Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední Evropa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední Evropa."— Transkript prezentace:

1 Střední Evropa

2 Region ležící mezi oblastmi východní a západní Evropy,od Baltu k Alpám
Alpské státy: Švýcarsko, Německo, Lichtenštejnsko, Rakousko, Slovinsko Visegrádská čtyřka: Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko

3 Německo a Rakousko Základní informace:
Rozloha: ,021 km2 X 83,870 km2 Počet obyvatel: 82,400,996 ob.X 8,199,783 ob. Nejvyšší bod: Zugspitze X Grossglockner Hustota Zalidnění: 231 ob./km² X 98 ob. / km² Jazyk: němčina X němčina, chorvatština, slovinština, maďarština Náboženství: Protestantské 34%, římskokatolické 34%, Muslimské 3.7%,další 28.3% X římskokatolické 73.6% , Protestantské % , Muslimské 4.2%, další 3.5% Státní zřízení: federace X spolková republika Hlavní město: Berlín X Vídeň Vznik: 23. května 1949 (vyhlášení na základě Trizónie) X 1918 (Rozpad Rakousko-Uherska)

4 Německo Hranice: s Rakouskem, Belgií, Českou republikou, Dánskem, Francií, Lucemburskem, Nizozemím, Polskem, Švýcarskem Hlavní město: Berlín (3,85mil. ) Další velká města: Hamburk (1,8mil.), Mnichov(1,38mil.), Kolín nad Rýnem (1,1mil.), Frankfurt nad Mohanem (730 tis.) Přístavy: Brémy,Franfurt, Hamburk, Mainz, Duisburg,Rostock Letiště: 550 (2007) Politický systém: federativní parlamentní zastupitelská demokratická republika rozděleno na 16 spolkových zemí 1.Bádensko-Württembersko, 2.Bavorsko, 3.Berlín, 4.Braniborsko, 5.Brémy, 6.Hamburk,7.Hesensko, 8.Meklenbursko-Přední Pomořansko, 9.Dolní Sasko, 10.Severní Porýní-Vestfálsko, 11.Porýní-Falc, 12.Sársko, 13.Sasko, 14.Sasko-Analtsko, 15.Šlesvicko-Holštýnsko, 16.Durynsko

5 Hlava státu: President Horst KOEHLER (od 2004)
Předseda vlády: kancléřka Angela MERKEL (od 2005) Parlament dvoukomorový, skládá se z Německého spolkového sněmu a spolkové rady

6 Přírodní podmínky 3 hlavní přírodní oblasti:
Nejníže položené místo: Neuendorf bei Wilster Nejvýše položené místo: Zugspitze 2962 m n. m. 3 hlavní přírodní oblasti: Severoněmecká nížina- morény,suché písčité kopce porostlé vřesovišti, střídají se s močálovitými rašeliništi v prohlubních Meklenburská jezerní plošina- severovýchodní část, více než 600 jezer (největší Müritz) Středoněmecká vysočina- pohoří (prům.nadm. výšky m n.m.), nejvyšší Schwarzwald- pramen Dunaje, Harz,Rothaar, Eifel, Rhön, Fränkische Alb, Schwäbische Alb, Krušné Hory, Smrčiny, Český les, Šumava, Severní vápencové Alpy

7 Ekonomika Největší v Evropě, 3.největší na světě
Zaměření především na sekundární a terciární sektor (nedostatek nerostných surovin) Přírodní zdroje: uhlí, hnědé uhlí, zemní plyn, železná ruda, měď, nikl, uran, potaš, sůl, konstrukční materiály, dřevo, orná půda Zaměstnanost v sektorech: zemědělství: 2.8%, průmysl: 33.4%, služby: 63.8% (1999) Nezaměstnaní: 7.1% Zemědělství: brambory, pšenice, ječmen, cukrovky, ovoce, zelí; dobytek, prasata, drůbež Využití půdy: orná půda: 33%, lesy 31%, 36% ostatní Průmyslová odvětví: železo, ocel, uhlí, cement, chemikálie, stroje, vozidla, obráběcí stroje, elektronika, jídlo a nápoje, loďařství, textilní zboží

8 Po druhé sv. válce 3 tradiční prům
Po druhé sv.válce 3 tradiční prům.oblasti (Horní Slezsko, Sasko, Porúří) součástí států Horní Slezsko připadlo skoro celé Polsku, pro Německo zatraceno Sasko nejproblematičtější oblastí Evropy, po válce mnoho továren odvezeno do SSSR, měl tu být vytvořen komplex závodů těžkého průmyslu, výroba omezena a výsledkem největší nezaměstnanost V Porúří (Dortmund, Essen, Duisburg) naleziště černého uhlí Pro Německo výhodnější uhlí dovážet S USA na 1.místě na světě v těžbě hnědého uhlí a jeho spotřebě

9 Historie V 8.st. Christianizace germánských kmenů (obývajících nynější Spolkovou republiku Německo) V 10.st. Vznik Svaté říše římské (do 1806) V době svého největšího územního rozsahu zahrnoval tento státní útvar teritorium dnešního Německa, Rakouska, Slovinska, Česka, záp.Polska, Nizozemí, Belgie, Lucemburska, Vých.Francie, Švýcarska a Sev.Itálie Od pol.15.st. Svatá říše římská národa německého Německý spolek ( ) Německé císařství ( ) Výmarská republika ( ) Nacistické Německo-Třetí říše ( ) Poválečná historie-Německá demokratická republika ( ) Současné Německo (1990-dosud)

10 Historie po 2.světové válce
Rozděleno do 4 okupačních zón-sovětská, americká, britská, francouzská Hlavní město Berlín-4 sektory Území na východ od Odry a Nisy předal SSSR pod správu Polsku (USA, VB a Francie uznaly dodatečně) Spor o provedení měnové reformy ze staré říšské marky na novou marku-Vznik dvou Něm.států- Spolková republika Německo a Německá demokratická republika Konrad Adenauer vyhlásil Základní zákon-ústava Spolkové republiky Německo (nepoužil se termín “ústava“-provizorní charakter státoprávního útvaru) Německá demokratická republika vznikla na území sovětské okupační zóny , do r.1960 prezidentem Wilhelm Pieck smlouva o vytvoření měnové, hospodářské a sociální unie mezi oběma něm.státy-důležitá vnitřní podmínka pro znovusjednocení Německa

11 3.10.1990 přistoupení Německé demokratické republiky k Spolkové republice Německo
Zahraniční a politické podmínky znovusjednocení vyřešeny v Moskvě na konferenci 2+4 (ministři USA, SSSR, VB, Francie a obou Něm.států) Německo se zavázalo respektovat německo-polskou hranici na Odře a Nise a od vítězných mocností obdrželo neomezenou státní suverenitu,s výjimkou vlastnictví a vývoje zbraní hromadného ničení Hospodářská obnova pěti nových spolk.zemí na východě Něm.,které vznikly na území bývalé NDR, za finanční pomoci západních spolk.zemí a EU Zahraniční a politická priorita pokračování evropské integrace, spolupráce s mezinárodními organizacemi a snaha o stálé členství v Radě bezpečnosti OSN Německo se potýká se zvyšující se nezaměstnaností, problematickým začleňováním přistěhovalců do společnosti a pravicovým extremismem Zakládajícím členem EU

12 Obyvatelstvo Počet: 82,400,996 ob.
Věková struktura: 0-14let:13.9%, let: 66.3%, let a více: 19.7% Střední délka dožití: 43 let, muži: 42let, ženy:44 let Velkou část tvoří přistěhovalci Největší skupinu migranti z Turecka, Itálie, Polska, Srbska a Montenegra, Řecka, Chorvatska, Ruska 15,3 mil.přistěhovalců z jiných zemí 7,3 mil.cizinci, 8mil.dostalo něm.občanství Migranti tvoří 18,6% z celkového počtu

13 Kultura Církevní památky Ostatní stavby Technika a kultura Krajina

14 Rakousko Hranice: s Lichtenštejnskem, Švýcarskem, Itálií, Slovinskem, Maďarskem, Slovenskem, Českou Republikou, Německem členskou zemí EU Největší města: Vídeň, Štýrský Hradec, Linec, Salzburg, Innsbruck Oblíbené turistické cíle: Vídeň, Salzburg, Innsbruck, Zell am See, Grossglocknerská vysokohorská silnice, Kitzbühel Název země: Österreich=východní říše, pochází ze slova Ostarrichi=Východní marka, nejvýchodnější území s něm.obyvatelstvem Pojmenování Rakousko pochází od pohraničního hradu Ratgoz (na soutoku Dyje), zkomolením na Rakús

15 Geografie 60% země hory 43% rozlohy zalesněno
5 nejdůležitějších geografických útvarů: Část Východních Alp Část Alpského a Karpatského předpolí Předpolí na východě, část okrajové oblasti Panonské nížiny Granitové a rulové roviny, část pohoří Českého masivu Část Vídeňské kotliny Nejvyšší hory: Grossglockner (Vysoké Taury), Wildspitze(Ötzalské Alpy), Wisskugel(Ötzalské Alpy) Jezera: Největší Neziderské jezero (Burgenland) Attersee,Traunsee (Horní Rakousy) Bodamské jezero (hranice s Německem a Švýcarskem) Korutantská jezera, oblast Salzkammergut (Wörthersee, Millstätter See, Ossiacher See, Weisensee, Mondsee, Wolfgangsee) Řeky: Dunaj, Lainitz

16 Politická geografie Rakousko rozděleno na 9 spolkových zemí, rozděleny na 84 okresů a 15 statutárních měst Spolkové země: Horní Rakousy, Dolní Rakousy, Vídeň, Burgenland, Štýrsko, Salcbursko, Korutany, Tyrolsko, Vorarlbersko Největší obydlená oblast Vídeň ( 2,067 mil.ob.) koncentruje v sobě ¼ obyvatel Rakouska Velký přesun obyvatelstva z venkova do městských aglomerací

17 Enklávy a exklávy Údolí Kleinwalsertal-enkláva Německa (patří ke spolkové zemi Vorarlbersko, dostupné po silnici pouze z Německa Obec Jungholz v Tyrolsku Exkláva-Obec Samnaun ve Švýcarsku Hlava Státu: spolkový prezident Heinz Fischer (2004) Předseda vlády: spolkový kancléř Alfred Gusenbauer

18 Ekonomika Vysoká životní úroveň, patří mezi nejvyspělejší a nejbohatší státy, vysoký průměrný růst průmyslové výroby, sociálně tržní hospodářství Přírodní zdroje: olej, uhlí ,hnědé uhlí, dřevo, železná ruda, měď, zinek, antimon, magnezit, wolfram, tuha, sůl Zaměstnanost v sektorech: zemědělství:1.6%, průmysl:30.6%, služby:67.8% Nezaměstnanost: 4.9% (2006) Zemědělství: obilí, brambory, cukrovky, víno, ovoce;´mléčné výrobky, dobytek, prasata, drůbež Průmysl: konstrukce, stroje, vozidla a součástky, kovy, chemikálie, zpracování dřeva, komunikační zařízení Průmyslová odvětví: stavebnictví, strojírenství, chemie, dřevozpracující, papírenský, turistický

19 Obyvatelstvo 8,199,783 (2007) Věková skladba: let:15.1%, 15-64let:67.5%, 65 let a více:17.5% Délka dožití: ženy-82let, muži-76let Gramotnost: 98% Etnické skupiny: Rakušané (91.1%), bývalí Jugoslávci (4%), Turci (1.6%), Němci (0.9%) Jazyky: němčina (úřední 88.6%), turečtina (2.3%), srbština (2.2%), chorvatština (úřední v Burgenlandu 1.6%) Dialekty hornoněmeckých jazyků: Alamanni (Vorarlbersko a Tyrolsko), Bavorština (všechny ostatní spolkové země) Mezinárodní spory: 2006-veřejné protesty Rakušanů, aby ČR zavřela jadernou elektrárnu Temelín Letiště: 55

20 Historie Pravěk až 15.století:
nejstarší civilizace v době neandrtálců, nejvíce nalezišť v Dolních Rakousech (Wachau-Willendorfská Venuše) Postupné osídlení v mladší době kamenné, naleziště mědi z doby měděné-zmrzlé mumie Ötziho na hranicích s Itálií V době bronzové vznik obchodních center a opevnění V okolí Hallstattu systematické dobývání soli V mladší době kamenné známky keltského osídlení-první státní útvary na území Rakouska Římská provincie a stěhování národů (15.st.př.n.l.-7.st.): r.15.př.n.l. obsazen rakouský stát Římskou Říší (Claudius) Na jih od Vídně největší římské město Carnuntum Po rozšíření křesťanství ve 2.st.-rozklad Ř.Ř.-stěhování národů 6.st.alemánské osídlení (Vorarlbersko), vévodství Agilofingerů (Alpy)

21 vláda Babenberků Středověk a novověk: 1156 Babenberkové od císaře Fridricha I.Barbarossy privilegium minus-východní marka povýšena na vévodství, babenberkové vládli do 1246 (vymřeli po meči) Krátká česká vláda Přemysla Otakara II. 1280 Rudolf I.Habsburský Rakousy jako léno svým synům Majetkem Habsburků do 1918 Postupně připojili Štýrsko, Korutany, Kraňsko, Tyrolsko, Nizozemí, České a uherské království Rakouské císařství, od 1867 rakousko-uherské císařství (centrum Vídeň) Po 1.sv.válce (Rakousko-Uhersko prohrálo)-zánik habsb.říše, vznik nástupnických států (Rakousko, Československo, Maďarsko, Polsko, Jugoslávie) 1938 násilné připojení k nacistickému Německu 1945 obsazeno vítěznými spojenci 1955 ukončena okupace, uznání nezávislosti Rakouska Ústavní zákon vyhlásil věčnou neutralitu, stažení sovětských vojsk 1995-členskou zemí EU

22

23 Prameny https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/


Stáhnout ppt "Střední Evropa."

Podobné prezentace


Reklamy Google