Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úloha paměti v hudbě Mozartův efekt Jana V e j s a d o v á Paměť a kreativita, Havlíčkův Brod 9. června 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úloha paměti v hudbě Mozartův efekt Jana V e j s a d o v á Paměť a kreativita, Havlíčkův Brod 9. června 2009."— Transkript prezentace:

1 Úloha paměti v hudbě Mozartův efekt Jana V e j s a d o v á Paměť a kreativita, Havlíčkův Brod 9. června 2009

2 Je hudba důležitá pro náš život? „Kdybych měl život prožít znovu, nakázal bych si čtení poezie a poslech hudby, a to minimálně jednou týdně. Atrofované části mého stávajícího mozku by totiž mohly dodnes aktivně fungovat.“ Charles Darwin 1809-1882

3 Hudba je když….  hudba jsou strukturované zvuky, tvořené přímo nebo nepřímo lidmi vytvářené zvuky se liší výškou, intenzitou, rytmem i barvou jejich smyslem často (ne vždy) bývá přenášení emocí a potěšení  přináší hudba biologický prospěch? zpívají ptáci, velryby i delfíni, opice i lidoopi…

4 Pohled do minulosti je hudba starší než homo sapiens? tvorba, přenášení a zpracovávání zvuků má v průběhu evoluce dlouhou tradici  nejstarší hudební nástroje 50.000 let Slovinsko 7.000 – 5.700 př.n.l. Čína  nejstarší „notový“ záznam

5 Hudbu znají všechny kultury hudba prostupuje náš život od narození do smrti původ a adaptivní funkce hudby jsou nejasné hudbu dokáže vnímat a prožívat bez školení každý člověk učení však tyto vlastnosti rozvíjí  božský původ hudby Řekové, Sumerové, Egypt, Čína

6 Od ucha k uchu  po staletí se hudba vyvíjela výhradně díky archetypům a paměti talentovaných  implicitně  mozek pojmul intonační okruhy, rytmus i harmonii a tvořivě s nimi pracoval – vývoj hudby, kulturní odlišnosti – převážně anonymně  explicitně středověk se vznikem notace přispěl k vědomému zapamatování a šíření i rozvoji hudby  neumy – noty - nototisk

7 Paměť jako klíčový prvek paměť je klíčovým prvkem hudební schopnosti, bez ní by neexistoval hudební prožitek hudba a zpěv jsou přirozené formy emocionálního výrazu i mezilidské komunikace pro vnímání hudby je nezbytná schopnost rozpoznat hudební význam a emoce v ní obsažené  rozvoj paměťových schopností v hudbě schopnost provozovat hudbu - nadání, geny umění reprodukovat a tvořit - člověk se učí

8 Paměť na tři doby  jedna z kognitivních funkcí, jejímž úkolem je znovu prožít a oživit to, co jsme kdysi zažili implicitní - explicitní senzorická, krátkodobá, dlouhodobá akustická, vizuální, haptická… kódování, vštípení, uchování, vybavování

9 Hudební paměť  senzorická paměť zvukové vjemy rozechvívají útvary v uchu, impulsy vysílány do mozku a interpretovány jako zvuk vizuální vjemy – notový zápis  krátkodobá paměť klíčová role při okamžitém zpracování akustických informací – ladění, vnímání krátké melodie, atd. dlouhodobá paměť hudební systémy, teoretické znalosti,barvy nástrojů i hlasů, notace, atd.

10 Paměť a dovednost  hudební paměť nelze definovat jen na základě jednoho typu  procedurální paměť hra na hudební nástroj, motorické dovednosti  hudební čas fixování hudebního tempa do paměti kolektivní paměť bez ní by nevznikly odlišné hudební kultury

11 Paměť hudebníků je závislá na schopnosti mozku podržet množství informací z oblasti hudby v KP či DP  laický posluchač hudby vybavuje si sluchem, žánr, autora  profesionální hudebník zpaměti zvládá nejen skladbu, ale i prvky nutné pro reprodukci díla sluchové, vizuální, časové i pohybové dispozice  paměť skladatelů komponování v hlavě - Mozart, Beethoven, Smetana, Dvořák

12 Hudební improvizace  výtečná hudební paměť je u sólového umělce předpokladem suverénního výkonu improvizace je výrazem bezprostřední nálady a momentální dispozice závisí na stupni praktického osvojení hudebního tématu neobejde se bez dostatku materiálu uloženého v paměti na jeho základě vytváří takřka novou, dosud neslyšenou skladbu

13 Mozek a hudba hudební aktivita vede ke změnám ve fungování mozku a jeho struktuře corpus callosum a mozeček úloha hemisfér řečová centra - koordinace svalů hrdla a mluvidel zrakové oblasti - mentální představy při vnímání hudby

14 Jak mozek naslouchá hudba je souhrou mnoha mozkových funkcí LH= analyzuje dodávané informace PH= spojuje je do hudebního celku zvuk postupuje do sluchové kůry ve spánkových lalocích, levým uchem do PH a naopak (u praváků) PL= vnímá výšky tónu, melodie a harmonie LL= rozeznává změny ve frekvenci a intenzitě tónů hudby i slova rytmus – čelní oblast obou hemisfér, další oblasti MK při poslechu hudby dochází ke zvýšení aktivity v mediální prefrontální kůře

15 Hudba je klíčem k našim citům  limbický systém zpracovává emocionální vjemy v souvislosti s hudbou a spojuje je se vzpomínkami při poslechu se aktivují jiné oblasti při kognitivním zpracování a jiné při emocionálním prožitku

16 Spi, děťátko, spi…  hudební komunikace s novorozenci dítě se učí, že hudba a zpěv je přirozená forma emocionálního výrazu i mezilidské komunikace dříve než řečové schopnosti - výzkumy  ukolébavka vyšší tónová poloha - štěstí, něha pomalejší tempo – klid, emoce odlišná barva hlasu

17 Tóny zdokonalují i léčí  hudba posiluje duchovní prožitky  ozdravně působí při stresu a problémech s pamětí biblický král Saul a Davidova hudba anglický král Jiří I. a Händelova Vodní hudba meditace – soustředění za účelem změny stavu vědomí s sebou přináší: pokles aktivity v levém temenním laloku zvýšení aktivity v prefrontální kůře zvýšení činnosti v pravém spánkovém laloku

18 Muzikoterapie schopnost hudby vyvolat intenzivní citové požitky stimuluje činnost levého spánkového laloku vybavuje paměťové stopy snáze podporuje rytmizaci projevu texty písní zůstávají v paměti dlouho hudba není jen vnímání, je i aktivní pohyb - tanec, podupávání, atd.  léčebné účinky - epilepsie, AD, hyperaktivita, neurologické choroby, rekonvalescence po operaci …

19 Vliv hudby na paměť a učení  určitá hudba může vyvolat v mozkové kůře vzorce korových výbojů, které lze využívat při řešení časově prostorových úkolů jde o přenos účinku hudby do jiných, nehudebních domén (kognitivních), ale i do oblasti sociálního chování stimulace jedné korové oblasti, ke které dochází při poslechu hudby, je spojena se stimulací další oblasti, která řídí jiné činnosti a zpracovává informace odlišného druhu

20 Mozartův efekt Mozartova Sonáta D-dur pro dva klavíry zlepšuje činnost lidského mozku z hlediska prostorové představivosti  Frances Rauscher, r.1993 „ Mozart těžil z repertoáru časově prostorových vzorců, zakořeněných v mozkové kůře. V jeho hudbě se skrývá elegance a hluboce procítěná sympatie.“

21 Sugestopedie  využívá psychické i tělesné uvolnění ke zlepšení výsledků učení  Georgi Lozanov, r.1965 zahrnul nejen techniky na rozvoj paměti, ale také originální způsoby učení rytmické rozdělení textu – objem zapamatování se zvýší až o 40% ( 10 sec. pauzy zajistí aktivaci mozku ) testoval vliv různých druhů hudby na procesu učení metronom nastavený na 60 úderů za minutu uvede do stavu alfa barokní hudba má rovnoměrný rytmus ( zvýšení pozornosti a schopnosti učení cca o 25%)

22 Poslouchejte a učte se! všechny kognitivní dovednosti probíhají současně čím vyšší je počet rytmických úderů, tím vyšší je hladina mozkové aktivity zkuste rozpoznávat jednotlivé nástroje, přemýšlejte o tempu, frázování a náladě s každým poslechem budete úspěšnější a zkušenější  provozování hudby je vynikajícím duševním tréninkem rozvíjíte motorické schopnosti, rozeznáváte noty a tyto symboly spojujete se zvuky, zatímco mysl se soustřeďuje na poslech.

23 Cvičení hudební paměti „Výcvik v hudbě je daleko účinnější výchovný nástroj než cokoli jiného, neboť rytmus a harmonie nalézají cestu do tajných míst duše.“ Platón

24 Žijte tak, abyste mohli vyprávět … Jana V e j s a d o v á www. mneme.cz


Stáhnout ppt "Úloha paměti v hudbě Mozartův efekt Jana V e j s a d o v á Paměť a kreativita, Havlíčkův Brod 9. června 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google