatelským řádům patřili Milosrdní bratři

11 Výchova ošetřovatelského personálu
církevní řády měly ustanovená pravidla pro výchovu oše. personálu adept ošetřovatelství procházel přípravou a zácvikem a po praxi dokazoval odbornost zkouškami potom mohl pracovat samostatně u pacientů u civilních osob zůstal prostý zácvik i nadále jedinou formou odborné průpravy

12 Milosrdní bratři nejznámější církevní ošetřovatelský řád - Milosrdní bratři založili v roce 1620 Nemocnici Na Františku - byla určena nejprve jen pro mužské pacienty - využívala ji lékařská fakulta (1348) - dbali na to, aby se příslušníci řádu vzdělávali, často byli magistry farmacie, doktory lékařství nebo řádem vyškolení ošetřovatelé z příslušníků řádu je pro ošetřovatelství významný lékař Wáclav Joachim Vrabec - na konci 18. století velmi usiloval o zavedení odborných přednášek na lékařské fakultě pro opatrovníky a porodní báby (lékařská fakulta však jeho návrh odmítla, v roce 1770 vyšla jeho knížka “Výborné naučení pro báby a jiné osoby)

13 Řád Sv. Alžběty (Alžbětinky)
v roce 1722 založily klášter Na Slupi spolu s řadovým špitálem sv. Alžběty přijímalo pouze ženy - pacientky zde byly již léčeny dvěma lékaři nemocnice měla i svojí lékárnu byl kladen nesmírný důraz na čistotu a pořádek při přijetí byla každá nemocná svlečena, očištěna, učesána a převlečena do ústavního prádla u každé pacientky byl sepisován podrobný chorobopis těžce nemocným se denně čistily zuby, vyplachovala ústa a vymývaly oči nemocniční pokoje se denně myly a větraly denně měnilo se ložní prádlo u těžce nemocných seděla sestra neustále a utěšovala je

14 Boromejky Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského
tento řád v roce 1848 dostavěl nemocnici Pod Petřínem

15 Polovina 18. století uplatnění pokrokových prvků ve zdravotnictví se výrazně projevilo až v osvícenském období tereziánskými a josefínskými reformami od pol. 18. stol byly na našem území zakládány první všeobecné nemocnice, a to v roce 1785 v Brně, Olomouc, 1790 Praha (dnešní Všeobecná nemocnice) v roce 1787 byly v Brně a v Olomouci rovněž založeny porodnice

16 O nemocné se starali opatrovníci a opatrovnice:
- pracovní náplň: údržba prádla a pomůcek vytápění pokojů zajišťování osvětlení a úklid celého komplexu Pracovní zátěž byla vysoká, malé finanční ohodnocení, společenské ocenění jejich práce téměř žádné Bydleli přímo v nemocničních pokojích, od nemocných odděleni plachtou Personálu chybělo nejen odborné vzdělání, ale někdy i základní Mezi personálem se objevovali často jedinci poznamenaní trestanectvím, prostitucí a většina neuměla číst a psát

17 Polovina 19. století Až do poloviny 19. stol. Je ošetřovatelství směsí tradovaných zkušeností, vyzkoušených pracovních postupů a praktik převzatých z lidového léčitelství Na poznatky z rychle a dynamicky se rozvíjející medicíny nereagovalo buď vůbec, anebo jen velmi nepatrně

18 Citace ROZSYPALOVÁ, M a ŠAFRÁNKOVÁ, A. Ošetřovatelství I., II.. 1.Praha : Informatorium, 2002. 239 s. ISBN KAFKOVÁ, Vlastimila. Z historie ošetřovatelství. Brno: IDVPZ, 1992, ISBN


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM:"

Podobné prezentace


Reklamy Google