Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kostní nádory-anamneza

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kostní nádory-anamneza"— Transkript prezentace:

1 Kostní nádory-anamneza
Vývoj potíží Nemocnost, úrazy Rodinná zátěž Alergie Zevní vlivy Profesionální zátěž

2 Kostní nádory-obecné příznaky
Patologické zlomeniny Únava Poruchy periferní inervace Poruchy cévní perfuze Bolest-klidová,zátěžová,noční Otok+defigurace Reaktivní synovitida Teplota Svalová atrofie

3 Rtg- nativní snímek-základní projekce- provést ihned a vždy!!
Patolog. obraz na rtg: osteolyza, periostoza-cibul.apozice,Codmann trojuhelník,spikulace-ossifik.Sharpey.vlákna.-při těchto nálezech vždy myslet na tu!!.

4 CT-(3D) vyšetření. Zobrazovací metoda

5 Zobrazovací metoda- angiografie(DSA)

6 Zobrazovací metoda MRI a PET

7 Zobrazovací metoda- scintigrafie(Tc. 99)

8 Kostní nádory-lab. vyšetření, z hlediska dg.-méně významné
FW KO+diff. Moč+sed Jater. Testy Alk. Fosfatáza-kostní isoenzym Tumor. Markery(meta do skeletu). Urea, kreatinin CRP CB Kyselina vanylmandlová (u neuroblastomu).

9 Kostní nádory-probatorní biopsie,nejdůležitější diagnostický krok-provést co nejdříve-odečítá zkušený patolog. Reprezentativní vzorek Šetrná operační technika-odběr okraje tumoru-germinativni zona Incize vždy v místě budoucího definitivního oper. zákroku.

10 Kostní nádory-onkologická radikalita
Staging dle Ennekinga(1982)vztah biologické aktivity tumoru—rozsah chirurg. výkonu. A/ Low grade tu: OBN:řešení:marginální resekce do zdravé tkáně. Široká resekce do 5 cm.

11 Kostní nádory-onkologická radikalita
Mitotická aktivita,dediferenciace. B/ high grade tu: Vysoká biologická aktivita Peroper.biopsie Progrese nádoru Předoper. MRI amputace

12 Kostní nádory-možnosti náhrady resekované kosti.
Autoštěp- fibula,pánev,klavicula Aloštěp- odběr z tkáňové banky-kortikospongiozní štěp.

13 Možnosti chirurgické léčby rekonstrukční výkony.

14 Kostní nádory- klasifikace WHO-1972,1993 Schajovicz,Ackerman,Sissons.
I/nádory tvořící kost II/nádory tvořící chrupavku III/OBN IV/nádory kostní dřeně V/nádory cévní VI/ostatní nádory z pojivové tkáně VII/ostatní nádory VIII/neklasifikovatelné nádory IX/pseudotumory

15 Nádory tvořící kost-benigní forma
Tvorba nádor.osteoblastů-buňky pravid. struktury-bez atypií. Osteom- osteoid.osteom - osteoblastom

16 Kostní nádory-nádory tvořící kost benigní forma
Osteom Osteoidní osteom Osteoblastom Benigní osteoblastom Lokalizace:diafyzární Bolest-noční-typ.osteid osteom Někdy asymptomatický průběh Defigurace končetin Dg.: rtg nativ-vřetenovité zduření jedné kortiky. CT(nidus) histologie Th.: chirurgická-resekce bloková, marginální typ operace. osteom osteoblastom Osteoid- osteom

17 Kostní nádory-nádory tvořící kost maligní forma
Osteosarkom Druhý nejčastější tumor,výskyt :2-35let, max v 2 dec.

18 Nádory tvořící chrupavku-benigní forma.
Osteochondrom-exofytická forma. Tvorba nádorového chondroblastu- buňky pravidelné bez atypií. Forma mnohočetná-geneticky podmíněná Enchondrom-periferni lokalizace forma endofytická

19 Nádory tvořící chrupavku-benigní forma
chondroblastom Enchondrom-centrální lokalizace Chondroblastom-epifyz.lokalizace

20 Nádory tvořící chrupavku-maligní forma
Chondrosarkom-primární,sekundární(malignizace benig.forem) dle lokalizace: intraos., juxtakortikální.

21 Kostní nádor--OBN Rtg nativ- osteolyza a periostální reakce
Nádor zralého skeletu Věk:15-45 let-max 3.decenium Dle Dahlina 3st.staging 3 st –chování maligního tumoru-možnost meta do plic . Lokalizace: metafyzoepifyzární Rtg nativ- osteolyza a periostální reakce Bolest, otok, defigurace,

22 Kostní nádory-nádory kostní dřeně
Dg.:rtg nativ-periostoza-lamelizace,extraos.složka-viz CT a MRI,biopsie-histolog. Typ. obraz-barvení na glykogen,imunohisto- chemická specifikace. Th.:komplexní-ChemoTh,chirurgická, Radioterapie Dif dg.!! OM, ALL Ewing sarkoma Atypický Ewing sarkoma PNET-periferní neuroektodermový tumor. Lokalizace:diafyza, Pánev, páteř Náhlý začátek,bolesti,teplota, otok,zarudnutí,patolog.zlomenina

23 Kostní nádory-nádory kostní dřeně II.
Maligní lymfom(non Hodgkin) Rosenbergova,Plankova klasifikace1983,I-IV st malignity dle histolog. obrazu Myelom –6 podskupin: a/ M Kahler b/difuzní dekalcifikující myelomatosis c/ solitární myelom d/ extraskeletární plasmocytom e/ plasmocytární leukemie f/ maligní lymfom s plasmocyt.deferenciací

24 Kostní nádory-nádory cévní I. Benigní forma
Hemangiom- forma solitární, mnohočetná Lokalizace: diafyzometafyzární(páteř,kalva,dlouhé kosti. Bolesti- noční a ranní- typ „starting pain“ Patologická zlomenina,defigurace skeletu Rtg: nativ- voštinovitá typ. struktura- lépe vidět na CT-páteř, bez přítomnosti periostální reakce-většinou. DSA: vykazuje patologickou perfuzi ložiska Th.:chirurgická,resekce,spongioplastika aktinoterapie-sklerotizace ložiska Arteriální embolizace

25 Kostní nádory-nádory cévní II benigní forma
Lymfangiom- velmi vzácný tumor, lze prokázat lymfografii. Dg: většinou stanovena histologickým vyšetřením. Lokalizace: diafyzometafyzární Bolest noční, Th: chirurgická Smíšený typ nádoru-hemangiolymfangiom-sy Gorham-Stout- -vzácný disapearing bone výskyt

26 Kostní nádory-nádory cévní III maligní forma
Angiosarkom-raritní tumor Lokalizace- diafyzární Dg.: histologická Zobrazovací metody nespecifické Th.: komplexní- chirurgická a Chemoth. typ výkonu dle Ennekinga pro high grade typ tumoru.

27 Kostní nádory-ostatní nádory z pojivové tkáně benigní forma
Fibrom-jedná se o progredující typ benigního tumoru s destrukcí kostní tkáně, která může vést až k patologické zlomenině-progrese nejasné etiologie. Bolest –pozátěžová,lokalizace metafyzární Rtg nativ –laločnaté projasnění se sklerotickým lemem- Dg –histolog. Th chirurgická, resekce marginální+spongioplastika Lipom: vzácný výskyt-dg: histologická,lokalizace diafyzární Th: chirurgická

28 Kostní nádory-ostatní nádory pojivové tkáně maligní forma
Fibrosarkom- primární - sekundární- M.Paget,fibrozní dysplasie Histologický staging- sk.I –III dle mikroskopického obrazu Dlouhý růst,defigurace, bolest, patolog. zlomenina Dg.: rtg nativ osteolyza-metafyzární lokalizace. histologie –klasifikace Th.: chirurgická, ChemoTh –malá odpověď široká resekce + peroper. Biopsie,radiorezistentní! Do této skupiny patří ještě řadíme: maligní fibrozní histiocytom a liposarkom.

29 Kostní nádory-ostatní nádory I
Chordom Adamantinom Neurilemmon jinak(Schwanom) neurofibrom Relativně vzácné nádory Dlouhý růst,bolest,defigurace, Rtg-nespecifický obraz Dg:pouze histologie Th_spíše chirurgická U maligního zvratu Chemoth.

30 Pseudotumory Th. Chirurgická,marginální resekce Asymptomatický průběh
Juvenilní cysta Aneurysmatická cysta Metafyzární kostní defekt Eosinofil.granulom Fibrozní dysplasie Myositis ossificans Hnědý tumor při hyperparathyreoidismu Asymptomatický průběh Bolesti po zátěži Patolog. Zlomenina Arthralgie sousedících kloubů Dg.: rtg,CT Histologie Th. Chirurgická,marginální resekce


Stáhnout ppt "Kostní nádory-anamneza"

Podobné prezentace


Reklamy Google