Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reklama 2 Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reklama 2 Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz."— Transkript prezentace:

1 Reklama 2 Evžen Staněk.

2 Klientský brief pro úkol č. 1
Reklama 2 Klientský brief pro úkol č. 1 Předmět REKLAMA 2 Pracovní označení CVIČNÁ KOMUNIKAČNÍ AGENTURA NÁZEV ÚKOLU INFORMATIVNÍ A NÁBOROVÁ PROPAGAČNÍ AKCE TERMÍNY prezentace KONTAKTNÍ OSOBA Za zadavatele Evžen Staněk. mobil:

3 Reklama 2 V současné době agentura realizuje v rámci celkové propagace VŠFS d í l č í informativní a náborovou propagační kampaň k cílové skupině potenciálních studentů pro prezenční formu studia. Agenturní týmy posluchačů budou zpracovávat návrh d í l č í propagační akce (kampaně) podle zadání: ke studentům středních škol – veřejných i soukromých pro prezenční studium, s přihlédnutím ke specifice PRAHY

4 Reklama 2 Situační analýza potvrzuje, že na trhu budoucích studentů prezenční formy studia existuje značný konkurenční boj, o pozornost daných cílových skupin soutěží na území České republiky celkem 26 veřejných a 45 soukromých vysokých škol různými formami marketingové komunikace a je tedy třeba zvolit dobrou strategii a zajímavou kreativitu, aby komunikované informace upoutaly pozornost, byly vnímány a v co největší míře vedly k rozhodnutí středoškoláků studovat na VŠFS. Demografické údaje hovoří o tom, že bude trvale klesat počet absolventů středních škol všech typů, protože dospívají slabší populační ročníky.

5 Reklama 2 2. STANOVENÍ ÚKOLU Vytvořit v návaznosti na dobře zvládnuté masmediální reklamní aktivity VŠFS dílčí návaznou propagační akci náborového charakteru v daném cílovém prostředí středních škol všech vhodných typů a profilací, která by jednoznačně identifikovala VŠFS jako typ školy se zajímavým studijním programem, který by měl hrát svoji roli v rozhodovacích procesech středoškoláků při výběru budoucí vysoké školy. Vždy uvažovat v rámci: spádového území PRAHA

6 Reklama 2 Cíl: navrhnout plán náborové propagační akce s cílem podílet se na získání těchto cílových počtů studentů prezenčního studia pro všechny studijní obory: Pro rok 2011/2012 STŘEDISKO BAKALÁŘSKÉ prezenční PRAHA

7 Reklama 2 3. STANOVENÍ CÍLŮ V části strategické zpracovat plán propagační akce s výrazným zaměřením na předání hlavních informací o profilu VŠFS, oborech studia, spolu s jistou mírou přesvědčovacích aktivit, včetně jeho timingu a rámcového rozpočtu, který je určen potřebami časování akce tak, aby byl splněn termín přihlášek na vysoké školy v ČR – únor 2012.

8 Reklama 2 V části kreativního plnění zakázky je nezbytné najít neotřelý, původní a výrazně kreativní koncept informativní a náborové propagace, se zdůrazněním faktu, že je zde vysoká škola, která je připravena realizovat vzdělávací aktivity s výraznou orientací na přípravu absolventů pro potřeby společenské praxe na výtečné profesionální úrovni, s využitím soudobých vyučovacích metod, v prezenčním studiu s celou řadou možností stipendií, zahraničních stáží, možností práce na vědecko výzkumných programech atd.

9 Reklama 2 Důraz hodnocení je kladen na nové formy prezentace těchto obsahů, které jsou blízké populaci současných studentů posledních ročníků všech relevantních středních škol v daném spádovém území. Jde o navržení takových forem, které jsou schopny zaujmout středoškoláky. Přesvědčit, že je zde vysoká škola, která není konzervativní, se smyslem pro kreativitu a moderní formy komunikace.

10 Reklama 2 4. MÍSTO REALIZACE PROPAGAČNÍCH AKTIVIT Propagace charakterizovaná výše se musí odehrávat v bezprostřední blízkosti středních škol v daném spádovém území 5. Měření účinnosti navržených forem komunikace Bude vycházet z míry znalosti dané akce, která bude zjišťována při přijímacím řízení formou anonymní ankety mezi uchazeči na téma – odkud se dozvěděli o VŠFS.

11 Reklama 2 6. PREZENTACE VÝSLEDKŮ Všechny agenturní týmy jsou povinny prezentovat výsledky své práce podle stanoveného harmonogramu, který určí vyučující pedagog. Klient požaduje, aby se jednalo o kolektivní Power Point prezentaci v maximální délce 7 minut. Prezentace musí přesvědčit klienta, že tato navržená dílčí propagační akce je způsobilá podílet se na dosažení vytyčených cílů. Délka prezentace a dodržení času je významným hodnotícím kritériem.

12 Reklama 2 V prezentaci se agentura soustředí zejména: Na výklad základní strategie přístupu k řešení daného dílčího komunikačního úkolu. Na hlubokou znalost cílového prostředí - na vytipování relevantních škol z hlediska studijních oborů VŠFS Na časové etapy, v nichž bude komunikace probíhat Na analýzu argumentace, která bude k cílovým segmentům použita

13 Reklama 2 Na zdůvodnění kreativní koncepce a její realizaci – vítány budou náčrty, foto apod. kreativního ztvárnění, případně plán programu doprovázejícího propagační aktivity Na zdůvodnění výběru použitých propagačních prostředků a médií 7. HLAVNÍ CÍLOVÁ SKUPINA Klient pro potřeby náborové propagace určuje jednu hlavní cílovou skupinu pro bakalářské studium: studenty relevantních středních škol pro prezenční formu studia ve spádovém území.

14 Reklama 2 8. ARGUMENTACE Klient neurčuje základní formy argumentace; očekává, že agenturní tým si ji zjistí z dosavadních propagačních výstupů VŠFS, z dosud realizovaných propagačních aktivit. Klient předpokládá, že jednotlivé týmy navrhnou vlastní, neotřelou argumentaci, která bude vycházet z potřeb jednotlivých cílových segmentů a bude také originální formou komunikována, zejména s akcentem na aktivity podpory prodeje a eventy.

15 Reklama 2 8. PODPORA ARGUMENTACE
VŠFS je třetí soukromou vysokou školou, která od akademického roku 2009/2010 získala statut univerzity. Je školou s dobrými výsledky uplatnění studentů prezenční formy studia na trhu práce VŠFS dává možnost studovat v bakalářském a návazném magisterském stupni.

16 Reklama 2 Má bohatý výměnný program se zahraničními univerzitami Talentovaní absolventi pak mohou pokračovat i v rigorózním řízení (PhDr.) na spolupracujících typech škol a v doktorandském studiu (Ph.D.) v oboru finance, ve studijním programu hospodářská politika a správa na VŠFS, na jiných oborech také na spřátelených vysokých školách v ČR a SR. 9. ROZPOČET Klient určuje rozpočet celkem na 3,5 mil. Kč a požaduje, aby prezentace obsahovala argumentačně podloženou finanční rozvahu.

17 Reklama 2 10. PREZENTACE Hotové prezentace zasílají manažeři agentur nejpozději ve čtvrtek na vyučujícího pedagoga První prezentace v rámci předmětu se odehrají na přednášce předmětu.


Stáhnout ppt "Reklama 2 Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google