Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jazyk HTML. Základní části stránky..... označení typu dokumentu a verze HTML..... označení typu dokumentu a verze HTML..... začátek textu ve formátu HTML.....

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jazyk HTML. Základní části stránky..... označení typu dokumentu a verze HTML..... označení typu dokumentu a verze HTML..... začátek textu ve formátu HTML....."— Transkript prezentace:

1 Jazyk HTML

2 Základní části stránky..... označení typu dokumentu a verze HTML..... označení typu dokumentu a verze HTML..... začátek textu ve formátu HTML..... začátek textu ve formátu HTML..... začátek hlavičky..... začátek hlavičky titulek..... popis zobrazovaný v titulku okna titulek..... popis zobrazovaný v titulku okna..... konec hlavičky..... konec hlavičky..... začátek zobrazovaného obsahu stránky..... začátek zobrazovaného obsahu stránky obsah stránky..... konec zobrazovaného obsahu stránky..... konec zobrazovaného obsahu stránky..... konec textu ve formátu HTML..... konec textu ve formátu HTML

3 Tag HTML Párový Párový Označuje začátek a konec dat tvořících webovou stránku Označuje začátek a konec dat tvořících webovou stránku..... dokument HTML

4 Tag HEAD Párový Párový Vymezuje hlavičku webové stránky, která obsahuje informace o obsahu stránky Vymezuje hlavičku webové stránky, která obsahuje informace o obsahu stránky Údaje se nezobrazují Údaje se nezobrazují Výjimka – tag TITLEVýjimka – tag TITLE..... meta informace..... meta informace titulek >..... popis zobrazovaný v titulku okna titulek >..... popis zobrazovaný v titulku okna

5 Tag BODY Párový Párový Obsahuje vše, co se objeví uvnitř okna prohlížeče Obsahuje vše, co se objeví uvnitř okna prohlížeče obsah stránky obsah stránky

6 Komentáře Nemají žádný vliv na vzhled stránky, po zobrazení stránky se o nich nedozvíme Nemají žádný vliv na vzhled stránky, po zobrazení stránky se o nich nedozvíme

7 Nadpisy V HTML jsou definovány nadpisy různých úrovní, může jich být 6 V HTML jsou definovány nadpisy různých úrovní, může jich být 6 text nadpisu text nadpisu

8 Odstavce Párový Párový Prohlížeče ignorují všechny mezery a znaky konce odstavce, které jsou ve zdrojovém kódu stránky, proto je nutné přesně označit, kde mají odstavce být Prohlížeče ignorují všechny mezery a znaky konce odstavce, které jsou ve zdrojovém kódu stránky, proto je nutné přesně označit, kde mají odstavce být text odstavce text odstavce Je možné vynechat koncovou značku.Je možné vynechat koncovou značku.

9 Odřádkování Nepárový Nepárový Text v odstavci se automaticky zalamuje podle velikosti okna. Když je třeba, aby text začínal na novém řádku, použijeme Text v odstavci se automaticky zalamuje podle velikosti okna. Když je třeba, aby text začínal na novém řádku, použijeme
Neoddělitelná mezera text Neoddělitelná mezera text

10 Čára Nepárový Nepárový


Atributy:Atributy: size=“x”.....tloušťka čáry, v pixelech size=“x”.....tloušťka čáry, v pixelech width=“x”.....délka čáry, v pixelech nebo v % šířky okna width=“x”.....délka čáry, v pixelech nebo v % šířky okna noshade..... čára bez stínu noshade..... čára bez stínu

11 Zarovnávání dokumentu Atribut ALIGN Atribut ALIGN 3 způsoby 3 způsoby Vlevo....... leftVlevo....... left Na střed... centerNa střed... center Vpravo..... RightVpravo..... Right Např. Úkoly na doma Např. Úkoly na doma

12 Zarovnávání více odstavců současně Tento text bude zarovnáván podle zadané hodnoty atributu align Tento text bude zarovnáván podle zadané hodnoty atributu align

13 Barvy V HTML je definováno 16 základních barev, které se označují odpovídajícími anglickými výrazy, např. blue, red atd V HTML je definováno 16 základních barev, které se označují odpovídajícími anglickými výrazy, např. blue, red atd Tabulka barev např. na http://www.jakpsatweb.cz/archiv/barvyzakladni.html http://www.jakpsatweb.cz/archiv/barvyzakladni.html RGB model RGB model

14 Barvy - použití Barva pozadí a textu dokumentu Barva pozadí a textu dokumentu Barva části textu Barva části textu

15 Písmo Velikost Velikost text text Nejčastěji 3 nebo 4 Absolutní, relativní velikostAbsolutní, relativní velikost Typ písma Typ písma text text

16 Formátování textu Tučné písmo Tučné písmotext Kurzíva Kurzíva text text Podtržené písmo Podtržené písmo text text Neproporcionální písmo Neproporcionální písmo text text

17 Formátování textu Přeškrtnutí Přeškrtnutí text text Tučné písmo Tučné písmotext Zvětšení a zmenšení písma o 1 bod Zvětšení a zmenšení písma o 1 bod text text

18 Formátování textu Horní index Horní index text text Dolní index Dolní index text text

19 Obrázky HTML podporuje grafické formáty GIF a JPEG HTML podporuje grafické formáty GIF a JPEG Tag Tag URL obrázku lze zadat relativně, nebo absolutně URL obrázku lze zadat relativně, nebo absolutně Další atributy tagu IMG – ALIGN, ALT, TITLE, BORDER,HEIGHT, WIDTH, HSPACE, VSPACE Další atributy tagu IMG – ALIGN, ALT, TITLE, BORDER,HEIGHT, WIDTH, HSPACE, VSPACE

20 Obrázky Animované gify Animované gify Obrázky na pozadí Obrázky na pozadí

21 Zásady správného používání obrázků Nikdy nepoužívat tam, kde to není bezpodmínečně nutné Nikdy nepoužívat tam, kde to není bezpodmínečně nutné Vždy zadat atribut ALT Vždy zadat atribut ALT Vždy použít atrobuty WIDTH, HEIGHT Vždy použít atrobuty WIDTH, HEIGHT Animované obrázky používat v rozumném množství Animované obrázky používat v rozumném množství

22 Odkazy HTML dokumnety je možno provázat pomocí hypetextových odkazů HTML dokumnety je možno provázat pomocí hypetextových odkazů Je třeba znát jednoznačnou adresu, tj. URL (Uniform Resource Locator) např. www.server.cz/soubor.html Je třeba znát jednoznačnou adresu, tj. URL (Uniform Resource Locator) např. www.server.cz/soubor.htmlwww.server.cz/soubor.html URL lze zadávat URL lze zadávat absolutněabsolutně RelativněRelativně viz. http://www.jakpsatweb.cz/odkazy-html.html http://www.jakpsatweb.cz/odkazy-html

23 Vložení odkazů do dokumentu text odkazu text odkazu E-mailová adresa jako odkaz E-mailová adresa jako odkaz text odkazu text odkazu Jiné formáty soubor: prohlížeč má určený program, jimž se soubor otevírá. Jiné formáty soubor: prohlížeč má určený program, jimž se soubor otevírá.

24 Záložky Lze odkazovat na jednotlivé části dokumentu Lze odkazovat na jednotlivé části dokumentu Definice záložky: Kapitola 1 Definice záložky: Kapitola 1 Odkaz na záložku Kapitola 1 Odkaz na záložku Kapitola 1 Pozn. Je možné odkazovat i na záložky umístěné v jiném dokumentu, např. text odkazu Pozn. Je možné odkazovat i na záložky umístěné v jiném dokumentu, např. text odkazu

25 Barvy a odkazy Odkazy Odkazy nenavštívenénenavštívené navštívenénavštívené AktivníAktivní

26 Odkazy a obrázky

27 Seznamy Nečíslovaný seznam Nečíslovaný seznam

Typ odrážky: disc, square, circleTyp odrážky: disc, square, circle

28 Seznamy Číslovaný seznam Číslovaný seznam

 • … Typ číslování: arabskými číslicemi, římská čísla s použitím malých nebo velkých písmen, malaá nebo velká písmena a, b, c…Typ číslování: arabskými číslicemi, římská čísla s použitím malých nebo velkých písmen, malaá nebo velká písmena a, b, c…

  29 Seznamy Definiční seznamy Definiční seznamy Pojem Pojem Vysvětlení Vysvětlení … Typ odrážky: disc, square, circleTyp odrážky: disc, square, circle

  30 Tabulky

  ……
  Pozn. … záhlaví tabulky

  31 Tabulky - atributy Rámeček tabulky BORDER Rámeček tabulky BORDER Zarovnávání buněk, řádků ALIGN Zarovnávání buněk, řádků ALIGN Slučování buněk COLSPAN, ROWSPAN Slučování buněk COLSPAN, ROWSPAN Svislé zarovnávání buněk VALIGN Svislé zarovnávání buněk VALIGN Velikost buněk WIDTH Velikost buněk WIDTH Popisek tabulky Popisek Popisek tabulky Popisek Odsazení textu v buňkách CELLPADDING Odsazení textu v buňkách CELLPADDING Vzdálenost mezi buňkami CELLSPACING Vzdálenost mezi buňkami CELLSPACING


  Stáhnout ppt "Jazyk HTML. Základní části stránky..... označení typu dokumentu a verze HTML..... označení typu dokumentu a verze HTML..... začátek textu ve formátu HTML....."

  Podobné prezentace


  Reklamy Google