Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292."— Transkript prezentace:

1 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Přednáška č. 5: Elektromagnetické indikátory výztuže Ing. Petr Cikrle, Ph.D.2008

2 PROGRAM PŘEDNÁŠKY: A. ÚVOD - STARŠÍ DRUHY VÝZTUŽE B. VYUŽITÍ A PRINCIP METODY INDIKÁTORŮ VÝZTUŽE C. VYBRANÉ DRUHY PŘÍSTROJŮ D. PŘÍKLADY HLEDÁNÍ VÝZTUŽE E. ANALYZÁTOR KOROZE VÝZTUŽE F. ZÁVĚR BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

3 A. STARŠÍ DRUHY VÝZTUŽE: BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

4 Ocel 10512 Roxor BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

5 B. VYUŽITÍ A PRINCIP METODY BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Elektromagnetické indikátory používáme ke a) Zjištění, zda vůbec je v betonu výztuž (masivní sloupy v obvodových stěnách, technologická nekázeň) b) Zjištění polohy a množství výztuže (při průzkumech, skutečná přesná poloha prutů a jejich počty) c) Zjištění průměru anebo krytí prutů výztuže (např. kontrola kvality nových konstrukcí) d) Lokalizace výztuže pro bezpečné vrtání

6 Omezení metody: BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 a) Není možné rozeznat pruty, pokud jsou „příliš“ blízko sebe nebo ve více vrstvách (pojen „příliš“ blízko sebe je značně závislý na velikosti krytí) b) Nelze určit druh výztuže (většinou musíme pruty obnažit) c) Není možné stanovit míru koroze výztuže (buď jinou NDT metodu anebo rovněž obnažit)

7 PRINCIP METODY BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Budící cívky vytvářejí kolem sondy elektromagnetické pole Ve výztuži vzniká vlivem vnějšího pole vířivý proud Snímací cívky snímají vířivý proud Budící cívky vytvářejí kolem sondy elektromagnetické pole Ve výztuži vzniká vlivem vnějšího pole vířivý proud Snímací cívky snímají vířivý proud

8 Další informace o metodě BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 - Zjednodušeně lze říci, že čím blíže je výztuž u sondy, tím větší je odezva přístroje - Ve skutečnosti klesá odezva přístroje přibližně s druhou mocninou vzdálenosti výztuže od sondy) - Novější přístroje reagují i na předměty z neželezných kovů, (potrubí, elektroinstalaci) - V silných elektromagnetických polích přístroje nemohou pracovat (např. elektrické trakce) - Zjednodušeně lze říci, že čím blíže je výztuž u sondy, tím větší je odezva přístroje - Ve skutečnosti klesá odezva přístroje přibližně s druhou mocninou vzdálenosti výztuže od sondy) - Novější přístroje reagují i na předměty z neželezných kovů, (potrubí, elektroinstalaci) - V silných elektromagnetických polích přístroje nemohou pracovat (např. elektrické trakce)

9 Příklady odezvy přístroje BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 A) Samostatný prut = jednoznačné maximum A) Samostatný prut = jednoznačné maximum B) Více prutů „dostatečně“ vzdálených = rozlišitelná maxima B) Více prutů „dostatečně“ vzdálených = rozlišitelná maxima C) Více prutů „příliš“ blízko = nelze rozlišit pruty C) Více prutů „příliš“ blízko = nelze rozlišit pruty D) Překrytí hledané výztuže třmínkem D) Překrytí hledané výztuže třmínkem

10 Metodika hledání výztuže BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Nejdříve hledáme výztuž, která je blíže povrchu ! (třmínek) Nejdříve hledáme výztuž, která je blíže povrchu ! (třmínek) Osa sondy je rovnoběžná s očekávaným směrem prutu Pohyb sondy je plynulý a kolmý k očekávanému směru prutu! Zkoušené místo proměříme znovu zpětným pohybem sondy

11 Profometer 3 (Proceq) BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 C. VYBRANÉ DRUHY PŘÍSTROJŮ Sondy: Průměrová Základní Hloubková

12 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Profometer 4

13 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Profometer 4

14 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Profometer 4 – indikace na displeji

15 Profometer 3 a 4 – indikace výztuže BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Při přibližování sondy k výztuži klesá hodnota krytí nebo roste hodnota na displeji Po dosažení maxima signálu (minima krytí) se ozve pípnutí Při přibližování sondy k výztuži klesá hodnota krytí nebo roste hodnota na displeji Po dosažení maxima signálu (minima krytí) se ozve pípnutí

16 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Profometer 3 a 4 – rychlý způsob hledání Pohybujeme sondou konstantní rychlostí přes výztuž, po pípnutí zaznačíme bod, totéž opakujeme při zpětném pohybu

17 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Profometer 3 a 4 – přesnost určení krytí výztuže

18 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Profometer 3 a 4 – rozlišovací schopnost

19 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Profometer 5 – dle výrobce „modrý zázrak“

20 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 PS 200 Ferroscan (HILTI)

21 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 DMF 10 Zoom – detektor kovů (Bosch) Zejména pro vrtání, indikuje i elektrické vedení

22 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Wallscanner D-tect 100 Professional (Bosch) - do hl. 100 mm detekuje cizorodé materiály (kovy, vodiče, dřevo i plast)

23 D. Příklady využití indikátorů v praxi: viz. zvláštní prezentace BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

24 E. ANALYZÁTOR KOROZE Stanovení stupně koroze výztuže nedestruktivně Stanovení stupně koroze výztuže nedestruktivně Koroze výztuže je elektrochemický proces Koroze výztuže je elektrochemický proces Vytváří se galvanický článek podobný baterii Vytváří se galvanický článek podobný baterii Na povrchu měříme elektrické pole pomocí elektrody, tzv. poločlánku Na povrchu měříme elektrické pole pomocí elektrody, tzv. poločlánku BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

25 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 CANIN (Proceq)

26 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 CANIN (Proceq)

27 F. ZÁVĚR Čistě NDT metoda Čistě NDT metoda Výborná pro kontrolu kvality (krytí) Výborná pro kontrolu kvality (krytí) Slušné výsledky pro rozmístění výztuže, pokud není příliš velké krytí Slušné výsledky pro rozmístění výztuže, pokud není příliš velké krytí Průměr zjistíme jen obtížně Průměr zjistíme jen obtížně Nezjistíme hlavní výztuž ve druhé vrstvě Nezjistíme hlavní výztuž ve druhé vrstvě Nelze použít v blízkosti el- mag. pole (např. trolejí) Nelze použít v blízkosti el- mag. pole (např. trolejí) Nezjistíme korozi ani druh výztuže Nezjistíme korozi ani druh výztuže BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

28 DĚKUJI ZA POZORNOST ! BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292


Stáhnout ppt "BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292."

Podobné prezentace


Reklamy Google