Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Delirium tremens a myš Aida

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Delirium tremens a myš Aida"— Transkript prezentace:

1 Delirium tremens a myš Aida
MUDr. Jana Bartesová, PL Jihlava,

2 ... Náhlým odejmutím pití aneb dalším nemírným pitím propukává konečně zuřivost opilců. Začíná s melancholickou předehrou s  obluzením zraku, sluchu a pocitu. Nemocní vidí zvířata, policajty, slyší všeliké zvuky a cítí jakoby měli pavučiny na rukou. Na to dostavuje se mam pronásledování, ničení, samovražedný a záchvaty padoucnici podobné. Konec bývá paralytická blbost´ a konečně smrť … Thomayerův Lékařský slovník

3 Delirium tremens akutní alkoholová psychóza s kvalitativní poruchou vědomí a vážnou alterací tělěsných funkcí (tremens = třesoucí se) nejvážnější projev alkoholového odvykacího stavu u 5-15% chronických alkoholiků po 5-15 letech těžkého pití nejčastěji 3. den abstinence (redukce dávek) předchází prodromální příznaky (= příznaky prostého odvykací stavu) intenzita příznaků DT kolísá, maximum v nočních hodinách průměrná délka akutního stadia 72 hodin po DT amnézie ( úplná, ostrůvkovitá) přechod do amnestického syndromu, demence, depravace a degradace osobnosti

4 Označení delirium 1813 Anglie – Sutton termín delirium tremens (le delire = šílení) 1819 Francie – Rayer hlavní příčina DT je pijáctví 1874 Francie – Magnan zvláštní skupina náruživého pijáctví: DT s projevy zvýšeného neklidu, zmatením mysli a epileptickými křečemi

5 Delirium v literatuře Edgar Alan Poe – Havran Émile Zola – Zabiják
Jack London – Démon alkohol James Frey – Milion malých střípků Petra Batók – A pak už jen tma (rodinné drama pro čtyři osoby a alkohol) Lubomír Černík – Chobotnice

6 DT v odborné literatuře
Třes Zrakové halucinace – mikrozoopsie (pavouci, brouci, bílé myšky – černobílé vidění) Neklid, úzkost Hypoglykemie Snížení Mg x snížení K

7 Výskyt vegetativních symptomů u DT
Tremor 91% Pocení 80% Tachykardie 80% Hypertenze 67% Febrilie 55%

8 Výskyt psychických symptomů u DT
Desorientace u 99% pacientů časem 95% místem 80% osobou 44% Halucinace u 87% a bludy 24% pacientů (větš. úzkost x u 6 % elevace nálady) Akutní psychomotorický neklid 72%

9 Druhy halucinací

10 Druh zrakových halucinací

11

12

13

14

15

16 Výskyt somatických komplikací u DT
Zvýšení JT u 89 % Změny v KO u 84% Změny iontů u 68 % (snížení K u 59%) Hyperglykemie 14% x hypoglykemie 2% Změny v moči chem. + sed. u 59% Zvýšení JT u 89 % Změny v KO u 84% Změny iontů u 68 % snížení K u 59% snížení Na u 7% , zvýšení u 5% snížení chloridů u 6% , zvýšení u 2% Mg neodebíráno u všech pacientů – snížení u 15%, zvýšení u 1% Ranní glykemie –patolog. hodnoty u 24%, z toho 9% DM u pac. bez dg. DM 14% hyperglykemie, 2% hypoglykemie Změny v moči chem. + sed. u 59% pacientů jen u 2 dg. uroinfekce

17 5 rizikových faktorů pro vznik DT
aktuální infekční onemocnění tachykardie nad 120/min rozvoj alkoholových odvykacích příznaků při koncentraci alkoholu v krvi nad 1‰ epileptický paroxysmus v anamnéze DT v anamnéze švédská studie z r. 2001 rozvoj DT u 6,9% pacientů i přes preventivní nasazení benzodiazepinů

18 Výskyt epileptických paroxysmů u DT

19 Příčiny smrti u DT kardiální selhání při psychomotorické excitaci
bronchopneumonie jaterní selhání akutní pankreatitida akutní renální selhání edém mozku celkový metabolický rozvrat Úmrtnost na neléčené DT se udává kolem 20% , na léčené 5-10% (prof. MUDr. Vondráček udával 35% x 1%).

20 Etiopatogeneze alkoholových odvykacích stavů včetně DT
nebyla dosud plně objasněna t.č. nejčastější teorie a přístupy z následujících okruhů: neurobiologické abnormity genetické abnormity vliv somatických onemocnění množství konzumovaného alkoholu

21 Neurobiologické abnormity
Hlavním mechanismem účinku alkoholu na CNS zvýšení uvolňování DOPA potenciace GABA A receptorů inhibice NMDA receptorů změny centrálních endorfinů a 5-HT změny na buněčné úrovni (Ca 2+) Závislost na alkoholu se na CT projevuje prefrontální atrofií. Čelní kortikální a spánková subkortikální atrofie může souviset s vývojem DT . Významně nižší hladiny kyseliny homovanilové (HVA) u alkoholiků po ukončení pití ve srovnání se zdravými dobrovolníky. Alkoholici s DT mají významně nižší sérové hladiny glycinu, dekarboxylázy kys. glutamové a GABA, zatímco hodnoty aspartátu a glutamátu jsou zvýšené. Zvýšené hodnoty hladin síňového natriuretického proteinu (ANP) v plazmě byly pozorovány u pacientů dny před akutním vznikem DT ( využití jako indikátoru hrozícího DT ?). Pacienti závislí na alkoholu mají zvýšené koncentrace slinného kortizolu (10 – 100 mg/dl) a tyto hodnoty se ještě zvyšují po ukončení pití alkoholu a objevení se abstinenčních příznaků (nad 100 mg/dl). Chronický alkoholismus tedy indukuje změny HPA osy. Akutní vysazení acetaldehydu u závislých krys má za následek modulaci mu-opiátových receptorů, účinky na DOPA receptory jsou zpožděné . Na řezech hippokampu samců a samic krys byla zjištěna významná neurotoxicita během odnětí acetaldehydu (po té, co se jim acetaldehyd podával 10 dní), která byla zprostředkována částečně abnormní aktivitou NMDA receptorů a to více u hippokampu samic než samců .

22 Genetické abnormity Homozygotní genotyp CNR A/A pro kanabinoidní receptor CB 1 A 9 gen pro transportér DOPA (9 kopie opakuje) Homozygotní genotyp 85 CC genu pro cholecystokinininový receptor A (CCKAR) Homozygotní genotyp D genu pro NRH chinon-oxidoreduktázu 2 Substituce z C na T na lokuse 5671 genu pro neuropeptid Y

23 Somatická onemocnění a vznik DT
infekční onemocnění onemocnění kardiovaskulárního systému hepatopatie anémie úrazy hlavy „kidling“ – vznik epi paroxysmů „kidling“ jako jeden z polymorfních mechanismů vzniku epileptických paroxysmů

24 Množství konzumovaného alkoholu a DT
pozitivní korelace mezi množstvím zkonzumovaného alkoholu během posledního alkotahu, stejně jako současným zneužíváním sedativ a větší závažností příznaků a/nebo delším trváním DT žádná korelace mezi závažností DT a trváním abusu alkoholu

25

26

27 Léčba DT tišení akutního neklidu
udržování homeostázy vnitřního prostředí podpora základních vitálních funkcí léčba somatických komplikací Thiamin, Mg, K, tekutiny (pozor na infuse glukosy-vždy v komb. s thiaminem, jinak hrozí vyvolání Wernickeovy encefalopatie nebo akutní kardiomyopatie!), antihypertneziva, ATB.

28 Tišení psychomotorického neklidu
klomethiazol diazepam haloperidol tiaprid, karbamazepin klomethiazol - antiepilept. úč., minim. ovliv. funkce jater, krátký t ½ x deprese dech. centra, zahlenění bronchů, potenciál k vyvolání závislosti -         max. dávka 24 cpsl á 300 mg /24 hod diazepam -         možno i i.v. (infuse) x t ½ haloperidol -         k redukci halucinací, bludů x nepatrně ovlivňuje neklid, sniž. práh pro vyvolání epilept. paroxysmu, i.v. i nebezpečí srdeční arytmie (i.v. prodloužení QTc intervalu ) tiaprid, karbamazepin -         samostatně méně účinné než klomethiazol , ale v kombinaci podobná účinnost (vegetativní zotavení dokonce rychlejší) Léčba je krátkodobá, po odeznění odvykacího stavu se léky postupně vysazují.

29

30

31

32

33 hshjg

34

35

36

37

38

39

40 Aida 1/4 V noci někdy nespím a civím do zahrady
Se zástupem lidí kolem nevím si už rady Asi spadnul řemen Do převodu total Delirium tremens A já se tak rád motal Doktor Josef Goebbels na terasu pajdá A na vaně jsou bílý myši mezi nimi Aida Možná Caligula Přijde s Messalinou Doufám že se zula A nepoškrábe lino

41 Aida 2/4 Je tady Čingischán, Rumcajs i Cipísek
Koktejl je namíchán a myši diví se Je konec pásmu dní, ráno už nespatřím Prstýnek zásnubní na můj prst nepatří Vanu si napouštím a skočím za Aidou Vylezu na poušti - ráno mě nenajdou

42 Aida 3/4 Cinká moje tramvaj a stydne ranní káva
A na dveře marně buší domácí, ta kráva Policie hledá Nenachází stopy Moje dívka bledá Zatím sbírá zátky od piv Asi něco tuší, vždyť ta holka není hloupá Právě jsem se narodil a pára k nebi stoupá Možná budu písař A nebo lámat kámen Sedmnáctý císař Na hradbách zpívat Amen

43 Aida 4/4 Je tady Čingischán, Rumcajs i Cipísek
Koktejl je namíchán a myši diví se Je konec pásmu dní, ráno už nespatřím Prstýnek zásnubní na můj prst nepatří Vanu si napouštím a skočím za Aidou Vylezu na poušti, ráno mě nenajdou Ledaže by holka moje chtěla brzo vstát

44 Dědečkův duch 1/5 Nad Vltavou je cosi plouží se to v rákosí
k mé hrůze je to cosi dědečkův duch ó nech mě být já už víckrát nebudu pít

45 Dědečkův duch 2/5 Děda si k láhvi sedá ani loknout mi nedá
a vedle něj ó běda se šklebí myš ó nech mě být já už víckrát nebudu pít

46 Dědečkův duch 3/5 Kdo pochopí když vleze blíž co natropí zlá myš
Už se mě na nic neptá jenom se hloupě chechtá a zničeně mi šeptá ten dědův duch ó nech mě být já už víckrát nebudu pít

47 Dědečkův duch 4/5 Žádné pivo - žádné pivo žádné víno - žádné víno
žádnej rum - žádnej rum žádnej drink - žádnej drink žádný brandy - žádný brandy žádný whisky - žádný whisky a už nikdy vodku - a už nikdy vodku

48 Dědečkův duch 5/5 Jenom vodu - jenom vodu anebo mlíko - nebo mlíko
nebo sodu - nebo sodu žádnej drink - žádnej drink Nebudu pít - nebudu pít...

49


Stáhnout ppt "Delirium tremens a myš Aida"

Podobné prezentace


Reklamy Google