Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zimní údržba silnic.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zimní údržba silnic."— Transkript prezentace:

1 Zimní údržba silnic

2 Obsah: 1. Úvod 2. Zákon č. 13/1997 Sb. 3. Plán ZÚS 4. Deník ZÚS
5. Technické vybavení střediska 6. GPS 7. Výkaznictví 8. Činnost dispečera 9. Dotazy a diskuze 10. Vědomostní test 11. Závěr

3 1. Úvod

4 ZÚS je jedna z nejsložitějších činností správců v rámci údržby
komunikací. Činnost těchto správců v zimním období je přímou reakcí na vývoj počasí, znalost místních poměrů a informací obdržených z podpůrných zdrojů. Profesní zdatnost, kvalitní informace o meteorologické situaci a znalost krizových míst jsou základní předpoklady pro správné a včasné rozhodnutí dispečera o nasazení mechanizmů. Místně příslušná znalost pak je základem k správnému zvolení technologie zimní údržby, která je na posádce posypových mechanizmů.

5 2. Zákon č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb.

6 § 2 Zákona 13/1997 Sb. - Rozdělení komunikací
§§§§ 12,12a,13 14 zákona 13/1997 Sb. -Součásti a příslušenství pozemních komunikací § 26 zákona 13/1997 Sb. - sjízdnost a schůdnost pozemních komunikací § 27 zákona 13/1997 Sb. - Závada ve sjízdnosti § 1 vyhlášky 104/1997 Sb. – co to je údržba § 41 vyhlášky 104/1997 Sb. – odstraňování závad ve sjízdnosti §§§ 42,43,44 vyhlášky 104/1997 Sb. – Plán zimní údržby §§ 45,46 vyhlášky 104/1997 Sb. – Lhůty pro zmirňování závad ve sjízdnosti, schůdnosti Příloha č.6 vyhlášky 104/1997 Sb. – Plán a organizace zimní údržby Příloha č.7 vyhlášky 104/1997 Sb. – Technologie zimní údržby Příloha č.8 vyhlášky 104/1997 Sb. – Denní záznam o zimní údržbě a její vyhodnocení

7 3. Plán ZÚS

8 3.1. Mapová část Mapa pořadí důležitosti
Mapa tras jízd posypových mechanismů Mapa s určením tras pluhování

9 3.2. Textová část Osoby odpovědné za zimní údržbu
Seznam silnic a kilometry údržby Seznam mechanismů Spojení s nepřetržitou službou Seznam vedoucích zaměstnanců Seznam úložišť posypového materiálu Sjednaná výpomoc Režim zimní údržby v chráněné krajinné oblasti Doklady

10 3.3. Nastavení okruhů dodržení lhůt dojezdu
dodržení optimální délky okruhů s přihlédnutím k: - výškovému profilu - horizontálnímu profilu - šířkovému uspořádání silnice - parkovacím a autobusovým zálivům, aut. zastávkám, křižovatkám, odbočovacím a připojovacím pruhům - intenzitě dopravy zohlednění možnosti a optimalizace otáčení vozidel ZÚS dodržení návaznosti okruhů v rámci dodavatele a optimalizace přejezdů dodržení návaznosti okruhů a koordinace se sousedními dodavateli

11 3.4. Koordinace dodavatelů do celku
spolupráce výpomoc společný dispečink sdílení informací

12 4. Deník ZÚS

13 4.1. Forma: ručně psaná elektronická

14 4.2. Obsah: Vedoucí směny Pracovníci směny Domácí pohotovost
Vozidla a mechanismy v provozu Povětrnostní situace Stav sjízdnosti Průběh služby Upozornění na závady přecházející do další směny

15 5. Technické vybavení střediska

16 5.1. Vozový park: sypače nosiče radlic bez posypu šípové pluhy traktorové radlice a škrabky nakladače sněhové metače sněhové frézy

17 5.2. Skladové hospodářství:
uložení posypových materiálů zásobníky zvlhčovacích prostředků

18 5.3. Dispečink: funkce vybavení

19 5.4. Technologie ZÚS opatření před zahájením zimní údržby
mechanické odklízení sněhu odklizení sněhu s použitím chemických rozmrazovacích materiálů odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev za pomoci chemických rozmrazovacích materiálů zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem zdrsňovacími materiály odstraňování sněhu a náledí na místních komunikacích IV. Třídy

20 6. GPS

21 funkce GPS výstupy GPS nastavení kontrolního systému

22 7. Výkaznictví

23 7.1. Sledované atributy výkonů
pluhování s posypem chemickými prostředky posyp chemickými prostředky pluhování s inertním posypem posyp inert kontrolní jízdy sypačem kontrolní jízdy OA pluhování (bez posypu) pluhování šípovými pluhy pluhování traktorovou radlicí odstraňování sněhu frézami sůl solanka inert

24 7.2. Podklady dle zadavatele
Přednostně výstupy z GPS jakožto nejprokazatelnější podklady pro prokázání jednotlivých atributů výkonu.

25 7.3. Lhůty sjednocení časového okna pro výkaznictví
dodržování lhůt exportu dat investorovi z důvodu kontroly a dalšího zpracování

26 8. Činnost dispečera

27 8.1. Získávání informací o sjízdnosti
oficiální zdroje – IZS, dispečinky dopravců, TV, rozhlas, meteostanice a dohledové kamery, vlastní meteostanice, hlášení řidičů sypačů, kontrolní jízdy neoficiální zdroje – hlášení zaměstnanců při cestě z  a do práce, webové kamery obcí, telefonáty občanů a řidičů, odposlechy vysílaček řidičů kamionů, hlášení starostů obcí portál jsu.jsdi.cz, metis4.cz

28 8.2. Získávání informací o počasí
TV, rozhlas, meteoaplikace (METIS, Aladin ČHMÚ), meteostanice a dohledové kamery, vlastní meteostanice, spolupráce s dispečery ze sousedních oblastí, místní i zahraniční meteoservery chmi.cz (aladin), yr.no, wetteronline.de, wetterzentrale.de, pogodynka.pl, radar.bourky.cz, medard-online.cz, skyfly.cz

29 8.3. Načasování a rozhodovací proces
doba od zjištění závady ve sjízdnosti k výjezdu nesmí být delší více jak 30 minut dodržování časových lhůt zajištění sjízdnosti závady ve sjízdnosti odstraňujeme anebo alespoň zmírňujeme včasný první zásah !

30 8.4. Rozhodovací diagram dispečera
Viz. metis4.cz

31 8.5. Kontrolní a vyhodnocovací činnost
provádí dispečer kontrola provádění zásahu dle zadání po provedení zásahu řidiči podávají dispečerovi komplexní hlášení o zásahu a situaci na okruhu v případě poruchy technického zařízení či nedostupnosti informačních systémů zajišťuje dispečer nápravu vše zaznamenávat do Deníku ZÚ

32 8.6. Adekvátnost zásahů sledování na úrovni silnic I. třídy a rychlostních komunikacích Adekvátnost je sledována v následujících výkonech zimní údržby, a to v rámci stávajícího kontrolního mechanizmu ŘSD ČR, který je založený na aplikaci Indexu náročnosti zimní údržby: - Posyp - Pluhování - Kontrolní jízdy osobním automobilem - Kontrolní jízdy sypačem - Spotřeba hmot - sůl - Spotřeba hmot - solanka - Spotřeba hmot – inert

33 9. Dotazy a diskuze

34 10. Vědomostní test

35 11. Závěr


Stáhnout ppt "Zimní údržba silnic."

Podobné prezentace


Reklamy Google