Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Situace v nabídce poskytovatelů péče o děti v JMK a výhled na další období Projekt: Harmonizace při opatrování dětí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Situace v nabídce poskytovatelů péče o děti v JMK a výhled na další období Projekt: Harmonizace při opatrování dětí."— Transkript prezentace:

1 Situace v nabídce poskytovatelů péče o děti v JMK a výhled na další období Projekt: Harmonizace při opatrování dětí

2 Služby péče o děti upravené v české legislativě mateřské školy zřizované podle zákona č.561/2004 Sb., - školský zákon zařízení provozovaná podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (hlídací služby, jesličky, školičky apod.) 2

3 Jesle dříve se jednalo o zdravotnická zařízení jejich provozování podle ust. § 124 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, bylo ukončeno 31.12.2013 nyní zřizovateli jsou převážně města (dětské skupiny) 3

4 Zařízení provozovaná na základě živnostenského zákona volná živnost-děti starší 3 let vázaná živnost-děti mladší 3 let žádný zákon zatím stále nevymezuje požadavky na kvalitu poskytovaných služeb služby jsou poskytovány na komerčním základě 4

5 Mateřské školy nejrozšířenější forma péče o děti legitimní nedílná součást vzdělávací soustavy ČR počáteční stupeň veřejného vzdělávání stát přispívá na jejich činnost 5

6 Mateřské školy právo poskytovat předškolní vzdělávání a školské služby nárok na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu za podmínek stanovených tímto zákonem (dříve tzv. přímé náklady na vzdělávání) 6

7 Mateřské školy podléhají kontrole České školní inspekce a dalších kontrolních orgánů docházka do MŠ není v ČR povinná přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§ 34 odst.4 školského zákona) 7

8 Mateřské školy Zřizovatelé: stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí registrované církve a náboženské společnosti ostatní právnické nebo fyzické osoby 8

9 Mateřské školy-situace v JMK 99 % všech mateřských škol v JMK zřizují územní samosprávné celky (obce) jako své příspěvkové organizace zapsané v rejstříku škol a školských zařízení soukromí zřizovatelé volí formu s.r.o., o.p.s., š.p.o. 9

10 Mateřské školy-situace v JMK od 1.9.2011 zahájila činnost první mateřská škola zřizovaná církví – ve Slavkově u Brna v současné době v JMK působí 3 firemní mateřské školy – zřízené podle § 34 odst.8 školského zákona a zařazené do rejstříku škol a školských zařízení 10

11 Mateřské školy-situace v JMK jednotlivé organizace v JMK vykonávají činnost mateřských škol na jednom i více pracovištích, celkem je tedy činnost mateřských škol všech zřizovatelů v Jihomoravském kraji provozována na 772 místech s celkovou kapacitou cca 40 000 míst 11

12 Mateřské školy-situace v JMK MŠ poskytují dětem péči v celodenním provozu – děti mají zajištěno i celodenní stravování od roku 2003 až do roku 2008 se zvyšoval počet narozených dětí v JMK současně se zvyšoval i zájem rodičů o umístění dětí v mateřských školách 12

13 RokyPočet narozených dětí v JMK Nárůst /pokles počtu dětí 2003 10 072 2004 10 720+648 2005 11 149+429 2006 11 512+363 2007 12 371+859 2008 13 196+825 2009 13 145-51 2010 13 040-105 2011 12 404-636 2012 12 339-65 2013 12403+4 13

14 Vývoj počtu narozených dětí v JMK 14

15 Mateřské školy – situace v JMK kapacity MŠ v JMK byly v posledních letech ve většině případů zcela naplněny zájem rodičů o umístění dětí do mateřské školy převyšoval kapacitní možnosti mnoha mateřských škol (velké místní rozdíly) 15

16 Mateřské školy – situace v JMK problémy s umístěním dětí přetrvávaly hlavně v místech s velkou bytovou výstavbou, dobrou dopravní dostupností do větších měst a dobrou nabídkou pracovních míst problémy obcí bez mateřské školy 16

17 Mateřské školy – situace v JMK reakce zřizovatelů na zvýšenou poptávku po umístění dětí v MŠ navyšování počtu dětí ve stávajících třídách MŠ (maximálně 28 dětí/1 třída MŠ) rozšiřování MŠ o nové třídy budováním celých nových MŠ i v obcích, které dosud MŠ neprovozovaly 17

18 Mateřské školy – situace v JMK reakce Jihomoravského kraje na potřeby obcí vypsání dotačního titulu Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje určen pro obce s méně než 3 000 obyvatel 18

19 Mateřské školy – situace v JMK program vychází z potřeb regionu a jeho cílem je udržitelnost a rozvoj venkovských oblastí; může se každým rokem upravovat a reagovat na potřeby obyvatel kraje nyní je zaměřen na podporu školního a předškolního vzdělávání, zdravotní a sociální péče a podporu projektů udržujících kvalitu života 19

20 Mateřské školy – situace v JMK tato systematická podpora JMK do oblasti školství funguje již 3 roky v prvním roce vypsání- 2012 - podpořeno 7 obcí, které rozšiřovaly kapacity škol; v roce 2013 na realizaci oprav a budování škol vyčerpáno 10 milionů v roce 2014 bude podpořeno 83 obcí částkou téměř 12 milionů Kč 20

21 Mateřské školy – situace v JMK reakce Krajského úřadu JMK, odboru školství jako správce rejstříku škol a školských zařízení provádění požadovaných změn i v jiném než zákonem stanoveném termínu pomoc při kompletaci žádostí o změny 21

22 Nárůst míst výkonu činnosti MŠ Školní rokyPočet míst výkonu činnosti MŠ 2007/2008670 2008/2009680 2009/2010689 2010/2011697 2011/2012728 2012/2013745 2013/2014772 22

23 Nárůst míst výkonu činnosti MŠ 23

24 Nárůst počtu tříd v MŠ Školní rokyPočet tříd 2007/20081383 2008/20091426 2009/20101469 2010/20111498 2011/20121557 2012/20131609 2013/20141631 Celkem o 248 tříd 24

25 Nárůst počtu míst v MŠ Školní rokyNavýšení počtu míst v MŠ 2007/2008+625 2008/2009+809 2009/2010+992 2010/2011+1002 2011/2012+1154 2012/2013+953 2013/2014+540 (stav k 22.4.2014) Celkem o 6075 míst 25

26 Závěr situace v dostupnosti předškolního vzdělávání v JMK je průběžně řešena kapacity mateřských škol jsou i nadále navyšovány a maximálně využívány zřizovatelé většinou považují zabezpečení míst v MŠ pro své občany za svoji prioritu 26

27 Závěr přesto však stále zůstávají lokality, kde se nedaří uspokojit poptávku po umístění dětí v MŠ (místa s velkou výstavbou bez dostatečné občanské vybavenosti) zde se otevírá prostor pro realizaci péče o děti jinými subjekty, které tak rozšiřují nabídku. 27

28 Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit Děkujeme za pozornost Mgr. Růžena Jonášová odbor školství - oddělení vzdělávání referentka pro vzdělávání Krajský úřad Jihomoravského kraje pracoviště Cejl 73, 2.patro, dveře č.232 telefon: 541 653 724; e-mail: jonasova.ruzena@kr-jihomoravsky.czjonasova.ruzena@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Situace v nabídce poskytovatelů péče o děti v JMK a výhled na další období Projekt: Harmonizace při opatrování dětí."

Podobné prezentace


Reklamy Google