Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝROČNÍ KONFERENCE,,Podpora sladkovodní akvakultury z Evropských fondů“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝROČNÍ KONFERENCE,,Podpora sladkovodní akvakultury z Evropských fondů“"— Transkript prezentace:

1 VÝROČNÍ KONFERENCE,,Podpora sladkovodní akvakultury z Evropských fondů“

2 Uvítání a zahájení Ing. Renáta Komiková

3 PROGRAM 1) Uvítání a zahájení 10:00 – 10:10 Ing. Renáta Komiková 2)Pokrok v implementaci OP Rybářství 2007 - 2013 10:10 – 10:35 Ing. Renáta Komiková 3) Budoucnost akvakultury a OP Rybářství – 2014+ 10:35 – 10:50 Ing. Kateřina Krylová 4)Úspěšné projekty podpořené z OP Rybářství 10:50 – 11:05 Ing. Petr Tůma a Roman Pfau, zástupci firmy BioFish s.r.o.

4 5)Úspěšné projekty podpořené z OP Rybářství 11:05 – 11:20 Josef Bláhovec, zástupce firmy Pstruhařství Mlýny 6)Vysazování úhoře říčního do vodních toků ČR 11:20 – 11:40 Ing. Martin Podlesný, Český rybářský svaz 7)Monitoring úniku úhoře říčního 11:40 – 12:00 Dipl. Ing. Jiří Musil, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 8)Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu na léta 2014 - 2024 12:00 – 12:15 Ing. Martin Pělucha, Ph.D., IREAS Centrum, o.p.s.

5 9)Plná elektronizace příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství 12:15 – 12:30 Ing. Antonín Vavrečka, Státní zemědělský intervenční fond 10)Diskuze 12:30 – 12:45 11) Slovo na závěr 12:45 – 12:55 Ing. Renáta Komiková Občerstvení, neformální setkání účastníků 13:00 – 15:30 Restaurace Victoria

6 Pokrok v implementaci OP Rybářství 2007 - 2013 Ing. Renáta Komiková

7 Provádění OP Rybářství  nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu  nařízení Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. března 2007–,,implementační nařízení“  usnesením vlády č. 854/2007 schválen,,Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007-2013“  usnesením vlády č. 855/2007 dne 25. července 2007 schválen Operační program Rybářství 2007 - 2013

8 Cíle Operačního programu Rybářství  udržení stávající produkce sladkovodních ryb v ČR  zlepšení investičních možností výrobních a zpracovatelských podniků  snížení vlivu činností v odvětví rybářství na životní prostředí a podpora produkčních metod šetrných k životnímu prostředí  podpora modernizace výroby za použití inovativních výrobních metod a technologií  zlepšení jakosti a rozšíření sortimentu výrobků ze sladkovodních ryb  modernizace zpracovatelských kapacit

9 Finanční rámec Operačního programu Rybářství  alokace 27,1 milionu EUR z EFF na období 2007 – 2013  podíl ČR na celkovém finančním objemu EFF je 0,6 % - přes 4,3 mld. EUR  podíl ČR na objemu EFF pro cíl Konvergence je 0,8 % - necelých 3,3 mld. EUR  na dotacích pro OP Rybářství může ČR vyplatit cca 904 mil. Kč

10 OP Rybářství Prioritní osa 2 Akvakultura, vnitrozemský rybolov, zpracování produktů rybolovu a akvakultury, jejich uvádění na trh Prioritní osa 3 Opatření společného zájmu Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osy OP Rybářství

11 Opatření  Opatření 2.1. - Opatření pro produktivní investice do akvakultury  Opatření 2.2. - Opatření na ochranu vodního prostředí  Opatření 2.3. - Opatření v oblasti zdraví zvířat  Opatření 2.4. - Investice do zpracování a uvádění na trh  Opatření 3.1. - Společné činnosti  Opatření 3.2. - Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin  Opatření 3.3. - Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně  Opatření 3.4. - Pilotní projekty  Opatření 5.1. - Technická pomoc

12 Implementační systém OP Rybářství

13 Úspěchy Operačního programu Rybářství Současné období  pokryto 84 % alokace vydanými Rozhodnutími o poskytnutí dotace  pokryto 59 % alokace dotacemi již předfinancovanými  splněno pravidlo N + 2 bez započítání předběžných plateb od EK pro rok 2012 a zároveň splněno pravidlo N + 2 se započítáním předběžných plateb od EK pro rok 2013  úspěšné naplňování cílů Operačního programu Rybářství 2007 - 2013

14 Úspěchy Operačního programu Rybářství Období 2014 - 2020  Společná deklarace k rozšíření podpory pro akvakulturní podniky (podpora produktivních investic) (březen 2012) Podpořena 16 členskými státy (AT, BG, DE, EE, FI, FR, LT, LV, HU, MT, PL, RO, EL, SK, SI, ES)  Další významné aktivity pro podporu produktivních investic Iniciativy ostatních ČS s podporou ČR  Prohlášení nových členských států k budoucnosti SRP (březen 2011) Iniciátorem polské Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova S prohlášením souhlasilo 11 členských států (BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI)  Společné prohlášení Rakouska a dalších ČS k budoucí roli sladkovodní akvakultury (květen 2012) Podpora (BE, BG, CZ, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IT, IE, LV, LT, LU, PO, PT, RO, SK, SI, ES) ČS se zavázaly k posílení role akvakultury v rámci SRP

15 Úspěchy Operačního programu Rybářství  Společný návrh Finska pro usnadnění rozvoje udržitelné akvakultury v rámci EMFF (květen 2012) Podpora (AT, BG, CZ, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, ES) Revidovaná podoba čl. 45 Inovace a čl. 46 Investice do akvakultury a nepotravinářské akvakultury

16 Úspěchy Operačního programu Rybářství  4. – 5. října 2012 - návštěva komisařky pro námořní záležitosti a rybolov Marie Damanaki v České republice  1. – 5. září 2012 - mezinárodní vědecká konference AQUA 2012 v Praze

17 Návštěva komisařky Damanaki v ČR  4. 10. 2012 - bilaterální jednání  téma: Reforma Společné rybářské politiky a Produktivní investice do rybochovných zařízení s neutrálním vlivem na životní prostředí a investice zvyšující energetickou účinnost  5. 10. 2012 - exkurze v podniku Štičí líheň – ESOX, s. r. o. a v podniku Rybářství Josefa Vaňka  Tisková konference  Zdůraznila podporu akvakultury v období 2014 – 2020 a potřebu vstupu začínajících rybářů do odvětví akvakultury.

18 AQUA 2012  téma: Globální akvakultura – zabezpečení naší budoucnosti  jedinečná událost v odvětví akvakultury v ČR  1. – 5. září 2012 v Kongresovém centru v Praze  pořadatelé: Evropská akvakulturní společnost a Světová akvakulturní společnost  mezinárodní vědecká konference s doprovodným programem  partner za ČR: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod  všeobecná propagace ryb a rybářství v pěti stáncích na doprovodné výstavě  financování z opatření 3.3., záměr e) OP Rybářství  kulatý stůl na téma „Kvalita rybího masa“  závěr: propagace kvality sladkovodních ryb a nutnost informovat veřejnost o zdravotní prospěšnosti konzumace rybího masa.

19 OP Rybářství 2007 – 2013 celkový přehled 1. 1. 2007 - 30. 11. 2012

20 Dotační výzvy OP Rybářství 2007 - 2013 1. kolo – 10. 06. 2008 – 30. 06. 2008: 2.1.; 2.4. a), b) 2. kolo – 7. 10. 2008 – 27. 10. 2008: 3.1.a), b); 3.3.a) 3. kolo – 10. 02. 2009 – 02. 03. 2009: 2.1.; 2.4.a), b) 4. kolo – 23. 06. 2009 – 29. 06. 2009: 3.4. a) 5. kolo – 18. 02. 2010 – 08. 03. 2010: 2.1.; 2.4.a), b) 6. kolo – 24. 06. 2010 – 30. 06. 2010: 3.1.a); 3.2.b) 7. kolo – 18. 10. 2010 – 25. 10. 2010: 3.4.a) 8. kolo – 8. 02. 2011 – 25. 02. 2011: 2.1.; 2.4.a), b); 3.1.a), b); 3.3.b), e) 9. kolo – 28. 03. 2011 – 08. 04. 2011: 2.2.a) 10. kolo – 9. 06. 2011 – 27. 06. 2011: 3.2.b) 11. kolo – 25. 10. 2011 – 07. 11. 2011: 3.1.a); 3.3.b), e); 3.4.a) 12. kolo – 7. 02. 2012 – 13. 02. 2012: 3.3.e) 13. kolo – 19. 06. 2012 – 25. 06. 2012: 3.2.b) 14. kolo – 02. 10. 2012 – 15. 10. 2012: 3.1.a); 3.1.b); 3.1.c); 3.3.a); 3.4. a) Kontinuální příjem žádostí o dotaci: 5.1. Technická pomoc 25. 9. 2012: 3.3.a)

21 prioritní osa rozdělení finančních prostředků v % z celku celkem v mil. Kč z EFF v mil. Kč ze stát. rozpočtu ČR v mil. Kč 2 Akvakultura, vnitrozemský rybolov, zpracování produktů rybolovu a jejich uvádění na trh 53481,3360,9120,3 3Opatření společného zájmu42377,8283,494,4 5Technická pomoc545,233,911,3 CELKEM100904,3678,2226 *) měsíční kurz ECB platný pro měsíc listopad 2012 = 25,022 Kč / 1€ Rozdělení finančních prostředků mezi prioritní osy po realokaci finančních prostředků mezi PO 2 a PO 3

22 OP Rybářství – celkový přehled za období 1. 1. 2007 - 30. 11. 2012 * průměrný měsíční kurz ECB platný pro měsíc listopad 2012 = 25,022 Kč / 1€ alokace na celé období údaje v tis. Kč v tis. Kč * ) zaregistrované ŽOD zareg. ŽOD/ alokace (v %) vydaná Rozhodnutí vydaná Rozhodnutí/ alokace (v %) předfinancované ŽOP Předfinanc. ŽOP/alokace (v %) osa 2481 3211 383 451287 %457 18195 %317 77266 % osa 3377 812385 074102 %267 04871 %201 04753 % osa 545 21832 99373 %32 99373 %10 81524 % CELKEM904 3511 801 519199 %757 22284 %529 63459 %

23 Vydaná Rozhodnutí a předfinancované ŽOP v tis. Kč za období 1. 1. 2007 – 30. 11. 2012

24 ŽÁDOSTI O DOTACI zaregistrovanéukončené vydaná Rozhodnutí předfinancované osyv ks osa 21 044141534463 osa 332227250138 osa 5280 13 CELKEM1 394168812614 OP Rybářství – celkový přehled v ks (1. 1. 2007 – 30. 11. 2012)

25 OP Rybářství – celkový přehled za období 1. 1. 2007 - 30. 11. 2012

26 opatřenízáměrcelkem velikost podniku mikromalýstřednívelký osa 2 celkem5281791571848 2.1.celkem4891761491622 a322641101462 b67652 00 c68322970 d169160 e 6730 2.4.celkem3938226 a3438212 b50 014 Čerpání dotace dle velikosti podniku - počet vydaných Rozhodnutí Pouze prioritní osa 2 (2.1. a 2.4.) (1. 1. 2007 – 30. 11. 2012)

27 Čerpání dotace dle velikosti podniku - počet vydaných Rozhodnutí Pouze prioritní osa 2 (1. 1. 2007 – 30. 11. 2012)

28 opatřenízáměrcelkem velikost podniku mikromalýstřednívelký osa 2 celkem381117100 2.1.celkem34101680 a2241080 b11000 c74300 d11000 e30300 2.4.celkem41120 a41120 b00000 Ukončené administrace po vydání Rozhodnutí dle velikosti podniku – počet vydaných Rozhodnutí Pouze prioritní osa 2 (2.1. a 2.4.) (1. 1. 2007 – 30. 11. 2012)

29

30 DŮVODPOČET chybná registrace15 po supervizi12 nedoplnění ŽOD32 nepřijatelnost2 stažení ŽOD žadatelem25 po administrativní kontrole42 nedodržen termín ŽOP4 odstoupení žadatele před podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace 21 ostatní15 CELKEM168 Důvody ukončení administrace projektů (1. 1. 2007 – 30. 11. 2012)

31 K 31. 11. 2012 bylo refundováno do příjmové kapitoly MZe 390 777 661 Kč tj. 15 714 529,32 EUR prostředků EU (EFF) Refundace prostředků EU do kapitoly MZe

32 Provedeno sedm certifikací za období od 1.1.2007 do 31.10.2012 Certifikováno veřejné zdroje (EU+ČR) v EUR 18 178 343,03 Certifikováno veřejné zdroje (EU+ČR) v Kč 451 029 197 podíl v EUR EFF 13 633 753,15 ČR 4 544 589,88 podíl v Kč EFF 338 271 797 ČR 112 757 400

33 Probíhající osmá certifikace OP Rybářství za období od 1.6.2012 do 31.10.2012 Refundováno veřejné zdroje (EU+ČR) v EUR 2 774 369,22 Refundováno veřejné zdroje (EU+ČR) v Kč 70 007 846,00 podíl v EUR EFF 2 080 776,17 ČR 693 593,05 podíl v Kč EFF 52 505 864,00 ČR 17 501 982,00

34 Plnění pravidla N+2 podíl v EUR EFF 15 714 529,32 N+2 po započtení předběžných plateb od EK hranice pro splnění N+2 v roce 2013 = 14 697 777,50 Certifikováno podílu EFF celkem v EUR 13 633 753,15 Po osmé certifikaci bude certifikováno Hranice N + 2 bez před. plateb =14 448 901 EUR 15 714 529,32 EUR Pravidlo N+2 se započtením předběžných plateb od EK bylo splněno v dubnu 2012. Po odeslání 8. certifikace na EK bude splněno pravidlo N + 2 bez započítání předběžných plateb od EK pro rok 2012 a zároveň bude splněno pravidlo N + 2 se započítáním předběžných plateb od EK pro rok 2013 !!!

35

36  Ohrožení přirozené populace ryb ve vodních tocích v České republice kormoránem velkým.  Pozastavení plateb výdajů OP Rybářství ze strany EK -> provedena opatření ze strany MF -> zrušení pozastavení plateb výdajů OP Rybářství  Akvaenviromentální opatření v prioritní ose 2, kde se přihlásili pouze tři žadatelé o dotaci s devíti rybníky a do další administrace postoupili dva žadatelé o dotaci se šesti rybníky o celkové katastrální ploše 8,7 ha.  Monitorování: Více než 90 % žadatelů z OP Rybářství má v předmětu podnikání i jiné odvětví než sladkovodní akvakulturu, tudíž nelze vypočítat přidanou hodnotu pouze za odvětví rybářství. Žadatel přidanou hodnotu vykazuje za všechny oblasti svého podnikání. Specifické problémy OP rybářství

37  prezentace OP Rybářství – výroční mezinárodní výstava Země živitelka  příprava informačních materiálů (brožury, letáky, výroční zprávy, pravidla pro žadatele)  pravidelné zasedání Monitorovacího výboru dvakrát ročně  Výroční konference v rámci OP Rybářství – 6.12.2011  AQUA 2012  webové stránky www.eAgri.cz - vydaná Rozhodnutí, předfinancované projekty  odkaz: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi/opatreni-osy-ii/; http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi/opatreni-osy-iii Informovanost a propagace OP Rybářství a akvakultury

38 Operační program Rybářství v roce 2013

39 Připravovaná opatření v roce 2013  15. kolo – únor opatření 2.1. a), b), c), d), e); 2.4. a); 3.2. b); 3.3.e) Předpokládaná alokace PO 2 – 40 mil. Kč PO 3 – 16 mil. Kč  16. kolo – březen opatření 2.1. a), b), c), e); 2.4. a) Předpokládaná alokace PO 2 – 60 mil. Kč

40 Připravovaná opatření v roce 2013  17. kolo – červen opatření 3.1. b); 3.2. b); 3.4. a) Předpokládaná alokace PO 3 – volné finanční zdroje  kontinuální příjem – 5.1.

41 Zásobník projektů  Založen v rámci ukončování OP Rybářství 2007 – 2013 pro využití maxima alokovaných finančních prostředků  Určen pro projekty, kterým nemohlo být z důvodu nedostatku volných finančních zdrojů vydáno Rozhodnutí v 16. kole příjmu žádostí.  Projekty jsou v zásobníku seřazeny podle bodového ohodnocení.  Dle volných finančních prostředků budou žadatelé osloveni a pokud budou mít nadále zájem, budou jejich projekty podpořeny.  Pokud již nebudou mít zájem, bude osloven další v pořadí.

42 Propagační kampaň „Ryba sladkých vod“ 1/2  Veřejná zakázka je zadávána dvoukolově  V prvním kole byl v rámci veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) vysoutěžen předmět zakázky – KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE  Druhé kolo: Komunikační strategie je součástí zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem Realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb a výrobků z nich v období 2012 – 2015 „RYBA SLADKÝCH VOD“

43 Propagační kampaň „Ryba sladkých vod“ 2/2  Registrace projektu: září 2012  Délka trvání projektu: od podpisu smlouvy do 30. 6. 2015  Předpokládaný termín vyhlášení VZ: prosinec/leden 2012  Lhůta pro podání nabídek: 47 dnů  Uzavření smlouvy s vybraným uchazečem: předpokládaný termín - březen 2013

44 Zajímavosti pro rok 2013 1/2  Vyhlášení 15. kola výzev pro opatření 2.1. a), b), c), d), e); 2.4. a); 3.2. b); 3.3.e) pro začínající rybáře v únoru 2013.  Budou podporovány hlavně projekty, které přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví.  Příjem žádostí – od 6.2. 2013 do 12. 2. 2013 13 hodin.  Příjem prostřednictvím Portálu farmáře s nutností osobní registrace na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), kromě opatření 3.3. e) u kterého je, v rámci plné elektronizace, umožněno zasílat žádost o dotaci včetně příloh přes Portál farmáře na příslušný regionální odbor SZIF.  Vyhlášení 16. kola výzev pro opatření 2.1. a), b), c), e); 2.4. a) pro ostatní žadatele v březnu 2013.  Příjem žádostí - od 6.3.2013 do 12.3.2013 do 13 hodin.  Příjem prostřednictvím Portálu farmáře s nutností osobní registrace na příslušných regionálních odborech SZIF.

45 Zajímavosti pro rok 2013 2/2  Vyhlášení 17. kola výzev pro opatření 3.1. b); 3.2. b); 3.4. a) v červnu 2013.  Vydání nových Pravidel pro 15. a 16. kolo, která byla podepsána ministrem dne 6. 12. 2012. V nejbližších dnech bude vydána tisková zpráva.  Na výstavě Země živitelka 2013 bude rozšířeno zastoupení OP Rybářství o další stánek.  V roce 2013 a 2014 bude probíhat proplácení dalších projektů ze zásobníku projektů v závislosti na volných finančních prostředcích OP Rybářství.  Plánované schválení Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 vládou ČR.

46 Budoucnost akvakultury a OP Rybářství 2014 - 2020 Ing. Kateřina Krylová

47 Nové programové období 2014 - 2020  Strategie Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění Cílem strategie Evropa 2020 je dosáhnout hospodářského růstu, který by byl inteligentní, udržitelný a podporující začlenění (tvorba pracovních míst, snižování chudoby).  Společný strategický rámec Dokument, který převádí cíle a záměry strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění do podoby klíčových akcí pro fondy SSR, zřizuje pro každý tematický cíl klíčová opatření, která mají být podporována z jednotlivých fondů SSR, a mechanismy pro zajištění soudržnosti a souladu programování fondů SSR s hospodářskými politikami a politikami zaměstnanosti členských států a EU.

48 Nové programové období 2014 – 2020  Dohoda o partnerství Vypracuje každý ČS na období od 1. 1. 2014 – 31. 12. 2020 Převedení prvků stanovených v SSR do vnitrostátního kontextu a stanovení pevných závazků pro dosažení cílů Unie prostřednictvím programování fondů SSR.  Prezentace pozičního dokumentu EK a postupu přípravy programového období 2014 – 2020  Prezentace proběhla 22.11.2012 v Praze.  Prvotní krok pro zahájení jednání o Dohodě o partnerství. Názory EK na problémy a výzvy ČR a způsob jejich financování v programovém období 2014-2020.  Koncentrace intervencí na úzkou skupinu priorit podporujících vytváření pracovních míst a hospodářský růst. Představení pěti priorit  Podnikatelské prostředí příznivé pro inovace  Rozvoj infrastruktury pro růst a konkurenceschopnost  Růst založený na lidském kapitálu a zlepšení účasti na trhu práce  Hospodářství příznivé pro životní prostředí a nákladově efektivní hospodářství  Moderní a profesionální administrativa

49 Nové programové období 2014 – 2020 – koordinace MMR  Jednotné metodické prostředí  Centrálním koordinátorem MMR.  Cílem je nastavení jednotného metodického prostředí, jednotného systému implementace a administrace napříč všemi operačními programy.  Příklady metodických pokynů MMR: - tvorba operačních programů, - řízení výzev, výběr a hodnocení projektů v programovém období 2014 – 2020, - způsobilost výdajů a jejich vykazování, - metodický pokyn pro oblast zakázek, - evaluace v programovém období 2014-2020, - zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014-2020, aj.

50 Nové programové období 2014 - 2020  Nařízení o společných ustanoveních Stanovuje společné podmínky pro fondy EU zahrnuté ve Společném strategickém rámci (Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond).  Nařízení o EMFF pro období 2014 - 2020 Nahrazuje současné nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu.  Provázanost cílů EMFF Dosahování cílů EMFF musí přispívat ke strategii Evropa 2020 a cíle budou naplňovány prostřednictvím priorit Unie, které odrážejí příslušné tematické cíle SSR.  Priority Unie – EMFF 1) Podpora udržitelného rybolovu a akvakultury účinně využívajících zdroje, včetně souvisejícího zpracování. 2) Podpora rybolovu a akvakultury, včetně souvisejícího zpracování, založených na inovacích, konkurenceschopnosti a znalostech, 3) Podpora provádění SRP 4) Zvyšování zaměstnanosti a územní soudržnosti 5) Podpora provádění Integrované námořní politiky

51 Nové programové období 2014 - 2020  Návrh nařízení o EMFF  2. 12. 2011 EK přijala návrh o novém EMFF.  Od začátku roku 2012 je návrh nařízení o EMFF projednáván na PS Rady pro vnitřní a vnější rybářskou politiku.  Návrh nařízení byl projednáván na několika jednáních Rady ministrů pro zemědělství a rybářství. (V březnu, květnu a v září roku 2012 proběhly orientační rozpravy a v červnu vzala Rada na vědomí Zprávu o pokroku.)

52 Nové programové období 2014 - 2020  Ve dnech 22 - 23. 10. 2012 proběhlo zasedání Rady ministrů, kde bylo dosaženo částečného obecného přístupu k poslední kompromisní verzi návrhu nařízení (články 1 – 95, příloha I a III).  Schválení EP se předpokládá na jaře 2013.  Schválení nařízení o EMFF je předpokládáno v polovině roku 2013 a mělo by vstoupit v platnost 1. 1. 2014.  V roce 2013 budou předložena implementační nařízení.

53 Nové programové období 2014 - 2020  Hlavní aspekty posledního kompromisního návrhu nařízení o EMFF ze dne 29.10. 2012, ke kterému byl přijat částečný obecný postoj Příjemci podpory – čl. 44 Fyzické nebo právnické osoby, které jsou: a) majitelé podniků akvakultury, b) podnikatelé vstupující do odvětví, pokud předloží podnikatelský plán. V případě, že jsou investiční náklady vyšší než 50 000 EUR, musí být předložena studie proveditelnosti. Míra veřejné podpory – čl. 95 Maximální míra veřejné podpory 50 % celkových způsobilých výdajů. Míru veřejné podpory ve výši 100 % způsobilých výdajů lze uplatnit, pokud je příjemcem veřejnoprávní subjekt, nebo operace souvisí s určitými články (pro ČR případně relevantní články 53 - Přechod na systémy řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí a na ekologickou akvakulturu, 54 - Akvakultura poskytující environmentální služby a 55 – Opatření na ochranu veřejného zdraví). Míru veřejné podpory v rozmezí od 50 do 100 % lze uplatnit, pokud projekt bude proveden ve společném zájmu a bude zajištěn přístup veřejnosti k výsledkům dle čl. 143 návrhu nařízení o EMFF.

54 Nové programové období 2014 - 2020  Hlavní aspekty kompromisního návrhu nařízení o EMFF ze dne 29.10. 2012 Míra spolufinancování Poměr EMFF k národnímu spolufinancování je 75 % : 25 % způsobilých veřejných výdajů. Alokace Národní obálka pro EMFF není dosud známa, vyčíslení lze očekávat v průběhu roku 2013.

55 Nové programové období 2014 - 2020  Prioritní opatření Článek 45 Inovace Podpořenou iniciativou Finska a ostatních ČS včetně ČR - Společný návrh Finska pro usnadnění rozvoje udržitelné akvakultury v rámci EMFF Lze podporovat: Projekty zaměřené na:  Rozvoj technických inovací nebo znalostí v oblasti akvakultury, které zejména omezují dopad na životní prostředí a podporují udržitelnější využívání zdrojů,  Vyvíjení nebo zavádění nových nebo podstatně zdokonalených produktů, akvakulturních druhů, postupů a řídicích a organizačních systémů,  Zkoumání technické nebo ekonomické proveditelnosti inovací, produktů nebo procesů

56 Nové programové období 2014 - 2020  Prioritní opatření Článek 46 Výrobní investice do akvakultury Podpořeno iniciativou  ČR a dalších ČS - Společná deklarace k rozšíření podpory pro akvakulturní podniky,  Polska a dalších ČS - Prohlášení nových členských států k budoucnosti Společné rybářské politiky,  Rakouska a dalších ČS - Společné prohlášení Rakouska a dalších ČS k budoucí roli sladkovodní akvakultury,  Finska a dalších ČS - Společný návrh Finska pro usnadnění rozvoje udržitelné akvakultury v rámci EMFF Záměr projektů musí být v souladu s víceletým strategickým plánem rozvoje akvakultury EK. Na základě prováděcích aktů určí druh způsobilých nákladů. Lze podporovat:  výrobní investice do akvakultury a modernizaci akvakulturních jednotek,  investice na snižování negativního dopadu nebo posilování pozitivních účinků na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů,  investice na odbahnění,  diverzifikaci produkce, aj.

57 Nové programové období 2014 - 2020  Prioritní opatření Článek 47 Nové formy výdělku a přidaná hodnota Lze podporovat:  Zvyšování přidané hodnoty k produktům akvakultury, jako např. podpora podniku akvakultury v tom, aby prováděl zpracování, uvádění na trh a přímý prodej primárně své vlastní produkce akvakultury.  Diverzifikaci příjmů pocházejících z podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit mimo akvakulturu. (Doplňkové činnosti mimo akvakulturu musí souviset s hlavní činností podniku akvakultury).

58 Nové programové období 2014 - 2020  Prioritní opatření Článek 54 Akvakultura poskytující environmentální služby Lze podporovat:  metody akvakultury slučitelné s určitými environmentálními potřebami a podmíněné určitými požadavky na řízení vyplývajícími z vymezení oblastí NATURA 2000  náklady přímo spojené s účastí na zachovávání a rozmnožování vodních živočichů v rámci programů pro zachování a obnovu biologické rozmanitosti vyvinutých orgány veřejné moci nebo pod jejich dohledem  formy akvakultury zahrnující zachovávání a zlepšování životního prostředí, biologické rozmanitosti a udržování krajiny a tradičních charakteristik akvakulturních oblastí. (obdoba opatření 2.2. – na rozdíl od současného období je podpora směřována k formě extenzivní akvakultury)

59 Nové programové období 2014 – 2020  Prioritní opatření Článek 56 Opatření pro zajištění zdraví a dobrých životních podmínek zvířat Lze podporovat: a)náklady na tlumení a vymýcení chorob v akvakultuře (obdoba opatření 2.3.) b)rozvoj osvědčených postupů a kodexů chování c)studie zaměřené na zvyšování dostupnosti veterinárních léčivých přípravků pro použití v akvakultuře a prosazování jejich správného použití

60 Nové programové období 2014 – 2020  Prioritní opatření Článek 71 Opatření pro uvádění produktů na trh Lze podporovat:  vytváření organizace producentů,  zlepšování podmínek pro uvádění na trh přebytkových, málo využívaných druhů,  usnadnění žádosti o registraci daného produktu za podmínek stanovených v nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006,  propagační kampaně o produktech rybolovu a akvakultury a jiné komunikační kampaně zlepšující povědomí veřejnosti o odvětví rybolovu a akvakultury.

61 Nové programové období 2014 – 2020  Prioritní opatření Článek 72 Zpracování produktů rybolovu a akvakultury Odstraněn odstavec 2 – podpora je nyní možná i bez využití finančních nástrojů. Lze podporovat investice:  přispívající k úspoře energie nebo snížení dopadu na životní prostředí,  pro zpracování přebytkových a málo využívaných druhů,  pro zpracování vedlejších produktů, vzešlých z hlavních zpracovatelských činností,  pro zpracování produktů ekologické akvakultury  vedoucí k novým nebo zdokonaleným produktům, postupům, řídícím a organizačním systémům.

62 Nové programové období 2014 – 2020  Rámcová pozice k návrhu nařízení o EMFF Na základě usnesení č. 17 ze dne 21. března 2012 byla Rámcová pozice k původnímu návrhu nařízení o EMFF (ze dne 2. 12. 2011) Vládním výborem pro EU schválena. V návaznosti na vývoj diskusí v pracovních orgánech EU a kompromisní návrh nařízení o EMFF, ke kterému bylo dosaženo částečného obecného přístupu Rady, ŘO Rámcovou pozici aktualizoval a předložil Vládnímu výboru pro EU, který ji dne 28. 11. 2012 schválil.

63 Nové programové období 2014 – 2020  ŘO OP Rybářství v současné době připravuje Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu Specifická předběžná podmínka pro akvakulturu dle návrhu nařízení o EMFF. OP Rybářství 2014 – 2020 Dle usnesení vlády ČR z 28. 11. 2012 by měl být do 31. 5. 2013 předložen první návrh OP Rybářství 2014 – 2020 vládě a s ohledem na vývoj nařízení o EMFF bude OP Rybářství 2014 – 2020 dopracován a předložen EK během roku 2013. Ex-ante hodnocení OP Rybářství pro období 2014 – 2020 a hodnocení SEA ŘO OP Rybářství připravuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce; předpokládaný termín vyhlášení veřejné zakázky: do konce roku 2012.

64 Úspěšné projekty podpořené z OP Rybářství Ing. Petr Tůma

65 Úspěšné projekty podpořené z OP Rybářství Josef Bláhovec

66 Vysazování úhoře říčního do vodních toků ČR Ing. Martin Podlesný

67 Monitoring úniku úhoře říčního Dipl. Ing. Jiří Musil, Ph.D.

68 Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu na léta 2014 - 2024 Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

69 Plná elektronizace příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství Ing. Antonín Vavrečka

70 Diskuse

71 Slovo na závěr Ing. Renáta Komiková

72 Děkuji za Vaši pozornost. www.eAgri.cz / Dotace / OP Rybářství


Stáhnout ppt "VÝROČNÍ KONFERENCE,,Podpora sladkovodní akvakultury z Evropských fondů“"

Podobné prezentace


Reklamy Google