Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj středního školství v Moravskoslezském kraji Mgr. Věra Palková náměstkyně hejtmana kraje pro školství, sport a tělovýchovu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj středního školství v Moravskoslezském kraji Mgr. Věra Palková náměstkyně hejtmana kraje pro školství, sport a tělovýchovu."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj středního školství v Moravskoslezském kraji Mgr. Věra Palková náměstkyně hejtmana kraje pro školství, sport a tělovýchovu

2 Rozvoj školství - aktuální témata 1.Optimalizace škol 2.Podpora technických a řemeslných oborů 3.Využívání strukturálních fondů 4.Zvyšování kvality vzdělávání

3 Optimalizace škol Východiska Předimenzovaná stávající síť a kapacity středních škol všech zřizovatelů v MSK Soulad dlouhodobých záměrů v oblasti vzdělávání České republiky a kraje a spolupráce MŠMT s jednotlivými kraji prostřednictvím Asociace krajů ČR Negativní demografický vývoj (dle projekce ČSÚ zejména 15 - 19letých):

4 Východiska optimalizace Předimenzovaná stávající síť a kapacity základních a středních škol všech zřizovatelů v MSK

5 Optimalizace škol Základní atributy racionalizačních záměrů Institucionální a oborová racionalizace sítě škol po okresech a v etapách Průběžná jednání s řediteli dotčených škol, na úrovni obecních samospráv a ve výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva kraje, příp. s dalšími sociálními partnery Rozhodovací procesy zřizovatele v orgánech kraje (RK, ZK)

6 Optimalizace škol - cíle přizpůsobit kapacity a strukturu škol demografickému vývoji dotvářet strukturu oborů vzdělání v závislosti na uplatnění jejich absolventů a požadavcích trhu práce při zajištění dostatečně široké nabídky oborů vzdělání zlepšovat stavebně technický stav objektů škol v návaznosti na snížení rozsahu spravovaného majetku efektivněji vynakládat finanční prostředky kraje a státu vytvořit racionální a efektivní síť škol a školských zařízení poskytujících kvalitní vzdělávání a školské služby

7 Vývoj počtu příspěvkových organizací zřizovaných MSK v oblasti školství 200120022003200420052006200720082009201020111.9.2012 290295285267262247228225219213203193 Zdroj: výroční zprávy MSK /ÚIV/

8 Vývoj počtu příspěvkových organizací zřizovaných MSK v oblasti školství

9 Optimalizační změny u příspěvkových organizací zřizovaných MSK v oblasti školství účinné v období od 1. 1. 2008 do 1. 1. 2012 Počet sloučení/ splynutí Počet převodů na obec/církev Změna počtu příspěvkových organizací Střední škola140- 14 Mateřská škola20 - 2 Základní škola56- 11 Základní umělecká škola11- 2 Dětský domov20- 2 Domov mládeže10- 1 Středisko volného času01- 1 Jazyková škola20- 2 Celkem 278- 35

10 Podpora technických a řemeslných oborů Probíhá v souladu se stávajícím Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy MSK 2008 - cíle Podpora rozvoje odborného vzdělávání a tří opatření Podpora rozvoje technického vzdělávání, Modernizace odborného vzdělávání a Rozvoj spolupráce škol se zaměstnavateli Připravovaný Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy MSK 2012 v tomto trendu pokračuje navrhovaným cílem Podpora odborného vzdělávání ve spolupráci se sociálními partnery Rozvojový program kraje Podpora málopočetných tříd s obory požadovanými trhem práce - realizován již třetím rokem, dosud školám přiděleny prostředky ve výši 12 mil. Kč

11 Podpora technických a řemeslných oborů Globální grant MSK v rámci OP VK „Zvyšování kvality ve vzdělávání v MSK II“ - výzva z 05/2011 v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání zaměřena výhradně na zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání a na spolupráci institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce (částka alokovaná pro výzvu je 220 mil. Kč)

12 Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko - Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání - vyhlášeny 4 výzvy, a to na Modernizaci výuky (doporučeno k financování 71 záměrů za cca 322 mil. Kč) a Oborová centra Realizované krajské projekty (oborová centra) Vybavení oborových center – dřevoobráběcí CNC stroje (cca 30,1 mil Kč) Centra technického vzdělávání na Bruntálsku (cca 57,6 mil. Kč) Multifunkční posluchárny (cca 16,5 mil. Kč) Modernizace škol ve stavebnictví (cca 50,2 mil. Kč) ELEKTROTECHNICKÁ CENTRA (cca 41,4 mil. Kč).

13 Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko Probíhající krajské projekty Mechatronika (cca 48 mil. Kč) Multifunkční velkoprostorové odborné učebny – Gastrocentra (cca 11 mil. Kč) Podpora přírodovědných předmětů (cca 10 mil. Kč) Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra (cca 12 mil. Kč) Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko- psychologické poradny (cca 10 mil. Kč)

14 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Krajské a partnerské projekty TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání) (cca 14,9 mil. Kč) Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách (cca 5,8 mil. Kč) Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji (Integrace2) (cca 14,2 mil. Kč) Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními potřebami (cca 14 mil. Kč) Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje (Program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s využitím výsledků testování v programu KVALITA) (cca 9,7 mil. Kč, kraj je finančním partnerem).

15 Zvyšování kvality vzdělávání Podpora z rozpočtu MSK Rozvojový program kraje KVALITA - mezi kraji ojedinělý program se realizuje od roku 2004 (celkem vynaloženo téměř 8 mil. Kč), cílem je podpora zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání prostřednictvím dlouhodobého a systematického sledování a hodnocení výsledků vzdělávání žáků Dotační program MSK Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji – vyhlašován a realizován v letech 2009 - 2011, každoročně rozdělována částka cca 20 mil. Kč Nová maturita 2011 v Moravskoslezském kraji V posledních ročnících středních škol a konzervatoří u oborů vzdělání s maturitní zkouškou bylo celkem 12 634 žáků, z toho 1 737 žáků v nástavbovém studiu (údaje ze statistických výkazů k 30. 9. 2010; čísla nezahrnují žáky škol, které jsou zřizovány ministerstvy) Týká se 144 škol

16 Nejúspěšnější školy v MSK - gymnázia Gymnázium, které se umístilo první v pořadí v rámci celé ČR, získalo skóre 238,36 Pozn.: do porovnání bylo zahrnuto 1188 z celkového počtu 1262 škol POŘADÍ ŠKOLYŠKOLA ZŘIZOVATELSKÓRE V KRAJIV ČRNÁZEVSÍDLO 115Wichterlovo gymnáziumČs. exilu 669/16 Ostrava - Poruba MSK203,03 220 Gymnázium Olgy Havlové M. Majerové 1691 Ostrava - Poruba MSK200,12 322 Jazykové gymnázium Pavla Tigrida G. Klimenta 493/3 Ostrava - Poruba MSK196,00

17 Nejúspěšnější školy v MSK - SOŠ Střední škola s nejlepším umístěním v rámci celé ČR zaujala 76. příčku v pořadí a získala skóre 180,04 Pozn.: do porovnání bylo zahrnuto 1188 z celkového počtu 1262 škol POŘADÍ ŠKOLYŠKOLA ZŘIZOVATELSKÓRE V KRAJIV ČRNÁZEVSÍDLO 1247Střední průmyslová škola Zengrova 822/1 Ostrava– Vítkovice MSK165,38 2254Střední škola kpt. Jasioka 635/50 HavířovMSK164,69 3290Obchodní akademie Palackého 123 Frýdek- Místek MSK162,36

18 Děkuji Vám za pozornost a přeji hezký den.


Stáhnout ppt "Rozvoj středního školství v Moravskoslezském kraji Mgr. Věra Palková náměstkyně hejtmana kraje pro školství, sport a tělovýchovu."

Podobné prezentace


Reklamy Google