Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Investice a regulatorní prostředí pro oblast sítí v elektroenergetice Jiří Chvojka Ředitel sekce vnějších vztahů Energetický regulační úřad Praha, 30.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Investice a regulatorní prostředí pro oblast sítí v elektroenergetice Jiří Chvojka Ředitel sekce vnějších vztahů Energetický regulační úřad Praha, 30."— Transkript prezentace:

1 Investice a regulatorní prostředí pro oblast sítí v elektroenergetice Jiří Chvojka Ředitel sekce vnějších vztahů Energetický regulační úřad Praha, 30. září 2014

2 2 Úvod Energetická bezpečnost je klíčový problém dneška  Týká se ČR i celé Evropské unie V elektroenergetice i plynárenství došlo v posledních letech k revoluci  Obnovitelné zdroje, samozásobování, diskuse o břidličném plynu… Postup regulátora vzhledem k těmto změnám  Příprava regulačních období, nový tarifní model, zjednodušení připojení malých samozásobitelů  Důraz na ochranu spotřebitelů a zákazníků

3 3 Klíčovým faktorem je stabilita 1. Legislativní stabilita 2. Stabilita pro účastníky trhu 3. Stabilita regulátora

4 4 Legislativní stabilita Stabilní zákonné prostředí je podmínkou pro zajištění energetické bezpečnosti Byla by na místě veřejná diskuse o materiálech typu energetický balíček, Státní energetická koncepce a další ERÚ přestal být spolugestorem, v případě ASEK ani přes veřejné sliby není připomínkovým místem

5 5 Legislativní stabilita Novela nebyla projednávána standardně, v MPŘ mělo 42 organizací přes 1000 připomínek Na druhý pokus byl ERÚ přizván na poslední chvíli k diskusi, stále trvá problém okolo klíčového paragrafu 19a – úprava regulace Dostatečná diskuse se však stále nevede, o postupu prací nejsou informováni všichni stakeholdeři Už nyní jsou signály o desítkách pozměňovacích návrhů ve Sněmovně

6 6 Stabilita pro účastníky trhu Prvním předpokladem regulace je ochrana rovného postavení účastníků trhu Dosavadní návrhy nové legislativy spíše zvýhodňovaly monopoly Je velmi obtížné připravit transparentní a předvídatelná regulační období a cenová rozhodnutí Vázne kontrola a uplatňování sankcí

7 7 Stabilita regulátora První verze energetického zákona v MPŘ byla útokem na nezávislost regulátora a byla v rozporu s evropskými pravidly Snaha omezit nezávislost rozhodování ERÚ:  Regulační období  Cenová rozhodnutí  Kontrolní činnost – REMIT  Nejasné kompetence a odpovědnost dozorčí rady  Předseda bude velmi drahá „mašina“ na podpisy

8 8 Stabilita regulátora Tlak na ERÚ kvůli plynovodům ze strany českých i mezinárodních vládních kruhů = silný lobbing a diplomatické útoky Tlak na ERÚ ze strany státních zástupců, protože se jim nelíbí postup ERÚ jako nezávislého správního úřadu = kriminalizace výkonu státní správy Tlak na ERÚ z energetického trhu = legislativní útoky Zahlcování a šikana úřadu pomocí stížností a žádostí

9 9 Dopady do regulace Nejistota regulovaných subjektů i celého trhu = neustálé změny v legislativě, ASEK i prioritách státu Nemožnost dodržení zákonných lhůt = nutnost měnit trvání regulačních období, tlak na změny v cenových vyhláškách Nejednoznačnost legislativy = problém s dohledem i kontrolami Omezování práv plátců – zákazníků a spotřebitelů

10 10 Předběžné regulované ceny v elektroenergetice 2015 Ekonomické faktory  Meziroční nárůst průměrných vážených nákladů na kapitál (WACC) a shodná výše povolených nákladů na základě fixace dané vyhláškou č. 436/2013 Sb. Cena silové elektřiny  Předběžně uvažovaný pokles cen silové elektřiny na krytí ztrát o 8,7 %. Spotřeba elektřiny  Změny v predikci spotřeby mezi roky 2015 a 2014 VVN 95,79 % VN 100,16 % NN 99,46 %

11 Cena na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny  Maximální možná výše ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny určena zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie na 495 Kč/MWh. 11

12 Cena na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny  Maximální možná výše ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny určena zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie na 495 Kč/MWh. 12

13 13 Předběžné regulované ceny v elektroenergetice 2015

14  Bez daňových položek Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny pro zákazníky na úrovni VVN 14

15  Včetně daňových položek Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny pro MOO 15

16 Nová tarifní struktura v elektroenergetice Zajištění základních požadavků pro IV. regulační období podmíněno přehodnocením tarifní struktury v elektroenergetice: 16 Vyhodnocení stávající tarifní struktury včetně mezinárodního srovnání Příprava nové tarifní struktury pro všechny napěťové hladiny V rozsahu všech regulovaných cen elektřiny Ekonomické nastavení pro cílovou skupinu účastníků trhu Eliminace vlivu snižování distribuovaného množství elektřiny na regulované ceny (vodárenský efekt) Vyvážený rozvoj energetické soustavy (související rozvoj výroby, akumulace apod.) Spravedlivé rozdělení nákladů/výnosů a plateb mezi účastníky trhu s elektřinou Nová koncepce tarifů na hladině NN (může se promítnout až v průběhu IV. RO)  Projekt vytvoření Nového tarifního modelu  Pod záštitou ERÚ za účasti relevantních účastníků trhu

17 Účastníci Projektu Zadavatel - Česká republika – Energetický regulační úřad Projektoví partneři  Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky,  Provozovatelé přenosové a regionálních distribučních soustav (ČEPS, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s.),  OTE, a.s.,  Dodavatelé elektřiny (ČEZ Prodej, s.r.o., E.ON Energie, a.s., Pražská energetika, a.s.),  Sdružení velkých spotřebitelů energie. Ke spolupráci mohou být vyzváni i další partneři. Účast těchto partnerů musí být vždy předem odsouhlasena Řídicím výborem Projektu. 17

18 Tarifní model v elektroenergetice Obsah a harmonogram Projektu 18 EtapaObsahObdobí/termín Zahájení Projektu 21. 1. 2014 Analýzy Analýzy stávajícího tarifního systému, analýzy související evropské legislativy, analýzy požadavků na potenciální změny tarifního systému, zpracovávání variant směřování nového systému stanovení regulovaných tarifů 2/2014 - 6/2014 Návrh tarifního systému Příprava zvoleného systému stanovení regulovaných cen souvisejících s dodávkou elektřiny vč. tarifní struktury na hladině nízkého napětí vč. zahájení konkrétních výpočtů 6/2014 - 9/2014 Návrh legislativních změn Příprava návrhů na úpravu související legislativy ČR (regulační, výkaznická vyhláška) 10/2014 - 3/2015 Precizace tarifního modelu, kalkulace, formalizace a publikace tarifů Finalizace výpočtů nového systému, příprava závěrečné zprávy Seznámení veřejnosti s navrhovanými změnami. Návrh a schvalování cenových rozhodnutí 4/2015 - 12/2015 Účinnost nového tarifního systému 1. 1. 2016

19 19 Shrnutí Pokud bude jasná legislativa a stabilní názor státu na další vývoj, bude možné zajistit stabilitu pro všechny účastníky trhu ERÚ koncepčně a s dlouhodobým výhledem řeší „energetickou revoluci“ ERÚ je připraven diskutovat s každým relevantním partnerem ERÚ připravuje transparentní pravidla, ale pouze v mezích zákonných limitů

20 Děkuji za pozornost www.eru.cz


Stáhnout ppt "Investice a regulatorní prostředí pro oblast sítí v elektroenergetice Jiří Chvojka Ředitel sekce vnějších vztahů Energetický regulační úřad Praha, 30."

Podobné prezentace


Reklamy Google