Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací"— Transkript prezentace:

1 Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací
Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.:

2 Studijní materiály Základní: Další: prezentace
AUT – báze národních autorit NK ČR Další: Na webu VKOL sekce Regionální funkce Prezentace a přednášky Studijní materiály pro účastníky…

3 Úvod – věcná katalogizace
Cíl – zprostředkovat čtenáři / uživateli přístup k dokumentu z hlediska jeho obsahu a formy Uživatel nehledá konkrétní titul (autor: název), ale dokumenty podle oboru dokumenty se stejným tématem Knihovní fond je rozsáhlý Knihovní fond není volně přístupný

4

5

6

7

8 Náplň kurzu Věcné zpracování dokumentů 2. února 2011
předmětového zpracování obecné základy soubor národních věcných autorit systematické zpracování MDT, metoda Konspektu praktické cvičení Věcné zpracování dokumentů února 2011 praktické cvičení března 2011

9 Terminologie věcné zpracování dokumentů / fondů = věcná katalogizace
= věcný popis předmětové zpracování… = předmětové pořádání informací = indexování systematické zpracování… = klasifikace

10 systematické zpracování = klasifikace
předmětové zpracování = indexování

11 Shrnutí úvodu Uživatel hledá dokumenty podle oboru nebo dokumenty na stejné téma Věcný katalogizátor je objektivní, je „pouze“ zprostředkovatel nikoli recenzent Druh věcného zpracování Druh knihovny (vědecká, univerzitní, městská, …) má vliv na rozsah a druh věcného zpracování Typ věcného zpracování Způsob vyjádření obsahu (slovy, numericky) Zařazení v systému (abecední, rodo-druhové)

12 Obecné základy věcného zpracování
Prozatímním výsledkem je slovně zformulovaná výpověď v přirozeném jazyce katalogizátora O čem kniha je? encyklopedie web

13 Obecné základy Obsah (předmět) dokumentu Forma dokumentu Hlavní téma:
O kom, o čem? Zpřesňující charakteristiky: Z které geografické oblasti? Z které doby, z kterého období? Forma dokumentu Např.: studie, biografie, příručky, průvodce…

14 bibliografický záznam autoritní záznam Validace
= výběr, ověření a propojení termínů Soubor autorit = slovník lexikálních jednotek tj. heslář, tezaurus Katalog Výpověď je převedena do selekčního jazyka

15 bibliografický záznam
autoritní záznam propojení, hypertextový link

16

17

18 Soubory věcných autorit v ČR
 národní soubor autorit ČR (NK ČR, MZK, VKOL, UPOL, MSVK…)  speciální soubory (hesláře, tezaury) např.: Polytematický strukturovaný heslář Medical Subject Headings Eurovoc (právo a legislativa Evropské unie)

19 Národní soubor autorit ČR
Nástroj integrace na národní úrovni Systematicky vytvářen a spravován NK ČR Dostupný na adrese Jméno osobní Korporace Unifikovaný název Věcné téma Geografický termín Chronologický údaj Formální deskriptor Jmenné autority Věcné autority

20 Národní soubor autorit: věcné téma – slovní zásoba (lexikum)
Tvar lexikálních jednotek v souboru autorit se řídí těmito zásadami: Substantivní tvar v 1. pádě Jednoslovné podstatné jméno – malířství Víceslovná lexikální jednotka, jejíž základ tvoří podstatné jméno Adjektivní spojení – česká literatura Genitivní vazba – psychologie dítěte Předložková vazba – obchod s drogami

21 Národní soubor autorit: věcné téma – slovní zásoba (lexikum)
Tvar lexikálních jednotek v souboru autorit se řídí těmito zásadami: Jednotné a množné číslo Počitatelná pods. jména se uvádějí v množ. čísle – zpěvačky, filmy, divadla Abstrakta a počitatelná pods. jména použitá jako abstrakta, názvy vědních oborů se uvádějí v jednotném čísle – odvaha, film, divadlo, román, výtvarné umění, fyzika, pedagogika

22 Národní soubor autorit: věcné téma – struktura vztahů
Vztah zaměnitelnosti - synonymie kopaná viz fotbal Vztah zaměnitelnosti – homonymie specifikace termínu kola jízdní kola uvedení kvalifikátoru letci, letci (ptáci) zámky, zámky (zámečnictví)

23 Národní soubor autorit: věcné téma – struktura vztahů
Vztah posloupnosti – hierarchie výtvarní umělci viz též malíři malíři viz též výtvarní umělci Vztah podobnosti – asociace kvalita vody viz též úprava vody úprava vody viz též kvalita vody

24 Národní soubor autorit: geografický termín
Forma se řídí pravidly AACR2R Česká forma názvu – je-li běžně užívána Konvenční název státního celku Francouzská republika viz Francie Česká republika viz Česko Přirozený slovosled × invertovaný tvar Jižní Amerika Itálie severní

25 Národní soubor autorit: geografický termín
Forma se řídí pravidly AACR2R Doplněk (kvalifikátor) Ke jménu místa jinému než název země, státu, se připojí jméno rozsáhlejšího územního celku Moravskoslezský kraj (Česko) Limoges (Francie) Krkonoše (Česko a Polsko) Lužnice, řeka (Rakousko a Česko) Hornád (Slovensko a Maďarsko)

26 Národní soubor autorit: geografický termín
Forma se řídí pravidly AACR2R Doplněk (kvalifikátor) Nepoužije se, nachází-li se útvar na území více států Alpy Dunaj Černé moře Tichý oceán

27 Národní soubor autorit: geografický termín
Forma se řídí pravidly AACR2R Doplněk (kvalifikátor) Entity téhož typu, např. názvy dvou obcí Lhota (Kladno, Česko) Lhota (Přerov, Česko) Zdroje ověření:

28 Národní soubor autorit: geografický termín
Forma se řídí pravidly AACR2R Doplněk (kvalifikátor) Entity téhož typu, např. názvy dvou obcí Friedberg (Bavorsko, Německo) Friedberg (Hesensko, Německo) Zdroje ověření:

29 Národní soubor autorit: geografický termín
Forma se řídí pravidly AACR2R Obecný doplněk (kvalifikátor) nutný pro jednoznačnou identifikaci Morava, řeka Morava (Česko) Králický Sněžník, hora (Česko a Polsko) Králický Sněžník (Česko a Polsko) Parduska (Ludmírovská vrchovina, Česko) Zdroj: Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. – Vyd. 2. – Brno : AOPK ČR 2006

30 Národní soubor autorit: geografický termín
Forma se řídí pravidly AACR2R Obecný doplněk (kvalifikátor) Přerov-oblast (Česko) nepoužívá se: Přerovsko (Česko) Berounka-oblast (Česko) Berounka-povodí (Česko)

31 Národní soubor autorit: chronologický údaj
Přirozený slovosled stol. 20. stol. 1968 do 1526 1. stol. př. Kr. př. Kr. (zápis pro 1. pol. 20. stol.) (zápis pro 20. léta 20. stol.)

32 Národní soubor autorit: formální deskriptor
U odborné literatury: forma dokumentu biografie průvodce učebnice vysokých škol příručky populárně-naučné publikace studie kuchařské recepty

33 Národní soubor autorit: formální deskriptor
U beletrie: národní literatura a žánr české romány detektivní romány polská poezie americké povídky dobrodružné povídky

34 Terminologie bibliografický záznam: klíčová slova, deskriptory
Věcné téma Geografický termín Chronologický údaj Formální deskriptor Věcné autoritní termíny bibliografický záznam: klíčová slova, deskriptory předmětová hesla

35 Klíčová slova, deskriptory
Jsou syntakticky neuspořádaná slova nebo sousloví (izolovaná, na sobě nezávislá) V bibliogr. záznamu jsou v pořadí: hlavní téma, zpřesnění, forma Příklad 1: Příklad 2: háčkování knihovny příručky Evropa 16. stol. sborníky konferencí

36 Klíčová slova, deskriptory
Příklad 3: Příklad 5: daňová evidence Slovensko účetnictví vlastivěda Česko populárně-naučné učebnice vysokých škol publikace Příklad 4: Příklad 6: Francie pěstování polních rostlin dějiny Česko výzkumné zprávy monografie

37 Předmětová hesla hlavní heslo – 1. podheslo – 2. podheslo  
  tematické nebo geografické zpřesnění chronologické zpřesnění Příklad 1: předmětové heslo: háčkování formální deskriptor: příručky

38 Předmětová hesla hlavní heslo – 1. podheslo – 2. podheslo  
  tematické nebo geografické zpřesnění chronologické zpřesnění Příklad 2: předmětové heslo: knihovny – Evropa – 16. stol. formální deskriptor: sborníky konferencí

39 Předmětová hesla hlavní heslo – 1. podheslo – 2. podheslo  
  tematické nebo geografické zpřesnění chronologické zpřesnění Příklad 3: předmětová hesla: daňová evidence - Česko účetnictví - Česko formální deskriptor: učebnice vysokých škol

40 Předmětová hesla hlavní heslo – 1. podheslo – 2. podheslo  
  tematické nebo geografické zpřesnění chronologické zpřesnění Příklad 4: předmětové heslo: Francie – dějiny – formální deskriptor: monografie

41 Předmětová hesla hlavní heslo – 1. podheslo – 2. podheslo  
  tematické nebo geografické zpřesnění chronologické zpřesnění Příklad 5: předmětové heslo: Slovensko – vlastivěda formální deskriptor: populárně-naučné publikace

42 Předmětová hesla hlavní heslo – 1. podheslo – 2. podheslo  
  tematické nebo geografické zpřesnění chronologické zpřesnění Příklad 6: PH: pěstování polních rostlin - Česko FD: výzkumné zprávy

43

44

45 [o] znamená odkaz autoritní termín je vlastnické značky
…… [o] znamená odkaz autoritní termín je vlastnické značky

46

47

48

49

50

51

52 formální deskriptor věcné téma

53 Systematické zpracování
věcné zpracování dokumentů / fondů = věcná katalogizace = věcný popis předmětové zpracování… = předmětové pořádání informací = indexování systematické zpracování… = klasifikace

54 systematické zpracování = klasifikace
předmětové zpracování = indexování

55 Systematické zpracování

56 Systematické zpracování
princip hierarchie – pyramida lidského poznání

57 Systematický selekční jazyk
MDT = Mezinárodní Desetinné Třídění Mezinárodní umělý selekční jazyk Téma a forma dokumentu jsou vyjádřeny pomocí číslic Užití MDT: Věcný popis dokumentů Strukturování volně přístupného fondu Strukturování bibliografických soupisů Údaj pro Souborný katalog ČR

58 MDT MDT tvoří nedílnou součást záznamů věcných autorit
Tabulky MDT-MRF (Master Reference File) MDT tvoří nedílnou součást záznamů věcných autorit Povinný údaj v rámci kooperativní tvorby věcných národních autorit

59 Hlavní třídy MDT 0 Všeobecnosti. Výpočetní technika
1 Filozofie. Psychologie 2 Náboženství. Teologie 3 Společenské vědy 5 Matematika a přírodní vědy 6 Aplikované vědy. Lékařství. Technika 7 Umění. Rekreace. Zábava. Sport 8 Jazyk. Lingvistika. Literatura 9 Geografie. Biografické studie. Dějiny

60 MDT Princip hierarchie vyjádřen přímo v notaci na rozdíl od předmětových selekčních jazyků Např.: autoritní termín – kočka umělá notace: mnemotechnika: Živočichové Ži savci Ži sa masožravci Ži sa ma šelmy Ži sa ma še kočkovití

61 MDT Desetinný princip Obsahuje-li notace více číslic, tak je téma podrobnější (na nižší hierarchické úrovni) 5 přírodní vědy 51 matematika 511 teorie čísel 511.1 aritmetika

62 MDT Desetinný princip Dříve zápis včetně desetinných míst
0,5 → 5 přírodní vědy 0,051 → 51 matematika 0, → teorie čísel 0, → aritmetika

63 MDT Tečka se používá na oddělení číslic, aby byly znaky MDT lépe čitelné 511 teorie čísel aritmetika emoce pláč hněv

64 MDT Znaky MDT se dělí na: jednoduché - obsahují jeden hlavní znak
316 sociologie elektronika kina

65 MDT Znaky MDT se dělí na: složené - obsahují více hlavních znaků
57/59 biologie 81:1 filozofie jazyka 1/3+7/9 humanitní vědy [ ]:02 knihovnické vzdělávání

66 MDT Znaky MDT se dělí na: rozvinuté
- skládají se z hlavního znaku a pomocného znaku sociologové 81’36 mluvnice elektronické obvody

67 MDT Interpunkční a matematická znaménka . tečka 612.821.7
+ plus / lomítko 72/76 : dvojtečka 81:39 = rovnítko (=411.16) - spojovník “ “ uvozovky 94(437)“1918“ ‘ apostrof 81’36 ( ) kulaté závorky (437.32) [ ] hranaté závorky [82: ]-051

68  Interpunkční znaménko mění význam notace !
MDT  Interpunkční znaménko mění význam notace ! 63 zemědělství (63) Etiopie induktivní logika (=162.3) Češi

69  Interpunkční znaménko mění význam notace !
MDT  Interpunkční znaménko mění význam notace ! sociální pojištění sociální péče “323“ podzim 323 vnitří politika

70 MDT téma dokumentu × forma dokumentu 371.671 učebnice jako téma
(075) učebnice jako forma román jako téma (0:82-31) román jako forma

71 MDT - výhody Mezinárodní srozumitelnost Autoritní záznam:
Ident. číslo ph124076 Záhlaví piráti Odkazová forma bukanýři [o] Asoc. termín pirátství MDT Cizojaz. ekvivalent: lit piratai Cizojaz. ekvivalent: mac Pirati Cizojaz. ekvivalent: slov Piráti Cizojaz. ekvivalent: slv Piratje

72 MDT - výhody Fixace termínu víly × vily 398.43 728 × 728.37
vína × vina × liška × liška × mor × mor : ×

73 Konspekt Conspectus (z latiny) = pohled, dohled, pozorování = stručný přehled, výtah, resumé, náčrt

74

75

76

77 kategorie Konspektu – první hierarchická úroveň

78 první hierarchická úroveň: kategorie
Konspekt Zvláštní typ selekčního jazyka – není systematickým ani předmětovým selekčním jazykem první hierarchická úroveň: kategorie Konspekt MDT kategorie základní třídy počet: 26 počet: 10 pořadové číslo notace: desetinný princip a název kategorie - limitující faktor

79 skupiny Konspektu – druhá hierarchická úroveň

80 druhá hierarchická úroveň: skupiny
Konspekt druhá hierarchická úroveň: skupiny Konspekt MDT Skupiny počet: cca 600 desetinný princip notace desetinný princip notace a název skupiny × bez slovního vyjádření 639.2/.6 – Rybářství 617 – Ortopedie. Chirurgie. Oftalmologie

81 třetí hierarchická úroveň:
Konspekt třetí hierarchická úroveň: podřazení věcných termínů Autoritní záznam: Konspekt: 641 – Kuchařství. Potraviny. Vařená jídla MDT: autorita: jídla odkaz: pokrmy odkaz: strava

82 Užití Konspektu v BIB záznamech
Přidělit pouze jednu skupinu, která označuje obor hlavního tématu dokumentu V uvedených případech pravidla dovolují přidělení dvou skupin – jedna vyjadřuje obor, druhá formu dokumentu: učebnice oborové jazykové slovníky bibliografie biografie literatura pro děti a mládež – odborná i beletrie

83 Konspekt Využívá se při standardizaci minimální úrovně věcného zpřístupnění Neslouží pouze pro katalogizaci, ale též pro akvizici (doplňování a profilace fondu) a ochranu fondu


Stáhnout ppt "Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací"

Podobné prezentace


Reklamy Google