Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysoké školy a Rada vysokých škol problémy, transformace a financování František Ježek Rada vysokých škol Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysoké školy a Rada vysokých škol problémy, transformace a financování František Ježek Rada vysokých škol Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity."— Transkript prezentace:

1 Vysoké školy a Rada vysokých škol problémy, transformace a financování František Ježek Rada vysokých škol Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni Duben 2004

2 Obsah 4Samospráva vysokých škol 4Rada vysokých škol - úloha a úkoly 4Stav VŠ 4Aktuální problémy VŠ 4Reforma VŠ 4Reforma financování VŠ 4Závěr

3 Lidské zdroje - vývoj 4Stárnutí populace - počet osob starších 65 let Nutnost pracovat nejméně do 70 let  nemanuální profese  rekvalifikace  práce s absolventy

4 Samospráva VŠ

5 Správa vysokých škol Rada vysokých škol Akademické senáty fakult Akademická obec fakult Děkan Akademická obec vysoké školy Rektor Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jmenování vyjadřuje se Správní rada Vědecká rada spolupracují Akademický senát vysoké školy volba volba kandidáta Česká konference rektorů

6 Rada VŠ úloha a úkoly

7 Rada vysokých škol - struktura Sněm Rady vysokých škol (250 osob) Akademické senáty fakult Akademický senát vysoké školy volba 1 1+1+1(1) Předsednictvo Rady vysokých škol (45 osob) Studentská komora Rady vysokých škol (35 osob) 1(1) 3 Užší předsednictvo Rady vysokých škol (5 osob) Pracovní komise RVŠ Pracovní komise SK RVŠ

8 Úloha RVŠ 4Zákon č. 111/1998 - §92: l reprezentace vysokých škol má dvě součásti: orgán složený z členů akademických obcí delegových zastupitelskými orgány (Rada vysokých škol) orgán složený z představitelů vysokých škol (Česká konference rektorů) l ministr projednává s reprezentací vysokých škol návrhy a opatření, která se vysokých škol významně týkají, l reprezentace vysokých škol překládají ministrovi doporučení na složení Akreditační komise, l složení Rady vysokých škol je dáno jejím statutem.

9 Úkoly RVŠ 4Legislativa l vzdělávání l výzkum a vývoj l daně 4Strategické dokumenty l lidské zdroje l vzdělávání l výzkum a vývoj l mezinárodní spolupráce 4Fond rozvoje

10 Úkoly RVŠ 4Financování l Reprezentativní komise l analýzy 4Akreditace l akreditace a hodnocení činnosti l síť vysokých škol (soukromé vysoké školy) 4Sociální otázky l ubytovací služby l stravovací služby l stipendia

11 Stav VŠ

12 Bílá kniha Maturita - 75% populačního ročníku Vstup do terciárního vzdělávání - 50% populačního ročníku G a lycea - 30% populačního ročníku G a lycea - 30% populačního ročníku Pomaturitní studium Pomaturitní studium VOŠ Bakalářské studium 145 000 míst Bakalářské studium 145 000 míst Magisterské studium - 50 000 míst Magisterské studium - 50 000 míst Doktorské studium - 15 000 míst Doktorské studium - 15 000 míst 30 000 míst 10 000 míst Soukromé VŠ Soukromé VŠ 2003 145 767 2003 64 362 2003 15 543

13 Zdroj: Rozpočet VVŠ pro rok 2004

14

15

16

17

18 Aktuální problémy VŠ

19 Hektická operativa je spravedlivým trestem za zanedbanou strategii.

20 Aktuální problémy VŠ 41.1 Podfinancování vysokých škol ze státního rozpočtu spojené s nízkou podporou z podnikatelské sféry. 41.2 Relativně nízký podíl řady vysokých škol na základním a aplikovaném výzkumu. 41.3 Růst počtu studentů vysokých škol při chybějícím neuniverzitním sektoru. 41.4 Přílišný důraz na kvantitativní hlediska. 41.5 Nižší schopnost získat odborníky mezinárodního významu.

21 Změna rozpočtu Počet žáků Dotace na žáka Zdroj: Education at a Glance, OECD 2003

22 ČR1995-2000 o 50 % více studentů normativ 68 % ČR1995-2000 o 50 % více studentů normativ 68 % Zdroj: Education at a Glance, OECD 2003

23 Aktuální problémy VŠ 41.6 Nepříznivé věkové složení akademických pracovníků. 41.7 Malá schopnost oslovit talentované studenty. 41.8 Pomalý přechod na strukturovaný model v některých oborech. 41.9 Chybějící ucelený systém hodnocení a multikriteriálního srovnávání.. 41.10 Administrativní složitost v oblasti hospodaření. 41.11 Nedostatečná nabídka ubytovacích služeb.

24 ČR velmi nízké výdaje na výzkum a vývoj na VŠ ČR velmi nízké výdaje na výzkum a vývoj na VŠ Zdroj: Education at a Glance, OECD 2003

25 Trend se podařilo v letech 2001 - 2004 zastavit, nikoliv však zvrátit Trend se podařilo v letech 2001 - 2004 zastavit, nikoliv však zvrátit Zdroj: Education at a Glance, OECD 2003

26 Komplexní řešení mívá zpravidla netriviální imaginární část. Komplexní řešení mívá zpravidla netriviální imaginární část.

27 Reforma VŠ

28 Mírně podfinancovaný systém je nejefektivnější

29 Reforma VŠ strukturovaný model 42.1 Přechod na strukturovaný model o třech vrstvách (bakalářský, magisterský, doktorský stupeň). neuniverzitní sektor. 42.2 Doplnění struktury vysokých škol o neuniverzitní sektor. hodnocení činnosti 42.3 Výraznější uplatnění vnitřního a vnějšího hodnocení činnosti vysokých škol (fakult).

30 Reforma VŠ lidské zdroje 42.4 Významnější podpora péči o lidské zdroje pro oblast vědy. vazby mezi vzdělávací činností a činností v oblasti výzkumu a vývoje 42.5 Posílení vazby mezi vzdělávací činností a činností v oblasti výzkumu a vývoje na univerzitních i neuniverzitních vysokých školách. celoživotním vzdělávání občanů 42.6 Zásadní zvětšení podílu vysokých škol na celoživotním vzdělávání občanů. mobilitu studentů a akademických pracovníků 42.7 Plně rozvinout účelnou mobilitu studentů a akademických pracovníků.

31 Reforma VŠ otevřenosti vysokých škol 42.8 Dosáhnout větší otevřenosti vysokých škol a v maximální míře odstranit administrativní omezení a regulace v přístupu ke vzdělávání pro občany ČR, zemí EU i státní příslušníky dalších zemí. sociální otázky 42.9 Řešit sociální otázky spojené se studiem na vysokých školách. zjednodušení pravidel 42.10 Prosadit potřebnou legislativní úpravu vedoucí ke zjednodušení pravidel v oblasti financování vysokých škol, i v obecných normách pro vzdělávání i výzkum a vývoj.

32 Kdyby ČR investovala do terciárního sektoru jako Maďarsko, byl by rozpočet VVŠ o 9 mld. Kč vyšší Kdyby ČR investovala do terciárního sektoru jako Maďarsko, byl by rozpočet VVŠ o 9 mld. Kč vyšší Zdroj: Education at a Glance, OECD 2003

33 Reforma financování VŠ

34 Změna je zpravidla nepříjemná, pokud se mě jen týká, ale stane se příjemnou, je-li mnou prováděna

35 Reforma financování VŠ Zmírnit váhu ryze kvantitativních hledisek 43.1 Zmírnit váhu ryze kvantitativních hledisek ve financování vysokých škol. výstupních parametrů 43.2 Posílit hodnocení výkonu podle výstupních parametrů (počet absolventů a jejich pozice na trhu práce apod.). kvalitativní význam 43.3 Do rozpočtových ukazatelů zahrnout další charakteristiky, které mají ve vztahu ke studijnímu programu, fakultě či vysoké škole i kvalitativní význam, resp. odpovídají jejich různému poslání.

36 Reforma financování VŠ vícezdrojového financování 43.3 Legislativně, daňově i propagačně podpořit možnosti vícezdrojového financování činnosti vysokých škol. střednědobý výhled 43.4 Přijmout a naplňovat střednědobý výhled financování vysokého školství z veřejných zdrojů (včetně zdrojů regionálních) v oblasti vzdělávání a výzkumu a vývoje s dosažením stavu, který odpovídá členství a očekávané roli ČR v EU.

37 Reforma financování VŠ mobilitě 43.5 Vytvořit finanční předpoklady k mobilitě studentů a akademických pracovníků, a to včetně přijímání cizích státních příslušníků na naše vysoké školy. činnost vysokých škol v evropském prostoru vědy 43.6 Podpořit prokázanou úspěšnou činnost vysokých škol v evropském prostoru vědy a při zapojení studentů do oblasti výzkumu a vývoje.

38 Reforma financování VŠ doktorských studijních programů 43.7 Podpořit úspěšnou realizaci doktorských studijních programů, zejména pak v rámci evropských a světových sítí. ubytování studentů 43.8 Změnit pravidla finanční podpory na ubytování studentů (veřejných i soukromých vysokých škol) a tím odstranit podstatné nerovnosti v přístupu k těmto službám.

39 ZávěrZávěr

40 Kritické faktory úspěchu 4Kategorizace univerzit je nevhodná. 4Institucionální financování na úrovni fakult či studijních programů může být základem pro objektivizované hodnocení kvality. 4Vzdělávání a věda patří pod jednu střechu. Jejich vyvážená kombinace by měla být ceněna. 4Pravidla pro specifický výzkum by měla respektovat objektivní zjištění. 4Je nutné měřit a srovnávat.

41 Jak je projevuje kvalita univerzity?

42 Dimenze a typologie vědění Symboly Data Kdo Co Kdy Kde Kdo Co Kdy Kde Informace Jak Vědění Proč Porozumění Zhodnocené porozumění Zhodnocené porozumění Moudrost Snadná přenositelnost Obtížná přenositelnost Komplexnost Zdroj: CESES, 2002

43 Kvalita instituce 4U každého subjektu či jednotlivce rozvíjí ty vlastnosti, které jsou jeho přednostmi, tj. umožní úspěch. 4Je atraktorem (přitahuje lidi, projekty), je vyhledávaným partnerem. 4Je schopna sebereflexe, analýzy, otevřeného hodnocení. 4Dovede se zbavovat zátěže minulosti a zpracovat nové výzvy. 4Neplete si korektnost s kupováním loajality.

44 Memento 2 Transdisciplinární studium v projektově orientovaných programech cestou e-learningu s využitím videokonferencí pro studenty šampióny na filiálkách spojených do sítí a clusterů za podpory průmyslu a regionů je kvaternion.


Stáhnout ppt "Vysoké školy a Rada vysokých škol problémy, transformace a financování František Ježek Rada vysokých škol Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity."

Podobné prezentace


Reklamy Google