Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Principy a využívání Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Principy a využívání Národní soustavy kvalifikací (NSK)"— Transkript prezentace:

1 Principy a využívání Národní soustavy kvalifikací (NSK)

2 Témata Principy NSK, současné a budoucí směřování Profesní kvalifikace v kontextu systémových nástrojů Potenciál využívání NSK z pohledu občana, absolventa, zaměstnavatele Zapojení NSK do personálních systémů Příklady využívání NSK ve firmách 2

3 Otázka č. 1 (a jedna podotázka) Proč? Proč vytváříme nový systém vedle současného tradičního a ověřeného školského systému? Proč je založen na ověřování a uznávání výsledků učení? 3

4 Výzvy a ohrožení 2013 Globalizace Stárnutí populace Vysoký standard Rychlost změn v technologiích Převzdělanost Vysoká cena práce 4

5 Populační propast 400.000 chybějících lidí během sedmnácti let

6 Proč se o NSK zajímat? Vliv demografie a malého zájmu o učňovské obory Zdroj: analýzy NÚV (www.infoabsolvent.cz) 6 Pokles téměř o 20 000 tis.

7 7 JAK VELKÉ HROZÍ PROBLÉMY? Věková struktura u významných profesí

8 Možnosti řešení Průmysl, ale i další sektory budou trpět nedostatkem kvalifikovaných lidí. Co s tím? 1.Usilovat o zvýšení zájmu o potřebné obory SŠ a VŠ 2.Zahájit rozumnou imigrační politiku 3.Využívat systém celoživotního učení a NSK 8

9 Zájem o učební obory x NSK 9 Kód oboruNázev oboru vzdělání Počet přijatých v roce 2011 Počet škol, které obor nabízely 23-51-H/01 Strojní mechanik 1762 125 23-52-H/01 Nástrojař 359 45 23-55-H/01 Klempíř 193 42 23-55-H/02 Karosář 770 50 23-56-H/01 Obráběč kovů 1175 90 23-57-H/01 Kovář 8 2 Kapacity škol ve vybraných oborech a skutečný zájem o tyto obory: Zdroj: analýzy NÚV Kód PKNázev profesní kvalifikace Počet přezkoušených do V. 2013 Počet aut. osob 23-003-H Zámečník 129 50 23-002-H Montér ocelových konstrukcí 92 27 23-001-H Opravář strojů a zařízení 42 27 23-006-E Kontrolor strojírenských výrobků 22 16 23-007-E Dělník ve strojírenské výrobě 31 23 23-022-H Soustružení kovových materiálů 12 50 23-026-H Obsluha CNC obráběcích strojů 103 32 Nový systém NSK - počty přezkoušených vybraných kvalifikací:

10 Otázka č. 2 Kdo a pro koho? 10

11 NSK - zúčastnění, jejich role Hlavní cílové skupiny – Zaměstnavatelé – Občané Další zúčastněné strany – Vzdělavatelé – Autorizované osoby (zkoušející) – Autorizující orgány (ministerstva) – Úřady práce – Personální agentury – Kariéroví poradci – Agentury práce…

12 Přínosy NSK Zaměstnavatelé – Objednávka kvalifikovaných pracovníků, definice standardu – Usnadnění „čitelnosti“ uchazečů o zaměstnání – Nástroj pro personální práci a motivaci Občané – Zdroj informací pro rozhodování o kariéře – Možnost získat/změnit kvalifikaci v dospělosti – Zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce – Rozhodují kompetence, nikoli způsob jejich osvojení Ostatní – Mohou vzdělávat (v PV i DV), zprostředkovávat, zkoušet, radit – a to v rámci transparentního a státem garantovaného systému

13 Otázka č. 3 Jak? 13

14 KTP NSP a NSK NSP II a NSK 2 Geneze zapojování zaměstnavatelů do popisu požadavků trhu práce Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací – I. etapa sektorové rady + pracovní skupiny 70% trhu práce stovky odborníků 14 Kartotéka typových pozic (součást ISTP) jednotliví garanti popisují jednotlivá povolání 50% trhu práce desítky odborníků Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací – II. etapa sektorové rady + pracovní skupiny + stvrzovatelé 98% trhu práce kolem 2000 odborníků

15 Proč dvě soustavy? Komplexní popis všech významných skupin pracovních pozic na trhu práce: Činnosti, příklady prací Měkké, obecné i odborné kompetence Vhodná školní příprava Potřebné certifikáty Zdravotní omezení Další informace pro poradenské využití (pracovní podmínky, mzdová úroveň) Nový typ státem garantovaného certifikátu: Kvalifikace využitelné na trhu práce Vychází z NSP (kvalifikace pro potřeby praxe, nikoliv pro potřeby vzdělavatelů) Přezkušované kompetence a povinné parametry zkoušky Vytváří vedle počátečního (školního) vzdělávání rovnocennou cestu k plnohodnotné kvalifikaci pro dospělé 15

16 Jakou to má logiku? 16 Národní soustava povolání Typové pozice Povolání Zkoušky Další vzdělávání Kurzy, rekvalifikace Školní vzdělávací programy Rámcové vzdělávací programy Počáteční vzdělávání Národní soustava kvalifikací Úplné profesní kvalifikace DÍLČÍ KVALIFIKACE DÍLČÍ KVALIFIKACE Profesní (dříve dílčí) kvalifikace Praxe, samostudium

17 Co už NSK produkuje: 572 schválených profesních kvalifikací cca 500 PK ve stadiu tvorby nebo schvalování 3 302 udělených autorizací (oprávnění zkoušet) 88 868 realizovaných zkoušek cca 1,33% ekonomicky aktivní populace ČR již absolvovalo zkoušku PK Schváleno je 606 kvalifikací z cílových 1100 Propojení zaměstnavatelské sféry s obsahem vzdělávání (sektorové rady, personální praxe)

18 NSK v číslech (2) Nejčastější zkoušky – úroveň 2 a 3 Strážný (71012) Příprava teplých pokrmů (783) Florista (481) Příprava pokrmů studené kuchyně (439) Složitá obsluha hostů (347) Příprava minutek (335) Kominík - Revizní technik spalinových cest (266) Údržba veřejné zeleně (236) Prodavač (236) Skladník (220) Úklidový pracovník administrativních ploch (137) Jednoduchá obsluha hostů (132) Zámečník (129) Výpomoc při přípravě pokrmů (127) Manipulace se zbožím a materiálem (124) … 130 PK má nějakého přezkoušeného 18

19 NSK v číslech (3) Nejčastější zkoušky – úroveň 4 a 5 Sportovní masáž (813) Detektiv koncipient (504) Průvodce cestovního ruchu (454) Člen horské služby (123) Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (57) Personalista (27) Cvičitel horské služby (20) Chůva pro dětské koutky (20) Těžba dříví těžebně-dopravními stroji (14) Horský průvodce (11) Hodnotitel koní (9) … Je schváleno 79 PK úrovně 4 a 5 (odpovídá maturitní úrovni), další vznikají 19

20 V NSK nově Nyní v systému i kvalifikace 6. a 7. úrovně Manažer kvality Lektor dalšího vzdělávání Manažer BOZP Zemědělský poradce pro ochranu rostlin Ekonom práce Manažer projektu Manažer programů a komplexních projektů Inženýr chemie produktmanažer Specialista poradenství a prodeje krmných směsí Technik kvality Auditor systémů řízení Základy managementu kvality Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 20

21 www.sektoroverady.cz 21

22 www.narodnikvalifikace.cz 22

23 Provázané informační systémy 23 nsp.cz (NÁSTROJE TVORBY) KATALOG NSP KOMPETENCE METODIKA sektoroverady.cz SLOŽENÍ SR PLÁNY PRACÍ NSP PLÁNY PRACÍ NSK STAV SD REGISTRACE FIREM DLOUHODOBÁ POPTÁVKA Vlastník MŠMT/NÚV narodni kvalifikace.cz narodni kvalifikace.cz (NÁSTROJE TVORBY) SCHVÁLENÉ PK STANDARDY ZKOUŠEJÍCÍ vzdelavaniaprace. cz VYHLEDÁVÁNÍ: POVOLÁNÍ KVALIFIKACÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZKOUŠEK PRÁCE PRO LAIKY istp.cz KURZY eu-dat.cz Job-Tip poradenství portal.mpsv.cz VOLNÁ MÍSTA ÚP Vlastník MŠMT/NÚV Vlastník MPSV VEŘEJNÉ ROZHRANÍ PRO PODNIKOVÉ SYSTÉMY

24 NSK MŠMT 179/2006 Sb. RekvalifikaceŽivnosti Zákony upravující kvalifikace Nabídka vzdělávání Personální praxe Mezinárodní srozumitelnost (EQF)

25 Otázka č. 5 Jak se to dá používat? Použití v občanském životě Použití v personální práci firem 25

26 10 KROKŮ ZMĚNY KARIÉRY Podle Dawn Rosenberg McKay, About.com (součást NewYork Times) 1.Rozhodněte se, zda opravdu chcete měnit povolání (změnit práci je snazší) 2.Posuďte sami sebe 3.Vytvořte si seznam povolání 4.Prozkoumejte povolání na svém seznamu 5.Postupně zužujte svůj seznam 6.Mluvte s lidmi, kteří vyhlédnutá povolání dělají 7.Nastavte si své cíle – nehoňte mnoho zajíců 8.Vytvořte si akční plán 9.Vzdělávejte se a získejte potřebnou kvalifikaci 10.Rozlučte se současnou kariérou 26 Jediná jistota trhu práce je změna. Profesní mobilita v ČR je velmi nízká. V budoucnu budou lidé muset v měnit povolání 3x za život. NSK je pro dospělé daleko operativnější cesta k ověřené kvalifikaci než klasický vzdělávací systém.

27 NSK, NSP a personální práce 27 Kvalitní popisy pracovních míst Efektivní nábor a adaptace Přiměřené a motivující odměňování Hodnocení výkonu a účinný rozvoj zaměstnanců Společensky odpovědný outplacement, kolektivní vyjednávání NSP: Činnosti, příklady prací, CZ-ISCO, zákonné požadavky, kompetenční model. NSP: Vhodné obory, kontakty na školy, kompetence - formulování požadavků. NSK: Hledání člověka s vhodnou profesní kvalifikací. EQF – mezinár. srovnání. NSP: Statistické informace o mzdách. NSK: Obecně platný certifikát jako benefit. NSP: Kompetence (soft i hard) – základ hodnocení. NSK: Úkol získat certifikát – nejlepší motivace k učení. Kariérní růst založený na certifikátech. NSK: Raději odstupné, nebo obecně uplatnitelnou kvalifikaci?

28 Ukázky možného využití v PIS Vyladěný kompetenční model – základ HCM Inspirovat se, ale neopisovat NSK a NSP sdílejí jeden kompetenční model 28

29 Ukázky možného využití v PIS Popisy pracovních pozic mohou čerpat z NSP –Činnosti –Kompetence –Formální kvalifikace NSK jako vyžadovaný certifikát 29

30 Ukázky možného využití v PIS Hodnocení měkkých i tvrdých kompetencí Využití detailních vzorů chování z NSP a NSK – pomoc manažerům 30

31 Ukázky možného využití v PIS Řešení nedostatků – jedna z možností je externí vzdělávání PIS může využívat vazby kompetencí a kurzů např. přes 40 000 vzdělávacích akcí EDUCITY a DAT Vždy ale nejprve identifikovat potřebu rozvoje, pak teprve hledat kurz 31

32 Ukázka ze zkoušky uklízeč/ka administrativních prostor 32

33 Děkuji Vám za pozornost 33


Stáhnout ppt "Principy a využívání Národní soustavy kvalifikací (NSK)"

Podobné prezentace


Reklamy Google