Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Harmonizace při opatrování dětí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Harmonizace při opatrování dětí"— Transkript prezentace:

1 Harmonizace při opatrování dětí
Situace v nabídce poskytovatelů péče o děti v JMK a výhled na další období Projekt: Harmonizace při opatrování dětí

2 Služby péče o děti upravené v české legislativě
mateřské školy zřizované podle zákona č.561/2004 Sb., - školský zákon zařízení provozovaná podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (hlídací služby, jesličky, školičky apod.)

3 Jesle dříve se jednalo o zdravotnická zařízení
jejich provozování podle ust. § 124 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, bylo ukončeno nyní zřizovateli jsou převážně města (dětské skupiny)

4 Zařízení provozovaná na základě živnostenského zákona
volná živnost-děti starší 3 let vázaná živnost-děti mladší 3 let žádný zákon zatím stále nevymezuje požadavky na kvalitu poskytovaných služeb služby jsou poskytovány na komerčním základě

5 Mateřské školy nejrozšířenější forma péče o děti
legitimní nedílná součást vzdělávací soustavy ČR počáteční stupeň veřejného vzdělávání stát přispívá na jejich činnost

6 Mateřské školy právo poskytovat předškolní vzdělávání a školské služby
nárok na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu za podmínek stanovených tímto zákonem (dříve tzv. přímé náklady na vzdělávání)

7 Mateřské školy podléhají kontrole České školní inspekce a dalších kontrolních orgánů docházka do MŠ není v ČR povinná přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§ 34 odst.4 školského zákona)

8 Mateřské školy Zřizovatelé:
stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí registrované církve a náboženské společnosti ostatní právnické nebo fyzické osoby

9 Mateřské školy-situace v JMK
99 % všech mateřských škol v JMK zřizují územní samosprávné celky (obce) jako své příspěvkové organizace zapsané v rejstříku škol a školských zařízení soukromí zřizovatelé volí formu s.r.o., o.p.s., š.p.o.

10 Mateřské školy-situace v JMK
od zahájila činnost první mateřská škola zřizovaná církví – ve Slavkově u Brna v současné době v JMK působí 3 firemní mateřské školy – zřízené podle § 34 odst.8 školského zákona a zařazené do rejstříku škol a školských zařízení

11 Mateřské školy-situace v JMK
jednotlivé organizace v JMK vykonávají činnost mateřských škol na jednom i více pracovištích, celkem je tedy činnost mateřských škol všech zřizovatelů v Jihomoravském kraji provozována na 772 místech s celkovou kapacitou cca míst

12 Mateřské školy-situace v JMK
MŠ poskytují dětem péči v celodenním provozu – děti mají zajištěno i celodenní stravování od roku 2003 až do roku 2008 se zvyšoval počet narozených dětí v JMK současně se zvyšoval i zájem rodičů o umístění dětí v mateřských školách

13 Počet narozených dětí v JMK Nárůst /pokles počtu dětí
Roky Počet narozených dětí v JMK Nárůst /pokles počtu dětí 2003 10 072 2004 10 720 +648 2005 11 149 +429 2006 11 512 +363 2007 12 371 +859 2008 13 196 +825 2009 13 145 -51 2010 13 040 -105 2011 12 404 -636 2012 12 339 -65 2013 12403 +4

14 Vývoj počtu narozených dětí v JMK

15 Mateřské školy – situace v JMK
kapacity MŠ v JMK byly v posledních letech ve většině případů zcela naplněny zájem rodičů o umístění dětí do mateřské školy převyšoval kapacitní možnosti mnoha mateřských škol (velké místní rozdíly)

16 Mateřské školy – situace v JMK
problémy s umístěním dětí přetrvávaly hlavně v místech s velkou bytovou výstavbou, dobrou dopravní dostupností do větších měst a dobrou nabídkou pracovních míst problémy obcí bez mateřské školy

17 Mateřské školy – situace v JMK
reakce zřizovatelů na zvýšenou poptávku po umístění dětí v MŠ navyšování počtu dětí ve stávajících třídách MŠ (maximálně 28 dětí/1 třída MŠ) rozšiřování MŠ o nové třídy budováním celých nových MŠ i v obcích, které dosud MŠ neprovozovaly

18 Mateřské školy – situace v JMK
reakce Jihomoravského kraje na potřeby obcí vypsání dotačního titulu Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje určen pro obce s méně než obyvatel

19 Mateřské školy – situace v JMK
program vychází z potřeb regionu a jeho cílem je udržitelnost a rozvoj venkovských oblastí; může se každým rokem upravovat a reagovat na potřeby obyvatel kraje nyní je zaměřen na podporu školního a předškolního vzdělávání, zdravotní a sociální péče a podporu projektů udržujících kvalitu života

20 Mateřské školy – situace v JMK
tato systematická podpora JMK do oblasti školství funguje již 3 roky v prvním roce vypsání podpořeno 7 obcí, které rozšiřovaly kapacity škol; v roce 2013 na realizaci oprav a budování škol vyčerpáno 10 milionů v roce 2014 bude podpořeno 83 obcí částkou téměř 12 milionů Kč

21 Mateřské školy – situace v JMK
reakce Krajského úřadu JMK, odboru školství jako správce rejstříku škol a školských zařízení provádění požadovaných změn i v jiném než zákonem stanoveném termínu pomoc při kompletaci žádostí o změny

22 Nárůst míst výkonu činnosti MŠ
Školní roky Počet míst výkonu činnosti MŠ 2007/2008 670 2008/2009 680 2009/2010 689 2010/2011 697 2011/2012 728 2012/2013 745 2013/2014 772

23 Nárůst míst výkonu činnosti MŠ

24 Nárůst počtu tříd v MŠ Školní roky Počet tříd 2007/2008 1383 2008/2009
1426 2009/2010 1469 2010/2011 1498 2011/2012 1557 2012/2013 1609 2013/2014 1631 Celkem o tříd

25 Navýšení počtu míst v MŠ
Nárůst počtu míst v MŠ Školní roky Navýšení počtu míst v MŠ 2007/2008 +625 2008/2009 +809 2009/2010 +992 2010/2011 +1002 2011/2012 +1154 2012/2013 +953 2013/2014 +540 (stav k ) Celkem o 6075 míst

26 Závěr situace v dostupnosti předškolního vzdělávání v JMK je průběžně řešena kapacity mateřských škol jsou i nadále navyšovány a maximálně využívány zřizovatelé většinou považují zabezpečení míst v MŠ pro své občany za svoji prioritu

27 Závěr přesto však stále zůstávají lokality, kde se nedaří uspokojit poptávku po umístění dětí v MŠ (místa s velkou výstavbou bez dostatečné občanské vybavenosti) zde se otevírá prostor pro realizaci péče o děti jinými subjekty, které tak rozšiřují nabídku.

28 Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit
Děkujeme za pozornost Mgr. Růžena Jonášová odbor školství - oddělení vzdělávání referentka pro vzdělávání Krajský úřad Jihomoravského kraje pracoviště Cejl 73, 2.patro, dveře č.232 telefon: ;


Stáhnout ppt "Harmonizace při opatrování dětí"

Podobné prezentace


Reklamy Google