Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Profesní samospráva v zemích EU Ing. Milan KOCÁB, MBA Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora) člen Českého svazu vědeckotechnických společností.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Profesní samospráva v zemích EU Ing. Milan KOCÁB, MBA Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora) člen Českého svazu vědeckotechnických společností."— Transkript prezentace:

1 Profesní samospráva v zemích EU Ing. Milan KOCÁB, MBA Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora) člen Českého svazu vědeckotechnických společností

2 Profesní ogranizace Problematika zeměměřické profese se postupně i u nás řeší v evropském kontextu formou zapojování KGK a ČSGK do evropských profesních struktur a prosazování národních profesních zájmů. Profesní organizace v ČR ČSGK ČAGI KGK NEMOFORUM

3 CLGE The Council of European Geodetic Surveyors Comité de Liaison des Géomètres Européens VÝBOR EVROPSKÝCH ZEMĚMĚŘIČŮ

4 Area Represented by CLGE CLGE Principal Members Austria (AUT) Belgium (BEL) Denmark (DK) Finland (FIN) France (FR) Germany (D) Greece (GR) Ireland (IRL) Italy (IT) Luxembourg (LUX) Netherlands (NL) Portugal (P) Spain (ES) Sweden (SW) United Kingdom (UK) CLGE Associate Members Bulgaria (BUL) Czech Republic (CZ) Norway (NOR) Poland (POL) Switzerland (CH) Slovakia (SK) CLGE Associate Members Bulgaria (BUL) Czech Republic (CZ) Norway (NOR) Poland (POL) Switzerland (CH) Slovakia (SK)

5 Výbor evropských zeměměřičů (CLGE) Respektování národních profesních svazů (KGK) Aktivita národních zástupců v CLGE Zasazuje se o zavedení celoživotního vzdělávání zeměměřičů. CLGE vytvořila ETICKÝ KODEX zeměměřiče Vzájemné uznávání kvalifikace ÚOZI, ke kterým se přihlásila i Česká republika. The Council of European Geodetic Surveyors Comité de Liaison des Géomètres Européens

6 Zeměměřické obory podle CLGE Zeměměřictví a geodézie Hydrografie Fotogrammetrie a dálkový průzkum Katastr a vytyčování hranic Územní a geografické informační systémy Geologické a důlní měřictví Inženýrská geodezie a metrologie Kartografie

7 Svobodné povolání v EU Profese zeměměřiče patří v EU do tak zvaných svobodných povolání - jasný rámec působnosti a odpovědnosti dávají zákonná ustanovení Mezi svobodná povolání patří např. architekti, projektanti, advokáti, notáři, zubní lékaři, vydavatelé, lékaři, veterináři, lékárníci a další, ale i úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři (ÚOZI).

8 Profesní samospráva v zemích EU (z pohledu převážně Francie) Profese je organizována po krajích (regionech) na základě zápisu do registru zeměměřičů v kraji. Krajské rady jsou utvářeny v každém regionu na valné hromadě, které se účastní všichni, kdo jsou uvedeni v krajském registru jako aktivní ÚOZI. V Krajských radách nemohou být zástupci státní správy nebo osoby, které by narušovaly nezávislost a zásady svobodného povolání. Regionální rady řídí ze zákona činnost zeměměřičů, stanovující pravidla a podmínky pro to, aby ÚOZI byl zapsán do registru Krajské rady reprezentují ÚOZI v daném kraji, dohlížejí jejich činnost a působení i v civilním životě daného regionu jako reprezentant ÚOZI

9 Krajská rada zeměměřičů Krajské rady mají za povinnost na žádost ÚOZI nebo organizace a na základě předložené dokumentace (závazné) ve lhůtě 4 měsíců provést posouzení a případně zápis do registru zeměměřičů v daném kraji. Předložená dokumentace k zápisu do registru může být vrácena k doplnění nebo zamítnuta. Zamítnutí žádosti řeší „Regionální státní rada“ na základě odvolání žadatele. Pokud ÚOZI nebo společnosti jsou schváleny pro zápis do registru, musí složit předepsaný profesní slib před Krajskou radou a musí používat svůj název a logo.

10 Krajská rada zeměměřičů Krajská rada má za úkol dohlížet na práci ÚOZI, řešit jejich problémy, ochranu profese, vyšetřovat porušování pořádku, provádět analýzy a studie trhu a realizovat nařízení Ústřední rady, vést majetek Krajské rady. Stanovuje v souladu s nařízením Ústřední rady výši členských příspěvků v daném regionu určený k pokrytí výdajů Krajské rady. Dále krajské rady mají za povinnost dohlížet a kontrolovat stážisty a čekatele ÚOZI, Plní funkci smírčí mezi zeměměřiči, penalizují chyby provedené v práci ÚOZI, provádějí celoživotní vzdělávání ÚOZI.

11 Krajská rada zeměměřičů Členové organizováni v kraji a zastupováni Krajskou radou jsou povinni při stanovování svých nákladových cen za služby vycházet z platů, které jsou v těchto krajích běžné pro profese ÚOZI. Prezident Krajské rady zajišťuje provádění rozhodnutí Rady krajů - svým výnosem. ÚOZI nemohou být současně zapsáni do dvou správních obvodů.

12 Krajská rada zeměměřičů Krajské rady musí být každé 2-3 roky obnoveny z jedné třetiny členů, musí být zapsáni v registru příslušného správního obvodu, prezidenti Krajských rad jsou voleni na 2 roky a mohou být voleni jen dvakrát. OÚZI musí mít sjednané pojištění za případné škody ze své činnosti. Pokud někdo poruší tato ustanovení, je sankcionována Krajskou radou. Reklama a publicita ÚOZI nesmí poškozovat členy Krajské rady ani profesi zeměměřiče.

13 Krajská rada zeměměřičů Součástí zákonných nařízení jsou i propracované sankce a rejstříky trestů odkazujíc se na ustanovení článků trestního zákona. Za provádění ilegální činnosti se např. považuje provádění zeměměřických prací bez toho, že by ÚOZI nebo společnost byla schválena Krajskou radou a zapsána do krajského registru nebo by někdo prováděl práce v jiném kraji. Na ilegální činnost se v Evropském společenství pohlíží jako na závažný trestní čin a Krajská rada předává poté žalobu na ilegální činnost příslušné prokuratuře.

14 Ústřední rada zeměměřičů Ústřední rada zeměměřičů ze zákona je ustanovena za pomoci člena vlády (státního úředníka) nebo pověřeného vládního komisaře, který je jmenován vládním dekretem s hlasem poradním. Má právo v případě nesouhlasu pouze pozdržet rozhodnutí Ústřední rady. Ústřední rada reprezentuje profesi zeměměřiče navenek a skládá se z prezidentů krajských rad a dále ze 4 volených členů. Schází se nejméně 2x ročně, anebo na žádost vlády a zajišťuje rozvoj a akceschopnost profese zeměměřiče.

15 Ústřední rada zeměměřičů Ústřední rada navrhuje a schvaluje lokalizaci regionů a zapisuje je do registru správních obvodů. Vede registr ÚOZI a organizací zapsaných na základě rozhodnutí Krajských rad pro území celého státu. Stanovuje se souhlasem komisaře vlády výši členských příspěvků pro kraje. Zápisy do krajského registru musí provést jak ÚOZI (fyzické osoby), tak geodetické (zeměměřické) společnosti (kanceláře). Registr (celostátní) je veřejný a volně přístupný veřejnosti, státním orgánům, notářům apod. a je vydáván ročně v časopise zeměměřičů.

16 Závěr Systém dává přehled o činnosti o potřebách řízen a vytváření obdobných struktur Nutnost řešení problémů zeměměřické profese v evropském kontextu a vytváření obdobných struktur pro rozvoj svobodného povolání zeměměřiče. Zvyšovat národní společenskou úroveň zeměměřické profese a prosazování se v Evropě. Vnímat a rychle aplikovat evropské standardy pro vytvoření kompatibilních organizačních struktur a snažit se o standardizaci technologických postupů v rámci EU


Stáhnout ppt "Profesní samospráva v zemích EU Ing. Milan KOCÁB, MBA Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora) člen Českého svazu vědeckotechnických společností."

Podobné prezentace


Reklamy Google