Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝROČNÍ KONFERENCE,,Podpora sladkovodní akvakultury z Evropských fondů“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝROČNÍ KONFERENCE,,Podpora sladkovodní akvakultury z Evropských fondů“"— Transkript prezentace:

1 VÝROČNÍ KONFERENCE,,Podpora sladkovodní akvakultury z Evropských fondů“

2 Uvítání a zahájení Ing. Renáta Komiková

3 PROGRAM 1) Uvítání a zahájení 10:00 – 10:10 Ing. Renáta Komiková 2)Pokrok v implementaci OP Rybářství :10 – 10:35 Ing. Renáta Komiková 3) Budoucnost akvakultury a OP Rybářství – :35 – 10:50 Ing. Kateřina Krylová 4)Úspěšné projekty podpořené z OP Rybářství 10:50 – 11:05 Ing. Petr Tůma a Roman Pfau, zástupci firmy BioFish s.r.o.

4 5)Úspěšné projekty podpořené z OP Rybářství 11:05 – 11:20 Josef Bláhovec, zástupce firmy Pstruhařství Mlýny 6)Vysazování úhoře říčního do vodních toků ČR 11:20 – 11:40 Ing. Martin Podlesný, Český rybářský svaz 7)Monitoring úniku úhoře říčního 11:40 – 12:00 Dipl. Ing. Jiří Musil, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 8)Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu na léta :00 – 12:15 Ing. Martin Pělucha, Ph.D., IREAS Centrum, o.p.s.

5 9)Plná elektronizace příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství 12:15 – 12:30 Ing. Antonín Vavrečka, Státní zemědělský intervenční fond 10)Diskuze 12:30 – 12:45 11) Slovo na závěr 12:45 – 12:55 Ing. Renáta Komiková Občerstvení, neformální setkání účastníků 13:00 – 15:30 Restaurace Victoria

6 Pokrok v implementaci OP Rybářství Ing. Renáta Komiková

7 Provádění OP Rybářství  nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu  nařízení Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. března 2007–,,implementační nařízení“  usnesením vlády č. 854/2007 schválen,,Národní strategický plán pro oblast rybářství na období “  usnesením vlády č. 855/2007 dne 25. července 2007 schválen Operační program Rybářství

8 Cíle Operačního programu Rybářství  udržení stávající produkce sladkovodních ryb v ČR  zlepšení investičních možností výrobních a zpracovatelských podniků  snížení vlivu činností v odvětví rybářství na životní prostředí a podpora produkčních metod šetrných k životnímu prostředí  podpora modernizace výroby za použití inovativních výrobních metod a technologií  zlepšení jakosti a rozšíření sortimentu výrobků ze sladkovodních ryb  modernizace zpracovatelských kapacit

9 Finanční rámec Operačního programu Rybářství  alokace 27,1 milionu EUR z EFF na období 2007 – 2013  podíl ČR na celkovém finančním objemu EFF je 0,6 % - přes 4,3 mld. EUR  podíl ČR na objemu EFF pro cíl Konvergence je 0,8 % - necelých 3,3 mld. EUR  na dotacích pro OP Rybářství může ČR vyplatit cca 904 mil. Kč

10 OP Rybářství Prioritní osa 2 Akvakultura, vnitrozemský rybolov, zpracování produktů rybolovu a akvakultury, jejich uvádění na trh Prioritní osa 3 Opatření společného zájmu Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osy OP Rybářství

11 Opatření  Opatření Opatření pro produktivní investice do akvakultury  Opatření Opatření na ochranu vodního prostředí  Opatření Opatření v oblasti zdraví zvířat  Opatření Investice do zpracování a uvádění na trh  Opatření Společné činnosti  Opatření Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin  Opatření Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně  Opatření Pilotní projekty  Opatření Technická pomoc

12 Implementační systém OP Rybářství

13 Úspěchy Operačního programu Rybářství Současné období  pokryto 84 % alokace vydanými Rozhodnutími o poskytnutí dotace  pokryto 59 % alokace dotacemi již předfinancovanými  splněno pravidlo N + 2 bez započítání předběžných plateb od EK pro rok 2012 a zároveň splněno pravidlo N + 2 se započítáním předběžných plateb od EK pro rok 2013  úspěšné naplňování cílů Operačního programu Rybářství

14 Úspěchy Operačního programu Rybářství Období  Společná deklarace k rozšíření podpory pro akvakulturní podniky (podpora produktivních investic) (březen 2012) Podpořena 16 členskými státy (AT, BG, DE, EE, FI, FR, LT, LV, HU, MT, PL, RO, EL, SK, SI, ES)  Další významné aktivity pro podporu produktivních investic Iniciativy ostatních ČS s podporou ČR  Prohlášení nových členských států k budoucnosti SRP (březen 2011) Iniciátorem polské Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova S prohlášením souhlasilo 11 členských států (BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI)  Společné prohlášení Rakouska a dalších ČS k budoucí roli sladkovodní akvakultury (květen 2012) Podpora (BE, BG, CZ, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IT, IE, LV, LT, LU, PO, PT, RO, SK, SI, ES) ČS se zavázaly k posílení role akvakultury v rámci SRP

15 Úspěchy Operačního programu Rybářství  Společný návrh Finska pro usnadnění rozvoje udržitelné akvakultury v rámci EMFF (květen 2012) Podpora (AT, BG, CZ, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, ES) Revidovaná podoba čl. 45 Inovace a čl. 46 Investice do akvakultury a nepotravinářské akvakultury

16 Úspěchy Operačního programu Rybářství  4. – 5. října návštěva komisařky pro námořní záležitosti a rybolov Marie Damanaki v České republice  1. – 5. září mezinárodní vědecká konference AQUA 2012 v Praze

17 Návštěva komisařky Damanaki v ČR  bilaterální jednání  téma: Reforma Společné rybářské politiky a Produktivní investice do rybochovných zařízení s neutrálním vlivem na životní prostředí a investice zvyšující energetickou účinnost  exkurze v podniku Štičí líheň – ESOX, s. r. o. a v podniku Rybářství Josefa Vaňka  Tisková konference  Zdůraznila podporu akvakultury v období 2014 – 2020 a potřebu vstupu začínajících rybářů do odvětví akvakultury.

18 AQUA 2012  téma: Globální akvakultura – zabezpečení naší budoucnosti  jedinečná událost v odvětví akvakultury v ČR  1. – 5. září 2012 v Kongresovém centru v Praze  pořadatelé: Evropská akvakulturní společnost a Světová akvakulturní společnost  mezinárodní vědecká konference s doprovodným programem  partner za ČR: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod  všeobecná propagace ryb a rybářství v pěti stáncích na doprovodné výstavě  financování z opatření 3.3., záměr e) OP Rybářství  kulatý stůl na téma „Kvalita rybího masa“  závěr: propagace kvality sladkovodních ryb a nutnost informovat veřejnost o zdravotní prospěšnosti konzumace rybího masa.

19 OP Rybářství 2007 – 2013 celkový přehled

20 Dotační výzvy OP Rybářství kolo – – : 2.1.; 2.4. a), b) 2. kolo – – : 3.1.a), b); 3.3.a) 3. kolo – – : 2.1.; 2.4.a), b) 4. kolo – – : 3.4. a) 5. kolo – – : 2.1.; 2.4.a), b) 6. kolo – – : 3.1.a); 3.2.b) 7. kolo – – : 3.4.a) 8. kolo – – : 2.1.; 2.4.a), b); 3.1.a), b); 3.3.b), e) 9. kolo – – : 2.2.a) 10. kolo – – : 3.2.b) 11. kolo – – : 3.1.a); 3.3.b), e); 3.4.a) 12. kolo – – : 3.3.e) 13. kolo – – : 3.2.b) 14. kolo – – : 3.1.a); 3.1.b); 3.1.c); 3.3.a); 3.4. a) Kontinuální příjem žádostí o dotaci: 5.1. Technická pomoc : 3.3.a)

21 prioritní osa rozdělení finančních prostředků v % z celku celkem v mil. Kč z EFF v mil. Kč ze stát. rozpočtu ČR v mil. Kč 2 Akvakultura, vnitrozemský rybolov, zpracování produktů rybolovu a jejich uvádění na trh 53481,3360,9120,3 3Opatření společného zájmu42377,8283,494,4 5Technická pomoc545,233,911,3 CELKEM100904,3678,2226 *) měsíční kurz ECB platný pro měsíc listopad 2012 = 25,022 Kč / 1€ Rozdělení finančních prostředků mezi prioritní osy po realokaci finančních prostředků mezi PO 2 a PO 3

22 OP Rybářství – celkový přehled za období * průměrný měsíční kurz ECB platný pro měsíc listopad 2012 = 25,022 Kč / 1€ alokace na celé období údaje v tis. Kč v tis. Kč * ) zaregistrované ŽOD zareg. ŽOD/ alokace (v %) vydaná Rozhodnutí vydaná Rozhodnutí/ alokace (v %) předfinancované ŽOP Předfinanc. ŽOP/alokace (v %) osa % % % osa % % % osa % % % CELKEM % % %

23 Vydaná Rozhodnutí a předfinancované ŽOP v tis. Kč za období –

24 ŽÁDOSTI O DOTACI zaregistrovanéukončené vydaná Rozhodnutí předfinancované osyv ks osa osa osa CELKEM OP Rybářství – celkový přehled v ks ( – )

25 OP Rybářství – celkový přehled za období

26 opatřenízáměrcelkem velikost podniku mikromalýstřednívelký osa 2 celkem celkem a b c d e celkem a b Čerpání dotace dle velikosti podniku - počet vydaných Rozhodnutí Pouze prioritní osa 2 (2.1. a 2.4.) ( – )

27 Čerpání dotace dle velikosti podniku - počet vydaných Rozhodnutí Pouze prioritní osa 2 ( – )

28 opatřenízáměrcelkem velikost podniku mikromalýstřednívelký osa 2 celkem celkem a b11000 c74300 d11000 e celkem41120 a41120 b00000 Ukončené administrace po vydání Rozhodnutí dle velikosti podniku – počet vydaných Rozhodnutí Pouze prioritní osa 2 (2.1. a 2.4.) ( – )

29

30 DŮVODPOČET chybná registrace15 po supervizi12 nedoplnění ŽOD32 nepřijatelnost2 stažení ŽOD žadatelem25 po administrativní kontrole42 nedodržen termín ŽOP4 odstoupení žadatele před podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace 21 ostatní15 CELKEM168 Důvody ukončení administrace projektů ( – )

31 K bylo refundováno do příjmové kapitoly MZe Kč tj ,32 EUR prostředků EU (EFF) Refundace prostředků EU do kapitoly MZe

32 Provedeno sedm certifikací za období od do Certifikováno veřejné zdroje (EU+ČR) v EUR ,03 Certifikováno veřejné zdroje (EU+ČR) v Kč podíl v EUR EFF ,15 ČR ,88 podíl v Kč EFF ČR

33 Probíhající osmá certifikace OP Rybářství za období od do Refundováno veřejné zdroje (EU+ČR) v EUR ,22 Refundováno veřejné zdroje (EU+ČR) v Kč ,00 podíl v EUR EFF ,17 ČR ,05 podíl v Kč EFF ,00 ČR ,00

34 Plnění pravidla N+2 podíl v EUR EFF ,32 N+2 po započtení předběžných plateb od EK hranice pro splnění N+2 v roce 2013 = ,50 Certifikováno podílu EFF celkem v EUR ,15 Po osmé certifikaci bude certifikováno Hranice N + 2 bez před. plateb = EUR ,32 EUR Pravidlo N+2 se započtením předběžných plateb od EK bylo splněno v dubnu Po odeslání 8. certifikace na EK bude splněno pravidlo N + 2 bez započítání předběžných plateb od EK pro rok 2012 a zároveň bude splněno pravidlo N + 2 se započítáním předběžných plateb od EK pro rok 2013 !!!

35

36  Ohrožení přirozené populace ryb ve vodních tocích v České republice kormoránem velkým.  Pozastavení plateb výdajů OP Rybářství ze strany EK -> provedena opatření ze strany MF -> zrušení pozastavení plateb výdajů OP Rybářství  Akvaenviromentální opatření v prioritní ose 2, kde se přihlásili pouze tři žadatelé o dotaci s devíti rybníky a do další administrace postoupili dva žadatelé o dotaci se šesti rybníky o celkové katastrální ploše 8,7 ha.  Monitorování: Více než 90 % žadatelů z OP Rybářství má v předmětu podnikání i jiné odvětví než sladkovodní akvakulturu, tudíž nelze vypočítat přidanou hodnotu pouze za odvětví rybářství. Žadatel přidanou hodnotu vykazuje za všechny oblasti svého podnikání. Specifické problémy OP rybářství

37  prezentace OP Rybářství – výroční mezinárodní výstava Země živitelka  příprava informačních materiálů (brožury, letáky, výroční zprávy, pravidla pro žadatele)  pravidelné zasedání Monitorovacího výboru dvakrát ročně  Výroční konference v rámci OP Rybářství –  AQUA 2012  webové stránky - vydaná Rozhodnutí, předfinancované projekty  odkaz: Informovanost a propagace OP Rybářství a akvakultury

38 Operační program Rybářství v roce 2013

39 Připravovaná opatření v roce 2013  15. kolo – únor opatření 2.1. a), b), c), d), e); 2.4. a); 3.2. b); 3.3.e) Předpokládaná alokace PO 2 – 40 mil. Kč PO 3 – 16 mil. Kč  16. kolo – březen opatření 2.1. a), b), c), e); 2.4. a) Předpokládaná alokace PO 2 – 60 mil. Kč

40 Připravovaná opatření v roce 2013  17. kolo – červen opatření 3.1. b); 3.2. b); 3.4. a) Předpokládaná alokace PO 3 – volné finanční zdroje  kontinuální příjem – 5.1.

41 Zásobník projektů  Založen v rámci ukončování OP Rybářství 2007 – 2013 pro využití maxima alokovaných finančních prostředků  Určen pro projekty, kterým nemohlo být z důvodu nedostatku volných finančních zdrojů vydáno Rozhodnutí v 16. kole příjmu žádostí.  Projekty jsou v zásobníku seřazeny podle bodového ohodnocení.  Dle volných finančních prostředků budou žadatelé osloveni a pokud budou mít nadále zájem, budou jejich projekty podpořeny.  Pokud již nebudou mít zájem, bude osloven další v pořadí.

42 Propagační kampaň „Ryba sladkých vod“ 1/2  Veřejná zakázka je zadávána dvoukolově  V prvním kole byl v rámci veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) vysoutěžen předmět zakázky – KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE  Druhé kolo: Komunikační strategie je součástí zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem Realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb a výrobků z nich v období 2012 – 2015 „RYBA SLADKÝCH VOD“

43 Propagační kampaň „Ryba sladkých vod“ 2/2  Registrace projektu: září 2012  Délka trvání projektu: od podpisu smlouvy do  Předpokládaný termín vyhlášení VZ: prosinec/leden 2012  Lhůta pro podání nabídek: 47 dnů  Uzavření smlouvy s vybraným uchazečem: předpokládaný termín - březen 2013

44 Zajímavosti pro rok /2  Vyhlášení 15. kola výzev pro opatření 2.1. a), b), c), d), e); 2.4. a); 3.2. b); 3.3.e) pro začínající rybáře v únoru  Budou podporovány hlavně projekty, které přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví.  Příjem žádostí – od do hodin.  Příjem prostřednictvím Portálu farmáře s nutností osobní registrace na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), kromě opatření 3.3. e) u kterého je, v rámci plné elektronizace, umožněno zasílat žádost o dotaci včetně příloh přes Portál farmáře na příslušný regionální odbor SZIF.  Vyhlášení 16. kola výzev pro opatření 2.1. a), b), c), e); 2.4. a) pro ostatní žadatele v březnu  Příjem žádostí - od do do 13 hodin.  Příjem prostřednictvím Portálu farmáře s nutností osobní registrace na příslušných regionálních odborech SZIF.

45 Zajímavosti pro rok /2  Vyhlášení 17. kola výzev pro opatření 3.1. b); 3.2. b); 3.4. a) v červnu  Vydání nových Pravidel pro 15. a 16. kolo, která byla podepsána ministrem dne V nejbližších dnech bude vydána tisková zpráva.  Na výstavě Země živitelka 2013 bude rozšířeno zastoupení OP Rybářství o další stánek.  V roce 2013 a 2014 bude probíhat proplácení dalších projektů ze zásobníku projektů v závislosti na volných finančních prostředcích OP Rybářství.  Plánované schválení Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 vládou ČR.

46 Budoucnost akvakultury a OP Rybářství Ing. Kateřina Krylová

47 Nové programové období  Strategie Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění Cílem strategie Evropa 2020 je dosáhnout hospodářského růstu, který by byl inteligentní, udržitelný a podporující začlenění (tvorba pracovních míst, snižování chudoby).  Společný strategický rámec Dokument, který převádí cíle a záměry strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění do podoby klíčových akcí pro fondy SSR, zřizuje pro každý tematický cíl klíčová opatření, která mají být podporována z jednotlivých fondů SSR, a mechanismy pro zajištění soudržnosti a souladu programování fondů SSR s hospodářskými politikami a politikami zaměstnanosti členských států a EU.

48 Nové programové období 2014 – 2020  Dohoda o partnerství Vypracuje každý ČS na období od – Převedení prvků stanovených v SSR do vnitrostátního kontextu a stanovení pevných závazků pro dosažení cílů Unie prostřednictvím programování fondů SSR.  Prezentace pozičního dokumentu EK a postupu přípravy programového období 2014 – 2020  Prezentace proběhla v Praze.  Prvotní krok pro zahájení jednání o Dohodě o partnerství. Názory EK na problémy a výzvy ČR a způsob jejich financování v programovém období  Koncentrace intervencí na úzkou skupinu priorit podporujících vytváření pracovních míst a hospodářský růst. Představení pěti priorit  Podnikatelské prostředí příznivé pro inovace  Rozvoj infrastruktury pro růst a konkurenceschopnost  Růst založený na lidském kapitálu a zlepšení účasti na trhu práce  Hospodářství příznivé pro životní prostředí a nákladově efektivní hospodářství  Moderní a profesionální administrativa

49 Nové programové období 2014 – 2020 – koordinace MMR  Jednotné metodické prostředí  Centrálním koordinátorem MMR.  Cílem je nastavení jednotného metodického prostředí, jednotného systému implementace a administrace napříč všemi operačními programy.  Příklady metodických pokynů MMR: - tvorba operačních programů, - řízení výzev, výběr a hodnocení projektů v programovém období 2014 – 2020, - způsobilost výdajů a jejich vykazování, - metodický pokyn pro oblast zakázek, - evaluace v programovém období , - zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období , aj.

50 Nové programové období  Nařízení o společných ustanoveních Stanovuje společné podmínky pro fondy EU zahrnuté ve Společném strategickém rámci (Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond).  Nařízení o EMFF pro období Nahrazuje současné nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu.  Provázanost cílů EMFF Dosahování cílů EMFF musí přispívat ke strategii Evropa 2020 a cíle budou naplňovány prostřednictvím priorit Unie, které odrážejí příslušné tematické cíle SSR.  Priority Unie – EMFF 1) Podpora udržitelného rybolovu a akvakultury účinně využívajících zdroje, včetně souvisejícího zpracování. 2) Podpora rybolovu a akvakultury, včetně souvisejícího zpracování, založených na inovacích, konkurenceschopnosti a znalostech, 3) Podpora provádění SRP 4) Zvyšování zaměstnanosti a územní soudržnosti 5) Podpora provádění Integrované námořní politiky

51 Nové programové období  Návrh nařízení o EMFF  EK přijala návrh o novém EMFF.  Od začátku roku 2012 je návrh nařízení o EMFF projednáván na PS Rady pro vnitřní a vnější rybářskou politiku.  Návrh nařízení byl projednáván na několika jednáních Rady ministrů pro zemědělství a rybářství. (V březnu, květnu a v září roku 2012 proběhly orientační rozpravy a v červnu vzala Rada na vědomí Zprávu o pokroku.)

52 Nové programové období  Ve dnech proběhlo zasedání Rady ministrů, kde bylo dosaženo částečného obecného přístupu k poslední kompromisní verzi návrhu nařízení (články 1 – 95, příloha I a III).  Schválení EP se předpokládá na jaře  Schválení nařízení o EMFF je předpokládáno v polovině roku 2013 a mělo by vstoupit v platnost  V roce 2013 budou předložena implementační nařízení.

53 Nové programové období  Hlavní aspekty posledního kompromisního návrhu nařízení o EMFF ze dne , ke kterému byl přijat částečný obecný postoj Příjemci podpory – čl. 44 Fyzické nebo právnické osoby, které jsou: a) majitelé podniků akvakultury, b) podnikatelé vstupující do odvětví, pokud předloží podnikatelský plán. V případě, že jsou investiční náklady vyšší než EUR, musí být předložena studie proveditelnosti. Míra veřejné podpory – čl. 95 Maximální míra veřejné podpory 50 % celkových způsobilých výdajů. Míru veřejné podpory ve výši 100 % způsobilých výdajů lze uplatnit, pokud je příjemcem veřejnoprávní subjekt, nebo operace souvisí s určitými články (pro ČR případně relevantní články 53 - Přechod na systémy řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí a na ekologickou akvakulturu, 54 - Akvakultura poskytující environmentální služby a 55 – Opatření na ochranu veřejného zdraví). Míru veřejné podpory v rozmezí od 50 do 100 % lze uplatnit, pokud projekt bude proveden ve společném zájmu a bude zajištěn přístup veřejnosti k výsledkům dle čl. 143 návrhu nařízení o EMFF.

54 Nové programové období  Hlavní aspekty kompromisního návrhu nařízení o EMFF ze dne Míra spolufinancování Poměr EMFF k národnímu spolufinancování je 75 % : 25 % způsobilých veřejných výdajů. Alokace Národní obálka pro EMFF není dosud známa, vyčíslení lze očekávat v průběhu roku 2013.

55 Nové programové období  Prioritní opatření Článek 45 Inovace Podpořenou iniciativou Finska a ostatních ČS včetně ČR - Společný návrh Finska pro usnadnění rozvoje udržitelné akvakultury v rámci EMFF Lze podporovat: Projekty zaměřené na:  Rozvoj technických inovací nebo znalostí v oblasti akvakultury, které zejména omezují dopad na životní prostředí a podporují udržitelnější využívání zdrojů,  Vyvíjení nebo zavádění nových nebo podstatně zdokonalených produktů, akvakulturních druhů, postupů a řídicích a organizačních systémů,  Zkoumání technické nebo ekonomické proveditelnosti inovací, produktů nebo procesů

56 Nové programové období  Prioritní opatření Článek 46 Výrobní investice do akvakultury Podpořeno iniciativou  ČR a dalších ČS - Společná deklarace k rozšíření podpory pro akvakulturní podniky,  Polska a dalších ČS - Prohlášení nových členských států k budoucnosti Společné rybářské politiky,  Rakouska a dalších ČS - Společné prohlášení Rakouska a dalších ČS k budoucí roli sladkovodní akvakultury,  Finska a dalších ČS - Společný návrh Finska pro usnadnění rozvoje udržitelné akvakultury v rámci EMFF Záměr projektů musí být v souladu s víceletým strategickým plánem rozvoje akvakultury EK. Na základě prováděcích aktů určí druh způsobilých nákladů. Lze podporovat:  výrobní investice do akvakultury a modernizaci akvakulturních jednotek,  investice na snižování negativního dopadu nebo posilování pozitivních účinků na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů,  investice na odbahnění,  diverzifikaci produkce, aj.

57 Nové programové období  Prioritní opatření Článek 47 Nové formy výdělku a přidaná hodnota Lze podporovat:  Zvyšování přidané hodnoty k produktům akvakultury, jako např. podpora podniku akvakultury v tom, aby prováděl zpracování, uvádění na trh a přímý prodej primárně své vlastní produkce akvakultury.  Diverzifikaci příjmů pocházejících z podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit mimo akvakulturu. (Doplňkové činnosti mimo akvakulturu musí souviset s hlavní činností podniku akvakultury).

58 Nové programové období  Prioritní opatření Článek 54 Akvakultura poskytující environmentální služby Lze podporovat:  metody akvakultury slučitelné s určitými environmentálními potřebami a podmíněné určitými požadavky na řízení vyplývajícími z vymezení oblastí NATURA 2000  náklady přímo spojené s účastí na zachovávání a rozmnožování vodních živočichů v rámci programů pro zachování a obnovu biologické rozmanitosti vyvinutých orgány veřejné moci nebo pod jejich dohledem  formy akvakultury zahrnující zachovávání a zlepšování životního prostředí, biologické rozmanitosti a udržování krajiny a tradičních charakteristik akvakulturních oblastí. (obdoba opatření 2.2. – na rozdíl od současného období je podpora směřována k formě extenzivní akvakultury)

59 Nové programové období 2014 – 2020  Prioritní opatření Článek 56 Opatření pro zajištění zdraví a dobrých životních podmínek zvířat Lze podporovat: a)náklady na tlumení a vymýcení chorob v akvakultuře (obdoba opatření 2.3.) b)rozvoj osvědčených postupů a kodexů chování c)studie zaměřené na zvyšování dostupnosti veterinárních léčivých přípravků pro použití v akvakultuře a prosazování jejich správného použití

60 Nové programové období 2014 – 2020  Prioritní opatření Článek 71 Opatření pro uvádění produktů na trh Lze podporovat:  vytváření organizace producentů,  zlepšování podmínek pro uvádění na trh přebytkových, málo využívaných druhů,  usnadnění žádosti o registraci daného produktu za podmínek stanovených v nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006,  propagační kampaně o produktech rybolovu a akvakultury a jiné komunikační kampaně zlepšující povědomí veřejnosti o odvětví rybolovu a akvakultury.

61 Nové programové období 2014 – 2020  Prioritní opatření Článek 72 Zpracování produktů rybolovu a akvakultury Odstraněn odstavec 2 – podpora je nyní možná i bez využití finančních nástrojů. Lze podporovat investice:  přispívající k úspoře energie nebo snížení dopadu na životní prostředí,  pro zpracování přebytkových a málo využívaných druhů,  pro zpracování vedlejších produktů, vzešlých z hlavních zpracovatelských činností,  pro zpracování produktů ekologické akvakultury  vedoucí k novým nebo zdokonaleným produktům, postupům, řídícím a organizačním systémům.

62 Nové programové období 2014 – 2020  Rámcová pozice k návrhu nařízení o EMFF Na základě usnesení č. 17 ze dne 21. března 2012 byla Rámcová pozice k původnímu návrhu nařízení o EMFF (ze dne ) Vládním výborem pro EU schválena. V návaznosti na vývoj diskusí v pracovních orgánech EU a kompromisní návrh nařízení o EMFF, ke kterému bylo dosaženo částečného obecného přístupu Rady, ŘO Rámcovou pozici aktualizoval a předložil Vládnímu výboru pro EU, který ji dne schválil.

63 Nové programové období 2014 – 2020  ŘO OP Rybářství v současné době připravuje Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu Specifická předběžná podmínka pro akvakulturu dle návrhu nařízení o EMFF. OP Rybářství 2014 – 2020 Dle usnesení vlády ČR z by měl být do předložen první návrh OP Rybářství 2014 – 2020 vládě a s ohledem na vývoj nařízení o EMFF bude OP Rybářství 2014 – 2020 dopracován a předložen EK během roku Ex-ante hodnocení OP Rybářství pro období 2014 – 2020 a hodnocení SEA ŘO OP Rybářství připravuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce; předpokládaný termín vyhlášení veřejné zakázky: do konce roku 2012.

64 Úspěšné projekty podpořené z OP Rybářství Ing. Petr Tůma

65 Úspěšné projekty podpořené z OP Rybářství Josef Bláhovec

66 Vysazování úhoře říčního do vodních toků ČR Ing. Martin Podlesný

67 Monitoring úniku úhoře říčního Dipl. Ing. Jiří Musil, Ph.D.

68 Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu na léta Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

69 Plná elektronizace příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství Ing. Antonín Vavrečka

70 Diskuse

71 Slovo na závěr Ing. Renáta Komiková

72 Děkuji za Vaši pozornost. / Dotace / OP Rybářství


Stáhnout ppt "VÝROČNÍ KONFERENCE,,Podpora sladkovodní akvakultury z Evropských fondů“"

Podobné prezentace


Reklamy Google