Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lidická 51, Brno www.inpartners.cz Analýza technického oboru a návrh strategie výzkumu a vývoje na základě patentových informací Ing. Dušan Kendereški.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lidická 51, Brno www.inpartners.cz Analýza technického oboru a návrh strategie výzkumu a vývoje na základě patentových informací Ing. Dušan Kendereški."— Transkript prezentace:

1 Lidická 51, Brno www.inpartners.cz Analýza technického oboru a návrh strategie výzkumu a vývoje na základě patentových informací Ing. Dušan Kendereški

2 Analýza oboru litotripsie z roku 1988 - srovnání Analýza oboru litotripsie z roku 1988 - srovnání  Postup analýzy dat a východiska  lze popsat počet patentů v závislosti na čase, což lze s úspěchem využít v praxi  soubor patentů je roztříděn podle oborů do tříd MPT  výsledkem je analýza závislosti počtu patentů na datu priority - kumuláta patentové aktivity  z ní jsou určeny údaje, které mohou kvantitativně popsat náročnost vývoje technického řešení v daných třídách MPT

3 Mezinárodní patentové třídění A 61 B DIAGNOSTIKA; CHIRURGIE; IDENTIFIKACE 17/00 Chirurgické nástroje, zařízení a metody, např. turnikety 17/22. pro vymačkávání vředů a podobně na vnitřních orgánech těla; pro vyškrábávání dutin tělesných orgánů, např. kostí; pro invazní odstraňování nebo rozrušování kamenů použitím mechanických vibrací 17/225. pro extrakorporální litotripsii šokovou vlnou /ESWL - extracorporeal shock wave lithotripsy/, např. použitím ultrazvukových vln MPT znaky: A 61 B 17/22, A 61 B 17/225

4 Úvod do analýzy oboru  Základy k rozvinutí tohoto oboru byly položeny firmou Dornier System GmbH, Friedrichhafen. Tato firma přihlásila v roce 1973 jako první k ochraně "Zařízení k bezdotykovému rozdrcení konkrementů nacházejících se v těle živé bytosti", které se stalo patentem NSR 2.351.247. Základní poznatky byly dále rozvíjeny a podle potřeby chráněny patenty.  Níže jsou uvedeny seznamy patentů firem Dornier a Siemens (včetně data priority), které vytváří hlavní patentovou aktivitu.

5 Seznam patentů firmy Dornier System GmbH

6 Seznam patentů firmy Siemens AG

7 Analýza  Byly provedeny analýzy patentové aktivity firem Dornier a firmy Siemens.  Dá se tedy konstatovat, že v roce 1981 se objevují v patentových spisech zařízení, která již obsahují všechny potřebné části nutné pro drcení konkrementů (tj. jiskřiště, kapalina, zaostřování elipsoid, membrána).  V letech 1982 až 1985 jsou dále tato zařízení pro extrakorpolární litotripsii zdokonalována.

8 Dornier System GmbH  Ze shora diskutovaného vyplývá, jak složité je technické řešení popisovaného oboru.  A že firmě Dornier System GmbH trvalo nejméně 8 až 9 let než tento základní technický problém vyřešila a dodala na trh zařízení, které je schopné uplatnit se na trzích a splnit náročné podmínky institucí, jenž tato zařízení schvalují do použití v jednotlivých státech.

9 Dornier System GmbH - první řešení (rok 1973) Dornier System GmbH - první řešení (rok 1973)

10 1 - lidské tělo 2 - konkrement 4 - elipsoid 5 - kapalina 6 - jiskřiště 15 - membrána

11 Dornier System GmbH - zaměřování polohy - rok 1977

12

13 Dornier Systém GmbH - načasování (rok 1981) Dornier Systém GmbH - načasování (rok 1981)

14

15 Siemens AG  byla jednou z dalších firem, která se začala zabývat litotripsií  začala problém extrakorpolární litotripsie řešit daleko později. První její patenty se začaly objevovat kolem roku 1983. V této době již byl obor v období svého maximálního rozvoje a mnoho technických problémů bylo již vykryto patentovými přihláškami konkurenčních firem i jednotlivců (fy. Dornier, Wolf a pod.)  Firma však přišla se svou vlastní koncepcí konstrukce zařízení k bezdotykovému rozdrcení konkrementů. Tento technický problém byl přihlášen k ochraně v roce 1983 patentovou přihláškou NSR č. 3.328.051 ze dne 3.8.1983. Tento princip je pak dále zdokonalován a chráněn dalšími patenty této firmy.

16 Siemens AG (rok 1983)

17

18 Výsledky analýzy

19 Dornier System GmbH - analýza  Počáteční období: 5. měsíc 1966 až 5. měsíc 1980  v tomto období se vytvoří program litotriptoru, budou v něm řešeny všechny základní problémy nutné pro konstrukci zařízení pro drcení kamenů. Vytvoří se pracovní týmy (tyto lze určit z bibliografických dat na titulních stranách jednotlivých patentových spisů).  Maximální rozvoj: 5. měsíc 1980 až 6. měsíc 1995  v tomto období bude převládat maximální intenzita práce. Budou se vytvářet technická řešení schopná průmyslové výroby. A tato se budou chránit, aby byl vyloučen vliv konkurence.  Maximální odbyt: bude následovat po roce 2000

20 Dornier System GmbH kumuláta patentové aktivity firmy Dornier System GmbH kumuláta patentové aktivity firmy

21 Dornier System GmbH - shrnutí  I když firma Dornier System GmbH zahájila výzkum a vývoj litotriptorů, bude pravděpodobně částečně vytlačena firmou Siemens.  Firma Dornier System GmbH musela řešit všechny základní problémy litotriptorů, proto v jejím případě probíhá vývoj relativně pomalu (k = 57 roků).  Firmy, které navazují na vývoj a poznatky firmy Dornier System GmbH, mohou dosáhnou rychlejšího rozvoje oboru.

22 Siemens AG - analýza  Příkladem tohoto tvrzení je firma Siemens AG  Rychlost rozvoje oboru charakterizovaná konstantou k má pro firmu Siemens AG hodnotu 8,5 roku. Znamená to, že firma Siemens AG je schopna vyvinout zařízení pro litotripsii cca za 4,5 roku.  Počáteční období: 10. měsíc 1982 až 8. měsíc 1984  v tomto údobí vytvoří firma program litotriptorů. Zahájí řešení základních problémů, do nichž však již zahrne zkušenosti z vývoje firmy Dornier, a vytvoří pracovní týmy, které se touto problematikou budou zabývat.

23 Siemens AG - analýza  Maximální rozvoj: 8. měsíc 1984 až 8. měsíc 1992  v tomto období bude probíhat maximální intenzita vývojových prací a jejich aplikace do výroby v podobě zařízení, které bude schopno extrakorporální litotripsii provádět.  Konečné období: 8. měsíc 1992  zde se vývojová aktivita bude přesouvat do oblasti řešení jiných problémů. Vývojové práce se soustředí na dílčí méně důležité problémy.  V období 1992 až 1997 lze předpokládat, že firma Siemens bude mít maximální obrat z prodeje litotriptorů

24 Siemens AG kumuláta patentové aktivity firmy Siemens AG kumuláta patentové aktivity firmy

25 Siemens AG kumuláta patentové aktivity firmy Siemens AG kumuláta patentové aktivity firmy

26 Siemens AG rozložení patentové aktivity Siemens AG rozložení patentové aktivity

27 Siemens AG - shrnutí  Vlastní vývoj litotriptoru má smysl, pokud bude dokončen přibližně do roku 1992 až 1993 a bude následovat urychlená výroba zařízení, které bude mít všechny své dílčí uzly patentově čisté. Pak bude možné proniknout na světové trhy současně s firmou Siemens AG.  Pokud však vývoj bude dokončen později a výroba bude zahájena po roce 1997, je velmi pravděpodobné, že základní spotřeba bude nasycena výrobky této firmy a další průběžnou potřebu bude krýt firma Dornier (která již pronikla v roce 1986 na americký trh)  Lze tedy předpokládat, že výrobky vyráběné po roce 1997 se budou velmi obtížně prosazovat na trhu a zřejmě je bude možné prodávat pouze minimálnímu počtu zájemců.  Protože vývoj litotriptorů je velmi nákladný, je zřejmé, že pokud nebude dokončen do roku 1993 bude ekonomicky neefektivní.

28 litotripsie – invazní odstraňování nebo rozrušování kamenů  primární patentová aktivita v jednotlivých zemích  primární patentová aktivita v jednotlivých letech  prognóza patentové aktivity Celkem nalezených patentů: 89, z toho 75 primárních (Espace Access A - evropské a PCT přihlášky)

29

30

31

32 Dotazy, poznámky  INPARTNERS GROUP - patentová a právní kancelář  Lidická 51, Brno  tel: 541247251  www.inpartners.cz  kendereski@inpartners.cz  luksicek@inpartners.cz

33 Děkuji za pozornost

34 Lidická 51, Brno www.inpartners.cz Analýza technického oboru a návrh strategie výzkumu a vývoje na základě patentových informací Ing. Dušan Kendereški


Stáhnout ppt "Lidická 51, Brno www.inpartners.cz Analýza technického oboru a návrh strategie výzkumu a vývoje na základě patentových informací Ing. Dušan Kendereški."

Podobné prezentace


Reklamy Google