Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj knihovnicko-informačních služeb MEDVIK: síťový přístup k vědeckým informacím v medicíně v ČR Helena Bouzková Helena Bouzková Eva Lesenková Viktor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj knihovnicko-informačních služeb MEDVIK: síťový přístup k vědeckým informacím v medicíně v ČR Helena Bouzková Helena Bouzková Eva Lesenková Viktor."— Transkript prezentace:

1

2 Vývoj knihovnicko-informačních služeb MEDVIK: síťový přístup k vědeckým informacím v medicíně v ČR Helena Bouzková Helena Bouzková Eva Lesenková Viktor Mühlbach Eva Chárová Viktor Mühlbach Eva Chárová Helena Bouzková Helena Bouzková Eva Lesenková Viktor Mühlbach Eva Chárová Viktor Mühlbach Eva Chárová MEDSOFT 23. 4. 2003, Brno

3 Počet lékařských knihoven 135 Počet lékařských knihoven 135 Informační zdroje – počet svazků 2 900 000 Informační zdroje – počet svazků 2 900 000 Počet zahraničních časopiseckých titulů 3 392 Počet zahraničních časopiseckých titulů 3 392 Počet českých časopiseckých titulů 15 127 Počet českých časopiseckých titulů 15 127 Výpůjčky 1 203 000 Výpůjčky 1 203 000 Rešeršní požadavky 22 700 Rešeršní požadavky 22 700 Počet kopií Počet kopií 3 470 000 Počet lékařských knihoven 135 Počet lékařských knihoven 135 Informační zdroje – počet svazků 2 900 000 Informační zdroje – počet svazků 2 900 000 Počet zahraničních časopiseckých titulů 3 392 Počet zahraničních časopiseckých titulů 3 392 Počet českých časopiseckých titulů 15 127 Počet českých časopiseckých titulů 15 127 Výpůjčky 1 203 000 Výpůjčky 1 203 000 Rešeršní požadavky 22 700 Rešeršní požadavky 22 700 Počet kopií Počet kopií 3 470 000 Lékařské knihovny v ČR MEDSOFT 23. 4. 2003, Brno

4 AKS v lékařských knihovnách ČR KP- sys, KP-win21 KP- sys, KP-win21 Rapid Library (IPVZ) 13 Rapid Library (IPVZ) 13 ISIS 7 ISIS 7 Lanius 6 Lanius 6 T-Series (IKEM, ÚHKT) 6 T-Series (IKEM, ÚHKT) 6 ALEPH 330 (NLK) 1 ALEPH 330 (NLK) 1

5 MEDVIK (medicínská virtuální knihovna) Integrovaný knihovní informační systém pracující na bázi technologií InternetuIntegrovaný knihovní informační systém pracující na bázi technologií Internetu Nástroj pro sdílení informačních zdrojů a pro zlepšení kvality poskytovaných informačních a knihovnických služebNástroj pro sdílení informačních zdrojů a pro zlepšení kvality poskytovaných informačních a knihovnických služeb Projekt LI 200023 MŠMT ČR „MEDVIK – síťové sdílení informačních zdrojů pro výzkum a vývoj“ – 2000-2003Projekt LI 200023 MŠMT ČR „MEDVIK – síťové sdílení informačních zdrojů pro výzkum a vývoj“ – 2000-2003 Finanční zdroje : 670 000 EUR MŠMT ČRFinanční zdroje : 670 000 EUR MŠMT ČR 330 000 EUR MZ ČR Řešitelé:Řešitelé: Národní lékařská knihovna, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Institut klinické a experimentální medicíny, Ústav hematologie a krevní transfuze Národní lékařská knihovna, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Institut klinické a experimentální medicíny, Ústav hematologie a krevní transfuze Integrovaný knihovní informační systém pracující na bázi technologií InternetuIntegrovaný knihovní informační systém pracující na bázi technologií Internetu Nástroj pro sdílení informačních zdrojů a pro zlepšení kvality poskytovaných informačních a knihovnických služebNástroj pro sdílení informačních zdrojů a pro zlepšení kvality poskytovaných informačních a knihovnických služeb Projekt LI 200023 MŠMT ČR „MEDVIK – síťové sdílení informačních zdrojů pro výzkum a vývoj“ – 2000-2003Projekt LI 200023 MŠMT ČR „MEDVIK – síťové sdílení informačních zdrojů pro výzkum a vývoj“ – 2000-2003 Finanční zdroje : 670 000 EUR MŠMT ČRFinanční zdroje : 670 000 EUR MŠMT ČR 330 000 EUR MZ ČR Řešitelé:Řešitelé: Národní lékařská knihovna, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Institut klinické a experimentální medicíny, Ústav hematologie a krevní transfuze Národní lékařská knihovna, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Institut klinické a experimentální medicíny, Ústav hematologie a krevní transfuze MEDSOFT 23. 4. 2003, Brno

6

7 Projekt MEDVIK – cíle Vývoj systému MEDVIK - přístup k integrovaným informačním zdrojům VLI prostřednictvím jednotného rozhraní www.medvik.cz, včetně poskytovaných služebVývoj systému MEDVIK - přístup k integrovaným informačním zdrojům VLI prostřednictvím jednotného rozhraní www.medvik.cz, včetně poskytovaných služeb www.medvik.cz ( knižní katalogy, katalogy časopiseckých titulů včetně fulltextů, speciální databáze čtyř řešitelských institucí ) Nákup unikátních titulů zahraničních periodik ( předplatné 52 titulů financovaných z projektu LI )Nákup unikátních titulů zahraničních periodik ( předplatné 52 titulů financovaných z projektu LI ) Přístup do zahraničních databází (Medline, Embase, Cinahl, HealthStar, Cochrane Library, OECD, HFA atd.)Přístup do zahraničních databází (Medline, Embase, Cinahl, HealthStar, Cochrane Library, OECD, HFA atd.) Vývoj systému MEDVIK - přístup k integrovaným informačním zdrojům VLI prostřednictvím jednotného rozhraní www.medvik.cz, včetně poskytovaných služebVývoj systému MEDVIK - přístup k integrovaným informačním zdrojům VLI prostřednictvím jednotného rozhraní www.medvik.cz, včetně poskytovaných služeb www.medvik.cz ( knižní katalogy, katalogy časopiseckých titulů včetně fulltextů, speciální databáze čtyř řešitelských institucí ) Nákup unikátních titulů zahraničních periodik ( předplatné 52 titulů financovaných z projektu LI )Nákup unikátních titulů zahraničních periodik ( předplatné 52 titulů financovaných z projektu LI ) Přístup do zahraničních databází (Medline, Embase, Cinahl, HealthStar, Cochrane Library, OECD, HFA atd.)Přístup do zahraničních databází (Medline, Embase, Cinahl, HealthStar, Cochrane Library, OECD, HFA atd.) MEDSOFT 23. 4. 2003, Brno

8 Metodika řízení projektu Organizační struktura Hlavní řešitel projektuHlavní řešitel projektu Kolegium řešitelůKolegium řešitelů Vývojová radaVývojová rada Pracovní skupiny (administrace systému, akvizice, katalogizace, OPAC, výpůjční služby, DDS)Pracovní skupiny (administrace systému, akvizice, katalogizace, OPAC, výpůjční služby, DDS) MEDSOFT 23. 4. 2003, Brno

9 Vývojová fáze – hlavní kritéria Technické řešení systému a jeho filozofie Technické řešení systému a jeho filozofie Podporované standardy Podporované standardy Flexibilita systému Flexibilita systému Uživatelská přítulnost Uživatelská přítulnost Otevřenost systému Otevřenost systému Vývojová fáze – hlavní kritéria Technické řešení systému a jeho filozofie Technické řešení systému a jeho filozofie Podporované standardy Podporované standardy Flexibilita systému Flexibilita systému Uživatelská přítulnost Uživatelská přítulnost Otevřenost systému Otevřenost systému Technické a technologické řešení projektu MEDSOFT 23. 4. 2003, Brno

10 Výsledky analýzy : Technické řešení systému (3 verze) 1. Plně distribuovaný systém 2. Plně centralizovaný systém 3. Distribuovaný systém s centrálním servisním centrem Výsledky analýzy : Technické řešení systému (3 verze) 1. Plně distribuovaný systém 2. Plně centralizovaný systém 3. Distribuovaný systém s centrálním servisním centrem Technické a technologické řešení V důsledku funkčních, ekonomických a technických výhod byla vybrána druhá verze - plně centralizovaný systém V důsledku funkčních, ekonomických a technických výhod byla vybrána druhá verze - plně centralizovaný systém MEDSOFT 23.4. 2003, Brno

11 Nezávislost na HW platformě Flexibilita Vysoká odolnost proti zátěži Základní požadavky MEDSOFT 23. 4. 2003, Brno

12 Knihovní IS DDS, MVS Výpůjčky Účtování MEDVIK - Architektura systému MEDVIK Aplikační Servery MEDVIK Vlastní databáze databázeORACLE9i SQL DB Motor MEDVIK Aplikační Klienti INTERNET CITRIXMETAFRAMEServer WEB Server MEDVIKVlastní Full text zdroje FULLTEXTServer (Topic Verity) EXTERNÍ DB zdroje EXTERNÍ Full text zdroje Z39.50Server/ Klient WEB/Citrix Clienti (JEN) MEDSOFT 23. 4. 2003, Brno

13 Relační datový model systému ID záznam – údaje typu: NázevAutorRokAtd. IZ 1A1XXXX IZ 2A2YYYY IZ 3A15ZZZZ IZ 4A2???? KH záznam – údaje typu: SiglaPole 610 Atd. ABAxx1 ABAxx2 ABAxx3 ABAxx2 EH záznam – údaje typu: Č.kódPř. Č Atd. EX 1 EX 2 EX 3 EX 1 EX 2 EX 1 MEDSOFT 23. 4. 2003, Brno

14 Uživatelé systému MEDVIK - knihovny A Knihovny MEDVIK – knihovny 4 řešitelských institucí projektu MEDVIK (do 12/2003) a knihovny plně integrované do systémem MEDVIK (po r.2003) na základě smluvního vztahu B Knihovny kooperující se systémem MEDVIK, nebo s alespoň jednou knihovnou řešitelské instituce na základě smluvního vztahu, nejsou plně integrované do systému MEDVIK C Všechny ostatní knihovny MEDSOFT 23. 4. 2003, Brno

15 Výhody pro knihovny typu A Sdílení hardware a software Sdílení hardware a software Možnost podílet se na rozvoji systému Možnost podílet se na rozvoji systému Sdílení procesních pravidel – jednotná metodika (např. sdílená katalogizace) Sdílení procesních pravidel – jednotná metodika (např. sdílená katalogizace) Sdílení zdrojů Sdílení zdrojů –primárních a sekundárních informačních zdrojů – společná údržba bibliografických bází, autoritních bází, tezaurů, atd. (samočistící proces) –všech ostatních vytvářených či získaných zdrojů – např. báze uživatelů, dodavatelů atd. MEDSOFT 23. 4. 2003, Brno

16 Výhody pro knihovny typu B Závislé na typu smluvního vztahuZávislé na typu smluvního vztahu Možnosti: Možnosti: -Přístup k budovaným sekundárním zdrojům přes jednotná rozhraní (Web, Z 39.50 - např. souborný katalog v novém pojetí) -Přístup k autoritním rejstříkům -Využití schopnosti systému poskytovat kvalitnější služby MVS, DDS … -Vyžití metodických pravidel, tréninků MEDSOFT 23. 4. 2003, Brno

17 Výhody pro knihovnu typu C Možnosti : Přístup k budovaným sekundárním zdrojům přes jednotné rozhraní (souborný katalog v novém pojetí, autoritní rejstříky, atd.) Přístup k budovaným sekundárním zdrojům přes jednotné rozhraní (souborný katalog v novém pojetí, autoritní rejstříky, atd.) Využití schopnosti systému poskytovat kvalitnější služby MVS, DDS atd. Využití schopnosti systému poskytovat kvalitnější služby MVS, DDS atd. Podpora v oblasti know-how budování a implementace rozsáhlých KIS nové generace Podpora v oblasti know-how budování a implementace rozsáhlých KIS nové generace MEDSOFT 23. 4. 2003, Brno

18 Uživatelé systému MEDVIK – koncoví – fyzické osoby typ čtenář typ knihovník typ knihovník MEDSOFT 23. 4. 2003, Brno

19 Výhody pro koncové uživatele - typ čtenář Jednotné internetové rozhraní - Jednotné internetové rozhraní - jednotně pracující interface umožňující z libovolného místa přístup ke všem informačním zdrojům uloženým v systému i mimo něj a využívání služeb všech zúčastněných knihoven MEDSOFT 23. 4. 2003, Brno

20 Výhody pro koncového uživatele - typ knihovník Menší objem práceMenší objem práceKooperaceZastupitelnost Pohodlnější a efektivnější prácePohodlnější a efektivnější práce Pohodlný interface TréninkTrénink Využívání standardů AACR2, Dublin Core, UNIMARC, MARC 21, Z 39.50 atd., využití know–how MEDSOFT 23. 4. 2003, Brno

21 Možnost spolupráce s projekty v ČR a zahraničí Jednotná informační brána (JIB) – Národní knihovna a UK Jednotná informační brána (JIB) – Národní knihovna a UK Portál STM – Státní technická knihovna Portál STM – Státní technická knihovna Souborný katalog CASLIN Souborný katalog CASLIN BIBSYS – Norsko, Trondheim, LINEA - Švédsko BIBSYS – Norsko, Trondheim, LINEA - Švédsko MEDSOFT 23. 4. 2003, Brno

22 BIBSYS - Trondheim Univerzitní knihovna - Trondheim MEDSOFT 23. 4. 2003, Brno

23 Vývojová rada MEDVIK MEDSOFT 23.4. 2003, Brno

24 Kontakt Kontakt MEDSOFT 23. 4. 2003, Brno


Stáhnout ppt "Vývoj knihovnicko-informačních služeb MEDVIK: síťový přístup k vědeckým informacím v medicíně v ČR Helena Bouzková Helena Bouzková Eva Lesenková Viktor."

Podobné prezentace


Reklamy Google