Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dekódování zpráv NOTAM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dekódování zpráv NOTAM"— Transkript prezentace:

1 Dekódování zpráv NOTAM
V praxi a příkladech - - jako výuková pomůcka FTO-002 zpracoval Vítězslav Nováček – 2010

2 NOTAM Notice To AirMen.... Informace pro piloty obsahující dočasné změny, které jsou důležité pro bezpečné provedení letu. Mohou obsahovat informace týkající se tratí, letišť nebo navigačních zařízení.

3 BIRDTAM Speciální verze NOTAMu, který je vydáván z důvodu vyhnutí nebo omezení srážek s ptáky. Obsahuje informace o migraci hejn ptáků v okolí letišť a v oblastech letových cest.

4 SNOWTAM Informace o sněhových podmínkách na letištích.
Popisuje zejména podmínky na dráze, pojížděcích drahách a odbavovacích plochách. Během zimního období bývá na významných letištích vydáván denně.

5 ASHTAM Speciální verze NOTAMu, která popisuje vulkanické aktivity, které by mohly ohrozit letový provoz. Tyto informace je třeba nastudovat při letu do míst s výskytem činných sopek, jde o velmi nebezpečný jev.

6 Dekódování NOTAMu Na následujícím příkladu si ukážeme co znamenají jednotlivé řádky NOTAMu A1234/09 NOTAMR A1212/08 Toto je úvodní linka NOTAMU a zde dává následující informaci : A1234/09 – je pořadové číslo NOTAMU v roce 2009 NOTAMR označuje NOTAM který nahrazuje notam jiný, zde A1212 z r.2008 Pokud by bylo poslední písmeno N (NOTAMN) jednalo by se o nový notam Pokud by bylo poslední písmeno C (NOTAMC) rušil by se tímto jiný notam. Tedy: R- replace, N - new, C - cancel

7 Dekódování NOTAMu Další řádky NOTAMU jsou např. :
Q) EGTT/QMXLC/IV/NB/A/000/999/5129N00028W005 A) EGLL B) C) E) DUE WIP TWY B SOUTH CLSD BTN „F“ AND „R“ Dále si popíšeme co znamená řádek začínající Q) .....

8 Dekódování NOTAMu Q) EGTT/QMXLC/IV/NB/A/000/999/5129N00028W005
Q) tímto začíná každý NOTAM..... Q jako označení zkratek které v tomto prvním řádku následují EGTT – FIR, které se to to týká, zde FIR Londýn QMXLC – tady je to už trochu složitější, zde je třeba nahlédnout do tabulky kódování, kombinací je hodně. V tomto případě Q je opět vyjádření zkratek následujících a M- jako Movement area, X jako Taxiway a LC - Closed

9 Dekódování NOTAMu Q) EGTT/QMXLC/IV/NB/A/000/999/5129N00028W005
IV – omezení týkající se IFR i VFR N - je třeba okamžitě upozornit provozovatele B – týká se předletových bulletinů A – Aerodrome (může být i N – navigation, E – enroute, F - facilities) 000/999 je výškové rozhraní, zde od země a není určena vrchní hladina (např. 020/150 by bylo od 2000ft do FL150) 5129N00028W005 zeměpisné souřadnice a poloměr od daného místa – v námořních mílích.

10 Dekódování NOTAMu V dalších řádkách začínající písmeny ABC je uvedeno : A) EGLL - ICAO kód letiště kterého se NOTAM týká B) od kdy NOTAM platí C) do kdy je naplánován, určen ve tvaru RRMMDDHHMM (zde do 22:00) E) DUE WIP TWY B SOUTH CLSD BTN „F“ AND „R“ V posledním řádku je ve zkratkách uveden vlastní obsah NOTAMU, tedy to nejdůležitější. Zde ve významu : Z důvodů pokračujících prací (DUE WORK IN PROGRESS) jižní pojížděcí dráha „Bravo“ (TWY B SOUTH) uzavřena mezi pojížděčkou Foxtrot a Romeo (CLOSED BETWEEN „F“ AND „R“)

11 Dekódování NOTAMu Nejvíce možností má tedy v řádku Q kombinace významových zkratek za kódem FIR tedy /Q---- První dvě písmena se vztahují k tomu čeho se NOTAM týká a důležité je zejména první písmeno, např.: L – lighting facilities - světla, M – movement and landing area – letištní plocha F – facilities and services – zařízení a služby C – Communication a radar facilities I – ILS, N – Navigation, A – Airspace organization S – RAC Air trafic a Volmet Services, P – Postupy R – navigační výstrahy a omezení (restriction) W – Warnings – varování O – Other information – ostatní informace a omezení

12 Dekódování NOTAMu Nejvíce možností má tedy v řádku Q kombinace významových zkratek za kódem FIR tedy /Q---- Třetí a čtvrté písmeno označují způsob dekódování a případné změny, omezení a pod. Opět třetí písmeno je důležitější a udává skupinu které se to týká A – Availability - dostupnost (např. AS = unserviceable) C – Changes – změny (např. CA – activated, CC – comleted...) H – Hazard condition – nebezpečné podmínky (HR – standing water, HW – work in progres, HA – braking action L – Limitation – omezení (např. LC – closed, LD – unsafe...) XX – znamená neurčeno, nebo NOTAM v otevřené řeči.

13 Další příklady NOTAMů : zkuste si je dekódovat :
A1187/07 NOTAMN Q) LOVV/QMKLT/IV/BO/A/000/999/4807N01634E005 A) LOWW B) C) E) AIRCRAFT PARKING STAND 51 RESTRICTED TO MAX WINGSPAN 36M E1718/07 NOTAMN Q) EDMM/QRRCA/IV/BO /W /000/014/5051N01048E002 A) EDMM B) C) E) ED-R95B (OHRDRUF) ADDN ACTIVE.F) GND G) 1350FT AMSL

14 Dekódování NOTAMů na internetu najdete např. zde
Podrobnosti najdete také v předpisu L-15 Zpracováno pro zimní školení FTO-002 LŠ BEMOAIR V Benešově , děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Dekódování zpráv NOTAM"

Podobné prezentace


Reklamy Google